Onze bridgeclub "Sans Fumée" werd opgericht 8 januari 1991. De club werd opgericht omdat mensen wilden bridgen zonder last te hebben van medespelers die een sigaret of sigaar! opstaken . En dat waren er toen nog veel. Als je je medespelers verzocht niet te roken werd er daar soms geen gehoor aan gegeven of er werd gevraagd wat je dan precies mankeerde. In de biedbox stond toen ook een kaartje met "roken pas".

Men had in Enkhuizen gehoord dat er een club in Hoorn was, waar niet werd gerookt, daar ging men poolshoogte nemen.

Simon Keesman, Riet Monas, Dick Degeling en Theo Leeghwater togen naar Hoorn en speelden er een seizoen op proef.

De schonere lucht beviel wel, maar in die club werd bridge gespeeld met een heel ander bridgesysteem . De leider Siem Joop had zelf een nieuw systeem bedacht en deed veel moeite de NBB ervan te overtuigen dat zijn manier beter was.

De NBB was niet onder de indruk en de delegatie uit Enkhuizen ook niet.

Dus werd besloten dat in Enkhuizen een rookvrije club moest komen, men moest nog even brainstormen over de naam, maar Dick bedacht in de auto onderweg de naam "Sans Fumée "en iedereen was het ermee eens.

Het Bestuur bestond uit 4 personen : Riet Monas ( voorzitter) Alice Degeling (penningmeester) Theo Leeghwater (wedstrijdleider) en Simon Keesman (secretaris). Men legde eigen geld in voor de eerste kosten die bestonden uit : notariskosten, Kamer van Koophandel en de benodigde materialen. Waarna we van start konden als Sans Fumée met bridgen aan 4 tafels.

Het waren idealisten die erin geloofden, als de club ging lopen zouden ze hun geld terug krijgen en anders waren ze het kwijt.

Het was nog even zoeken naar een geschikte locatie , eerst in de Witte Duif, daarna gebouw in de Peperstraat ( nu jongerencentrum Cayen ) en later een zaaltje in de Breedstraat.

Men verzorgde zelf de drankjes en Miep Vonk ging rond met kaas en worst. Dank zij hun enthousiasme en de ledenwerving van Simon Keesman groeide de club snel.

Op 10 september 1997 nam Pieter Hoogeveen de taak van secretaris over van Simon en op 1 september 1998 werd Dick Vis penningmeester.

Het zaaltje in de Breedstraat werd al gauw te klein en er werden een paar kamertjes op een hogere verdieping bij betrokken. Dat betekende dat men bij het wisselen trap op / trap af moest.

Op 1 september 1999 trad Jan Visser toe tot het bestuur en op 1 september 2001 Herman Reijven.

Zij zijn beiden jarenlang voorzitter/wedstrijdleider geweest.

Het nieuwe onderkomen vonden ze in de recreatieruimte van "Westerhof" De huur bedroeg 25 gulden per avond en de drankjes werden tegen een zeer schappelijk tarief verzorgd door 2 vrijwilligers van "Westerhof" : Francis en Hans. Na de derde ronde was de pauze wat langer zodat mensen die niet de hele avond doorkwamen zonder te roken buiten even een sigaretje konden opsteken.

3 september 2003 kwam Jos Stijvers het bestuur versterken in september 2008 volgde Leny Dingjan Dick Vis op.

September 2011 trad Toos Hovens toe tot het bestuur

Toen Wilgaerden ( eigenaar van "Westerhof ") de huur opzegde moest men weer op zoek naar een zaal en kwam men terecht in de Nieuwe Doelen.

Cees Straat werd 1 september 2013 wedstrijdleider die Herman Reijven opvolgde.

Het aantal leden groeide nog steeds en zat bijna op 120. Men overwoog een ledenstop en ging van 3 naar 4 lijnen.

Dat was toch te optimistisch, op dit moment heeft de club constant rond de 100 leden en speelt in 3 lijnen.

September 2017 volgde Ton Dekker Herman Reijven op als voorzitter en Rob Tobias nam de taak van Cees Straat over.

Momenteel bestaat het bestuur derhalve uit Ton Dekker voorzitter, Jos Stijvers secretaris, Leny Dingjan penningmeester, Toos Hovens bestuurslid, Rob Tobias wedstrijdleider en Kees Molenaar plaatsvervangend wedstrijdleider.

Oud voorzitters (Riet Monas, Herman Reijven en Jan Visser) van onze vereniging.