Bridge logo

Zuid Afrikaanse Texas

  Dit is een variant van de Texas transfer dat in plaats van het 4 en 4 bod, het 4 en 4 gebruikt om een transfer naar respectievelijk 4 en 4 te geven nadat partner met 1SA opende.
Er zijn een voordelen voor deze variant:
 
 
 
- Het 4 en het 4 bod blijven beide beschikbaar als natuurlijke biedingen.
- Deze variant is waarschijnlijk makkelijker te onthouden, waar partner zou kunnen passen na een 4-Texas transfer wanneer hij de betekenis vergeten zou zijn.
 
 
  Dus wanneer u Zuid Afrikaanse Texas speelt hebben onderstaande biedingen de volgende betekenis:  
 
 
 1SA- 4= transfer naar 4
 1SA- 4= transfer naar 4
 1SA- 4= om te spelen
 1SA- 4= om te spelen
 
 
  We hebben vier manieren om op 4-niveau een contract in een hoge kleur te bereiken:  
 
 
1: Biedt na de Stayman conventie de hoge kleur op 4-niveau.
2: Biedt na een Jacoby transfer de hoge kleur op 4-niveau.
3: Via een Zuid Afrikaanse Texas
4: Biedt direct 4 in een hoge kleur na de 1SA opening.
 
 
 
Voorbeeld 1:
 
Noord Zuid
AVx BTxxxx Wanneer Zuid hier met behulp van 2 Jacoby of een 4 Texas transfer zijn schoppenkaart wil transfereren zou dit hartenbod, als uitkomst doublet, gedoubleerd kunnen worden. De Zuid Afrikaanse Texas met 4 voorkomt dit probleem (in dit geval).
Vxx xx
AHxx V
Bxx AVxx
 
 
 
Voorbeeld 2:
 
Noord Zuid
xxx Hx Met een start is het beter dat zuid speelt. Zuid geeft dus geen harten transfer en kan wanneer hij Zuid Afrikaanse Texas speelt zelf 4 bieden. Dit directe 4 bod voorkomt dat er in de eerste slag al over de heer wordt gesneden.
HBx ATxxxx
AHVx x
VBT Axxx
 
 
 
  Conclusie:  
 
  Wanneer er meerdere mogelijkheden zijn om in hetzelfde 4/ contract te eindigen kan soms voordelig zijn. Wanneer u Gerber speelt is het spelen van deze conventie een nadeel omdat u het 4 bod niet meer kunt gebruiken. Er zijn gelukkig wel betere slemconventies dan Gerber (RKC, Blackwood etc...).