Bridge logo

Woolsey Defense

 
DE Woolsey verdediging tegen een 1SA-opening

Acties die ondernomen kunnen worden na een 1SA opening van de tegenpartij:
Doublet: normaal gesproken een 5-kaart lage kleur en een 4-kaart hoog  
2: beide hoge kleuren           (2 bod vraagt naar voorkeur)
2: Eén van de hoge kleuren  
2: Harten en een lage kleur  
2: Schoppen en een lage kleur  
2SA: Beide lage kleuren  
3 In een kleur: Een natuurlijk bod  


Veel voorkomende foutieve biedingen na de 1SA opening:
3-1-4-5 handen worden in de 4e hand vaak getoond met een doublet, zelfs zonder 4-kaart hoog.
Sterke handen, met 19+ punten worden getoond met een doublet en daarna wordt met 2SA (of een doublet) de kracht getoond.
Goede handen met een 4-4-4-1 verdeling én een goed lage kleur worden getoond met 2.
Een éénkleurenspel met een lage kleur worden getoond met een doublet, hopende op twee-niveau te kunnen spelen. Met deze handen wordt op het 2 vraagbod gepast.


Antwoorden na het doublet:
2: Pas of Doublet           (na 2 vraagt 2 om te passen of 2 te bieden met betere schoppens.
2: Vraagt naar de hoge kleur. Niet-forcing.  
2: Een natuurlijk bod, om te spelen  
2: Een natuurlijk bod, om te spelen  
2SA: Een conventioneel vraagbod  
3 : toont een minimum met
3 : toont een minimum met
3 : toont een maximum met
3 : toont een maximum met
3: is om te spelen
3: is om te spelen
3: een natuurlijk bod, inviterend met goede kleuren
3: een natuurlijk bod, inviterend met goede kleuren
3SA: is om te spelen
4: Namyats
4: Namyats


De tegenpartij bemoeit zich met de bieding:
2SA vraagt naar de beste lage kleur.
Alle andere biedingen zijn natuurlijk en geven aan dat er geen mogelijkheid is een hoge kleuren fit te vinden.
Een doublet geeft aan dat het waarschijnlijk beter is te verdedigen.

 

Antwoorden op 2:
2: vraagt partner een kleur te kiezen  
2: toont voorkeur  
2: toont voorkeur
2SA: is een conventioneel semi-mancheforcing bod  
3 : toont een minimum met betere kleur
3 : toont een minimum met betere kleur
3 : toont een minimum met betere kleur

3: een natuurlijk preemptief bod  
3: een natuurlijk preemptief bod  
3: een natuurlijk preemptief bod niet inviterend, toont een 5-kaart
3: een natuurlijk preemptief bod niet inviterend, toont een 5-kaart
3SA: om te spelen  
4: Namyats  
4: Namyats  


Indien de tegenpartij zich met de bieding bemoeit zijn alle biedingen natuurlijk, inclusief het doublet.
Antwoorden op 2:
2: een natuurlijk bod  
2: toont een harten-fit Forcing tot 3
2SA: is een conventioneel semi-mancheforcing bod  
3 : toont een minimum met betere kleur
3 : toont een minimum met betere kleur
3 : toont een minimum met betere kleur
Een bod van 4 of is om te spelen
3: is om te spelen  
3: is om te spelen  
3: is preemptief Pas of corrigeer
3: is preemptief Pas of corrigeer
3SA: is om te spelen  
4: Namyats  
4: Namyats  


Indien de tegenpartij zich met de bieding bemoeit:
2SA vraagt naar partners beste hoge kleur
Doublet is voor straf
Alle andere biedingen zijn natuurlijk


Antwoorden op 2 of 2:
2: is om te spelen wanneer het bod 2 was  
2SA: is een natuurlijk semi-mancheforcing bod  
3: Pas of corrigeer  
3: is om te spelen  
3/: in dezelfde hoge kleur een natuurlijk stopbod
3/: in de andere hoge kleur een natuurlijk preemptief bod
3SA: is om te spelen  
4: Namyats  
4: Namyats  

 

Indien de tegenpartij tussenbiedt of doubleert, dan:
vraagt 2SA aan partner zijn beste lage kleur te bieden
is 3 een natuurlijk bod
zijn alle andere biedingen natuurlijk
indien de tegenpartij een conventioneel bod doubleert dan tonen alle vrijwillig geboden kleuren aan deze kleur te willen spelen en geeft pas aan dat je de conventioneel geboden kleur wel wilt spelen.
indien de tegenpartij een conventioneel bod doubleert dan moet je samen maar afspreken wat dat betekent

Een ezelsbruggetje om te onthouden wat te doen na een tussenbod van de tegenpartij is dat wanneer je nog geen fit hebt gevonden is 2SA het vraagbod en zijn alle andere biedingen natuurlijk. En na twee in een hoge kleur is 2SA semi-mancheforcing. En 3 is om te spelen of indien partner ruitens heeft biedt hij 3.

Antwoorden op 2SA:
3: een minimum met
3: een minimum met
3: een maximum met
3: een maximum met
3SA: maximale waarden
Een 3SA antwoord geeft een goede lage kleur aan én ook dat hij niet in een deelscore wil spelen.