Bridge logo

Weissberger

 
De Weissberger methode is een conventionele variant van de Stayman conventie. Het idee achter deze variant van de Stayman conventie is ontwikkeld door Alan Truscott, John Pressburger en Maurice Weissberger, waarnaar deze conventionele variantie is genoemd. De bedoeling van deze conventie is om te ontdekken of een SA bieder een 3-kaart hoge kleur bezit.

Toepassing van de conventie:
De conventie wordt gebruikt na een SA opening. Na een SA opening wordt eerst 2 Stayman geboden en wanneer de SA bieder een 4-kaart hoge kleur bezit biedt hij die kleur en wanneer hij geen 4-kaart hoge kleur bezit biedt hij 2.
Normaal gesproken kan de antwoordende hand nu 3 of 3 bieden om daarmee een redelijk sterke hand met een 5-kaart in de geboden kleur plus een 4-kaart in de andere hoge kleur aan te geven. Met redelijk sterke hand wordt bedoeld dat deze herbieding inviterend is en niet echt forcing!

Deze manier van bieden laat de herbieding van 3 onbenut. De bedoeling van de Weissberger conventie is om dit bod te gebruiken als vraagbod naar een 3-kaart hoge kleur.
De biedproblemen betreffen:
1 De antwoordende hand bezit een 5-kaart en een 4-kaart en manche waarden.
2 De antwoordende hand bezit een 5-kaart en een 5-kaart en manche waarden.
3 De antwoordende hand bezit een 5-kaart en een 4-kaart en mogelijke manche waarden, waarbij echter meer informatie nodig is.


Onderstaand schema zou dit duidelijk moeten maken:
Openaar Bijbieder Betekenis
1SA 2 2 is Stayman en vraagt naar een 4-kaart hoog
2 3 2 ontkent een 4-kaart hoog, en 3 is Weissberger en vraagt naar een 3-kaart hoog.
3 belooft een 3-kaart zonder overwaarde.
4 manchewaarden.
pas geen manchewaarden.
4 belooft een 3-kaart met maximale waarden.
3 belooft een 2-kaart met minimale waarden.
3SA belooft een 2-kaart met maximale waarden.
Alan Truscott, John Pressburger en Maurice Weissberger hebben de mogelijkheden van een groot aantal kaartcombinaties onderzocht en kwamen tot de conclusie dat er een aantal situaties zijn waar de Weissberger conventie niet nodig is.

In de onderstaande tabel wordt een aantal biedseries getoond welke als niet forcing worden beschouwd. Alleen wanneer de SA bieder maximaal is zou deze een manche poging moeten doen.
Openaar Bijbieder Betekenis
A: 1SA 3 belooft een 4-kaart met een 5-kaart en manche waarden.
B: 1SA 2 Stayman, vraagt naar een 4-kaart hoge kleur.
2 3 2 ontkent een 4-kaart hoge kleur. 3 belooft een 5-kaart met een 4-kaart .
2 3 2 ontkent een 4-kaart hoge kleur. 3 belooft een 5-kaart met een 4-kaart .