Bridge logo

Volgbiedingen

 
A. Tegenpartij opent 1 in een kleur
I. Een volgbod van één in een kleur toont minimaal een 5-kaart in die kleur met 6-15 hcp.
a. Wanneer je wilt weten of het volgbod een normale opening is geweest bied je als partner zo laag mogelijk in de kleur waarmee de tegenpartij geopend heeft. Indien partner hierop een zo laag mogelijk bod doet heeft hij een zwakke variant terwijl ieder ander bod de opening toont.
1 - 1 - pas - 2 - doublet - *) : dan is pas de zwakke variant en ieder ander antwoord is sterk.
b. Wanneer je een eigen (nieuwe) kleur biedt dan is dat niet forcing en partner zal over ‘t algemeen passen. Met een opening, steun en verdeling zal hij echter je kleur steunen!
c. Het verhogen van partners kleur is barrage; partner zal hierop, ook met een goede hand, over ‘t algemeen passen. Wanneer partner van de tegenpartij zich met de bieding bemoeit blijft ‘t bovenstaande gelden. Er doen zich nu echter extra mogelijkheden voor. Wanneer hij zijn partner steunt kun je nog redelijk vrijuit bieden, maar wanneer hij een nieuwe kleur dan wel SA biedt wordt de mogelijkheid voor ons om te spelen geringer. - Wanneer hij zijn partner steunt dan is een doublet teruggekaatst*) dwz het belooft de andere twee kleuren zonder steun in het volgbod. - Wanneer hij een nieuwe kleur biedt dan toont jouw doublet enige steun in partners kleur én een goede 5-kaart in de 4e kleur (AVTxx of beter)
d. 1SA geeft een (lichte) dekking aan met ca 13hcp
e. 2SA toont troefsteun met 18+hcp
f. Een sprong in een nieuwe kleur is sterk en forcing; het opvolgend bod door partner geeft weer de zwakke variant van ‘t volgbod aan.
II. Een volgod van 1SA toont onze normale 1SA opening en hierop spelen wij onze normale conventies met uitzondering van een transfer naar de geopende kleur, hetgeen sleminterresse toont. Wordt ons 1SA tussenbod gedoubleerd dan zijn alle biedingen van partner transfers, te beginnen met redoublet om de klaveren kleur te tonen.
III. Een volgbod van 2// toont respectievelijk twee 5-kaarten in de laagste, hoogste en uiterste kleuren (PEKO *), daarna is
a. partners bod in een van de getoonde kleuren is om te spelen
b. een cue in de openingskleur een sterke hand in één of beide kleuren van partner en
c. het bieden van de 4e kleur een zeer goede kleur zonder steun in partners kleuren.
IV. Een volgbod van 2/SA/3/ is een transfer naar respectievelijk ,, en . Alle transfers zijn echt! Dus ook die naar de openingskleur.
Een relay van partner dat naar de kracht van ‘t tussenbod vraagt wordt beantwoord met het opvolgende bod wanneer de kleur matig is of met ieder ander bod wanneer het een goede kleur betreft.
1 - 2 - pas - 3  
pas - *)         dan toont 3 een matige hand en ieder ander bod een sterke hand.
Wanneer de openaar nog een bod doet dan toont pas weer de zwakke hand.
1 - 2 - pas - 3  
doublet - *)         dan toont PAS een matige hand en ieder ander bod een sterke hand.
V. Een volbod op de 4e hand nadat beide tegenstanders hebben geboden en (wellicht) nog niet zijn uitgeboden.
Doublet - 4-4 in de andere kleuren
1SA - 5-5 in de andere kleuren; zwak
2 in 1e kleur tegenpartij - 5-5 in de andere kleuren;
    minimaal een kaart met o.a. ca 10hcp
    in beide kleuren samen
2 in 2e kleur tegenpartij - 6-6 in de andere kleuren;
    minimaal een kaart met o.a. ca 10hcp
    in beide kleuren samen
2SA - dekking in beide kleuren met 16-18hcp
2 in andere kleur - minimaal een 6-kaart, een goede kleur
VI. Een volbod op de 4e hand nadat één of beide tegenstanders hebben geboden en ‘t bieden na jou eventuele pas eindigt in een deelscore op één of twee niveau.
Doublet A- 8-11 hcp en kort in de openings kleur
  B- 12+, ook op de 2e hand zou je gedoubleerd hebben
  C- 12-15, een hand waarmee je op de 2e hand gepast zou
    hebben, bv. HT7 V93 A72 HB42
  D- 16-18 , met verdeling (op een 1SA opening)
1//   Goede kleur, je kunt met enige steun van partner wel op 3-niveau spelen.
1SA   15-17 hcp
2 t/m 3   PEKO
VII. Een volgbod van 3 of hoger is preemptief en wordt verder behandeld als onze normale preemptieve openingen.
 
B. Tegenpartij opent met 1(2)SA
Hierop spelen we CRASH
2(3)     toont twee 5-kaarten van dezelfde kleur 1)
2(3)   toont twee 5-kaarten van dezelfde hoogte 1)
2(3)   is om te spelen  
2(3)   is om te spelen  
2(3)SA   toont twee 5-kaarten van dezelfde vorm 1)
> 3(4)   is om te spelen  
Doublet   toont ook een SA opening, waarbij er op de 4e hand natuurlijk wel rekening mee gehouden moet worden dat de sterke hand (de 1SA openaar) achter je zit. Partner kan hierop gewoon weer Staymannen en transferen alsof er met 1SA geopend werd.
 
  1): De twee kleuren spellen worden gedaan met een Ghestem achtige hand met ca 10hcp in beide kleuren samen. Op de twee kleuren spellen biedt partner de beste van zijn slechtste twee kleuren; bv na 1SA-2-pas-*) bied je met Vxx xx HBx Bxxxx , 2.
 
C. Tegenpartij opent met 2 t/m 2
Hierop spelen we SF*)
Doublet = straf, een doublet op 2 is informatief/optioneel
2 = minimaal een 4-kaart met een opening
2 = inimaal een 4-kaart met een opening
2 = minimaal een 4-kaart met een opening
2SA/3// = met een lange kleur, resp. /// (dit zijn transferbiedlngen)
 
D. Tegenpartij opent met 3 t/m 3
Hierop spelen we de Wereld conventie
De tegenpartij opent met 3 in een lage kleur
Een bod op 4-niveau in de geopende kleur toont twee 5-kaarten in de hoge kleuren
Een bod op 4-niveau in de andere lage kleur toont die kleur + een hoge kleur
Een SA-bod toont de laagste twee kleuren
Een bod van 4 in een hoge kleur is om te spelen
De tegenpartij opent met 3 in een hoge kleur
Een bod op 4-niveau in een lage kleur toont die kleur + de andere hoge kleur
Een SA-bod toont de laagste twee kleuren
Een bod van 4 in de andere hoge kleur is om te spelen
Een cue toont een 5-4-4-0 of 4-4-4-1

PEKO


Volgbiedingen na een opening van één in een kleur van de tegenpartij.
I. Twee-kleurenspellen
Volgbiedingen van 2 t/m 2 tonen een twee-kleurenspel waarbij i) de laagst mogelijke bieding () de laagst overgebleven kleuren toont, ii) het daaropvolgende bod () de hoogst overgebleven kleuren en het daaropvolgende bod () de uiterste twee kleuren.
Dus 2 = de laagste kleuren
  2 = de hoogste kleuren
  2 = de uiterste twee kleuren.

De kracht van de twee-kleuren spellen moet zo’n 8/9-12 hcp zijn. Indien sterker wordt eerst gedoubleerd.

Reacties van partner op de biedingen:
- Het bieden van een van de getoonde kleuren is om te spelen.
- Een bod zo goedkoop mogelijk bod in een nieuwe kleur is OK met de laagste kleur en is een relay die vraagt:
a. om met 11-12 of andere onbekende kracht (5530, 6521 of zoiets) een kleur te bieden die anders is dan het opvolgende bod.
b. met een minimum (9-10) de afgesproken kleur te bieden.
- Een bod in de andere nieuwe kleur is OK met de hoogste kleur en is een relay die vraagt
a. om met 11-12 of andere onbekende kracht (5530, 6521 of zoiets) een kleur te bieden die anders is dan het opvolgende bod.
b. met een minimum (9-10) de afgesproken kleur te bieden.
II. Een-kleurenspellen
Volgbiedingen van 2 t/m 3() zijn transfers voor respectievelijk i) de laagst overgebleven kleur, ii) de daaropvolgende kleur en iii) de daar weer opvolgende kleur.
Omdat tegenwoordig al met 1 geopend wordt op een twee-kaart spreken we bij de 1 opening niet van overgebleven kleur maar geven we ook een transfer naar een eventuele -lengte.

Reacties van partner op de transfers:
- Het bieden van de getransfereerde kleur is om te spelen.
- Een relay vraagt naar de kracht van het volgbod.
Reacties van de volgbieder op de relays:
- Het bieden van de getransfereerde kleur is het zwakst mogelijke bod (0-9 hcp)
- Is er ruimte voor nog een bod onder de getransfereerde kleur dan geeft een bod in die kleur 6-9 hcp aan en een bod in de getransfereerde kleur 0-5.
- Een bod in een kleur boven de getransfereerde kleur geeft 10+ aan.
Op deze antwoorden kan partner met het goedkoopst mogelijke bod (niet de getransfereerde kleur) weer een relay bod doen waarmee hij vraagt naar een max./min. in de reeds getoonde kracht.

WERELD CONVENTIE

Verdediging tegen preemptieve openingen op 3-niveau


Openings bod Verdediging
3 4 = beide hoge kleuren
4 = 's en een hoge kleur
4 = om te spelen
4 = om te spelen

3 4 = 's en een hoge kleur
4 = beide hoge kleuren
4 = om te spelen
4 = om te spelen

3 4 = 's en 's
4 = 's en 's
4 = 's en 's  
4 = om te spelen

3 4 = 's en 's
4 = 's en 's
4 = om te spelen
4 = 's en 's  


Wanneer de tegenstander preëmptief opent op drieniveau zijn tweekleurenspellen lastig te bieden.
Een oplossing is gebruik te maken van bovenstaande Wereldconventie.
Stel tegenstander opent met een 3 en u bezit een van onderstaande handen:
H V B x x
-
A H V x x x
A x
  A x
-
H V B x x
A H V x x x

Met dit soort handen is het bezwaar van doublet duidelijk, je bent niet blij als partner er op past. Het nadeel van het noemen van een kleur is, dat je misschien niet aan je tweede kleur toekomt en down gaat in de ene kleur, terwijl het slem in de andere is.

Met de eerste hand biedt u dan 4,
en met de tweede 4.
 


 
VOORBEELDEN

3 klaveren opening

Noord Oost Zuid West  
3 4 pas 4  
4 belooft 5-5 in harten en schoppen.
-4 vraagt: Partner bied je beste hoge kleur.
 
Noord Oost Zuid West  
3 4 pas 4  
4 belooft ruiten plus een hoge kleur.
- Oost past op 4 of biedt schoppen wanneer dat zijn kleur is.
- Als west alleen naar een schoppenslem wil kan hij gewoon 4 bieden.
- Als west sleminteresse heeft in de hartenkleur biedt hij 4 bieden, heeft Oost schoppens is dat het eindcontract, heeft hij hartens dan heeft het 4 bod de betekenis van azenvragen.
- 4SA is azenvragen met ruitens als troef.
- 5 vraagt om slem te bieden in de hoge kleur welke Oost bezit.

3 ruiten opening

Noord Oost Zuid West  
3 4 pas 4  
4 belooft klaveren plus een hoge kleur.
-4 vraagt aan Oost om zijn hoge kleur te bieden.
Noord Oost Zuid West  
3 4 pas 4/  
4 belooft klaveren plus een hoge kleur.
-4 of 4 zijn cue's en stellen de klaveren kleur vast.

3 harten opening

Noord Oost Zuid West  
3 4 pas 4/4SA  
4 belooft klaveren plus de schoppen kleur.
-4 stelt de klaveren kleur vast.
-4SA is azenvragen met schoppens als troef.

3 schoppen opening

Noord Oost Zuid West  
3 4 pas 4/4SA  
4 belooft klaveren plus de harten kleur.
-4 stelt de klaveren kleur vast.
-4SA is azenvragen met harten als troef.
 

CRASH


Verdediging tegen de 1SA opening

CRASH is een goede en simpele conventie tegen een sterke 1SA opening van de tegenpartij. We prefereren deze conventie omdat een vergelijkbare conventie (Robinson) gebaseerd is op dezelfde biedprincipes en gebruikt kan worden tegen paren die a) hun openingsbod enkel en alleen baseren op punten en b) met een sterke 1 openen (Precisie).

Crash toont twee kleurenspellen met ca 10hcp in die kleuren:
2  =  een twee kleurenspel van dezelfde kleur
2  =  een twee kleurenspel van dezelfde hoogte
2SA  =  een twee kleurenspel van dezelfde vorm
2/  =  natuurlijk, om te spelen
Doublet  =  tenminste 15hcp, optioneel
3//  =  natuurlijk, met openings kracht

De partner van de CRASH bieder gaat er van uit dat de CRASH bieder juist die kleuren heeft die hem het minst goed bevallen en van die twee kleuren biedt hij vervolgens op een niveau dat hem redelijk lijkt.


Hieronder twee voorbeelden die bovenstaande moeten verduidelijken:

De bieding gaat als volgt: 1SA - 2 - pas - ??

a) met: xxx xx Axxx HBxx
  Bied je: 2
 
b) met: x Vxxx ABxxx AHx
  Bied je: 4

Wanneer partner de lage kleuren heeft zal hij de bieding naar 5 corrigeren, waarna jij daar weer 5 van maakt.SF Verdediging


(tegen een multi 2-opening, maar ook alle andere twee openingen)


Het is belangrijk de bieding onder controle te hou­den als de vijand op 2-niveau opent. Het systeem is geba­seerd op transferbiedingen en heeft in de praktijk zijn waarde be­wezen.

Bieden na een 2-niveau-opening moet constructief zijn; meldt u zich dus alleen met een gezonde kaart in de bieding.

De SF-verdediging tegen de multi 2.
   N   
  W     O    2
   Z   
   *)   
Oost opent 2, wat doet zuid*) (de tweede hand)
  • Doublet: met een evenwich­tige hand vanaf 15HCP
  • 2: met een hand geschikt voor een informatiedoublet op een zwakke 2-opening
  • 2: met een hand geschikt voor een informatiedoublet op een zwakke 2-opening
  • 2SA/3//: met een lange kleur, resp. /// (dit zijn transferbiedingen)

Behalve dat je na 2 geen harten kunt bieden is er voor de vierde hand in principe nauwelijks ver­schil met de acties in de tweede hand. Een doublet op een 2 bod heeft in dat geval een negatief karakter.

Na een doublet, 2 en 2 garandeert het 2SA-antwoord , de manche en belooft dus minimaal een punt of 10.

Na een transfer garandeert een transferweigering de manche en belooft dus minimaal een punt of 10.

We zouden SF tegen alle 2-openingen kunnen spelen.
  • Wanneer echter een 2 opening van de tegenpartij ook een zwakke twee-ruiten kan bevatten, dan heeft een 2 bod van ons de betekenis van een InfoDoublet en belooft minimaal een 4-4 in de hoge kleuren. Het doublet op die 2-opening toont dan een sterke hand met verdeling.
  • Wanneer met 2 geopend wordt heeft in dat geval het doublet een negatieve betekenis