Bridge logo

Void RKC

Verder nadat u met een sterke hand een fit heeft gevonden
 
Void RKC wordt gebruikt nadat een fit is ontdekt in een van de hoge kleuren en waarna een van de partners een korte kleur belooft, een singleton of renonce. Een bod in de opvolgende kleur(SA) is daarna een vraagbod. Wanneer na dit vraagbod de weer daarop volgende kleur wordt geboden, dan wordt daarmee een renonce in de korte kleur aangegeven; een bod in een hogere kleur(SA) geeft het aantal azen aan (RKC).
 
Hoe bieden we verder wanneer partner een singleton of renonce belooft?
Een bod in de opvolgende kleur is een vraagbod, en vraagt of de geboden korte kleur een renonce is en indien die niet aanwezig is heeft het een RKC betekenis:
(1) Wordt hierop de opvolgende kleur geboden dan toont het een renonce in de eerder genoemde korte kleur.
  Wanneer door het bieden van de opvolgende kleur een renonce wordt beloofd, vraagt een bod in de daarop volgende kleur(SA) de azen met behulp van RKC.
  1-2- 3(singleton of renonce)-3(vraagt)- 3(renonce klaveren)-3(RKC!)
(2) Wordt hierop hoger geboden dan die opvolgende kleur heeft dat bod een RKC betekenis.
  1-2- 3(singleton of renonce)-3(vraagt)- 3(singleton klaveren) en 0-3 azen
  1-2- 3(singleton of renonce)-3(vraagt)- 3SA (singleton klaveren) en 1-4 azen, enz...
 
Op deze pagina wordt er van uit gegaan dat er een singleton wordt geboden nadat een fit is gevonden na een 1/ opening. De wijze van het verder bieden na het vinden van een hoge kleurenfit en het tonen van een singleton/renonce kan natuurlijk ook in andere situaties gebruikt worden. Ook bijvoorbeeld na 1-2 kun je, zoals hierboven al is aangegeven, met 2/3/ een singleton of renonce bieden (met bijvoorbeeld 18-19 punten en een singleton/renonce bezit u wel een heel mooie hand).
 
Dus bijvoorbeeld na 1-2SA en 1-3:
Na 1-2SA vertelt het bod van 3 dat de opening geen overwaarde bezit, net zoals na 1-3 het 3 bod deze betekenis heeft.
Alle andere antwoorden beloven daarentegen overwaarde!, waarbij de biedingen in een kleur een singleton of renonce beloven en een SA-bod zo'n singleton of renonce ontkent.
 
Verder bieden na een sterke fit -- 1-2SA en 1-3
De 1 - Opening De 1 - Opening
Antwoorden: Antwoorden:
2SA-4 kaart steun en 12+ punten 3-4 kaart steun en 12+ punten
-3 ontkent overwaarde -3 ontkent overwaarde
-3 belooft een singleton of renonce ruiten en 15+ -3 belooft een singleton of renonce harten en 15+
-3 belooft een singleton of renonce klaveren en 15+ -3 belooft een singleton of renonce ruiten en 15+
-3 belooft een singleton of renonce schoppen en 15+ -4 belooft een singleton of renonce klaveren en 15+
-3SA belooft 15+ punten maar ontkent een singleton of renonce -3SA belooft 15+ punten maar ontkent een singleton of renonce

2SA-3 ontkent overwaarde 3-3 ontkent overwaarde
3=vraagt distributie 3=vraagt distributie
1-2SA 
3-3 
3-  6+kaart
3-  singleton of renonce
3SA-  12-14 pt. geen singleton of renonce
4-  singleton of renonce
4-  singleton of renonce
1-3 
3-3 
3-  6+kaart
3SA-  12-14 pt. geen singleton of renonce
4-  singleton of renonce
4-  singleton of renonce
4-  singleton of renonce
Nadat een renonce of singleton is geboden vraagt een bod in de opvolgende kleur(SA) weer naar renonce en is er geen renonce aanwezig dan heeft het bod de betekenis van RKC
 
2SA-3 belooft een singleton of renonce ruiten en 15+ 3-3 belooft een singleton of renonce harten en 15+
3vraagt renonce en zo niet RKC 3vraagt renonce en zo niet RKC
-3 belooft een renonce ruiten -3SA belooft een renonce harten
-3SA belooft 0-3 azen en ontkent een renonce ruiten -4 belooft 0-3 azen en ontkenteen renonce harten
-4 belooft 1-4 azen en ontkent een renonce ruiten -4 belooft 1-4 azen en ontkent een renonce harten
-4 belooft 2-5 azen en ontkent een renonce ruiten -4 belooft 2-5 azen en ontkent een renonce harten
-4 belooft 2-5 azen + troef vrouw en ontkent een renonce ruiten -4 belooft 2-5 azen + troef vrouw en ontkent een renonce harten
 
2SA-3 belooft een singleton of renonce klaveren en 15+ 3-3 belooft een singleton of renonce ruiten en 15+
3vraagt renonce en zo niet RKC 3SAvraagt renonce en zo niet RKC
-3SA belooft een renonce klaveren -4 belooft een renonce ruiten
-4 belooft 0-3 azen en ontkent een renonce klaveren -4 belooft 0-3 azen en ontkenteen renonce ruiten
-4 belooft 1-4 azen en ontkent een renonce klaveren -4 belooft 1-4 azen en ontkent een renonce ruiten
-4 belooft 2-5 azen en ontkent een renonce klaveren -4 belooft 2-5 azen en ontkent een renonce ruiten
-4 belooft 2-5 azen + troef vrouw en ontkent een renonce klaveren -4SA belooft 2-5 azen + troef vrouw en ontkent een renonce ruiten
 
2SA-3 belooft een singleton of renonce schoppen en 15+ 3-4 belooft een singleton of renonce klaveren en 15+
3SAvraagt renonce en zo niet RKC 4vraagt renonce en zo niet RKC
-4 belooft een renonce schoppen -4 belooft een renonce klaveren
-4 belooft 0-3 azen en ontkent een renonce schoppen -4 belooft 0-3 azen en ontkenteen renonce klaveren
-4 belooft 1-4 azen en ontkent een renonce schoppen -4SA belooft 1-4 azen en ontkent een renonce klaveren
-4 belooft 2-5 azen en ontkent een renonce schoppen -5 belooft 2-5 azen en ontkent een renonce klaveren
-4SA belooft 2-5 azen + troef vrouw en ontkent een renonce schoppen -5 belooft 2-5 azen + troef vrouw en ontkent een renonce klaveren
 


Voorbeeld met Renonce-RKC:
Noord
H V T 7 5
-
A H B 9 4
West A 7 5Oost
6 2 8 3
B 9 8 6 3 2 A V 7
5 T 6 3 2
V T 9 2Zuid B 8 6 4
A B 9 4
H T 5 4
V 8 7
H 3
Noord Oost  Zuid West Betekenis
1 Pas  3 Pas  3 belooft 12-14 of 16+ met een 4+kaart schoppen
3      3 belooft een singleton of renonce met 15+ punten
 Pas  3   3 vraagt met renonce-RKC
    Pas 
3SA      3SA belooft een renonce harten
 Pas  4 Pas  4 is RKC
4      4 belooft 0-3 azen: 2 azen + troef heer
 Pas  4 Pas  4 vraagt naar troef vrouw
5      5 belooft troef vrouw + ruiten heer
 Pas  7 Pas  Met een renonce harten bij Noord en alle tophonneurs in de andere kleuren is 7 waarschijnlijk helemaal dicht.