Bridge logo

Vinje Signalen

 
Helge Vinje heeft in zijn boek 'The Norwegian Distribution signal' een combinatie van signalen en situaties beschreven welke in het standaard signaleringssysteem wat vaag blijven.

Distributie signaal:
  De lengte van een kleur en tevens de distributie van die kleur wordt zoals hieronder wordt getoond aangegeven door de uitkomst en daarna ook nog eens door het voor(bij)spelen van de volgende kaarten:
 
2-kaart: 
hoog-laag 
op een na laagste - laagste kaart 
op twee na laagste - laagste kaart 
laagste kaart - op een na laagste 
laagste kaart - op twee na laagste 
laagste kaart - op drie na laagste 
toont een even aantal kaarten
4-kaart:  toont een even aantal kaarten
6-kaart:  toont een even aantal kaarten
3-kaart:  toont een oneven aantal kaarten
5-kaart:  toont een oneven aantal kaarten
7-kaart:  toont een oneven aantal kaarten
 
Regel voor de derde hand:
  Na een uitkomst tegen een SA contract welke een distributionele betekenis heeft speelt partner zijn hoogste kaart bij, behalve:
  Wanneer de dummy en de derde hand alleen maar lage kaarten in die kleur bezitten, en de som van het aantal kaarten van de leider én de dummy én de derde hand samen 11 is, dan moet de derde hand zijn laagste kaart bijspelen.
 
Troef Signaal:
  Het troefsignaal geeft distributie aan. Hoog-laag bijspelen in troef geeft een even aantal troeven aan en laag-hoog een oneven aantal.
 
Positief en Negatief Signaal:
  Positieve en negatieve signalen worden gebruikt om kracht (of het ontbreken daarvan) in de uitgekomen kleur aan te geven. Ze worden normaal gesproken gebruikt na de start met een aas, waar de verdediging genoodzaakt is zo snel mogelijk hun slagen mee te nemen.
  Dit positieve signaal wordt in het bijzonder gebruikt tegen SA en slem contracten. De uitkomst met aan aas ontkent het bezit van de heer en vraagt partner in het bijzonder naar de aanwezigheid van een heer.
Het bijspelen van zijn laagste kaart is een positief signaal van partner. Een negatief signaal wordt gegeven door het spelen van de op drie na laagste kaart in die kleur; behalve wanneer die kaart een waardevolle kaart is, dan wordt de op twee na laagste kaart gespeeld!
 
Kleur Preferentie Signaal:
  Het kleur preferentie signaal wordt gebruikt in die situaties waar de verdediging na de uitkomst een andere kleur moet naspelen.
-Wanneer partner een onnodig hoge kaart bijspeelt vraagt hij om met de hoogste van de overgebleven kleuren terug te komen.
-Wanneer partner een onnodig lage kaart bijspeelt vraagt hij om met de laagste van de overgebleven kleuren terug te komen.
 
Gecombineerde Signalen:
  Het gebruik van positieve/negatieve signalen kan gecombineerd worden met distributie signalen:
-De eerst bijgespeelde kaart toont een positief of negatief signaal.
-De als tweede bijgespeelde kaart is een distributie signaal.
 
Tabel voor uitkomsten tegen een SA contract:
 
Kleur Bezit Uitkomst Betekenis
AHx(x-) Aas Hoogste van een serie zonder andere honneurs in die kleur
 
HVTx(x-) Heer Hoogste van een niet complete serie zonder Vrouw of Boer in die kleur
 
AHV(x-) Vrouw Twee of geen hogere honneurs in die kleur,
VBT(x-) Vrouw de als tweede gespeelde kaart toont de lengte van die kleur,
VB9(x-) Vrouw de heer [van AHV(x-) dus] toont een oneven aantal kaarten in die kleur en
het aas [van AHV(x-) dus] toont een even aantal kaarten in die kleur.
 
AVB(x-) Boer Twee of geen hogere honneurs dan de boer in die kleur,
HVB(x-) Boer de als tweede gespeelde kaart toont de lengte van die kleur,
BT8(x-) Boer de vrouw toont een even aantal kaarten in die kleur en
de heer toont een oneven aantal kaarten in die kleur.
 
AVT(9-) T Twee of geen hogere kaarten dan de tien in die kleur.
ABT(9-) T Met twee hogere kaarten wordt de laagste van twee aanliggende kaarten gespeeld.
HBT(9-) T
T9x) T
 
AT9(x-) 9 Twee of geen hogere kaarten dan de negen in die kleur.
HT9(x-) 9 Met twee hogere kaarten wordt de laagste van twee aanliggende kaarten gespeeld.
VT9(x-) 9
98(x-) 9
 
Adequaat signaleren:
  Behalve wanneer het een slag wordt er met een honneur-tweede, gedeblokkeerd. Gebruik een distributie signaal indien de dummy ten minste een 3-kaart bezit. Wanneer partner van een niet aaneengesloten serie is uitgekomen, gebruik dan het positief/negatief signaal om steun te tonen voor de uitgekomen kleur, gevolgd door een distributie signaal wanneer de dummy maximaal twee kaarten in die kleur heeft.
 
Tabel voor uitkomsten tegen een kleur contract:
 
Kleur Bezit Uitkomst Betekenis
AH(x-) Aas Wanneer je een even aantal kaarten in die kleur bezit
 
Heer Wanneer je een oneven aantal kaarten in die kleur bezit.
Uitzondering: Tegen een slem contract wordt met AH(x-) altijd met de heer gestart zodat partner een distributie signaal kan geven.
 
HVB9(x-) Heer Deze start is een beetje dubbelzinnig.
Partner kan dit lezen als een uitkomst van HV (kaal) of
van AH(x-) met een oneven aantal kaarten in die kleur (behalve wanneer dummy of partner het aas bezit)
De als tweede voorgespeelde kaart toont de originele lengte van de kaart:
-De vrouw belooft een even aantal kaarten, en
-De boer toont een oneven aantal kaarten.
 
AHV(x-) Vrouw Deze start is een beetje dubbelzinnig.
Partner moet dit lezen als een uitkomst van HVx(x-).
Van AHV(x-) wordt dit in de tweede slag duidelijk:
-het aas belooft een even aantal kaarten, en
-de heer toont een oneven aantal kaarten.
 
VBx(x-) Boer Laagste van een serie.
 
BTx(x-) T Op een na hoogste van een (niet aaneen gesloten) serie.
ABT(x-) T
HBT(x-) T
VBT(x-) T
 
HT9x(x-) 9 Op een na hoogste van een (niet aaneen gesloten) serie.
AT9(x-) 9
HT9(x-) 9
VT9(x-) 9
 
98x(x-) 8 Op een na hoogste van een (niet aaneen gesloten) serie.
H98(x-) 8
V98(x-) 8
B98(x-) 8
 
Adequaat signaleren:
1:
Na een distributie signaal vragende uitkomst van AH(x-) moet partner:
 
een distributie signaal gebruiken wanneer de dummy tenminste drie kaarten, waaronder de vrouw, bezit of anders:
 
1: Het spelen van de laagste kaart (laag-hoog) geeft aan dat de verdediging een of drie slagen kan maken. De drie slagen kunnen voortkomen uit een troef of door het bezit van de Vrouw of van BTx.
 
2: Door de op twee na laagste kaart te spelen (maar de op een na laagste wanneer de op twee na laagste een slag zou kosten) wordt aangegeven dat er waarschijnlijk twee slagen in die kleur gemaakt kunnen worden; ofwel omdat de verdediging slechts twee kaarten in die kleur bezit, ofwel partner niet kan bijdragen voor de derde slag.
 
2:
Na de start van een serie als HV(B), en waar partner of de dummy het aas bezit, moet partner een distributie signaal geven wanneer de dummy het aas bezit en overnemen met het aas wanneer hij dat aas zelf in handen heeft.
 
3:
Na de start van een serie welke HVx of AHV belooft, signaleert partner positief of negatief om aan te geven of hij ja dan nee het aas of de boer bezit. Gebruik het distributie signaal wanneer de dummy tenminste drie kaarten waaronder de boer, of wanneer de dummy AB bezit.
 
Het aangeven van een serie bij het bijspelen.
Door het spelen van de laagste kaart van een serie, welke van invloed is op de slag, wordt een serie aangegeven. Door het spelen van de hoogste kaart van een serie, welke niet van invloed is op de slag, wordt een serie aangegeven. Door het spelen van de hoogste kaart van een serie wordt de serie aangegeven.
 
Indien u een complete serie bezit kan de serie als ook de lengte van de kleur worden aangegeven.
 
AHV(x-): Het spelen van de vrouw belooft een complete serie.
De volgende kaart die van die kleur gespeeld wordt geeft de lengte aan: de heer belooft een oneven aantal aan en het aas een even aantal kaarten in die kleur.
 
HVB(x-): Het spelen van de boer belooft een complete serie.
De volgende kaart die van die kleur gespeeld wordt geeft de lengte aan: de heer belooft een oneven aantal aan en de vrouw een even aantal kaarten in die kleur.
 
Wanneer u AHx bezit kan zowel de serie als de lengte van de kleur getoond worden.
 
  Het aas gevolgd door de heer belooft een even aantal kaarten in die kleur terwijl de heer gevolgd door het aas een oneven aantal aangeeft.
v>