Bridge logo

Verdediging tegen zwakke openingen op 2-niveau

 

De verdediging tegen preëmptieve openingen op 2-niveau heeft er toe geleid dat er vele conventies zijn ontwikkeld tegen deze preëmpts. Dit met de bedoeling zoveel mogelijk informatie uit te wisselen met de daartoe nog beperkte biedruimte. Enkele van deze conventies staan hieronder weergegeven; sommige zijn eenvoudig te onthouden en sommige zijn wat ingewikkelder van structuur.
Tegen openingen die alleen maar een sterke betekenis hebben zijn de biedingen die u doet vrijwel altijd preëmptief. Dit geeft meteen een goede reden om openingen niet alleen een sterke betekenis te geven (u wordt eruit gepreëmpt) maar ook een zwakke variant daaraan toe te voegen. voor de zwakke openingen geldt natuurlijk hetzelfde; het verstandig om daar ook een sterke variant daaraan toe te voegen.

1.Voorbeelden van zwakke (of gemixte) 2-openingen
Een 2 opening met:
a.een zwakke 2 variant
b.een zwak 2-kleurenspel in harten en schoppen
Flannery 2-ruiten
Kameleon 2-openingen
Muiderberg
Myxomatose 2-openingen
Multi 2-ruiten
Pender 2-openingen
Tartan 2-openingen
Wilkosz 2-ruiten
Zwakke 2-openingen
 
2.Algemene regels bij de verdediging:
Ga er bij een gemengde variant altijd van uit dat het gaat om de zwakke variant.
Biedt alleen wanneer je een goede hand bezit. Met een zwakke hand bied je alleen wanneer de tegenpartij een sterke opening belooft.
Probeer zoveel mogelijk dezelfde soort verdediging te spelen tegen de diverse zwakke twee openingen. Dit voorkomt in ieder geval vergissingen in uw tegenspel.
Wanneer uw partner doubleert of op 2-niveau een kleur biedt is uw 2SA antwoord altijd forcing.
 
2.1 Verdediging tegen de Multi 2 opening:
Wanneer de tegenpartij een multi 2 opent weet nog niet of het sterke- of zwakke opening is. Ook kan er in die multi een sterke 4-4-4-1 verdeling, een sterke lage kleur of een sterk SA spel verscholen zitten. Ook bij de verdediging moet je daarom goed rekening houden met de kwetsbaarheid!
 
Direct achter de openaar:
Wanneer je direct achter de multi openaar zit heb je het voordeel dat er altijd nog geboden wordt door de tegenpartij; je krijgt dus altijd nog een kans om nog een keer in de bieding te komen.
Wanneer je een hand bezit met openingskracht en je zit direct achter de multi 2 openaar dan is het vaak goed om met een 4- of 5-kaart hoge kleur eerst eens te passen. Het komt inderdaad regelmatig voor dat de multi opening is gebaseerd op jou lange kleur en het zou jammer zijn dat je in zo'n geval gaat bieden in de lange kleur van de multi openaar! Het is waarschijnlijk beter om:
- eerste te passen en wanneer je in de volgende biedbeurt biedt beloof je een opening.
- wanneer je direct achter de multi openaar biedt beloof je een 5+kaart in een hoge kleur en tenminste een 6+kaart in een geboden lage kleur en daarnaast bezit je een punt of 10.
- wanneer je direct achter de multi openaar zit en je doubleert de tegenpartij nadat je in eerste instantie gepast hebt, dan is dat doublet voor straf.
Wanneer je direct achter de multi 2 openaar volgt met 2SA, dan beloof je 18+punten met dekking in beide hoge kleuren. Heeft partner wat punten mee, dan zal er al snel tenminste een manche gemaakt kunnen worden.
In dit geval is het niet nuttig om eerst maar eens een ronde te passen omdat de tegenpartij dan wellicht makkelijker een fit in een hoge kleur weet te vinden en ons bod op een voor hun gunstige wijze weet uit te nemen.
Een doublet direct achter de multi 2 openaar ontkent een 5+kaart in een hoge kleur en ontkent tevens een 6+kaart in een lage kleur. Het doublet belooft wel een hand met openingskracht. Zo'n doublet vraagt aan partner om zijn beste kleur te bieden.
 
Nadat de partner van de openaar geboden heeft:
Nadat de partner van de multi 2 openaar heeft geboden weet je ongeveer hoe sterk die partner is.
- Wanneer hij 2 biedt ontkent hij openingskracht met hartensteun. Je moet nog wel steeds voorzichtig zijn met het bieden van een 5-kaart schoppen! De kans dat de 2 opening gebaseerd is op een schoppenkleur is nog steeds ruimschoots aanwezig!
- Wanneer hij 2 biedt dan belooft hij hartensteun maar hoeft geen schoppenkaart te bezitten.
- Wanneer hij 2SA biedt dan bezit hij waarschijnlijk wel een hand met 13+punten en zal het moeilijker voor ons worden om nog verantwoord in een goed contract te belanden.
Nadat uw partner direct achter de multi 2 opening gedoubleerd heeft moet u daarop uw hand omschrijven. Wanneer de partner van de 2 openaar heeft geboden dan wordt die plicht opgeheven en kunt u met een zwakke hand passen.
 
2.1.1 De algemene verdediging tegen de Multi 2 opening:
Bij deze verdediging wordt er na een 2SA volgbod vaak Niemeijer en Transfers geboden; maar het kan ook zo zijn dat je alleen Niemeijer speelt indien partner beide hoge kleuren zou kunnen bezitten.
2 Uw (volg)bod Partners antwoord
Doublet = 13-15 evenwichtig, 18+ punten.
Met 4-1 of 4-2 hoog wordt eerst gepast en wordt er eventueel in de tweede biedronde gedoubleerd.
De bedoeling is om een contract te bereiken op deelscore niveau wanneer partner de 13-15 hand bezit.
Elk bod is natuurlijk
2SA is mancheforcing; hierop Niemeijer en Transfers
Na 2/ van de partner van de 2 openaar heeft een doublet de betekenis van een teruggekaatst doublet (8+ zonder 5-kaart).
2SA Evenwichtige 16-18 hand met een stop in de hoge kleuren.
Niemeijer (of Stayman) en Transfers
Volgbod 11-17 punten
- belooft een 5+kaart op 2-niveau, en
- belooft een 6+kaart op 3-niveau
2/
3/ 3 belooft in dit geval natuurlijk een echte ruitenkaart.
Een bod in een nieuwe kleur is ronde forcing.
Na 3/ is 3SA het meest waarschijnlijke eindbod.
Na 2/ van uw partner (echt) gaat u er van uit dat de tegenpartij de andere hoge kleur bezit en heeft uw bod in die kleur de betekenis van (a een cue of (b vraagt het om een stop (dat moet u dan wel onderling afspreken).
Een enkelvoudige verhoging van partners kleur belooft 7-9 punten met een 3+kaart troefsteun.
2SA op partners volgbod is ronde forcing.
Na 4/ is om te spelen.
Sprongvolgbod
  Intermediate sprongvolgbod: 12-17 punten met een 6+kaart
 
- In de 4e hand blijven de biedingen dezelfde betekenis houden.
-Zolang partner niet geboden heeft blijft een doublet de betekenis houden van een informatiedoublet.
 
2.1.2De van Start tot Finish verdediging:
Deze verdediging is in eerste instantie ontworpen tegen de Multi 2 opening, maar kan ook heel goed gespeeld worden tegen de 2/ opening van de Muiderberg conventie.
2 Uw (volg)bod Partners antwoord
Doublet = 15+ of 19+ evenwichtig 2SA = Mancheforcing (10+), hierna worden de kleuren van onder af aan geboden tot een fit gevonden is.
- Andere biedingen zijn "Normaal"
Doublet gevolgd door SA = 19-20
Doublet gevolgd door eigen kleur = Zeer goede kleur met 19+ punten
Niemeijer en Jacoby Transfers
2/ Dit bod heeft de betekenis als dat van een informatiedoublet.
het belooft minimaal een 4-kaart in de geboden kleur met 13-18 punten.
Er is ook natuurlijk nog een 2e kleur mogelijk.
2SA is ronde forcing met 10+ punten
2SA/3// Deze biedingen zijn transfers met 12+ punten en beloven een 6+kaart in de getransfereerde kleur.
Transferweigering is mancheforcing!
Pas en later een heropeningsdoublet belooft 13-15 punten zonder 4-kaart hoog.
 
 
2.1.2 De Bergen verdediging:
Het kan een bezwaar zijn wanneer u een rondje moet passen wanneer u kort bent in een hoge kleur en er met een multi 2 voor u wordt geopend. Met de klassieke verdediging tegen een multi opening wordt vaak een informatie doublet gebruikt, hetgeen tot onduidelijkheden in de verdediging kan lijden.
De Bergen Defense maakt het in ieder geval duidelijker welke kleur(en) er bedoeld wordt. Voor uitgebreidere informatie zie: Bergen verdediging tegen 2
2 Uw (volg)bod Betekenis
2 Kort in de harten kleur met 10-15 punten
Doublet Kort in de schoppen kleur met 10-15 punten of 18+ met nog onbekende verdeling
2 5-5 of beter in de lage kleuren met 10-15 punten
2SA 16-18 punten met een verdeelde hand
3 6+kaart of beter met 12-15 punten
3 6+kaart of beter met 12-15 punten
3 6+kaart of beter met 12-15 punten
3 6+kaart of beter met 12-15 punten
 
2.2 Verdediging tegen de Muiderberg en de zwakke 2/ opening:
De hoge kleur van de tegenpartij is bekend, dus kunt u hierop ongeveer reageren zoals tegen een 1/ opening van de tegenpartij.
2/ Uw (volg)bod Partners antwoord
Doublet = 13-15 evenwichtig, 18+ punten.
U bent kort in de geopende kleur van de tegenpartij en bezit waarschijnlijk een 4-kaart in de andere hoge kleur.
Een bod (zonder sprong) in een kleur is echt en niet forcing.
2SA is mancheforcing; hierop worden de kleuren van onderaf aan geboden.
Een Cue is sterk en mancheforcing.
3SA is om te spelen.
Wereldconventie.
2SA Evenwichtige 16-18 hand.
Een cue belooft een 4-kaart in de andere hoge kleur en is forcing.
Een bod in een kleur is echt, maar is niet forcing.
Volgbod 11-17 punten
- belooft een 5+kaart op 2-niveau, en
- belooft een 6+kaart op 3-niveau
Een bod in een nieuwe kleur is ronde forcing.
Een Cue vraagt dekking in die kleur.
2SA is Forcing. Herbiedt partner daarop zijn kleur is dat niet forcing.
Sprongvolgbod
  Intermediate sprongvolgbod: 12-17 punten met een 6+kaart
 
- Wanneer de hoge kleur van de tegenpartij bekend is vraagt een cue bod om een stop in die kleur.
- Wanneer de hoge kleur van de tegenpartij niet bekend is belooft een cue bod om een stop in de geboden kleur.
 
2.3 Verdediging tegen de 2 opening welke een zwakke 2 kan inhouden:
Het tegenspel gaat er in eerste instantie van uit dat de 2 openaar een zwakke 2 hand bezit.
2 Uw (volg)bod Partners antwoord
Doublet = 13-15 evenwichtig, 18+ punten.
Na een pas of redoublet van de partner van de openaar:
Pas is zwak of als straf bedoeld voor de klaveren kleur.
2/ is echt, 5+kaart.
3/ is echt en Mancheforcing.
Een Cue (3) belooft een mancheforcing 2-kleurenspel.
2SA is mancheforcing.
Hierop wordt weer Niemeijer en Transfers gespeeld.
Na 2 van de partner van de openaar:
Teruggekaatst doublet.
2SA Evenwichtige 16-18 hand.
Niemeijer en Transfers.
2 Volgbod: Heeft de betekenis van een Cue en belooft beide hoge kleuren met 12-17 punten.
2//3 belooft 0-9 punten
3/ belooft 10-11 punten
2SA is Mancheforcing.
Herbieding openaar 3/ belooft een 5+kaart
3 belooft een 4-4-4-1 kaart
3 belooft een niets extra's
3SA belooft een stop
2 Volgbod: belooft een 5+kaart
2 Volgbod: belooft een 5+kaart
3 Volgbod: belooft een 6+kaart
3 Volgbod: belooft een sterk 2-kleurenspel (cue)
 
Sprongvolgbod
  Intermediate sprongvolgbod: 12-17 punten met een 6+kaart
 
 ;
3.5 Verdediging tegen de 2 opening welke een zwakke 2/ kan inhouden:
Het tegenspel gaat er in eerste instantie van uit dat de 2 openaar een zwakke 2/ hand bezit.
2 Uw (volg)bod Partners antwoord
Doublet = 13-15 met iets in de hoge kleuren of 18+ punten.
Doublet na 2/ van de 3e man is straf.
3/ is echt en om te spelen.
2/ is een sterke transfer voor respectievelijk de en de .
3/ belooft een stop in een poging 3SA te spelen.
2SA is mancheforcing.
Hierop wordt weer Niemeijer en Transfers gespeeld.
2SA Evenwichtige 16-18 hand.
3/ is echt en om te spelen.
3/ belooft een stop.
Volgbod: Met minimaal een 5-4 / eerst passen en later SA bieden.
 
2 Volgbod: belooft een goede 5+kaart
2/ Volgbod: is echt en belooft een 5+kaart
2//3 belooft een stop
En een herhaling van dat bod belooft dan een 5+kaart.