Bridge logo

Uppercut

 
Een speciale vorm van troefpromotie is de uppercut.

U troeft in een poging om een hoge troef van de leider er uit te werken zodat er een troefslag voor uw partner promoveert.

Voorbeeld:
T x x
A H B
T 9 x x
H x x
 
A H V 7 4 2
x x x
B x
T x
B x
T x x x
V x
x x x x x
x x
V x x
A H 8 x x
A V B
 

Zuid speelt 5 en west start met schoppenaas en speelt in de tweede slag schoppenheer. Daarna speelt hij schoppentwee terug. In de dummy wordt de tien gespeeld en nu moet oost goed hebben opgelet en met de ruitenvrouw troeven, de uppercut!
Indien zuid overtroeft wordt de ruitenboer van west een slag.

West speelde niet schoppenvrouw terug omdat oost dan wel eens niet zou kunnen voortroeven.

Regels voor een succesvolle uppercut:
1. De verdediging moet alle slagen in de zijkleuren hebben meegenomen
2. De verdediging moet met een hoge troef voortroeven
3. De verdediger die uitkomt met de kaart die getroefd moet worden moet met een kleine kaart uitkomen. Dit om te voorkomen dat partner een onkaart bijspeelt in plaats van hoog voor te troeven.

Nog een voorbeeld:
x x x x
V x x x
T x
A V B
 
V x
A H x x x
x x x
T x x
B x
x x
V B x x x
H x x x
A H T x x
B T
A H x
x x x
 

Zuid speelt 4.
Op het eerste gezicht lijkt het er op dat de leider slechts twee harten- en een klaverenslag gaat verliezen.

West begint met hartenaas en hartenheer en speelt daarna nog een derde keer harten. Indien oost deze derde harten met schoppenboer troeft moet de leider deze slag wel overtroeven en verliest hij nog een schoppenslag aan west.
Omdat de leider ook nog klaverenheer gaat verliezen gaat dit op het eerste gezicht mooie contract één down.

 

Nog een voorbeeld:
<
x x x x
x x x
x x x
A H V
 
A T
A 9 7
H V B x x 2
T x
x x x x
V x
x x
B x x x x
H V B
H B T x x
A T
x x x
 

Zuid speelt 4.
West komt uit met ruitenheer. Oost speelt de negen bij en de leider neemt deze slag met het aas. Zuid gaat met een kleine klaveren naar de dummy en snijdt op hartenvouw, via de acht en de tien voor het aas van west.

Er blijft dus over:
<
x x x x
x x
x x
A H V
 
A T
9 7
V B x x 2
T
x x x x
V
x
B x x x
H V B
H B x x
T
x x
 

Indien west nu geen ruiten naspeelt kan de leider nogmaals harten snijden en zal de leider het contract maken.

West speelt echter ruitenvrouw terug en vervolgt daarna met ruitentwee. Oost kan nu met hartenvrouw voortroeven waardoor zuid gedwongen wordt om met de heer over te troeven zodat hartennegen nog een slag wordt, de downslag.