Bridge logo

UITNEEM DOUBLET

 
SUPER MICHAELS
Een doublet op 1/2 niveau van partner vraagt een nog niet geboden kleur te bieden


De speler die DOUBLEERT belooft een hand met openingswaarde en tenminste een 3-kaart in alle niet geboden kleuren.

Voorbeeld:

Oost Zuid
AV43
H95
AB76
73
H98
AV86
98
AV86
1 Doublet

Zoals je kunt zien kan zuid geen goed volgbod doen. Zuid heeft geen 5-kaart / of , hetgeen essentiele informatie voor zijn partner is. Wanneer zuid wel een 5-kaart / of gehad zou hebben had hij gewoon 1, 1 of 2 kunnen bieden.

Er zijn vier zaken waarmee je rekening moet houden wanneer je een uitneemdoublet geeft.

1. De kwetsbaarheid
2. De hoogte van de kleur waarmee de tegenpartij opent
3. De positie aan tafel
4. Je distributie

Een uitneemdoublet op een lage kleur behoeft niet een 4-kaart in beide hoge kleuren te beloven, maar een doublet op een hoge kleur belooft wel een 4-kaart in de andere hoge kleur. Tegenwoordig wordt echter wel met een 3-kaart gedoubleerd wanneer deze 3-kaart twee tophoneurs bevat.


Bij gunstige kwetsbaarheid kan het zijn dat het uitneemdoublet slechts 10 punten belooft. Bij een niet gunstige kwetsbaarheid belooft het uitneemdoublet tenminste een opening met (2) snelle slagen. Indien dat niet het geval is, is de hand beter geschikt in de verdediging.


Een uitneemdoublet op schoppen dwingt partner op 2-niveau te bieden.


Een algemene richtlijn is dat doubleerder bij ongunstige kwetsbaarheid van zijn totaal aantal punten een aantal punten dat gelijk is aan het bezit in de geopende kleur moet aftrekken. Hieronder een voorbeeld:


Wanneer de doubleerder kwetsbaar is en er wordt met 1 geopend, kan hij doubleren met alle onderstaande handen:

AV43
5
H984
HB72
AV43
54
HB9
HB72
AV4
543
HB9
AB72

Wanneer doubleerder niet kwetsbaarheid is mag hij in alle drie bovenstaande handen een boer minder hebben


 

Wanneer je een uitneemdoublet wilt geven moet je niet vergeten dat je tenminste een 3-kaart in alle niet geboden kleuren moet hebben, behalve wanneer je tenminste 17+ punten hebt. Bekijk onderstaande handen maar eens.


AV965
86
HV7
AH9

Nadat de bieding is begonnen met 1/ of 1 is het beter te doubleren dan om 1 te bieden. Het 1-bod zou slechts een normale opening beloven terwijl deze hand veel te sterk is en de manche gemist zou kunnen worden. Alhoewel er voldoende punten aanwezig zijn, is 1SA ook niet het juiste bod. Daarom moet je eerst doubleren en daarna schoppen bieden.


Tegenwoordig wordt aggressiever geboden en is 10 punten ook al voldoende om een uitneemdoublet te geven. Bijvoorbeeld:

Oost Zuid
754
H95
AV76
A73
HVT9
HBT9
9
B986
      1   Doublet

maar, wat de partner van de doubleerder doen? Hoe moet hij reageren met een zwakke of sterke hand, met lengte of een gebalanceerde hand?


Antwoorden op een UITNEEMDOUBLET


Het is erg belangrijk te beseffen dat de partner van de openaar besloten heeft niet te bieden. Zijn pas kan er op gebaseerd zijn dat hij nog steeds een goede hand heeft en de verdere ontwikkelingen wil afwachten, tenzij u past weet hij zeker dat hij nog eens aan de beurt komt om te bieden.


Veronderstel dat in alle onderstaande voorbeelden met 1 geopend is.
Je partner doubleert.
En partner van de deler past.


1. Minimum antwoorden na: 1 - Doublet - Pas

987
T86
V963
432
987
T863
V96
432
V987
T86
965
432
9
T8
96
VT976432
1 1 1    Pas (straf)

NB: U bent verplicht te antwoorden. Ook al hebt u geen enkele punt, u moet antwoorden. Algemeen geldt dat voor een zwak antwoord niet meer dan 0-8 punten nodig zijn. Wanneer uw partner na uw zwakke antwoord nog een keer biedt dan heeft hij extra lengte in de geboden kleur of heeft hij een sterke hand. U bent niet verplicht hierop verder te bieden en mag passen.

Iedere actie van uw partner zou in principe tenminste 17+ punten moeten beloven. Wanneer hij uw kleur verhoogt of wanneer hij een nieuwe kleur biedt belooft dat een 6-kaart of een solide 5-kaart met 17+ punten. Wanneer hij 1SA herbiedt belooft dat een hand die te sterk is voor een 1SA volgbod en te zwak voor een 2SA volgbod (18-20).


2. Het SA antwoord na: 1 - Doublet - Pas

B87
H86
V63
V832
  1SA

Het 1SA antwoord belooft 8-10 punten met een verdeelde hand.


 

3. Sprongantwoord na: 1 - Doublet - Pas

B87
HV864
V6
V83
  2

Een sprongbod is aanmoedigend, echter niet forcing. Het belooft tenminste een 5-kaart in de geboden kleur met ongeveer 9-11 punten. Wanneer de tegenpartij met een hoge kleur geopend heeft kan het sprongbod in de andere hoge kleur ook gedaan worden met een 4-kaart omdat u weet dat partner ook een 4-kaart belooft heeft.


4. Cue na: 1 - Doublet - Pas

VBT4
VB96
96
H83
HB87
HV98
V9
V83
  2
  2

Het 2 cuebod is mancheforcing. Welk contract het moet worden is echter nog onbekend. Het is dus een forcing bod en partner is verplicht te bieden.

Wanneer een lage kleur opening gedoubleerd is, en de partner van de doubleerder een cuebod doet, dan houdt dat vrijwel zeker in dat de cuebieder twee 4-kaarten hoog heeft. De cuebieder laat zijn partner kiezen welke hoge kleur geboden moet worden. De cue-bieder kan partners hoge kleur verhogen, waarop zijn partner met een minimum kan passen. Dit bod is dus niet mancheforcing. Wanneer partner sterk genoeg is moet hij zelf de manche maar bieden.


5. 2SA na: 1 - Doublet - Pas

H98
H86
VB63
V83
  2SA

Een 2SA antwoord belooft een stop in de kleur van de tegenpartij met 11-12 punten.


6. 3SA na: 1 - Doublet - Pas

HB9
V86
VB6
HV83
  3SA

Een 2SA antwoord belooft een dubbele stop in de kleur van de tegenpartij met 13-16 punten.


7. Antwoorden op hoger niveau: 1 - Doublet - Pas

3

3

3

4

4

4

4

5

Deze biedingen zijn natuurlijk en beloven het contract te kunnen spelen , ook mket minimum waarden bij de doubleerder.


 

Wat te doen wanneer de partner van de openaar biedt:

Openaar Doubleerder Partner op.

Jij

1 Doublet Redoublet
1
1
1
2

?

1 Doublet Redoublet
1
1
2
2

?

1 Doublet Redoublet
1
2
2
2

?

1 Doublet Redoublet
2
2
2
2

?


Nu wordt het antwoorden een beetje tricky. Iedere actie van de partner van de openaar maakt het nu mogelijk dat u gaat passen. Partner komt toch weer aan de beurt?


U kunt uw beslissing nu echter baseren op drie omschrijvende biedingen en dat maakt het gemakkelijker(?) om nu een goed bod te doen.


Ook kunt u een Teruggekaatst Doublet plaatsen op het antwoord van de partner van de openaar.