Bridge logo

Uitneem Doublet
Takeout Doublet

 
Een uitneem doublet, een conventioneel doublet na een opening op laag niveau van de tegenpartij, vraagt partner zijn beste van de nog niet geboden kleur(en) te bieden. Het meest algemene uitneem doublet wordt gedaan nadat de tegenpartij opent met één in een kleur. Het belooft openingskracht en tenminste een 3-kaart in de niet geboden kleuren en een korte kaart in de geopende kleur van de tegenpartij.
Normaal gesproken biedt partner hierop zijn beste kleur, maar hij kan ook passen wanneer (i) de parten van de openaar biedt of (ii) wanneer hij een kaart heeft om van het uitneem doublet straf te maken.

Vereisten:
Een doublet wordt gezien als een uitneemdoublet wanneer aan één van de onderstaande regels wordt voldaan:
(zie echter ook gebalanceerd doublet hieronder)
De tegenpartij heeft slechts één kleur geboden en de doubleerder heeft niet de mogelijkheid gehad die kleur eerder te doubleren
De tegenpartij heeft twéé kleuren geboden en partner heeft gepast.
De tegenpartij heeft een fit gevonden.

De meest algemene vereisten voor een uitneemdoublet zijn:
Een korte kaart in de geopende kleur van de tegenpartij (2-kaart, maximaal een 3-kaart)
Lengte in de niet geboden kleuren, tenminste een 3-kaart maar liever een 4+kaart.
Een punten aantal dat voldoet aan een opening, maar tenminste 11 punten.

Hoe minder punten de bieder van het uitneemdoublet bezit, des te extremer moet de distributie van zijn hand zijn (i.e. singleton of renonce in de kleur van de openaar). De meeste paren doubleren ook zo wie zo wanneer ze 17-18 punten bezitten ongeacht de verdeling (behalve wanneer met 1SA gevolgd kan worden). Ook is er een grotere puntenkracht vereist wanneer de tegenpartij op een hoger niveau biedt. De meeste paren spelen dat een doublet t/m 4 een uitneem betekenis heeft, terwijl doubletten op hoger niveau straf of cooperatief (partner moet passen, behalve wanneer zijn verdeling aangeeft dat het zelf spelen waarschijnlijk een beter resultaat geeft) zijn.

Voorbeelden:
1: Vxxx x ABxx HBxx Deze hand bevat wel het minimum dat benodigd is om een uitneem doublet te geven wanneer de tegenpartij met 1 opent. Wanneer de tegenpartij met een andere kleur opent zul je met deze hand moeten passen. Ook na een 3 opening is de hand niet sterk genoeg om te doubleren.
2: HVxx Axx T ABTxx Wanneer de tegenpartij heeft geopend met 1-1 belooft een doublet beide niet geboden kleuren (schoppen en klaveren).
3: HBxx AVx Axx Vxx Met 16 punten en een gebalanceerde hand zul je ongeacht de opening volgen met 1SA en niet doubleren.
4: HVBTxx AHxx Ax x Met 17 punten en een prachtige schoppen kleur doubleer je eerst en bied je, wat je partner ook biedt, daarna je schoppen kleur. Deze biedwijze belooft een sterkere hand dan wanneer je eenvoudigweg volgt met 1.
5: x AVT9x HBTx Axx Nadat de tegenpartij met 1 opent kun je, afhankelijk van je biedafspraken, met deze hand doubleren of 2 bieden. Na een 1 opening zou je echter moeten passen om later een harten of SA contract van de tegenpartij voor straf te doubleren.

 

Antwoorden:
Er van uitgaand dat de partner van de openaar past, moet jou partner zijn hand na jou uitneemdoublet nauwkeurig omschrijven:
Een bod op zo laag mogelijk niveau geeft een zwakke hand aan met minder dan 9 punten.
Een sprongbod in een kleur belooft tenminste een 4-kaart en vraagt partner door te bieden indien het uitneem doublet niet gebaseerd is geweest op minimale waarden. Het belooft meestal zo'n 9-11 punten.
Een 1SA bod belooft 8-10 punten en 2SA 11-12 met een gebalanceerde hand en tenminste 1 stopper in de geboden kleur(en) van de tegenpartij.
Met een hand met openingskracht of sterker bied je eerst de kleur van de tegenpartij, waarna je partner zijn hand na zijn uitneemdoublet gaat omschrijven.
In uitzonderlijke gevallen kan er ook gepast worden op het uitneemdoublet! Bijvoorbeeld wanneer je vijf of zes mooie troeven tegen hebt. Deze pas belooft dat je tenminste drie troefslagen kunt maken. (partner zal in zo'n geval met troef starten)

Indien de partner van de openaar biedt ben je niet meer verplicht te bieden. Doe je dat wel, dan geeft dat tenminste een punt of 7 aan.

Uitneemdoublet in een later stadium:
Ook in een later stadium kan er nog een uitneemdoublet worden gedaan. Zoals ook hierboven, belooft het lengte in de niet geboden kleuren en in dit geval extra waarden. Over het algemeen is ieder doublet op laag niveau wanneer de tegenpartij een kleur biedt en speciaal wanneer ze een fit hebben gevonden en je partner heeft gepast een uitneemdoublet:
De openaar zelf kan doubleren wanneer de tegenpartij zich met de bieding heeft bemoeid en partner paste.
Ook kan een volgbieder in een tweede biedronde doubleren om extra waardes en lengte in de nog niet geboden kleur(en) tonen.
Met een sterke hand, 16+, kan iemand die in eerste instantie doubleerde (uitneemdoublet), nogmaals doubleren.
1: 1 (1) pas pas; Dbl Dit doublet wordt gezien als een heropenings doublet. Het belooft een korte schoppen kleur en lengte in de niet geboden kleuren.
2: 1 (1) - Dbl Dit doublet belooft een 4+kaart in de niet geboden hoge kleur. (zie: Negatief doublet)
3: 1 Dbl pas 1; Dbl Ook nu belooft de openaar een korte schoppen kleur en steun in alle drie de niet geboden kleuren.
4: 1 (1) pas (2); Dbl Ook nu belooft de openaar een korte harten kleur en steun in alle drie de niet geboden kleuren. Ook heeft hij nu extra kracht omdat partner op 2- of 3-niveau moet kunnen bieden.
5: (1) 1 (2) pas; (pas) Dbl De volgbieder belooft een korte ruiten kleur en tenminste een 3-kaart harten en klaveren en daarbij ook een iets sterkere hand dan benodigd voor zijn volgbod.
6: (1) Dbl (2) pas; (pas) Dbl Doubleerder toont extra waardes plus een extreem korte harten kaart.


Beschermd- en Gebalanceerd Doublet
De vereisten voor distributie en puntenkracht worden voor een uitneemdoublet verlaagd wanneer de eerdere biedingen van de tegenpartij aangaven dat partner puntenkracht moet hebben, maar zelf niet kon bieden vanwege zijn distributie.
Een beschermend doublet kan zelfs gedaan worden met zo'n 8 punten wanneer partner en ook de partner van de openaar gepast hebben op het openingsbod. Z'n situatie geeft over het algemeen aan dat partner wel (redelijk) sterk is maar gezien zijn distributie niet kon bieden:
West  Noord  Oost  Zuid 
1  pas  pas  ?? 
Zuid, met in zijn hand Vxxx xx Axx HTxx kan nu doubleren in de verwachting dat partner sterk is met waarschijnlijk punten in de harten kleur, zodat deze er een strafdoublet van kan maken door te passen.

 

Een gebalanceerd doublet wordt in een later stadium van de bieding gegeven; in situaties waar de tegenpartij een fit heeft gevonden, maar op laag niveau passen.
West  Noord  Oost  Zuid 
1  pas  1  pas 
2  pas  pas  ?? 
Zuid bezit Vxxx xxx HTxx AB en was niet sterk genoeg om in de eerste biedronde te doubleren. Hij kan echter nu bij zijn partner waarschijnlijk een korte hartenkleur verwachten en waarschijnlijk wel een 4-kaart schoppen of ruiten: hij geeft dus nu een gebalanceerd uitneemdoublet.
Dit soort doubletten wordt in paren vaker gedaan dan in viertallen omdat een score van -100 in paren veel beter scoort dan een eventueel gemaakt 2 contract.


Heropenings Doublet
Een heropenings doublet is een vorm van het uitneemdoublet door de openaar zelf. Dit nadat de tegenpartij heeft gevolgd en partner heeft gepast. Zoals gewoonlijk belooft het steun in de nog niet geboden kleuren:
West  Noord  Oost  Zuid 
1  1  pas  pas 
Dbl          
West's doublet belooft een korte schoppen kleur, en vraagt partner zijn beste kleur te bieden. Een mooie hand voor zo'n doublet zou kunnen zijn:
x
ABxx
Hxx
AVTxx
Aan partner wordt gevraagd zo goedkoop mogelijk zijn langste kleur te bieden met 0-6 punten; 1SA te bieden met 5-7 punten en een stop in de kleur van de tegenpartij; en met 7+punten zijn langste kleur met sprong te bieden.
Natuurlijk kan hij ook passen met een mooie 5-kaart schoppen tegen.