Bridge logo

UITKOMEN

 
Algemeen

De belangrijkste kaart welke in bridge wordt gespeeld is de uitkomstkaart. Er worden meer contracten gehaald of down gespeeld, dan door welke andere speelwijze dan ook, als zijnde het resultaat van de uitkomstkaart.

Er zijn twee verschillende en belangrijke aspecten welke de uitkomst beïnvloeden: ten eerste met welke kleur er moet worden uitgekomen en ten tweede dat wanneer die keuze gemaakt is met welke kaart van die kleur gestart moet worden.

De keuze om met de juiste kleur uit te komen is een van de moeilijkste en belangrijkste die er is bij bridge. Het is een gebied waar zelfs de experts vaak miskleunen. De uitkomst wordt in de blind gedaan; dat wil zeggen dat dit de enige kaart is die u speelt zonder dat u de dummy reeds hebt gezien.

Wanneer u echter de kleur hebt gekozen waarmee u wilt uitkomen is de keuze van de kaart in die kleur vaak een automatisme. Sinds de beginjaren van het bridgespel zijn uitkomsten min of meer gestandaardiseerd.
Hieronder een opsomming:

Tegen SA is de uitkomstkaart vaak de 4e van boven. (Regel van 11)
Door de waarde van de uitkomstkaart af te trekken van het getal 11 kan uw partner (maar ook de leider) uitrekenen hoeveel hogere kaarten dan die van de uitkomst er over zijn. Komt u bijvoorbeeld uit met een 7, dan kan partner berekenen dat er nog vier kaarten in het spel zijn die hoger zijn dan die 7. Heeft hij zelf twee kaarten die hoger zijn dan die 7 en er komt in de dummy ook nog een kaart die hoger is dan de 7, dan bezit de leider slechts één kaart die hoger is dan de uitgekomen 7.
 
Ook tegen een kleurcontract is de uitkomstkaart vaak de 4e van boven vaak goed.
 
Van een twee aanliggende honeurs is het goed om de hoogste te spelen (alhoewel hierop wel uitzonderingen zijn).
 
De uitkomst met een honeur tegen een SA contract belooft niet alleen de honeur daaronder, maar ook nog een derde honeur. De uitkomst met een heer bijvoorbeeld, belooft niet alleen de vrouw in die kleur maar ook nog tenminste de boer of de tien in die kleur.
 
Van een dubbelton wordt met de hoogste kaart gestart.
 
Wanneer u wilt starten van een driekaart zijn er meerdere mogelijkheden.
Sommigen prefereren uit te komen met de hoogste kaart (top van niets).
Anderen komen met de laagste om daarmee een oneven aantal kaarten aan te geven.
Ook zijn er spelers die met de middelste van een 3-kaart starten, om daarna de hoogste bij te spelen (Middle Up Down)
 
Er bestaan ook sprookjes waarin beweerd wordt dat u met de hoogste van partners geboden kleur moet starten. Dit is niet goed. De juiste kaart is met die kaart uit te komen waarmee u normaal gesproken ook zou uitkomen; maar dan wel in partners kleur.
 
De oude "regel" dat u nooit onder heer vandaan moet starten is fout!!
 
Tegen troefcontracten moet u niet onder een aas uitkomen. Dat is veel te gevaarlijk. Daardoor maakt u misschien nooit een slag in die kleur, of nog erger: misschien verdedigt uw partner daardoor wel helemaal verkeerd omdat hij weet dat u het aas niet bezit.
Voor een SA contract geldt dit natuurlijk niet!
 
Met de uitkomst van een aas tegen een SA contract (lengte) wordt van partner verwacht dat hij de hoogste kaart die hij bezit in die kleur bijspeelt.
 
Tegen een SA contract vraagt de uitkomst van een vrouw aan partner om de boer er bij te spelen. Zo'n uitkomst wordt gedaan met een kaarverdeling als: A H V T x of H V T 9 x en dat kan natuurlijk ook met alle handen waar een VB combinatie aanwezig is.
 
Tegen een SA contract vraagt daarnaast de uitkomst van een aas of vrouw om een aan- of af-signaal,
en de uitkomst met een heer of boer vraagt in principe naar distributie.
 

Uitkomen met de juiste kleur

Wanneer u met een kleur wilt uitkomen zijn er allerlei factoren waarmee u rekening moet houden. Hieronder worden enkele algemene regels weergegeven om uw beslissingen wat eenvoudiger te maken. Kom indien mogelijk met een kleur welke uw partner heeft geboden. Dit zou het contract misschien wel niet down kunnen spelen, maar het kan de partnership verstandhouding alleen maar ten goede komen!! Wanneer partner een kleur heeft geboden en u wilt toch met een eigen kleur komen wees er dan zeker van dat dit een heel mooie kleur moet zijn!!

Kom uit met een kleur die de tegenstanders niet hebben geboden. Wanneer u een keuze hebt tussen meerdere kleuren, kies dan uw sterkste kleur.
 
Kom tegen SA uit met uw langste kleur. Het kan echter soms beter zijn, wanneer u geen zij-entrees bezit, met een korte kleur te starten hopende dat partner wat in die kleur heeft.
 
Kom tegen kleur contracten uit met een honeur van handen met AHV, HVB etc.
 
Wanneer u een goede hand bezit, waarmee u verwacht bijna alle defensieve kaarten te bezitten is het aan te bevelen om passief te starten. U wilt natuurlijk niet al bij de start een slag weggeven.
 
Met lengte in de vijandelijke troefkleur (vaak een 4-kaart of langer), of wanneer u verwacht dat partner daar lengte in heeft, is het misschien mogelijk om de tegenpartij in te laten troeven, waardoor uw troeflengte langer wordt dan die van de leider.
 
Wanneer u zelf lengte en kracht bezit in de zijkleuren is een troefstart wellicht goed!
 
Wanneer een van de tegenstanders uit een SA contract wegloopt naar een kleurcontract zal een troefstart wel weer goed zijn.
 
Tegen een klein slem kunt u het best agressief starten. Uw uitkomst zou wel eens uw laatste mogelijkheid kunnen zijn om een slag te kunnen ontwikkelen.
 
Tegen een groot slem kunt u het best passief starten. laat de leider maar al het werk opknappen.
 
Een start met een single- of dubbelton geven vaker een slag weg dan dat ze een slag opleveren.
Uitzondering: Tegen een slem of een sterke geboden manche zal de uitkomst met een singleton wel goed kunnen zijn.
 
Luister goed naar de biedingen van de tegenpartij om te kunnen bepalen met welke kleur u het beste kunt uitkomen. Met de uitkomst hebt u weliswaar nog geen kaarten kunnen zien, maar daarom hebt u nog geen excuus wanneer u niet goed hebt geluisterd!

 

Standaard uitkomsten
Tegen SA  Tegen
Kleur
Partner heeft niet geboden
A 7 6 5 4Vierde van boven van de langste kleur, zodat partner deA
A V 6 5 2regel van 11 kun gebruiken. Wanneer de 2 de vierde vanA
A H 6 4 2boven is, moet de uitkomst wel van een 4-kaart zijn. H
A V 6 2 2
 
A H V 4 2Zonder entree in een zijkeur; anders met de HeerH
H V 7 4 2(of beter nog: een andere kleur)H
 
H V B 4 2Top van een serieH
V B T 4 2V
B T 9B
 
H B T 9 2Top van een interne serieB
A B T 9 2(Probeer echter liever een andere uitkomst)B
 
A H B T 9 2Vraagt aan partner om de Vrouw te deblokkerenH
 
H V T 9 2Vraagt aan partner om de Boer te deblokkerenV
 
Uitkomen met partners geboden kleur
 
A H 2H
V 4 3 De uitkomst met de laagste kaart belooft één3
H 7 4 van de tophonneurs4
 
5 45
A 5Van een dubbelton altijd met de hoogste kaart uitkomenA
V3 VAndere Conventies betreffende Uitkomen

Derde van boven
Regel van 12
  Wanneer er gestart wordt met "3e van boven" geldt de regel van 12. Wanneer er gestart wordt met "3e van boven" kan partner [maar ook de leider] de hoogte van een voorgespeelde kaart aftrekken van het getal 12; het resultaat daarvan is dan het aantal resterende kaarten van die kleur welke hoger zijn dan de voorgespeelde kaart.
 
Journalist   De term Journalist komt waarschijnlijk door een aantal artikelen dat zo ongeveer in 1965 verschenen is in het Amerikaanse tijdschrift "Bridge Journal". Een voordeel van Journalist is dat er minder onduidelijkheid bestaat wanneer er van een serie als HBT9xx wordt gestart en een uitkomst met de 10 belooft in ieder geval een honneur zoals Aas, Heer of vrouw.
 
MUD   Middle Up Down.
Een signaleringssysteem waar van een 3-kaart eerst met de middelste kaart wordt uitgekomen en daarna de hoogste kaart wordt bijgespeeld om partner te laten zijn dat je een 3-kaart in die kleur bezit.
 
Rusinow   Een uitkomst waarbij van een serie met de een na hoogste wordt gestart.
 

 

Tips

Start niet met troef wanneer je weet/vermoedt dat de tegenpartij in een missfit zit.
 
Wanneer je "weet" dat partner een singleton troef bezit is het niet zinvol om van Hxx te starten. Partner ook niet jijzelf zult een tweede keer troef kunnen inspelen. Probeer een andere start in de hoop dat partner met zijn singleton troef kan komen.
 
Wanneer je met de negen van T9x of met de boer van VB dubbelton troef start kan dat vaak misleidend werken voor de leider.
 
Wanneer je een goede dekking hebt in een lange zijkleur van de dummy is een troefstart een goede uitkomst. Heb je die dekking niet dan is een troefstart waarschijnlijk de slechtste uitkomst die je kunt bedenken.
 
Start niet met een singleton tegen een vrijwillig geboden klein slem wanneer je zelf een aas bezit. Partner zal wel geen aas bezitten en je maakt het de leider waarschijnlijk makkelijker om een goedeindspel te vinden.
 
Wanneer het eindcontract van de tegenpartij echter een klein slem betreft en je hebt zelf geen aas, is het wel weer goed om met een singleton te starten. Misschien heeft parten het aas en kan je een introever geven, of misschien heeft hij troef aas en behaal je hetzelfde effect.
 
Tegen 3SA start je niet hetzelfde als tegen 6SA. Wanneer je bijvoorbeeld HTxxx Vxx Vxx xx bezit zul je ongetwijfeld met een schoppen starten wanneer de tegenpartij in 3SA belandt. Wanneer de tegenpartij echter 6SA biedt zul je met deze hand niet met schoppen moeten starten, een kleine klaveren is dan meer de aangewezen kaart om mee uit te komen.
 
Wanneer je uitkomt tegen een kleur- of SA contract dan kom je van een 3- of 4-kaart met een kleintje wanneer je een geboden kleur van je partner niet gesteund hebt en met een hoge wanneer je partners kleur wel hebt gesteund.
Wanneer je partners kleur niet gesteund hebt en je komt uit met een hoge kaart in die kleur dan beloof je daarmee dat je kort bent in die kleur.
 
Wanneer partner een slem contract doubleert moet je niet uitkomen met die kleur of troef! In dat geval heeft partner vaak een renonce of AH in een andere kleur. Het is aan u uit te zoeken welke kleur u moet starten.
 
Wees alert en doubleer zo mogelijk een conventionele bieding (Stayman, Jacoby, Cue's, Azenvraag antwoorden) van de tegenpartij om zodoende partner te vragen in die kleur uit te komen (uitkomst doublet).
 
Wanneer u op laag niveau een uitkomst doublet geeft moet u ook wel tenminste een 5-kaart in die kleur bezitten en daarbij een paar honeurs in die kleur hebben. (Het kan gevaarlijk zijn wanneer de tegenpartij dat bod gedoubleerd in kan laten zitten)