Bridge logo

Twijfel Stayman

  Bekijk onderstaande biedseries:
  Noord Zuid of Noord Zuid
  1SA-2 1SA-2
  2-3 2-3

Het 3 belooft een 4-kaart in de door de 1SA bieder geboden hoge kleur, maar sluit een SA contract nog niet uit. Het 3 bod vraagt aan de 1SA openaar zijn hand verder te omschrijven.

Voorbeeld 1
Noord Zuid 
  ABx
AVxx
HTx
VBx
Hxx
Bxxx
VBx
Hxx

Het biedverloop:

Betekenis
  1SA 2 Stayman
  2 3 Twijfel Stayman
  3SA Alhoewel er een fit in een hoge kleur is ontdekt gebruikt Zuid de Twijfel Stayman omdat hij een 3-4-3-3 verdeling en voldoende punten om een manche te spelen heeft.
Met zijn punten over meerdere kleuren verdeeld is het misschien beter om met 9 slagen in een SA contract te eindigen dan om 10 slagen te moeten maken in een hoge kleuren contract.
In bovenstaand voorbeeld zou de 1SA openaar de voorkeur moeten geven aan 3SA. Hij moet beseffen dat er in een kleur contract wel eens 4 slagen weg zouden kunnen zijn:
V, H en twee azen.
Daarom zou een SA contract wel eens het beste contract kunnen zijn.


Voorbeeld 2
Noord Zuid 
  HTxx
Axx
HTx
AVB
VBxx
HVx
VBx
xxx

Het biedverloop:

Betekenis
  1SA 2 Stayman
  2 3 Twijfel Stayman
  4 In voorbeeld 2 beoordeeld de 1SA openaar zijn hand. Hij weet dat er samen tenminste 8 troeven zijn en gaat er van uit dat 3 van de 5 tophoneurs in het bezit van NZ zijn (er vanuitgaande dat partner vanwege zijn 3-bod toch wel V in zijn bezit moet hebben. Om deze reden moet de 1SA openaar een kleur contract prefereren boven het 3SA contract.