Bridge logo

Troef Echo

 
Normaal gesproken betekent een hoog-laag signaal in troef, dat u nog een derde en misschien een vierde troef bezit. Die informatie is soms belangrijk voor partner, maar meestal kan hij die troefverdeling wel uit de bieding halen en normaal gesproken zal de leider alle troeven wel zo snel mogelijk er uit halen. Er is echter meer informatie te geven door de volgorde van het bij spelen van de troef kaarten. Bijvoorbeeld, wanneer de leider met één in een hoge kleur opent en daarna die kleur op vierniveau gaat spelen. In de dummy komt HVxx te liggen. Partner speelt hoog laag in troef. Deze verdediger kan gezien het feit dat hij slechts twee troeven bezit, toch door de manier van bijspelen van deze troeven, andere nuttige informatie geven: bijvoorbeeld lengte of kracht in een hogere kleur. Omdat er naast de troefkleur nog drie andere kleuren zijn en partner slechts twee troeven bezit kan het signaal alleen maar voor de hoogst overgebleven kleur zijn. Bezit hij een lagere kleur of helemaal niets dan zou hij laag-hoog gespeeld hebben..

Een andere betekenis van het signaleren met een dubbelton troef zou kunnen zijn dat je gestart bent met een singleton. Deze informatie zou voor partner ook nuttig kunnen zijn om de verdeling van jou hand en die van de leider beter in te schatten.

Wanneer een verdediger echter drie troeven bezit zijn er zes mogelijkheden om die troeven bij te spelen:

Laag-Midden-Hoog Geen signaal
Laag-Hoog-Midden Waarden in de Middelste Overgebleven kleur
Midden-Laag-Hoog Waarden in de Hoogst Overgebleven kleur
Midden-Hoog-Laag Waarden in de Laagst Overgebleven kleur
Hoog-Midden-Laag Renonce of singleton in de voorgespeelde of lage kleur.
Hoog-Laag-Midden Renonce of singleton in een andere of hoge kleur.

Dit schema laat zien dat de derde bijgespeelde troef pas een signaal geeft. Echter wanneer er eerst een hoge troefkaart bijgespeeld wordt toont dat wel ergens een singleton (of renonce); welke dat weet je pas na de derde bijgespeelde troefkaart. De andere manieren van bijspelen tonen kracht of lengte in een andere kleur (of ontkent kracht: Laag-Midden-Hoog), of vertellen partner dat je geen single of renonce bezit.
Deze signalen komen min of meer overeen met de Vinje Signalen. Het voordeel van deze manier van signaleren is dat partner na het bijspelen van de eerste troef kaart al weet dat wanneer er een hogere troefkaart wordt bijgespeeld er aftroef mogelijkheden zijn.

Wanneer je nog een vierde troef zou bezitten wordt die niet meer meegenomen in het signalerings schema.

Wanneer je slechts twee troeven bezit kun je signaleren of niet. Het niet signaleren (eerst de laagste troef) heeft dan een neutrale betekenis, of het geeft informatie over een lagere kleur. Het wel signaleren (eerst de hoogste troef) belooft dan waardes in een hogere kleur, maar ontkent kracht in de laagste kleur.

Onderstaande hand toont hoe het Troef Echo kan functioneren.
  Noord
x x
A V x
H x
A V x x x x
 
West
A T x x
H x
V x x
H T x
Oost
H V x x x
T x x
T x x x x
-
  Zuid
B x
B x x x x
A B
B x x x
 

WestNoordOostZuid
1SA1) Doublet 22) Doublet
2 3 3 4
pas 4 Doublet pas
pas pas    
1) = 12-14 SA
2) = Transfer
  Er wordt gestart met een kleine ruiten, welke met de heer werd genomen. De leider speelde A en de Vrouw waarop Oost de T en de 4 bijspeelde. Het moet West nu duidelijk zijn dat Oost een klaveren introever wil. Met harten heer aan slag kan West nu een klaveren introever geven aan Oost waarna het contract na nog twee schoppen slagen down zal gaan!!