Bridge logo

Troef Coup

 
Tijdens het 86e FNAB kampioenschap werd deze coup succesvol toegepast door de heer Li-Chung Chen (oost).

Deler: Zuid
KB: Allen
x x
H B 9 7 2
H x x
9 6 x
 
B 8 x x
V 6 x
A V x
A B 7
A V
A T 8 5 x
B x x
V 3 x
 
H T 9 x x
-
T x x x
H T x x
 
 
West  Noord  Oost  Zuid
         pas
1  pas  1  1
doublet*  pas  4  pas
pas  doublet  allen passen
* = 3-kaart steun in de hartenkleur.

Zuid startte met ruitentien, gedoken door west en in noord genomen met de heer.
Om het contract down te spelen zou noord nu klaveren terug moeten spelen. Gezien zijn partners tussenbod van 1 speelde hij echter schoppen terug. Oost nam direct het aas en speelde een kleine harten uit de hand.
Zuid speelde een kleine schoppen bij en west de vrouw. Noord nam deze met de heer en speelde schoppen terug voor de heer van zuid.

De nagespeelde ruiten van zuid werd met de vrouw genomen en harten zes was na de zeven in noord voor oosts acht; zuid speelde een kleine ruiten bij.

Daarna speelde oost een kleine klaveren naar de boer in de dummy gevolgd door de laatste harten uit west.
Noord speelde de negen bij welke oost met de tien nam; zuid speelde zijn laatste ruiten bij.

En nadat oost zijn derde ruiten naar het aas in de dummy speelde waren dit de laatste kaarten:

Deler: Zuid
KB: Allen

B 2
-
9 6
 
B 8
-
-
A 7
-
A 5
-
V 3
 
T 9
-
-
H T
 
Vanuit west werd nu schoppenboer voorgezet.
Noord was machteloos!
Als Noord een klaveren wegdoet speelt oost ook een klaveren bij en daarna klaverenaas uit de dummy waarna noords troeven gevangen kunnen worden (Troef coup).

In de praktijk troefde noord met harten twee welke door oost met de vijf werd overgenomen.
Met harten aas werd nu de laatste troef gespeeld en nu was het zuid die in de problemen zat.
Ook hij kan het niet meer goed doen. Wanneer hij een klaveren bijspeelt, wordt er in west een schoppen bijgespeeld en zijn de laatste twee klaverenslagen voor west.
Wanneer zuid zijn laatste schoppen bijspeelt, wordt er in west een klaveren weggegooid en maakt west nog klaverenaas en schoppen acht.

Wanneer de verdediging klaveren terug had gespeeld in de tweede slag, zouden ze dat in een later stadium nog eens kunnen doen en zou er in het eindspel geen dwang tegen zuid kunnen ontstaan.