Bridge logo

TARTAN Biedingen

 
Tartan biedingen zijn openingen in een hoge kleur op 2-niveau, 2 en 2, en hebben een multi-betekenis; ze zijn of zwak (7-11) of heel sterk.

Overzicht:
Betekenis:
2 - 2 , 2 is Tartan en 2 is een relay(vraagbod)
2SA , 20-21 punten met een gebalanceerde hand (of iedere andere puntenrange welke u prefereert)
3 , zwak met een 5-5 in /
3 , zwak met een 5-5 in /
3 , sterk met 's
2 - 2SA , 2 is Tartan en 2SA is een relay(vraagbod)
3 , zwak met een 5-5 in /
3 , zwak met een 5-5 in /
3 , zwak met een 5-5 in /
3 , sterk met 's


De conventie houdt nogal wat gevaren in zich: Met een zwakke hand moet al op 3-niveau geboden worden.
Het wordt nog gevaarlijker wanneer je als partners besluit dat de tweede kleur ook een 4-kaart mag zijn.
De beste verdediging tegen deze conventie is dan ook te wachten tot ze op 3-niveau geboden hebben en dan pas te doubleren!!

In de World Bridge League wordt deze conventie als "Bruine Sticker" conventie beschouwd!