Bridge logo

Submarine Splinter

 
Na uw 1SA opening is partner's antwoord op drieniveau forcing tot tenminste het 3SA niveau. Hij belooft tenminste nog een driekaart (vaak een vierkaart) in een nog onbekende lage kleur en het belooft een singleton of renonce in de kleur boven de geboden kleur. De bieding ontkent echter niet een vierkaart in een hoge kleur. Beide bieders moeten hierna hun vierkaart hoge kleur van onder af aan bieden, totdat een fit is ontdekt, of juist niet is ontdekt. Deze manier van bieden voorkomt het gissen bij vele 4-4-4-1 verdelingen met mancheforcing handen.

Partner bied 3

Partner's bod is forcing met een korte ruitenkleur. Met een vierkaart in een of beide hoge kleuren moet die kleur geboden worden. Met beide hoge kleuren wordt eerst de hartenkleur geboden. Zonder een hoge kleur, maar met een goede ruitenstop, wordt 3SA geboden.

Partner bied 3

Partner's bod is forcing met een korte hartenkleur. Met een vierkaart schoppen, wordt die kleur geboden. Zonder een hoge kleur, maar met een goede hartenstop, wordt 3SA geboden.

Partner bied 3

Partner's bod is forcing met een korte schoppenkleur. Met een goede hartenstop wordt 3SA geboden.

Partner bied 3

Partner's bod is forcing met een korte klaverenkleur. Met een goede klaverenstop wordt 3SA geboden.

Geen hoge kleur en geen stop in partners korte kleur

Wanneer in alle bovengenoemde gevallen geen vierkaart hoog of stop in partners korte kleur aanwezig is, moet 4? of 4? geboden worden. Behalve wanneer partner een korte lage kleur beloofde, zal hij altijd een vierkaart in de lage kleur bezitten.

NB: Deze twee biedingen zijn niet forcing. Soms komt het voor dat u zo'n mooie hand hebt dat u niet op vier- maar op vijfniveau uw lage kleur biedt.


Het bieden van de korte kleur

U biedt dus een cue in partners korte kleur en belooft daarmee een maximale hand zonder slechte punten.

Voorbeelden:
A x x x U-Partner  Partners bod is forcing tot 3SA en hij belooft een korte ruitenkleur. Op zoek naar een hoge kleurenfit moet u 3? bieden. Uw klaverenstop is op dit moment niet belangrijk.
A T x x 1SA-3 
B x x ? 
H x  


A H x x U-Partner  Partners bod is forcing tot 3SA en hij belooft een korte schoppenkleur. U kunt uw hartens niet meer op drieniveau bieden, maar gezien uw uitstekende schoppen stops, biedt u 3SA.
A B T x 1SA-3 
x x x ? 
V x  


A V x U-Partner  Partners bod is forcing tot 3SA en hij belooft een korte klaverenkleur. Uw klaverenkleur is te slecht om 3SA te bieden. Biedt daarom 4.
T x x x 1SA-3 
A x x x ? 
V B  


A H x U-Partner  Partners bod is forcing tot 3SA en hij belooft een korte hartenkleur. U bezit geen vierkaart schoppen en u hebt geen hartenstop. U bezit wel een maximale hand met een hele mooie klaveren kaart zonder verspilde punten in de korte kleur van uw partner (harten). Bied 5.
x x x 1SA-3 
T x ? 
A V B x x  


NB: Met deze methode kunt u een hartenfit wellicht missen indien partner een korte schoppenkleur heeft geboden en u een goede schoppenstop bezit met een vierkaart harten. U moet dan volgens dit systeem 3SA bieden en geen 4?. (Zie het tweede voorbeeld)