Bridge logo

Striped-tail ape doublet

 
(aap met gestreepte staart doublet)

Dit is een doublet op een manchebod van de tegenpartij, niet om partner informatie te geven en niet om de tegenpartij down te spelen, maar Ö om te voorkomen dat de tegenpartij een onverliesbaar slem gaat bieden.
Het doublet is zo genoemd, omdat er verwacht wordt dat de dubbelaar na een redoublet van de tegenpartij, met staart tussen de benen, wegvlucht naar zijn eigen kleur.
Deler: Noord
KB: OW
x
B x x x x x
x
B x x x x
A H V B T x
x x
A H V x
x
x x
A H
x
A H B x x x x x
x x x x
V x x
x x x
x x x


Biedverloop:

West  Noord  Oost  Zuid
3 5doublet
?


Na de preŽmptieve 3-opening van zijn partner kan zuid zien dat een slem voor de tegenpartij onverliesbaar is.
Na zuids doublet op 5 durfde west niet te passen of redoubleren, maar bood 5, waarna de bieding stopte. Er zijn natuurlijk dertien slagen voor OW en scoort het 'Striped-tail doublet' een top.

De term 'striped tail ape' doublet komt waarschijnlijk uit een bridge anekdote van John Lowenthal.

Quote:
"Ergens diep in de jungle van het Amazonewoud kwam een bridgespelende toerist een viertal bridgende inboorlingen tegen, die een zeer aparte techniek gebruikten om hun tegenstanders, die op weg waren een potdicht slem te bieden, op mancheniveau te doubleren. Toen de toerist vroeg wat er zou gebeuren wanneer de tegenpartij ging redoubleren, antwoordde de inboorling: Oh, dan lopen we hard weg zoals een striped-tail-ape"

Voorbeeld:
West  Noord  Oost  Zuid
1 23
4 4SA pas5
doublet

Wanneer dit een Striped-Tail-Ape doublet is van west, dan verwacht deze west, dat 6 niet down kan en hoopt hij dat u past op dit doublet. Indien u, noord, verwacht dat 6 gemaakt kan worden, dan moet u redoubleren, om zodoende een slecht resultaat voorkomen.

Er van uit gaande dat u kwetsbaar bent en zij niet:

Dan scoort u maar +950, wanneer u niet redoubleert en 5+1 maakt, terwijl u +1370 scoort wanneer u 6 maakt.
Dan scoort u +1400 en wint u dus ten opzichte van het 6 contract.
Wanneer de tegenpartij wegloopt uit het 5 geredoubleerde contract en maar gedoubleerd vijf down gaan in bijvoorbeeld 5 , dan is het waarschijnlijk weer beter om 6 te bieden.