Bridge logo

Stripdwang

 
Een Strip Dwang wordt omschreven als een speeltechniek van de leider, wanneer die leider twee of meer verliesslagen bezit en het contract eigenlijk down zou moeten gaan. Door eerst alle te maken slagen op te halen dwingt de leider de tegenpartij om kaarten, waarmee ze een slag kunnen maken, of de kaarten waarmee ze van slag zouden kunnen gaan, af te gooien. Nadat de leider deze slagen heeft gemaakt, speelt hij zodanig, dat de tegenspeler, die aan slag komt, alleen nog maar n of meerdere slagen aan de leider kan geven.

Contract: 6
Leider: Zuid
Uitkomst: 2
x x x x
H x x
B x x
H V x
H B 9 x
V B x x
T x
T x x
x x
T x
x x
A B 9 x x x x
A V T
A 9 x x
A H V 9 x x
-

De bieding:
West Noord Oost Zuid
4 5
pas 5SA pas 6
Allen passen

Aan vele tafels werd premptief met 4 geopend en eindigde het contract ook in 6. Een groot aantal spelers ging ervan uit, dat de 4 openaar ook een dubbelton schoppenhonneur zou bezitten en gingen door hun gekozen speelwijze n down.

De tegenpartij startte met een kleine klaveren, via de vrouw en het aas van oost getroefd door de leider. Vervolgens speelde de leider ruitenaas en ruitenheer en ziet tot zijn genoegen dat de missende troeven 2-2 zaten.
Degenen die nu een strip-dwang spelen, gaan als volgt verder:
De leider gaat met een ruiten naar de dummy en speelt op de vrije klaverenheer uit de hand schoppentien (in tegenstelling tot de spelers die een harten bijspeelden) bij en vervolgens troeft hij de laatste klaveren van de dummy. Hiermee is de klaverenkleur gestript bij west en blijven de volgende kaarten over:

x x x x
H x x
-
-
H B 9
V B x x
-
-
x x
T x
-
B 9 x
A V
A 9 x x
9
-

De leider moet nog zes van de zeven overgebleven slagen maken om het contract te maken.

Wat gebeurt er, wanneer de leider nu zijn laatste troef speelt? West komt in een tweekleurendwang. Hij moet f een harten f een schoppenkaart weg doen.

 a. West speelt een kleine harten:
Dan speelt de leider een kleine schoppen uit de dummy bij en vervolgt met hartenaas, een kleine harten naar de heer en een harten terug voor de laatste harten van west, die nu schoppen naar de vork mag spelen.
Contract.
 b. West speelt een schoppentje bij:
Dan speelt de leider een kleine harten bij en vervolgt met schoppenaas en schoppenvrouw. Hij verliest dan een slag aan schoppenheer, maar maakt vervolgens de laatste slagen met hartenaas, hartenheer en de laatste twee vrije schoppenkaarten.
Contract.