Bridge logo

Stolen Bid Double

 
Wanneer uw partner met 1SA opent en de tegenpartij op tweeniveau tussen bidet, kunt u het 'Stolen Bid Doublet' toepassen. Met het doublet vertelt u uw partner, de 1SA openaar, dat de tegenpartij uw bod heeft gestolen.

Het is de bedoeling dat u met behulp van het 'Stolen Bid Doublet' biedingen kunt blijven doen met de betekenis van Stayman of Jacoby Transfer. Vaak wordt er na een tussenbod van de tegenpartij geen gebruik meer gemaakt van Stayman en Jacoby Transfers. Dus na een biedverloop als

West  Noord  Oost  Zuid
1SA 2 doublet

heeft het doublet van oost, wanneer u 'Stolen Bid Doublet' speelt, de betekenis van Stayman.

En in het volgende biedverloop

West  Noord  Oost  Zuid
1SA 2 doublet

heeft het doublet van oost, wanneer u 'Stolen Bid Doublet' speelt, de betekenis van een transfer naar de schoppenkleur.

Er doen zich twee problemen voor met de 'Stolen Bid Doubletten' na partners 1SA opening:

U kunt niet voor straf doubleren. Het 'Stolen Bid Doublet' maakt het voor de tegenpartij heel aantrekkelijk om straffeloos te kunnen tussenbieden.
Het is niet altijd mogelijk het 'Stolen Bid Doublet' te gebruiken. Zeker na conventionele tussenbiedingen zoals bijvoorbeeld Multi Landy, Cappelletti of Multi Defense. In Cappelletti belooft 2 beide hoge kleuren; uw doublet op dit 2 bod zou de hartenkleur beloven, hetgeen niet erg zinvol is. Ook na een Landy 2 dat de hoge kleuren belooft, zou u met uw 'Stolen Bid Doublet' ook die hoge kleuren beloven.


Om deze redenen gebruiken experts niet het 'Stolen Bid Doublet', maar gebruiken ze conventies zoals Lebensohl.

Wanneer u die, toch wat uitgebreide, conventie niet wilt gebruiken, hoeft u het 'Stolen Bid Doublet' niet op te geven. Naast dit doublet kunt u ook uw 5+kaart zelf gaan bieden. Het nadeel dat dan de sterke hand niet speelt, neemt u op de koop toe. Het voordeel dat de sterke hand speelt schommelt waarschijnlijk zo tussen de 55-60%, dus zo verschrikkelijk nadelig zal het bieden van een eigen kleur niet zijn.

Dus na
West  Noord  Oost  Zuid
1SA 2 ?

zou u met een 5+kaart gewoon 2 of 3 kunnen bieden en na

West  Noord  Oost  Zuid
1SA 2 ?

zou oost 3 kunnen bieden met een Stayman betekenis (wanneer 2 echt is). Indien u liever niet op drieniveau naar de hoge kleuren wilt vragen, kunt u in dit geval weer straffeloos het 'Stolen Bid Doublet' kunnen gebruiken.

Wanneer u geen 'Stolen Bid Doublet' speelt is het eenvoudiger te verdedigen tegen conventionele 2 biedingen zoals Cappelletti, Landy enz. In dat geval belooft een doublet op 2 tenminste zeven punten met een mooie klaverenkleur. Informatie waar uw partner met zijn sterke 15-17SA hand wat mee kan doen, verdedigend of aanvallend.