Bridge logo

STEUNEN VAN PARTNERS 1/ OPENING
(Overzicht gevorderden)

Met onderstaand systeem kunt u na partners 1/ alle handen waarmee u een 4-kaart steun hebt voor partners openingskleur uw kracht en verdeling aan partner doorgeven. Bij de wat simpelere biedsystemen wordt aan de antwoorden van 3/3 dezelfde betekenis gegeven of er nu met 1 of met 1 geopend is. Omdat er natuurlijk een bod verloren gaat na de 1 opening is dat niet verstandig.
Het is belangrijk, vooral voor de zwakke varianten, dat er samen negen troeven in de gecombineerde handen aanwezig zijn.
Wanneer er na het vinden van een fit met de sterke handen een singleton wordt geboden, dan vraagt een bod in de opvolgende kleur (of SA) of het singleton of renonce betreft. Het antwoord in de daarop volgen de kleur (of SA) belooft dan een renonce in de geboden korte kleur. Een ander antwoord geeft met behulp van RKC het aantal azen aan. Bijvoorbeeld na:
1-3-3 (renonce of singleton en 15+) vraagt 3 :
  - 3SA geeft daarop aan dat er een renonce harten beloofd is met het 3 bod, en
  - 4 belooft 0-3 azen, 4 belooft 1-4 azen, 4 belooft 2 of 5 azen en 4 belooft 2 of 5 azen plus troef vrouw.

- U kunt steun tonen zonder dat u een nul- of singleton in een zijkleur bezit:
Met Bergen de handen met 0-5, 6-9, 10-11 punten en met 2SA/3 de handen met 12-13 0f 16+ punten en 3SA met 14-15 punten.
- Ook kunt u steun tonen wanneer u wel een nul- of singleton in een zijkleur bezit:
Met Garozzo 8-11 en 15+ punten en met de normale splinters 12-14 punten.


Er zijn dus een viertal conventies die naadloos op elkaar aansluiten en waarmee u uw steun in de geopende kleur met allerlei verdelingen zeer goed aan partner kunt overbrengen:
1. Bergen Raises - met 4 kaart steun en 0-11 punten, geen singleton bij 6-11pnt.
2. Garozzo Splinter - met 4 kaart steun en 8-11 of 15+ punten, met singleton of renonce.
3. Normale Splinter - met 4-kaart steun en 12-14 punten , met singleton of renonce.
4. Jacoby Game Raise - met 4-kaart steun en 12-13 of 16+ punten, geen singleton.

NB: De normale 1-2 en 1-2 beloven nog steeds 3-kaart steun met 6-9 punten, en 1-3SA en 1-3SA beloven 13-14 punten met een 3-kaart steun.

NB: Er is praktisch geen verschil tussen de antwoorden op de 1 en de 1 opening, behalve dan dat de antwoorden na een 1 opening één niveau hoger liggen. M.a.w. het antwoord van 3 na een 1 opening heeft dezelfde betekenis als het 3 antwoord na een 1 opening.

TIP: Om het systeem gemakkelijk te onthouden is het goed om uit te gaan van het zwakste antwoord: 1-3 en 1-3 en van daaruit terug te redeneren.

A: Overzicht voor alleen de 1/ opening met de bijbehorende antwoorden
  (wanneer we van de zwakste mogelijkheden uitgaan is het systeem heel gemakkelijk te onthouden)
   
De 1 - Opening De 1 - Opening
Antwoorden: Antwoorden:
1-3-4 kaart steun en 0-5 punten 1-3-4 kaart steun en 0-5 punten Bergen
1-3*-4 kaart steun en 10-11 punten 1-3*-4 kaart steun en 10-11 punten Bergen
1-3*-4 kaart steun en 6-9 punten 1-3*-4 kaart steun en 6-9 punten Bergen
1-2SA-4 kaart steun en 12-13 of 16+ punten 1-3-4 kaart steun en 12-13 of 16+ punten Jacoby
1-3SA-3+ kaart steun en 14-15 punten 1-3SA-3+ kaart steun en 14-15 punten
1-2-4 kaart steun met een nog onbekende single- of nulton en 8-11 punten, of 1-2SA-4 kaart steun met een nog onbekende single- of nulton en 8-11 punten, of Garozzo
-4 kaart steun met een nog onbekende single- of nulton en 15+ punten, of -4 kaart steun met een nog onbekende single- of nulton en 15+ punten, of Garozzo
-Een SA hand met 12-13 punten en een 3-kaart steun -Een SA hand met 12-13 punten en een 3-kaart steun
1-2-3 kaart steun en 6-9 punten 1-2-3 kaart steun en 6-9 punten
1-3-belooft een single of nulton in de geboden kleur, 4-kaart steun en 12-14 punten. 1-4-belooft een single of nulton in de geboden kleur, 4-kaart steun en 12-14 punten. Splinter
1-4-belooft een single of nulton in de geboden kleur, 4-kaart steun en 12-14 punten. 1-4-belooft een single of nulton in de geboden kleur, 4-kaart steun en 12-14 punten. Splinter
1-4-belooft een single of nulton in de geboden kleur, 4-kaart steun en 12-14 punten. 1-4-belooft een single of nulton in de geboden kleur, 4-kaart steun en 12-14 punten. Splinter
1-4-om te spelen. 1-4-om te spelen

* De 10-11 en 6-9 handen waren oorspronkelijk omgedraaid(makkelijker te onthouden), maar tegenwoordig dus zoals nu: omdat partner nu wanneer je een 6-9 hand hebt beloofd met het opvolgende bod kan vragen of je een 6-7 of 8-9 punten hand hebt (met 6-7 bied je dan 3 in de geopende kleur).

Zoals je kunt zien zijn de antwoorden op de 1 opening en de 1 opening identiek, met dien verstande dat de niveau's bij de antwoorden op de 1 opening eentje hoger zijn.

Verder nadat u met een sterke hand een fit heeft gevonden
Dus na 1-2SA en 1-3:
Na 1-2SA vertelt het bod van 3 dat de opening geen overwaarde bezit, net zoals na 1-3 het 3 bod deze betekenis heeft.
Alle andere antwoorden beloven daarentegen overwaarde!, waarbij de biedingen in een kleur een singleton of renonce beloven en een SA-bod zo'n singleton of renonce ontkent.
 
Hoe bieden we verder wanneer partner een singleton of renonce belooft?
Een bod in de opvolgende kleur is een vraagbod, en vraagt of de geboden korte kleur een renonce is en indien die niet aanwezig is heeft het een RKC betekenis:
-Wordt hierop de opvolgende kleur geboden dan toont het een renonce in de eerder genoemde korte kleur.
-Wordt hierop de hoger geboden dan die opvolgende kleur heeft dat bod een RKC betekenis.
 
Verder bieden na een sterke fit -- 1-2SA en 1-3
De 1 - Opening De 1 - Opening
Antwoorden: Antwoorden:
2SA-4 kaart steun en 12+ punten 3-4 kaart steun en 12+ punten
-3 ontkent overwaarde -3 ontkent overwaarde
-3 belooft een singleton of renonce ruiten en 15+ -3 belooft een singleton of renonce harten en 15+
-3 belooft een singleton of renonce klaveren en 15+ -3 belooft een singleton of renonce ruiten en 15+
-3 belooft een singleton of renonce schoppen en 15+ -4 belooft een singleton of renonce klaveren en 15+
-3SA belooft 15+ punten maar ontkent een singleton of renonce -3SA belooft 15+ punten maar ontkent een singleton of renonce

2SA-3 ontkent overwaarde 3-3 ontkent overwaarde
3=vraagt distributie 3=vraagt distributie
1-2SA 
3-3 
3-  6+kaart
3-  singleton of renonce
3SA-  12-14 pt. geen singleton of renonce
4-  singleton of renonce
4-  singleton of renonce
1-3 
3-3 
3-  6+kaart
3SA-  12-14 pt. geen singleton of renonce
4-  singleton of renonce
4-  singleton of renonce
4-  singleton of renonce
Nadat een renonce of singleton is geboden vraagt een bod in de opvolgende kleur(SA) weer naar renonce en is er geen renonce aanwezig dan heeft het bod de betekenis van RKC
 
2SA-3 belooft een singleton of renonce ruiten en 15+ 3-3 belooft een singleton of renonce harten en 15+
3vraagt renonce en zo niet RKC 3vraagt renonce en zo niet RKC
-3 belooft een renonce ruiten -3SA belooft een renonce harten
-3SA belooft 0-3 azen en ontkent een renonce ruiten -4 belooft 0-3 azen en ontkenteen renonce harten
-4 belooft 1-4 azen en ontkent een renonce ruiten -4 belooft 1-4 azen en ontkent een renonce harten
-4 belooft 2-5 azen en ontkent een renonce ruiten -4 belooft 2-5 azen en ontkent een renonce harten
-4 belooft 2-5 azen + troef vrouw en ontkent een renonce ruiten -4 belooft 2-5 azen + troef vrouw en ontkent een renonce harten
 
2SA-3 belooft een singleton of renonce klaveren en 15+ 3-3 belooft een singleton of renonce ruiten en 15+
3vraagt renonce en zo niet RKC 3SAvraagt renonce en zo niet RKC
-3SA belooft een renonce klaveren -4 belooft een renonce ruiten
-4 belooft 0-3 azen en ontkent een renonce klaveren -4 belooft 0-3 azen en ontkenteen renonce ruiten
-4 belooft 1-4 azen en ontkent een renonce klaveren -4 belooft 1-4 azen en ontkent een renonce ruiten
-4 belooft 2-5 azen en ontkent een renonce klaveren -4 belooft 2-5 azen en ontkent een renonce ruiten
-4 belooft 2-5 azen + troef vrouw en ontkent een renonce klaveren -4SA belooft 2-5 azen + troef vrouw en ontkent een renonce ruiten
 
2SA-3 belooft een singleton of renonce schoppen en 15+ 3-4 belooft een singleton of renonce klaveren en 15+
3SAvraagt renonce en zo niet RKC 4vraagt renonce en zo niet RKC
-4 belooft een renonce schoppen -4 belooft een renonce klaveren
-4 belooft 0-3 azen en ontkent een renonce schoppen -4 belooft 0-3 azen en ontkenteen renonce klaveren
-4 belooft 1-4 azen en ontkent een renonce schoppen -4 belooft 1-4 azen en ontkent een renonce klaveren
-4 belooft 2-5 azen en ontkent een renonce schoppen -4SA belooft 2-5 azen en ontkent een renonce klaveren
-4SA belooft 2-5 azen + troef vrouw en ontkent een renonce schoppen -5 belooft 2-5 azen + troef vrouw en ontkent een renonce klaveren
 

 

Voorbeeld met Renonce-RKC:
Noord
H V T 7 5
-
A H B 9 4
West A 7 5Oost
6 2 8 3
B 9 8 6 3 2 A V 7
5 T 6 3 2
V T 9 2Zuid B 8 6 4
A B 9 4
H T 5 4
V 8 7
H 3
Noord Oost  Zuid West Betekenis
1 Pas  3 Pas  3 belooft 12-14 of 16+ met een 4+kaart schoppen
3      3 belooft een singleton of renonce met 15+ punten
 Pas  3   3 vraagt met renonce-RKC
    Pas 
3SA      3SA belooft een renonce harten
 Pas  4 Pas  4 is RKC
4      4 belooft 0-3 azen: 2 azen + troef heer
 Pas  4 Pas  4 vraagt naar troef vrouw
5      5 belooft troef vrouw + ruiten heer
 Pas  7 Pas  Met een renonce harten bij Noord en alle tophonneurs in de andere kleuren is 7 waarschijnlijk helemaal dicht.


Verder bieden na een sterke fit -- 1-2-2SA-3/4/ en 1-2SA-3-4//

(3/4/ belooft 15+ punten met respectievelijk een singleton of renonce //, en
4// belooft 15+ punten met respectievelijk een singleton of renonce //)
 
De 1 - Opening De 1 - Opening
Antwoorden: Antwoorden:
1-2
2SA-3,2SA is relay
,3 belooft 15+ met single of renonce schoppen
3SA-,vraagt
-4,belooft een renonce schoppen
[na 4 is een bod in de volgende kleur (4) RKC]
-4,belooft 0-3 azen
-4,belooft 1-4 azen
-4,belooft 2-5 azen
-4SA,belooft 2-5 azen plus troef vrouw
1-2SA
3-4,3 is relay
,4 belooft 15+ met single of renonce klaveren
4-,vraagt
-4,belooft een renonce klaveren
[na 4 is een bod in de volgende kleur (4) RKC]
-4,belooft 0-3 azen
-4SA,belooft 1-4 azen
-5,belooft 2-5 azen
-5,belooft 2-5 azen plus troef vrouw
 
1-2
2SA-4,2SA is relay
,4 belooft 15+ met single of renonce klaveren
4-,vraagt
-4,belooft een renonce klaveren
[na 4 is een bod in de volgende kleur (4) RKC]
-4,belooft 0-3 azen
-4SA,belooft 1-4 azen
-5,belooft 2-5 azen
-5,belooft 2-5 azen plus troef vrouw
1-2SA
3-4,3 is relay
,4 belooft 15+ met single of renonce ruiten
4-,vraagt
-4,belooft een renonce ruiten
[na 4 is een bod in de volgende kleur (4) RKC]
-4SA,belooft 0-3 azen
-5,belooft 1-4 azen
-5,belooft 2-5 azen
-5,belooft 2-5 azen plus troef vrouw
 
1-2
2SA-4,2SA is relay
,4 belooft 15+ met single of renonce ruiten
4-,is om te spelen!!
4-,vraagt
-4SA,belooft een renonce ruiten
[na 4SA is een bod in de volgende kleur (5) RKC]
-5,belooft 0-3 azen
-5,belooft 1-4 azen
-5,belooft 2-5 azen
-5,belooft 2-5 azen plus troef vrouw
1-2SA
3-4,3 is relay
,4 belooft 15+ met single of renonce harten
4-,is om te spelen !!
4SA-,vraagt
-5,belooft een renonce ruiten
[na 5 is een bod in de volgende kleur (5) RKC]
-5,belooft 0-3 azen
-5,belooft 1-4 azen
-5,belooft 2-5 azen
-5SA,belooft 2-5 azen plus troef vrouw
 

 
B: Voorbeelden

   
Partner opent 1 met bijvoorbeeld:  Hand A:VTxxx  Hand B:VTxxx
 xxx  Hxx
 AVx  AVx
 HV  HV
En u bezit een van onderstaande handen:
Hand I   Hand II   Hand III   Hand IV   Hand V   Hand VI   Hand VII
Bxxx
x
xxxx
xxxx
  AHxx
xx
Bxx
xxxx
  AHxx
x
Bxxx
xxxx
  AHxx
xx
Hxx
ABxx
  AHxx
x
Hxxx
ABxx
  HBxx
Ax
xxxx
xxx
  HBxx
Vx
Bxx
xxx
 
Hand I
Met Hand I kunt u na partners 1 opening met een gerust hart 3 bieden.
Met partners hand A:
Misschien gaat 3 down, en misschien wordt het gemaakt. Maar er zit zeker ook een - of SA-contract in voor de tegenpartij.
Met partners hand B:
Met deze hand zal partner 3 wel maken.
 
Hand II
Met Hand II biedt u na partners 1 opening 3 (6-9 punten met 4+kaart zonder singleton).
Met partners hand A:
Partner zal hierop 3 bieden omdat hij niet geinterresseerd is in uw minimum of maximum.
Vergelijk deze hand met de volgende (III).
Met partners hand B:
Met hand B is partner wel geinterresseerd en zal 3 bieden (relay). Met uw 8 punten zonder verdere controle biedt u nu 4.
 
Hand III
Met Hand III biedt u na partners 1 opening 2SA (15+ of zoals in dit geval 8-11 punten met 4+kaart met ergens een singleton).
Met partners handen A en B:
Partner zal hierop 3 bieden, relay.
Nu biedt u 3, waarmee u uw singleton aangeeft. Partners hand wordt opeens een stuk mooier en wanneer hij/zij 4 biedt zal hij dat waarschijnlijk wel maken.
Vergelijk dit spel met het vorige.
 
Hand IV
Met Hand IV biedt u na partners 1 opening 3 (12 punten of meer met 4+kaart zonder singleton).
Met partners hand A:
Partner zal hierop 3 bieden, hetgeen zijn minimale opening weergeeft.
Nu biedt u 3, waarmee u naar partners verdeling vraagt. Partner zal zonder singleton of 6-kaart 3SA bieden. Gezien uw zwakke dubbelton harten biedt u nu 4 en dat zult u wel met een overslag kunnen maken.
Met partners hand B:
Met deze hand zal partner 3SA bieden: mooie hand, geen singleton of 6-kaart troef. Hierop kunt u 4 bieden (controle), waarna partner na 4SA RKC wel 6 zal bieden en maken.
 
Hand V
Met partners hand A:
Vergelijk deze hand een met de vorige.
Met Hand V biedt u na partners 1 opening 2SA (8-11 of zoals in dit geval 15+ punten met 4+kaart met ergens een singleton).
Met partners hand A:
Partner zal hierop 3 bieden, relay.
Nu biedt u 4, waarmee u uw singleton harten en de 15+punten aangeeft. Partners hand wordt opeens een stuk mooier en wanneer hij 4SA (RKC) biedt geeft u met 5 uw 3 azen aan (of met 5 wanneer u 1403 speelt). Partner kan nu 12 slagen tellen en het slem in schoppen bieden.
Met partners hand B:
Partner zal hierop 3 bieden, relay.
Nu biedt u 4, waarmee u uw singleton harten en de 15+punten aangeeft. Partners hand wordt opeens een stuk mooier en zal zeker 4SA (RKC) bieden waarop u met 5 uw 3 azen aan (of met 5 wanneer u 1403 speelt). Partner kan nu een zekere 12 slagen tellen en het slem in schoppen bieden.
 
Hand VI
Met Hand VI biedt u na partners 1 opening 3 (6-9 punten met 4+kaart troefsteun zonder singleton).
Met partners hand A:
Partner zal hierop 3 bieden omdat hij niet geinterresseerd is in uw minimum of maximum.
Met partners hand B:
Partner zal hierop 3 bieden omdat hij geinterresseerd is in uw minimum of maximum. Met uw maximum biedt u 4 (harten controle) en partner zal hierop 4 bieden.
 
Hand VII
Ook met Hand VII biedt u na partners 1 opening 3 (6-9 punten met 4+kaart troefsteun zonder singleton).
Met partners hand A:
Partner zal hierop 3 bieden omdat hij niet geinterresseerd is in uw minimum of maximum.
Met partners hand B:
Partner zal hierop 3 bieden omdat hij geinterresseerd is in uw minimum of maximum. Met uw minimum (6-7) biedt u 3 waarop partner past.


 
C: Een compleet overzicht voor de 1 en 1 opening
   
De 1 - Opening
Antwoorden:
1-  2 - 3-krt steun en 6-9 punten
1-  2 - 4-krt steun en 8-11 of 15+ punten, of SA met
16+ punten
   2SA hierop is een relay (vraagbod):
      1 -2
  2SA -3=8-11p. met nul- of singleton
  -3=8-11p. met nul- of singleton
  -3=8-11p. met nul- of singleton
  -3=15+p. met nul- of singleton
  -3SA=verdeelde hand met 16+p. en 2+krt
  -4=15+p. met nul- of singleton
  -4=15+p. met nul- of singleton
  -4=Om te spelen, kort in
      1 -2
  3 -=16+p. met nul- of singleton
  3 -3=8-11p. met nul- of singleton
  -3=8-11p. met nul- of singleton
  -3=8-11p. met nul- of singleton
  -3SA=verdeelde hand met 16+p. en 2+krt
  -4=15+p. met nul- of singleton
  -4=15+p. met nul- of singleton
  -4=15+p. met nul- of singleton
      1 -2
  3 -=16+p. met nul- of singleton
  3 -3=8-11p. met nul- of singleton
  -3=8-11p. met nul- of singleton
  -3SA=verdeelde hand met 16+p. en 2+krt
  -4=8-11p. met nul- of singleton
  -4=15+p. met nul- of singleton
  -4=15+p. met nul- of singleton
  -5=15+p. met nul- of singleton
      1 -2
  3 -=16+p. met 6+krt
  3 -3= 8-11p. met nul- of singleton
  -3SA=verdeelde hand met 16+p. en 2+krt
  -4=8-11p. met nul- of singleton
  -4=8-11p. met nul- of singleton
  -4=15+p. met nul- of singleton
  -5=15+p. met nul- of singleton
  -5=15+p. met nul- of singleton
      1 -2
  3 -=16+p. met nul- of singleton
  3 -3SA=verdeelde hand met 16+p. en 2+krt
  -4=8-11p. met nul- of singleton
  -4=8-11+p. met nul- of singleton
  -4=8-11+p. met nul- of singleton
  -4=15+p. met nul- of singleton
  -4SA=RKC
  -5=15+p. met nul- of singleton
  -5=15+p. met nul- of singleton
 
 
1-  2SA -4+krt steun en 12+ punten, geen singleton
      1 -2SA
      3 -Zwakke hand: 12-14p.
      3 -3Vraagt distributie:
      
1 - 2SA 
3 - 3 
3 -  6+krt .
3 -  nul- of singleton .
4 -  nul- of singleton .
4 -  nul- of singleton .
3SA -  12-14,
geen nul- of singleton.
      1 -2SA
      3 -nul- of singleton .
      3 -nul- of singleton .
      3 -nul- of singleton .
      3SA -Distributie. (geen nul- of singleton)
      4 -6+krt .
      4x -5+krt x.
1-  3 -4+krt steun en 6-9 punten, geen singleton
      1 -3
      3 -Vraagt: minimum of maximum?
      3 -3Minimum: 6-7
       -3/4 xMaximum: controle met 8-9
       -4Maximum: 8-9 zonder iets extra's
1-  3 -4+krt steun en 10-11 punten, geen singleton
      1 -3
      3 -11-12p, opening: Hierop mag partner passen!
1-  3 -4+krt steun en 0-5 punten, geen singleton.
Hierop wordt in 99% van alle gevallen gepast!!
De 1 - Opening
Antwoorden:
1-  2 - 3-krt steun en 6-9 punten
1-  2SA - 4-krt steun en 8-11 of 15+ punten, of SA met
16+ punten
   3 hierop is een relay (vraagbod):
      1 -2SA
  3 -3=8-11p. met nul- of singleton
  -3=8-11p. met nul- of singleton
  -3=8-11p. met nul- of singleton
  -3SA=verdeelde hand met 16+p. en 2+krt
  -4=15+p. met nul- of singleton
  -4=15+p. met nul- of singleton
  -4=15+p. met nul- of singleton
  -4=Om te spelen.
      1 -2SA
  3 -=16+p. met nul- of singleton
  3 -3=8-11p. met nul- of singleton
  -3=8-11p. met nul- of singleton
  -3SA=verdeelde hand met 16+p. en 2+krt
  -4=8-11p. met nul- of singleton
  -4=15+p. met nul- of singleton
  -4=15+p. met nul- of singleton
  -4=15+p. met nul- of singleton
      1 -2SA
  3 -=16+p. met nul- of singleton
  3 -3= 8-11p. met nul- of singleton
  -3SA=verdeelde hand met 16+p. en 2+krt
  -4=8-11p. met nul- of singleton
  -4=8-11p. met nul- of singleton
  -4=15+p. met nul- of singleton
  -4=15+p. met nul- of singleton
  -5=15+p. met nul- of singleton
      1 -2SA
  3 -=16+p. met 6+krt
  3 -3SA=verdeelde hand met 16+p. en 2+krt
  -4=8-11p. met nul- of singleton
  -4=8-11p. met nul- of singleton
  -4=8-11p. met nul- of singleton
  -4=15+p. met nul- of singleton
  -5=15+p. met nul- of singleton
  -5=15+p. met nul- of singleton
      1 -2SA
  4 -=16+p. met nul- of singleton
  4 -4=8-11p. met nul- of singleton
  -4=8-11p. met nul- of singleton
  -4=8-11+p. met nul- of singleton
  -4SA=verdeelde hand met 16+p. en 2+krt
(of RKC)
  -5=15+p. met nul- of singleton
  -5=15+p. met nul- of singleton
  -5=15+p. met nul- of singleton
  -5=verdeelde hand met 16+p. en
2+krt (zie 4SA)
1-  3 -4+krt steun en 12+ punten, geen singleton
      1 -3
      3 -Zwakke hand: 12-14p.
      3 -3Vraagt distributie:
      
1 - 3 
3 - 3 
3 -  6+krt .
4 -  nul- of singleton .
4 -  nul- of singleton .
4 -  nul- of singleton .
3SA -  12-14,
geen nul- of singleton.
      1 -3
      3 -nul- of singleton .
      3 -nul- of singleton .
      3SA -Distributie. (geen nul- of singleton)
      4 -nul- of singleton .
      4//5 -5+krt //.
      4 -6+krt .
1-  3 -4+krt steun en 6-9 punten, geen singleton
      1 -3
      3 -Vraagt: minimum of maximum?
      3 -3Minimum: 6-7
       -3/4 xMaximum: controle met 8-9
       -4Maximum: 8-9 zonder iets extra's
1-  3 -4+krt steun en 10-11 punten, geen singleton
      1 -3
      3 -11-12p, opening: Hierop mag partner passen!
1-  3 -4+krt steun en 0-5 punten, geen singleton.
Hierop wordt in 99% van alle gevallen gepast!!


Wanneer op een vraagbod de troefkleur wordt geboden dan geeft dat een kleur aan die u anders niet zo goedkoop mogelijk hebt kunnen bieden. Bijvoorbeeld na 1-2SA is 3 een vraagbod en zijn de goedkoopst mogelijk te bieden kleuren 3, en . 3 en 3 geven in dit geval singletons aan in de geboden kleuren. Omdat schoppen de troefkleur is geeft 3 de laatste van de mogelijke kleuren aan waarin nog een singleton aanwezig kan zijn aan, (schoppen is natuurlijk niet mogelijk).