Bridge logo

STAYMAN

 

Een manier om de Stayman conventie te spelen is de Non-Forcing Stayman Conventie. Deze naam niet zo goed gekozen is, omdat het antwoord van 2 op de 1SA opening de openaar verplicht nog een keer te bieden. Het niet-forcing element zit 'm in het feit dat wanneer de 1SA-openaar geboden heeft na het 2-bod en de antwoordende hand een nieuwe, hogere kleur op 2-niveau biedt de 1SA-openaar niet verplicht is verder te bieden. De 1SA-openaar mag bijvoorbeeld passen in onderstaand voorbeeld:

Openaar Partner  
1SA 2 Ronde-forcing.
2 2 Niet-Forcing rebid. De openaar mag passen.

Een andere manier om de Stayman conventie te spelen wordt Forcing Stayman genoemd. Deze versie wordt exact 't zelfde gespeeld als de Non-Forcing Stayman conventie, behalve dat de openaar niet onder het 2SA niveau mag passen. De openaar moet doorbieden totdat het 2SA/niveau bereikt is.

Openaar Partner  
1SA 2 Ronde forcing.
2 2 Forcing rebid. De openaar mag niet passen onder het 2SA niveau.


Met onderstaande handen wordt het nut van de Stayman conventie beschreven. De kracht van de SA-opening is niet zo belangrijk, (12-14, 15-17 of anders) wanneer de kracht van de antwoordende hand maar overeenkomstig de kracht van de SA opening is (dus voor de antwoorden op de 12-14 SA opening heb je wat meer punten nodig dan voor de 15-17SA).
Voor onderstaand voorbeeld gaan we uit van een 15-17SA opening.

Openaar
Partner
AHV4
A76
V43
B54
 
9876
HB43
H72
V7
1SA
2

Er wordt van partner van de 1SA openaar verwacht dat hij voor de Stayman conventie heeft :
1. Ten minste 8/9 punten en een 4-kaart hoog
1.1. Partner zou geen 5-kaart hoog moeten hebben.
1.2. Transfer biedingen en/of varianten op de Stayman conventie beloven een 5-kaart hoog en/of een 5-4 verdeling in de hoge kleuren.
2. Het is aan te bevelen dat de 4-kaart hoog tenminste een van de vier top honneurs bevat.
3. Afwijking van de puntenkracht:
Wanneer partner van de SA-openaar een zeer zwakke hand heeft maar wel een mooie verdeling is het niet vaak gunstig om 1SA te spelen. De uitzondering houdt dan in dat partner een 5-4 kaart in de hoge kleuren heeft met een kracht van 0-5 punten.
De bieding gaat 1SA-2-?
Wanneer de 1SA-openaar 2/ biedt is er niets aan de hand: de Stayman bieder past gewoon.
Wanneer de 1SA-openaar 2 biedt, biedt de Stayman bieder zijn 5-kaart hoog, dus 2 of 2. Dit bod is absoluut om te spelen en van de 1SA-openaar wordt verwacht dat hij past! (Zie ook Garbage Stayman hieronder)

Voorbeeld:
Noord   Zuid   Wanneer zuid past op de 1SA, zal deze 1SA vaak down gaan.
Wanneer de bieding gaat 1SA-2-2-2-allen passen
zal deze 2 een veel betere kans van slagen hebben dan de 1SA.
AH
ABx
VBxx
VTxx
  Txxxx
xxxx
x
xxx
 

 

Een nog extremer voorbeeld:
Noord   Zuid   Wanneer zuid past op de 1SA, zal deze 1SA vaak down gaan.
Wanneer de bieding gaat 1SA-2-2-pas-allen passen
zal deze 2 een veel betere kans van slagen hebben dan de 1SA.
Heeft partner wel een 4-kaart hoog, dan zal hij die bieden en is er ook niets aan de hand!
AH
ABx
VBxx
VTxx
  Txxx
xxxx
xxxx
x
 

Vervolgens bekijken we de forcing antwoorden van de 1SA openaar:
1. Wanneer de SA bieder geen 4-kaart hoog heeft dan biedt hij 2. Dit bod zegt dus niets over de ruitenkleur, het ontkent alleen maar een 4-kaart hoog.
3. Omdat de SA openaar zijn hand heeft gelimiteerd tot een 15-17/18 hand wordt partner de leider in het bieden en moet beslissen wat het correcte contract gaat worden.
4. Wanneer de antwoordende hand 8-9 punten heeft, en hoort dat er een 8-kaart fit in een hoge kleur is, dan herbiedt hij op 3-niveau in die hoge kleur. Dit is slechts een inviterend en niet forcing bod. De SA openaar biedt met maximale waarden de manche en past met minimale waarden.
5. Wanneer de antwoordende hand hoort dat er geen fit is, dan biedt hij met 8-9 punten 2SA.
6. Wanneer de antwoordende hand 10-14 punten heeft (plaatjes en verdelingspunten) en een fit in een hoge kleur heeft gevonden, dan biedt hij de manche in die kleur.
7. Wanneer de antwoordende hand 10-14 punten heeft, en ziet dat er geen fit in een hoge kleur is, dan biedt hij 3SA.
8. Wanneer de antwoordende hand 15+ punten heeft (plaatjes en verdelingspunten) en een fit in een hoge kleur heeft gevonden, dan gaat hij proberen een slem te bereiken in die kleur.
9. Wanneer de antwoordende hand 15+ punten heeft en geen fit in een hoge kleur heeft gevonden, dan gaat hij proberen een slem in SA te bereiken.


Samenvatting van de antwoorden op het 2 (Stayman) bod:
Openaar
Partner
Betekenis
1SA
2
Stayman Conventie, vraagt naar een 4-kaart hoog.
2
Ontkent 4-kaart hoog.
2
Belooft een 4-kaart harten, maar ontkent geen 4-kaart schoppen. Het toont indien afgesproken een minimum.
3
Belooft een 4-kaart harten, maar ontkent geen 4-kaart schoppen. Het toont indien afgesproken een maximum.
2
Belooft een 4-kaart schoppen, en ontkent normaliter een 4-kaart harten. Het toont indien afgesproken een minimum.
3
Belooft een 4-kaart schoppen, en ontkent normaliter een 4-kaart harten. Het toont indien afgesproken een maximum.

Alhoewel de SA openaar zijn hand heeft gelimiteerd tot een 15-17/18 hand en partner de leider wordt in het bieden wil dat niet zeggen dat de SA openaar niet zijn kracht kan tonen in het antwoord. Bijvoorbeeld:

Openaar
Partner
Betekenis
AHV4
A76
V43
V54
 
T987
HVB8
765
H9
1SA
2
2
Een rebid op 2-niveau toont minimum waarden.
3
Een rebid op 3-niveau toont maximum waarden.

 

Hieronder volgen andere mogelijke vervolgbiedingen op de bieding zoals hierboven:
Openaar
Partner
Betekenis
AHV4
A76
V43
V54
 
B987
V8
AH65
AH9
1SA
2
2/3
Toont minimum/maximum waarden.
4
Om te spelen.
4
Gerber conventie, azenvraag.
4SA
Dit is een kwantitatief rebid en vraagt partner met een maximum 6SA te bieden of anders te passen.


Zie ook:    

     
     
  Garbage Stayman  
 

Er zijn verschillende mogelijkheden om Stayman ook te gebruiken met zeer weinig punten. Het is in principe goed om Stayman te gebruiken met tenminste inviterende waarden, maar er zijn natuurlijk ook hier uitzonderingen zoals ook al boven is aangegeven.
 
     
 
Hand A Hand B Hand C

Met Hand A kun je 2 bieden. Je past op een 2/ antwoord en je converteert 2 naar 2. Evenzo wanneer u een 5-kaart 's en een 4-kaart 's gehad zou hebben, dan zou u na het 2 antwoord 2 geboden hebben).
Met Hand B kunt u 2 antwoorden en daarna op ieder bod van de 1SA openaar passen.
Maar met Hand C komt u in moeilijkheden wanneer er een 2 komt. Met deze hand zult u dan ook passen.

           
Hxxxx Hxxx Hxxx
Bxxx Bxxx Bxxx
xx xxxxx -
Vx - xxxxx
           
             
 
  Stayman of transfer met een 5-4 of 4-5 in de hoge kleuren wanneer u een zwak spel hebt?  
  Voorbeelden:  
     
  Voorbeeld 1  
     
 
West Oost West Noord Oost Zuid
        - - 1SA pas
Vxxx HBTxx 2 pas 2 pas
VTxxx Ax pas pas    
xx AHx        
xx Bxx        
 
     
  Wanneer u deze oost hand met 1 opent zult u waarschijnlijk in 2 of 3 eindigen (wellicht via 1 - 2 - 3 - pas, of misschien mbv een 3 Help Suit Trial). Een sterke SA opening is wellicht een betere opening. Wanneer West nu een transfer naar de hartens geeft loopt het helemaal verkeerd af, en de transfer is dan ook geen goede beslissing: hij had Stayman moeten gebruiken!
Met zijn zwakke hand bied je dus geen transfer maar Stayman!!
 
     
  Voorbeeld 2  
     
 
West Oost West Noord Oost Zuid
        - - 1SA pas
Vxxx HBTx 2 pas 2 pas
VTxxx xx pas pas    
x AHxx        
xxx AVx        
 
     
  De bieding zou zo moeten gaan zoals boven aangegeven. Oost opent met 1SA en zijn partner (West) biedt zoals het hoort Stayman (en geen transfer naar de hartens). De paren die naar 2 transfereren hebben een slechte score omdat er in de 4-4 fit een extra slag wordt gemaakt,  
  Wanneer de 1SA openaar geen 4-kaart hoog gehad zou hebben moet de antwoordende hand na het 2 antwoord wel zijn 5-kaart hoog bieden. Dus in de biedseries:  
     
 
  (a) 1SA - 2 - 2 - 2  
en (b) 1SA - 2 - 2 - 2 tonen 2 en 2 een zwakke hand waarop partner moet passen.
 
     
  Een nadeel van het gebruik van Stayman ipv transfereren in deze situaties is dat in deze laatste gevallen wanneer de 1SA openaar geen 4-kaart hoog heeft de zwakke hand moet spelen, een kleine prijs die je moet betalen om een 4-4 fit niet te missen. Een bijkomend nadeel van een transfer is dat partner met een goede hand en steun in de getransfereerde kleur wel eens de transfer kan weigeren waardoor je met je zwakke hand in een te hoog contract komt.  
     
 
  Het komt dus hier op neer:
   
 

•  Luister niet naar mensen die zeggen dat je met dit type handen een transfer moet geven.

 

•  Het ontdekken van een mogelijke 4-4 fit of beter is veel belangrijker.

 

•  Het spelen in een 5-2 of 5-3 fit is niet goed wanneer er ook een 4-4 of 5-4 fit aanwezig is.

 
     
  Voorbeeld 3  
  Laten we een kijken hoe het ook verkeerd kan gaan:  
     
 

Open 1SA en je hebt je hand verteld

 
 
Deler: AHT     West Noord Oost Zuid
Zuid ATx     - - - pas
Allen xxx     pas 1SA pas 2 (1)
    AVxx     pas 2 pas 2 (2)
Vxx xxx pas 3 (3) allen passen  
Vx
xxxx        
BTxx AHVxx        
HBxx x        
    Bxxx            
    HBxx            
    x            
    Txxx            
 
     
 
(1) Zuid overdacht hier zijn mogelijkheden. Met een singleton lijkt zijn kaart niet zo mooi om 1SA te spelen, en als zijn partner een 4-kaart hoog bezit (of nog liever een 5-kaart) zou 1SA een slecht contract zijn.
Om 'Garbage Stayman' te gebruiken moet hij eigenlijk een 5-4-x-x, 4-5-x-x of 4-4-4-1 verdeling hebben, maar Zuid nam de (toch wel redelijke) gok. Als partner geen 4-kaart hoog zou hebben dan zou hij 2 bieden (alhoewel hij daarmee een 5-kaart belooft) en hopen dat dat een redelijk goed afloopt. Als partner echter een mooie 5-kaart bezit met een dubbelton 's zou deze gok een ramp worden.
(2) En Zuid moet zijn 4-kaart bieden; en 2 een 4-3 fit is een goede beslissing!
(3) Zuid heeft nu een zwakke hand met een 4-kaart en een 5-kaart belooft. Zijn puntenkracht ligt tussen de 0-7 punten (gemiddeld zo'n 4) en Noord dacht dat zijn hand wel een manchepoging waard was. Naar mijn mening geen 'overweging' maar simpelweg een slecht bod. Tegenover partners zwakke hand zul je in de meeste gevallen wel down gaan in 3 en je hebt een super maximum nodig wil je een kans maken om 10 slagen te maken.
 

 

. . .En wat gebeurde er? 3 ging 1 down voor een slechte score. Indien 2 gemaakt zou zijn zou dat een goede score geweest zijn. Aan de andere tafels werd 1SA precies gemaakt. 2 gepast zou een superieur contract zijn geweest.