Bridge logo

SSA
(Specific Suit Asks)

 
Het laatste deel van RKC is een onderdeel waar het laatste stukje informatie dat de leider (de sterke hand) nodig kan hebben om het juiste contract te bepalen. Hij weet misschien nog steeds niet of er een belangrijke heer ontbreekt (hij zou AVBxx in een zijkleur kunnen hebben), of misschien is hij geinteresseerd in een vrouw of dat partner misschien in de derde ronde kan troeven.

De SSA wordt gedaan na RKC, inclusief de vraag naar troef vrouw en herenvraag, en na SKA (het vragen naar een specifieke heer).

Ieder bod van de leider in een zijkleur vraagt aan de antwoordende hand zijn bezit in die kleur in verschillende stappen aan te geven.
De antwoordende hand reageert als volgt:

  Een bod in de afgesproken troefkleur:
    Geen tweede- of derde ronde controle (dit antwoord telt niet mee als stap). Wanneer u een negatief antwoord wilt geven op partners vraag biedt u altijd de afgesproken troefkleur!
 
  Stap 1:
    Derde ronde controle. (vrouw of dubbelton)
 
  Stap 2:
    Tweede ronde controle. (heer of singleton)
 
  Stap 3:
    Heer dubbelton (Hx) of singleton
 
  Verhoging van de gevraagde kleur (4 stappen):
    Heer en Vrouw
 

NB: Er wordt alleen gevraagd naar de 2e en 3e controles. Een 1e controle (aas) is al in een eerder stadium aangegeven (RKC). Met AVx wordt met SSA dus hetzelfde antwoord gegeven als met Vxx ('t aas is al bekend).


Het doel van Specific Suit Asks (waarmee naar meer dan een kleur gevraagd kan worden) is
(a) om te onderzoeken of grootslem haalbaar is, en
(b) om te bekijken of er een beter scorend slem (en mogelijk veiliger), 7SA, mogelijk is


Hieronder enkele voorbeelden. Voorbeelden 2 en 3 laten zien dat het bieden ook nu niet altijd een 100% zekerheid zal geven, maar voorbeelden 1,4 en 6 tonen aan dat SSA zeker grote voordelen biedt.

 

Voorbeeld 1:
U bezit:   ABTxxx
x
AHBTx
x
  Partner opent 1SA!! en u transfereert met 2.
Biedverloop:
 Noord Zuid
 1SA 2
 2 4SA(1)
 5(2) 5(3)
 5SA(4) 6(5)
 6(6) 7(7)
Na partners 2 antwoord vraagt u met
(1) 4SA RKC naar de azen en
(2) partner biedt 5, 0-3 azen, in dit geval drie en aas plus heer.
(3) Hierna vraagt u met 5 naar troef vrouw:
(4) en partner biedt 5SA hetgeen de vrouw belooft, maar verdere heren ontkent.
(5) U biedt nu 6 hetgeen een SSA bod is en vraagt naar het ruitenbezit van de 1SA openaar.
(6) Partner biedt hierop 6, hetgeen de vrouw of een dubbelton ruiten belooft.
(7) Na dit biedverloop telt u 13 slagen en kunt u veilig 7 bieden.


Voorbeeld 2:
U bezit:   VB
HBx
xxxx
AHxx
  AHxx
AVxxx
AHx
x
  Biedverloop:
 Noord Zuid
 1 1
 1SA 2(1)
 4(2) 4SA(3)
 5(4) ??(5)
  5SA
 6(6) ??(7)
Na partners 1 opening biedt u 1 en na partners 1SA biedt u
(1) 2, reverse (5+kaart harten)
(2) Partner biedt 4 met zijn 3-kaart harten.
(3) Met 4SA vraagt u naar de azen (RKC (1403)
(4) Partner belooft met 5 twee azen zonder vrouw ( aas + troef heer):
(5) Wat nu? U moet nu beslissen wat u belangrijker vindt: het vinden van klaveren heer of het vinden van steun voor de schoppen kleur. Er is geen ruimte voor beide vragen (klaveren heer of schoppen steun). Wanneer u met 5SA naar specifieke heren vraagt is er daarna bij een positief antwoord nog ruimte om naar een steun in de harten kleur te vragen, partner kan alleen nog klaveren heer bezitten. [U kunt niet eerst SSA spelen en daarna SKA: SSA is altijd de laatste vraag].
U biedt bij voorkeur dus eerst 5SA!
(6) Partner belooft klaveren heer.
(7) Daar zit u weer.
Tot dusver heeft partner A, H en H belooft: 10 punten. Wanneer u een gokje wilt wagen dat partner ofwel V of V ook nog bezit biedt u in een dappere bui 7SA of anders 7!!
In dit voorbeeld is het nog een gokje, maar wanneer we de schoppen en harten kleur omdraaien wordt het opeens een mooier voorbeeld! Zie voorbeeld 3.

 

Voorbeeld 3:
U bezit:   HBx
VB
xxxx
AHxx
  AVxxx
AHxx
AHx
x
  Biedverloop:
 Noord Zuid
 1 1
 1SA 3(1)
 4(2) 4SA(3)
 5(4) ??(5)
  5SA
 6(6) ??(7)
  6
 6SA(8) ??(9)
Na partners 1 opening biedt u 1 en na partners 1SA biedt u
(1) 3, reverse (5+kaart schoppen, 4+kaart harten)
(2) Partner biedt 4 met zijn 3-kaart schoppen.
(3) Met 4SA vraagt u naar de azen (RKC (1403)
(4) Partner belooft met 5 twee azen zonder vrouw ( aas + troef heer):
(5) Wat nu? U moet nu beslissen wat u belangrijker vindt: het vinden van klaveren heer of het vinden van steun voor de harten kleur. Er is geen ruimte voor beide vragen (klaveren heer of schoppen steun). Wanneer u met 5SA naar specifieke heren vraagt is er daarna bij een positief antwoord nog ruimte om naar een steun in de harten kleur te vragen, partner kan alleen nog klaveren heer bezitten. [U kunt niet eerst SSA spelen en daarna SKA: SSA is altijd de laatste vraag].
U biedt bij voorkeur dus eerst 5SA!
(6) Partner belooft klaveren heer.
(7) Daar zit u weer.
Tot dusver heeft partner A, H en H belooft: 10 punten. Wanneer u een gokje wilt wagen dat partner ofwel V of V ook nog bezit biedt u in een dappere bui 7SA of anders 7!!
Maar nu hebt u nog de mogelijkheid om 6 te bieden om te onderzoeken of klein slem een beter contract is dan groot slem.
(8) Partner belooft (xx) of een dubbelton
(9) 7(SA) is nu meer een meer gefundeerd contract dan een 7(SA) bod in voorbeeld 2.


Voorbeeld 4:
U bezit:   AVxxxx
x
x
AHBTx
  Partner opent 1SA!! en u transfereert met 2.
Biedverloop:
 Noord Zuid
 1SA 2
 2 4SA(1)
 5(2) 6(3)
 6(4) 7(5)
Na partners 2 antwoord vraagt u met
(1) 4SA RKC naar de azen en (2) partner biedt 5, 0-3 azen, in dit geval drie en aas plus heer.
(3) Hierna biedt u niet 5 omdat dat naar troef vrouw zou vragen, maar biedt u direct 6 hetgeen een SSA bod is en vraagt naar het klaverenbezit van de 1SA openaar . (4) Partner biedt hierop 6, hetgeen de vrouw of een dubbelton klaveren belooft.
(5) Na dit biedverloop telt u 13 slagen en kunt u, net als in het 1e voorbeeld, veilig 7 bieden.

 

Voorbeeld 5:
U bezit:   AVxxxx
x
A
AHxxx
  Biedverloop:
  Noord Oost  Zuid West
  1 4  4 pas
  4SA(1) pas  5(2) pas
  6(3) pas  6(4) pas
  pas(5)    
U als noord opent 1,de tegenpartij oost biedt 4 tussen, en partner biedt 4.
(1) U biedt 4SA en (2) partner biedt 5, 2 azen: harten aas en troef heer
(3) U biedt 6, SSA voor de klaveren,
(4) en partner biedt 6 hetgeen een dubbelton of V of beter in de klaveren kleur ontkent.
(5) U past hierop natuurlijk!!Dit en meer, is te vinden in Eddie Kantar's boek: "Roman Keycard Blackwood: Slam Bidding for the 21st Century".