Bridge logo

Smith Signaal

 
Het Smith Signaal is een signaal dat bij de eerst mogelijke gelegenheid door de verdedigers gegeven wordt wanneer de leider een SA contract moet afspelen. Wanneer een verdedigers eerste kaart een kleintje is geeft dat aan dat hij geen steun heeft in partners voorgespeelde kleur. Speelt hij daarentegen een hoge kaart bij vraagt dat aan partner om de kleur door te spelen wanneer hij weer aan slag komt. Degene die uitkomt kan een soort gelijke boodschap overbrengen met de kaart waarmee hij uitkomt: een hoge kaart vraagt partner om met die kleur te komen wanneer hij aan slag is en een lage kaart vraagt partner dan om iets anders te bedenken.
Hieronder een voorbeeld:
  x x
V T x
x x x x
A H V B
 
A T x 4 x
x x x
H x
x x x
    V B x
H B x x
T x x
T x x
  H x x
A x x
A V B x
x x x
 

Na Zuids 1 opening belanden NZ in een 3SA contract te spelen door Zuid.
West start met 4 tegen 3SA welke slag de leider, na de Boer bij Oost, met de heer wint. Hierna speelt Zuid een klaver naar de dummy. Wanneer Oost hier direct T bij speelt geeft dat aan dat de schoppen uitkomst hem wel bevallen is. Nadat de leider ruitens speelt en de snit op ruiten Heer neemt kan West, aan slag met ruiten heer, rustig een kleine schoppen terug spelen zodat het contract 1 down gaat.

Veronderstel dat de kaarten van Oost en Zuid iets anders zijn:
  x x
V T x
x x x x
A H V B
 
A T x 4 x
x x x
H x
x x x
    B x x
A B x x
T x x
T x 2
  H V x
H x x
A V B x
x x x
 

De bieding en het contract blijven hetzelfde als in het eerste geval en West komt omdat hij nog steeds dezelfde hand bezit weer met 4.
Opnieuw neemt de leider schoppen boer van Oost over met de Heer en speelt weer klaveren. Dit keer kan Oost echter geen schoppen nakomst van West verdragen en speelt daarom in de eerste klaverenslag de 2 bij!
Opnieuw neemt de leider de ruiten snit genomen door West. West weet dat hij geen schoppen kan naspelen en gaat van slag met 9. Oost neemt die slag direct en speelt een schoppen terug zodat het contract in dit geval zelfs 2 down gaat.