Bridge logo

Slipstream Dwang

 
Deze dwang is een troefdwang, waar twee dreigingen in dezelfde hand achter de leider zitten. Deze speler wordt in de slipstream in dwang gebracht.
Deze specifieke situatie werd voor het eerst beschreven door Geza Ottlik in "The Bridge World van februari 1974".
De onderstaande drie voorbeelden komen uit deze publicatie.
Voorbeeld 1:

Contract: 4
Leider: Zuid
Uitkomst: 5
A T 8 5 4 2
T 7 3
9 2
H B
3
A 9 6 5
B 6 4 3
V 7 6 5
H V B 9 7
4 2
A 8 7
8 4 2
6
H V B 8
H V T 5
A T 9 3

Tijdens de bieding heeft oost uw 3SA bod gedoubleerd. Hij vraagt daarmee om een schoppen start.
West besloot echter om met een kleine troef te starten, waarop oost de twee bijspeelde en zuid de slag won met hartenacht.
Zuid speelde vervolgens een kleine klaveren, west speelde laag bij en de boer in de dummy hield.
Vervolgens speelde de leider een kleine ruiten uit de dummy, oost speelde laag bij en de leider nam deze slag met de heer.
Daarna speelde zuid een kleine klaveren naar de heer op tafel en speelde ruitennegen terug.
Oost nam de slag met het aas en speelde zijn tweede hartenkaart. West neemt de harten van zuid over met het aas en speelt een derde harten, waarop oost een kleine schoppen bijspeelt.

Na de eerste zeven slagen zijn dit de resterende kaarten:
A T 8 5 4 2
-
-
-
3
9
B 6
V 7
H V B 9
-
8
8
6
H
V T
A T

Zuid moet nog vijf van de laatste zes slagen maken.
Hij heeft nog één troef en twee honneurs in de lage kleuren.
Wanneer één van wests honneurs in de lage kleuren niet beschermd zou zijn, zou zuid het contract kunnen proberen te maken door te raden, welke kleur dat is en de laatste troef trekken.
Omdat oost met zijn doublet op 3SA om een schoppenstart vroeg, trekt zuid nu de conclusie, dat west in beide lage kleuren nog een gedekte honneur bezit.

Deze informatie is nu zeer waardevol voor de leider.
Zuid speelt dan ook een kleine schoppen naar het aas en troeft de nagespeelde schoppen uit de dummy met de heer! (Vienna Coup: de leider geeft in dit geval west een gratis troefslag)
Hierdoor komt west in dwang, in de slipstream.
Het voordeel van zuid is, dat west ofwel moet ondertroeven met de negen, ofwel in een van zijn lage kleuren een honneur ongedekt moet laten.

Indien west
 1) Een kleine ruiten bijspeelt: Slaat de leider ruitenvrouw en speelt de tien.
a. West kan deze troeven en dan naar de klaverenvork spelen, of
b. Hij kan zijn dekking in de klaveren opgeven
  In dat geval maakt west alleen de troefnegen nog
 2) Een kleine klaveren bijspeelt: Slaat de leider klaverenaas en speelt klaverentien.
a. West kan deze troeven en dan naar de ruitenvork spelen, of
b. Hij kan zijn dekking in de ruiten opgeven
  In dat geval maakt west ook alleen troefnegen nog.
 3) Wanneer hij ondertroeft, speelt de leider een van zijn lage kleuren, bijvoorbeeld klaverenaas en klaveren na, zodat west daarna weer naar de vork in de andere lage kleur, in dit geval ruiten, mag spelen.
West maakt in dat geval alleen één van zijn honneurs in de lage kleuren.


Voorbeeld 2:

In het volgende voorbeeld worden eerst de kaarten, waarmee de tegenpartij van slag kan gaan, uit het spel verwijderd en daarna wordt deze tegenpartij ingegooid.

Contract: 4
Leider: Zuid
Uitkomst: H
H B T 9 6
B 8 6 5 2
A 5
V
8 5 4 2
H T
H B 6
A H 5 3
-
V 9 7 3
T 9 7 4 2
B T 8 4
A V 7 3
A 4
V 8 3
9 7 6 2

West opende de bieding met een zwakke SA (13-15 punten). Noord volgde met 2 om zijn hoge kleuren aan te geven, Multi Landy. Hierop bood zuid 4.

West kwam uit met klaverenheer en vervolgde met een kleine klaveren, welke in de dummy getroefd werd.
Om te proberen wat hartenslagen te ontwikkelen in de dummy speelde de leider een kleine harten naar het aas en speelde direct een kleine harten terug, genomen met de heer in west.
West speelde weer een klaveren terug en opnieuw getroefd in de dummy.
Vervolgens speelt de leider een kleine harten uit de dummy en troeft deze met een hoge schoppen.
Nu speelt de leider een kleine schoppen naar de dummy en ontdekt het 4-0 zitsel in de troefkleur.

De leider is aan slag in de dummy en hij moet nog vijf van de laatste zes slagen maken met onderstaande kaarten:

H B
B 8
A 5
8 5 4
-
H B
5
-
V
T 9 4 2
B
A 7
-
V 8 3
9

De leider speelt nu hartenacht uit de dummy en troeft deze met het aas.
West is nu het slachtoffer van de Slipstream Dwang.

Hij moet de beslissing nemen om:
  a. Onder te troeven - de leider kan in dat geval de resterende troeven trekken.
  b. Een ruiten bij te spelen - de leider kan in dat geval een ruiten naar het aas spelen en daarna op hartenboer de verliezende klaveren wegspelen

West moet dus zijn laatste klaveren wegdoen, de kaart waarmee hij van slag zou kunnen gaan, wanneer hij aan slag zou komen.
De leider speelt, nadat klaverenvijf door west is bijgespeeld, een kleine schoppen naar de heer en speelt ook nog schoppenboer, waarop de leider zijn klaverennegen bijspeelt.
Daarna speelt de leider hartenboer uit de dummy en gooit daar zelf een kleine ruiten bij. West kan deze slag troeven, maar moet dan in de ruitenvork spelen. Wanneer hij niet troeft, speelt de leider ruitenaas en mag west de laatste slag met zijn troef maken.

Voorbeeld 3:

In dit derde voorbeeld is het contract 2 gedoubleerd, te spelen door zuid.

Contract: 2
Leider: Zuid
Uitkomst: T
V B 9
3
T 8 4 3
V 7 5 4 2
A T
A 6
9 7 6 5 2
T 9 8 3
H 6 4
8 7 5 2
A V B
A H B
8 7 5 3 2
H V B T 9 4
H
6

Oost opende de bieding met een sterke conventionele 1 opening. Na het door west gedoubleerde 1 volgbod van zuid, belandde zuid in 2, dat gedoubleerd werd door oost. Het doublet van west beloofde 6-8 punten.
De klaverentien, waarmee west startte, was voor de klaverenboer van oost. Oost speelde klaverenheer terug en de leider troefde deze met de schoppentwee. In de hoop, dat deze de slag zou houden, speelde de leider hartennegen. West nam deze echter direct met het aas, speelde troefaas en speelde ook zijn tweede troefkaart. Oost nam deze met schoppenheer en speelde ruitenaas en daarna ruitenvrouw.

De leider heeft tot nu toe vijf slagen verloren en heeft nog een mogelijke verliesslag, wanneer hij, nadat hij de laatste troef bij oost heeft weggehaald, niet meer in de hand kan komen om de vrije hartenslagen mee te nemen.

De leider troefde ruitenvrouw en speelde daarna hartentien, hartenboer en hartenvrouw.
Nadat deze kaarten zijn gespeeld, zijn dit de overblijvende kaarten:

Contract: 2
Leider: Zuid
Uitkomst: T
V
-
T
V
-
-
9 7
9
6
-
B
A
8
H 4
-
-

De leider speelt vervolgens hartenvier uit de hand en troeft deze met schoppenvrouw in de dummy.
Welke kaart moet oost nu bijspelen? Oost kan het niet goed doen:
 1) Hij kan ondertroeven met de zes.
De leider troeft dan zijn laatste ruiten of klaveren en speelt vervolgens de vrije hartenheer.
 
 2) Hij kan ruitenboer bijspelen.
De leider speelt de hoge ruitentien en oost zit alweer in de problemen.
a. Als hij troeft met de zes, dan wordt in de dummy overgetroefd en de vrije hartenheer gespeeld.
b. Als hij klaverenaas bijspeelt, gooit de leider hartenheer weg en maakt schoppenacht de laatste slag.
 
 3) Hij kan klaverenaas bijspelen.
De leider speelt de hoge klaverenvrouw en oost zit alweer in de problemen.
a. Als hij troeft met de zes, dan wordt in de dummy overgetroefd en de vrije hartenheer gespeeld.
b. Als hij ruitenboer bijspeelt, gooit de leider hartenheer weg en maakt schoppenacht de laatste slag.