Bridge logo

SKA
Specific King Ask

 
5SA na RKC = SKA.
Wanneer het partnership alle 5 keycards plus troef vrouw bezit (of voldoende troeven om je geen zorgen te maken over het missen van troef vrouw) kan er geprobeerd worden om groot slem te bereiken.
Het 5SA vraagbod naar het aantal heren is gemoderniseerd. Het vraagt niet meer naar het aantal heren, maar naar de plek van een eventueel aanwezige heer. Het vraagt de laagste kleur met daarin een heer te bieden.

Indien het onmogelijk is een aanwezige heer te tonen (omdat die heer in een kleur boven de vastgestelde troefkleur zit) bied je indien mogelijk een onmogelijke kleur (je zou een kleur kunnen bieden waarin je eerder in de bieding een heer hebt ontkend) of je biedt 6 in de afgesproken troefkleur.

Heeft partner de resterende 3 heren dan biedt deze 6SA of 7 in de overeengekomen kleur met samen een 9+kaart fit.
Wanneer na het opvragen van troef-vrouw ook een heer ia aangegeven is 5SA ook SKA en vraagt het naar de twee overgebleven heren. De antwoorden worden hier ook stapsgewijs aangegeven: 1e stap = Hxx(x), 2e stap = Hx en 3e stap = HV.
Zoals ook bij SSA wordt de afgesproken troefkleur zo goedkoop mogelijk geboden wanneer u niets te melden hebt.

x
A V B x x
A x
V B x x x
West Noord Oost Zuid
  1 pas 2
pas 41) pas 4SA2)
pas 53) pas 5SA4)
pas 65) pas 7

1) 4 = Splinter (singleton of renonce ruiten + 4-kaart harten steun)
2) 4SA = RKC
3) 5 = 0 of 3 keycards: dus 3 gezien de opening -- schoppen en klaveren aas + harten heer
4) 5SA = Specific King Ask
5) 6 = Klaveren heer
Nadat Noord ook klaveren heer nog kon aangegeven is 7 helemaal dicht. Wanneer Noord het aantal heren had aangegeven was er misschien onzekerheid ontstaan of hij nu schoppen of klaveren heer zou bezitten, en zou 7 wellicht een gok geweest zijn.


Voorbeeld:
De antwoordende hand zal zicht wellicht een beetje ongemakkelijk voelen wanneer hij schoppenheer bezit terwijl de afgesproken troefkleur harten is: een bod van 6 om de schoppenheer aan te geven terwijl de hartenkleur vaststaat zou het partnership naar een onmaakbaar grootslem kunnen jagen! Moet de antwoordende hand deze schoppenheer dan ook tonen dmv het 6 bod? Ja en nee!
Wanneer de antwoordende hand uit de vorige biedingen weet dat partner twee of meer schoppens bezit dan moet de schoppenheer geboden worden. Wanneer uit vorige biedingen is gebleken dat partner (misschien) minder dan twee schoppens bezit dan wordt de schoppenheer niet getoond!
Wanneer zou partner twee of meer schoppens kunnen bezitten nadat de hartenkleur als troef is vastgesteld: (1) Hij heeft SA geboden om een gebalanceerde hand aan te geven; (2) Hij heeft een splinter in een andere kleur geboden; (3) Hij heeft schoppen geboden.
Wanneer partner op zoek zou zijn naar schoppenheer, wanneer de hartenkleur vaststaat, zijn er ook betere manieren om daar achter te komen.

 

 Biedingen
Openaar Antwoordende hand Openaar Antwoordende hand
A H B 2 1 2
H V B 9 7 A T 3 21} 32)
A V T 8 6 5 2 4SA3} 54)
H 7 A T 5 4 3 5SA5} 66)
pas
1)  3 zou een Splinter geweest zijn.
2)  Openingskracht met een 3-kaart hartensteun.
3)  RKC (1430)
4)  Twee van de 5 azen zonder troef vrouw.
5)  SKA - op zoek naar ruitenvrouw, niet schoppenheer! Indien de openaar schoppenheer te weten had willen komen dan zou hij wel 5 (Specific Suit Ask) geboden hebben! Je moet dus niet alleen reageren op hetgeen partner biedt, maar natuurlijk ook op hetgeen dat partner niet biedt!
6)  Geen ruiten heer dus!


Voorbeeld:
 Biedingen
Openaar Antwoordende hand Openaar Antwoordende hand
A H 9 7 V B T 8 2 2 2
A 7 H V 3 4SA1)
A T 8 6 V 52} 5SA3)
A H 7 V B T 5 3 64} 7SA5)
pas
1)  RKC (0314)
2)  Twee of Vijf van de 5 azen zonder troef vrouw en gezien de 2 opening dus 5 van de 5 azen!!
3)  SKA - op zoek naar klaveren vrouw.
4)  Klaveren Heer!
3)  Met klaveren heer mee zijn 13 slagen eenvoudig te maken.
Wanneer partner 6 had geboden i.p.v. 6 op het 5SA vraagbod, dan zou een eventueel bod op 7 niveau afhankelijk zijn van een snit in de klaveren. Zonder dat klaveren heer bekend is bij partner zou het enige (goede?) grootslem bod 7 zijn geweest.