Bridge logo

Signalen

 
Signalen zijn een manier van de verdediging om informatie aan partner door te geven omtrent het bezit van of lengte in een of meerder kleuren.

Er zijn vele manieren om met behulp van de uitkomstkaart of door het bijspelen van een bepaalde kaart aan partner te tonen, te beloven en/of te informeren of een bepaalde kleur bevalt of niet. Deze verdedigende signalen zijn van groot belang en horen in ieder paar's afspraken thuis. De bedoeling van deze pagina is om een overzicht te geven van de mogelijkheden die er zijn om bepaalde signalen te geven.

Algemene regels:
1. Wanneer partner een kaart voorspeelt toont de relatieve plaats van die kaart een signaal.
2. Normaal gesproken wordt er gesignaleerd met de kaarten twee t/m tien.
3. Een signaal kan vaak geïnterpreteerd worden door:
a) de manier van bieden
b) de kaarten die in de dummy te zien zijn
c) en natuurlijk de kaarten die je zelf in de hand houdt
4. Soms is het ook belangrijk te wachten tot partner een tweede kaart heeft gespeeld voordat je weet wat het signaal betekent.
5. Het kan ook voorkomen dat u beter helemaal niet signaleert.
6. U bent natuurlijk niet verplicht aan een signaal gevolg te geven. Het kan zijn dat u zelf een betere kaart/kleur bezit om terug te spelen.
7. Tegen minder ervaren spelers is een signaal effectiever dan tegen ervaren spelers.
(een ervaren speler zal gebruik maken van uw signaal)
8. Het is aan te bevelen direct in de eerste slag te signaleren.


Attitude Signalen
Vergelijkbaar met Lengte- of Count Signalen.
Het is een methode van een verdediger om zijn partner te vertellen hoeveel kaarten hij in een bepaalde kleur bezit.
 
Count Signalen (Lengte- of Distributie Signalen)
Ook wel Lengte- of Attitude Signalen genoemd.
Het is een methode van een verdediger om zijn partner te vertellen hoeveel kaarten hij in een bepaalde kleur bezit.
 
Distributie Signalen
Ook wel Lengte- of Count Signalen genoemd.
Het is een methode van een verdediger om zijn partner te vertellen hoeveel kaarten hij in een bepaalde kleur bezit.
De link verwijst naar de Count Signalen
 
Encrypted Signalen
De Encrypted Signalen zijn ontwikkeld door Peter Winkler. Bij deze methode worden zowel verborgen als wel legale signalen gebruikt. Deze methode van signalen is door vele bridge bonden verboden!!
 
Even-Oneven Signalen
Dit is een signaleringsmethode waarbij het bijspelen van een oneven kaart een positief signaal is voor de bijgespeelde kleur en het bijspelen van een even signaal is dan afwijzend voor die kleur en kan een betekenis hebben als signaal voor een andere kleur; zie Kleur Preferentie Signalen.
 
Foster Echo
Dit signaal wordt gebruikt als deblokkerende aktie wanneer er verdedigd wordt tegen een SA contract. Met een 4-kaart wordt de op een na hoogste kaart bijgespeeld, gevolgd door de op twee na hoogste kaart. Met een 3-kaart wordt de op een na hoogste kaart bijgespeeld, gevolgd door de hoogste kaart. Dus van VT62 wordt eerst de T bijgespeeld en daarna de 4 en van T62 wordt eerst de 6 bijgespeeld en daarna de T(ien).
 
Hayden Truscott Signaal
Deze conventie heet ook wel "Oddball", "Reese-signaal" en “Peter Smith-signaal". Het is dus een signaal en geen biedconventie. Het is een afspraak tussen de tegenspelers over de kleur waarin is uitgekomen tegen een contract, normaliter alleen tegen een SA-contract. Bij de eerste keer dat de leider of de blinde voorspeelt geeft elk van de tegenspelers informatie over de uitkomstkleur: onnodig hoog bijspelen vraag om de uitkomstkleur door te spelen, zo laag mogelijk bekennen is neutraal of negatief ten opzichte van de uitkomstkleur.
Deze link verwijst naar: Oddball.
 
Held
High Encourage Low Discourage -- Hoog=aanmoedigend en Laag=afwijzend.
Wanner je bijvoorbeeld V92 in een kleur hebt en partner speelt het aas dan wil je graag dat partner die kleur doorspeelt; dus speel je de 9 bij (aanmoedigend). Wanneer je T92 in die kleur hebt ben je niet geinteresseerd in die kleur en speel je de 2 (afwijzend).
Zie: Hoog-Laag Signaal
 
Hoog-Laag Signalen
Het Hoog-Laag signaal staat ook wel bekend als het Echo Signaal. Het is waarschijnlijk het belangrijkste wapen dat de verdediging heeft. Het Hoog-Laag signaal toont meestal interesse om de kleur door te spelen wanneer partner deze kleur aanspeelt. Zoals met alle conventies wordt het Hoog-Laag signaal wel eens te pas en te onpas gebruikt. Het wordt wel eens vergeten dat het signaal bedoeld is om partner een kleur te laten doorspelen.
Zie de voorbeelden onder deze link.
 
Journalist Uitkomsten
De term Journalist komt waarschijnlijk door een aantal artikelen dat zo ongeveer in 1965 verschenen is in het Amerikaanse tijdschrift "Bridge Journal".
Het betreft hier uitkomsten: Er wordt verschil gemaakt voor uitkomsten met een Aas, Heer, Vrouw, Boer, Tien of Negen. Ook wordt er (natuurlijk) anders gestart tegen een SA contract dan tegen een kleur contract.
 
Kleur preferentie Signalen
Dit is een methode van signaleren waarbij een verdediger aan partner vraagt een specifieke kleur terug te spelen. Deze methode, ontwikkeld door Hy Lavinthal, heeft een grote invloed gehad op het verdedigende aspect in bridge.
Het signaal heeft nooit betrekking op de voorgespeelde kleur en ook niet op de troefkleur. De essentie van het Kleur Preferentie signaal is het volgende: Wanneer een speler een kleur voorspeelt en het lijkt er op dat er een andere kleur doorgespeeld moet worden dan speelt partner een hoge kaart bij wanneer hij een hogere kleur terug gespeeld wil hebben en een lagere kaart wanneer hij een lagere kleur terug gespeeld wil zien.
 
Lavinthal
Lavinthal, ook wel McKenny genoemd is een signaleringsmethode voor de verdediging.
Wanneer je een contract tegen speelt en je kunt een kleur niet bekennen moet je dus een kaart van een andere kleur bijspelen. Het is vaak goed om met deze kleur partner enige informatie te geven over het bezit/vorm van je hand. Het is niet goed om een kaart bij te spelen van een kleur waar je slagen in kunt ontwikkelen, maar een kaart in een andere kleur. Wanner je een kleur niet kunt bekennen, kun je beter met een kleur die die je niet teruggespeeld wilt hebben signaleren.
 
Lengte Signalen
Zie Count en Attitude Signalen
 
McKenny
Zie Lavinthal.
 
MUD Uitkomst
Middle Up Down.
Een signaleringssysteem waar van een 3-kaart eerst met de middelste kaart wordt uitgekomen en daarna de hoogste kaart wordt bijgespeeld om partner te laten zijn dat je een 3-kaart in die kleur bezit.
 
Oddball
Deze conventie heet ook wel "Hayden Truscott signaal", "Reese-signaal" en “Peter Smith-signaal". Het is dus een signaal en geen biedconventie. Het is een afspraak tussen de tegenspelers over de kleur waarin is uitgekomen tegen een contract, normaliter alleen tegen een SA-contract. Bij de eerste keer dat de leider of de blinde voorspeelt geeft elk van de tegenspelers informatie over de uitkomstkleur: onnodig hoog bijspelen vraag om de uitkomstkleur door te spelen, zo laag mogelijk bekennen is neutraal of negatief ten opzichte van de uitkomstkleur.
 
Reese Signaal
Deze conventie heet ook wel "Hayden Truscott signaal", "Oddball" en “Peter Smith-signaal". Het is dus een signaal en geen biedconventie. Het is een afspraak tussen de tegenspelers over de kleur waarin is uitgekomen tegen een contract, normaliter alleen tegen een SA-contract. Bij de eerste keer dat de leider of de blinde voorspeelt geeft elk van de tegenspelers informatie over de uitkomstkleur: onnodig hoog bijspelen vraag om de uitkomstkleur door te spelen, zo laag mogelijk bekennen is neutraal of negatief ten opzichte van de uitkomstkleur.
Deze link verwijst naar: Oddball.
 
Revolving Discards
Revolving Discards is een manier van bijspelen waarbij een kleur preferentie wordt aangegeven door het bijspelen van een kaart wanneer niet bekend kan worden. Er zijn twee methodes waarbij het effect hetzelfde is, maar de uitvoering licht verschilt:
 1 Een lage kaart vraagt om de kleur onder de kleur waarmee het signaal wordt gegeven en een hoge kaart om de kleur erboven.
De kleuren worden verondersteld in een cirkel te liggen met schoppens onder de klaveren. Dus bij het aanspelen van harten zou een lage klaveren kaart vragen om de schoppen kleur en een hoge klaveren kaart om de ruiten kleur terug te spelen.(Attwood)
 2 Een lage kaart vraagt om de laagst van de overgebleven kleuren terug te spelen en een hoge kaart om de hoogste van de overgebleven kleuren (Lavinthal).
 
Romeins Lavinthal
Zoals uit de titel is af te leiden een combinatie van Romeinse Signalen & Uitkomsten en het Lavinthal Signaal.

1. Romeinse signalen: Een oneven kaart [3,5,7,9) is aanmoedigend in de voorgespeelde kleur en een even bijgespeelde kaart (2,4,5,8,10) ontkent kracht (honneur) in de gespeelde kleur.
2. Lavinthal: Een hoog bijgespeelde kaart vraagt om de hoogst overgebleven kleur door te spelen en een laag bijgespeelde kaart vraagt om de laagst overgebleven kleur door te spelen.

Een combinatie van beide methodes is Romeins-Lavinthal:
1. Een oneven bijgespeelde kaart is aanmoedigend in de voorgespeelde kleur, (Romeins), en
2. Een laag even bijgespeelde even kaart belooft enige kracht in de laagst overgebleven kleur en vraagt om die kleur na te spelen, en
3. Een hoog even bijgespeelde even kaart belooft enige kracht in de hoogst overgebleven kleur en vraagt om die kleur na te spelen.

Eenvoudig weg vraagt een even kaart dus om een andere kleur door te spelen en een oneven kaart belooft (enige) kracht in de voorgespeelde kleur en/of ontkent kracht in de overgebleven kleuren.
 
Rusinow Uitkomsten
Een uitkomst waarbij van een serie met de een na hoogste wordt gestart.
 
Scandinavische Signalen
Er zijn veel verschillende manieren van signaleren mogelijk. Een daarvan is het Scandinavische Signaal, een combinatie van standaard signalerings methodes en Upside-Down signalen.
 
Smith Signalen
Het Smith Signaal is een signaal dat bij de eerst mogelijke gelegenheid door de verdedigers gegeven wordt wanneer de leider een SA contract moet afspelen. Wanneer een verdedigers eerste kaart een kleintje is geeft dat aan dat hij geen steun heeft in partners voorgespeelde kleur. Speelt hij daarintegen een hoge kaart bij vraagt dat aan partner om de kleur door te spelen wanneer hij weer aan slag komt.
Zie ook: Oddball.
 
Troef Echo
Een manier van signaleren die informatie geeft over het troefbezit van de verdediging. Indien er troef wordt gespeeld belooft het bijspelen van een hogere kaart gevolgd door een lagere kaart dat er nog een derde troefkaart in die hand aanwezig is en geeft aan dat er waarschijnlijk een aftroefmogelijkheid is.
 
Upside-Down Signalen
Bij de meeste signaleringssystemen wordt voor een aanmoedigend signaal gebruik gemaakt van een onnodig hoge kaart die bijgespeeld wordt, terwijl een lage kaart dan een afwijzend signaal is voor de voorgespeelde kleur.
Bij Upside-Down signalen wordt deze betekenis omgedraaid: een laag bijgespeelde kleur is aanmoedigend, en een hoog bijgespeelde kaart afwijzend.
 
Vinje Signalen
Helge Vinje heeft in zijn boek 'The Norwegian Distribution signal' een combinatie van signalen en situaties beschreven welke in het standaard signaleringssysteem wat vaag blijven.