Bridge logo

SF Verdediging

 
(tegen een multi 2-opening, maar ook alle andere twee openingen)

Het is belangrijk de bieding onder controle te hou­den als de vijand op 2-niveau opent. Het systeem is geba­seerd op transferbiedingen en heeft in de praktijk zijn waarde be­wezen.

Bieden na een 2-niveau-opening moet constructief zijn; meldt u zich dus alleen met een gezonde kaart in de bieding.

De SF-verdediging tegen de multi 2.
   N   
  W     O    2
   Z   
   *)   
Oost opent 2, wat doet zuid*) (de tweede hand)
Doublet: met een evenwich­tige hand vanaf 15 punten
2: met een hand geschikt voor een informatiedoublet op een zwakke 2-opening
2: met een hand geschikt voor een informatiedoublet op een zwakke 2-opening
2SA/3//: met een lange kleur, resp. /// (dit zijn transferbiedingen)

Behalve dat je na 2 geen harten kunt bieden is er voor de vierde hand in principe nauwelijks ver­schil met de acties in de tweede hand. Een doublet op een 2 bod heeft in dat geval een negatief karakter.

Na een doublet, 2 en 2 garandeert het 2SA-antwoord , de manche en belooft dus minimaal een punt of 10.

Na een transfer garandeert een transferweigering de manche en belooft dus minimaal een punt of 10.

We zouden SF tegen alle 2-openingen kunnen spelen.

Wanneer echter een 2 opening van de tegenpartij ook een zwakke twee-ruiten kan bevatten, dan heeft een 2 bod van ons de betekenis van een InfoDoublet en belooft minimaal een 4-4 in de hoge kleuren. Het doublet op die 2-opening toont dan een sterke hand met verdeling.
Wanneer met 2 geopend wordt heeft in dat geval het doublet een negatieve betekenis