Bridge logo

Scandinavische 1SA opening en vervolg biedingen

 
Deze conventionele biedingen veronderstellen dat er met SA geopend wordt zonder dat daar een 5-kaart hoge kleur bij aanwezig is. Zie ook bijvoorbeeld de Zweedse 1SA en antwoorden, waar u met twee 4-kaarten hoog altijd met 2 op een 2 'Stayman' bod en nooit met 2 of 2SA.

Wanneer partner met 1SA opent en u heeft een hand met 0-7 punten dan is het vaak zinvol een betere deelscore te vinden dan het 1SA contract. Wanneer u niet 1SA wilt spelen dan kunt u Stayman (2) of Jacoby transfers (2 voor de hartens of 2 voor de schoppens) gebruiken en natuurlijk ook 2 voor beide lage kleuren of een lange ruiten kleur of 3 bieden met een lange klaveren kleur.

A:  1SA-2: Het 2 bod wordt gebruikt voor veel verschillende type handen (verdelingen):
 
 
De antwoordende hand kan met zwakke handen 2 als Stayman gebruiken wanneer hij:
- beide hoge kleuren bezit met een 5-4 of 4-5 verdeling of beter; of
- een hand met een korte klaveren kleur: 3-4-5-1, zodat je kunt passen op een eventueel 2 antwoord; of
- met een 4-kaart hoge kleur plus een langere lage kleur.
 
 
De antwoorden op het 2 Stayman bod zijn:
2- ontkent een 4-kaart hoog
2- belooft een 4-kaart harten en ontkent een 4-kaart schoppen
2- belooft een 4-kaart schoppen en ontkent een 4-kaart harten
2SA- belooft een 4-4 verdeling in de hoge kleuren zonder overwaarde.
3- belooft een 4-4 verdeling in de hoge kleuren, maximaal.
 
 
Indien de 1SA openaar 2, 2 of 2 antwoord heeft de antwoordende hand met een zwak spel de volgende mogelijkheden:
pas - om te spelen
2- belooft tenminste een 4-4 verdeling in de hoge kleuren
2SA- is een transfer naar 3.
3- is een transfer naar 3.
 
 
Na:
1SA - 2
2SA/3 (hetgeen beide hoge kleuren belooft) biedt de antwoordende hand:
3- is een transfer voor 3
3- is een transfer voor 3
3- is een transfer voor 3
 
Hieronder een aantal voorbeeldhanden waarmee Stayman gebruikt zou kunnen worden:
Hand (a)Hand (b)Hand (c)
B T x x T 9 x x x
V x x x B x x H T x x
x H B 9 x x 9 x
T x x x B T x x x x
 
Met hand (a) past u op een eventueel 2/ bod van uw partner, biedt u 2 na een 2 bod van uw partner of na een 2SA/3 bod van de 1SA openaar transfereert u met behulp van het 3 bod naar 3.
Met hand (b) past u op een eventueel 2// bod van uw partner, of indien de 1SA openaar 2SA/3 bood dan transfereert u met behulp van het 3 bod naar 3, hetgeen waarschijnlijk een iets beter eindcontract is dan 1SA.
Met hand (c) wilt u een harten contract spelen wanneer partner een 4+kaart harten bezit of anders wilt u in 3 eindigen. Dat kan omdat we in de tweede biedronde nog een transfer naar klaveren kunnen geven met behulp van het 2SA bod. Indien de 1SA openaar 2 biedt dan past u; biedt hij 2SA/3 dan transfereert u met behulp van 3 naar de harten kleur; biedt hij 2 of 2 dan gebruikt u het 2SA transfer bod om in 3 te eindigen.
 
Wanneer we hand (c) wat sterker maken:

4    A B 9 x    x x    B T x x x x

en wanneer de 1SA openaar een goede aansluiting heeft zit er zo maar een manche in voor ons.
Dus ook hier gebruiken het 2 Stayman bod.
Wanneer partner harten steun ontkent dan transfereren we met behulp van 2SA weer naar 3, maar wanneer partner met 2 antwoord dan verhogen wij dat bod naar 3. Wanneer hij de harten kleur belooft doordat hij 2SA/3 biedt dan transfereert u weer met 3 naar 3 (met de minimum waardes van partner past u op 3, maar met de maximum hand verhoogt u naar 4)
 
Zoals hierboven reeds vermeld heeft een enkele verhoging van partners 2/ antwoord de betekenis van een manche poging. De 1SA openaar weet dat de antwoordende hand een ongebalanceerde hand bezit omdat met een sterkere hand eerst (met 2) naar een hoge kleur getransfereerd zou zijn. Daarom moet de 1SA openaar aan de hand van zijn tophonneurs en troefkwaliteit bepalen of hij naar de manche gaat of niet. De antwoordende hand bezit in dit geval vaak een ongebalanceerde hand met zo'n 6-8 punten en een 4-kaart troefsteun met daarbij nog een langere lage kleur.
 
Hand (a)Hand (b)
A x H B x
B T 9 x H V B x
A V x V B x
A T x x H B x
Hand (a) is zeker niet maximaal maar hand (b) zeker wel. Alhoewel hand (a) niet maximaal is zou je na een biedverloop van 1SA-2- 2-3 toch de manche moeten bieden. Dit omdat u goede tophonneurs bezit, geen boeren in de zijkleuren en mooie middenkaarten in de troefkleur heeft.
 
1SA - 2
2 - 2
 
De voordelen van Stayman bij handen wanneer u twee 4-kaarten hoog bezit zijn hopelijk wel duidelijk. U kunt op laag niveau een fit in een hoge kleur vinden.
Na een biedbegin van 1SA-2-2 belooft een antwoord van 2 beide hoge kleuren. Ofwel met een zwakke hand met tenminste een 4-4 of beter in de hoge kleuren, ofwel een hand met manche interesse en een 4-5 of 5-5 hoge kleur.
Dat betekent dat de 1SA openaar met een maximale hand en een 3-kaart harten niet moet passen! En omdat de antwoordende hand langere schoppens kan bezitten dan de harten kleur is het ook belangrijk niet te passen met een 2-kaart harten! (zie onder)
 
Hieronder een aantal voorbeeldhanden van partner waarmee hij zo zou kunnen bieden:
Hand (a)Hand (b)
V T x x H 9 x x
B 9 x x 9 x x x
x V 9 x
V T x x x
Met hand (a) hebt u behoorlijk pech wanneer de 1SA openaar geen 4-kaart hoog bezit, maar des al niettemin zal 2 of 2 in de 4-3 fit waarschijnlijk beter scoren dan 1SA.
Met hand (b) hoopt u natuurlijk op een schoppenfit, maar u komt zeer waarschijnlijk wel in het juiste contract.
 
Hoe moet de 1SA openaar verder bieden
 
Met een 3-kaart harten en een minimum past openaar. Met een 3-3 in de hoge kleuren en met een maximale hand, of met een 2-kaart harten en een 3-kaart schoppen biedt de 1SA openaar 2. Hierop kan de antwoordende hand passen of 3 bieden met een 4-4-1-4 verdeling of 3 bieden met een 4-4-4-1 verdeling en een zwakke hand.
Met een inviterende hand en een 4-5 verdeling in de hoge kleuren biedt de antwoordende hand 2SA.
Tenslotte, wanneer de 1SA openaar een maximale hand bezit met een 2-kaart schoppen en een 3-kaart harten, dan herbiedt hij 2SA. De antwoordende hand biedt daarop met hand (a) van hierboven 3 (niet forcing) en 3 met hand (b), waar de antwoordende hand met inviterende waarden naar 4 gaat.
 
Voorbeeld:
Noord
x x x x
A x x x
x
x x x
West
B x
V x x
H B x x
H B x x
Oost
H T x x
B T x
V T x x
A x
Zuid
A V x
H x
A x x x
V T x x
De Bieding
Zuid   West   Noord   Oost
1SA   pas   2   pas
2   pas   2   pas
2   pas   pas   pas
 
Omdat zuid slechts een 2-kaart harten bezit bood hij 2 hetgeen de bieding beëindigde. De leider kreeg het voor elkaar om drie ruitens in de dummy te troeven en één harten in de hand en maakte zodoende negen slagen. Dit was in de parentelling een fantastisch resultaat voor NZ omdat de meeste paren in SA down gingen of 2-C maakten.
 
B:  1SA-2
 
De meeste zwakke handen met een 5-kaart harten worden geboden via de 2 transfer. Indien de hand ook een 4-kaart schoppen bevat kunt u ook Stayman gebruiken en na een eventueel 2 van de 1SA openaar biedt u dan 2.
 
Hieronder een aantal handen waarmee u 2 kunt bieden:
Hand (a)Hand (b)Hand (c)
x x T 9 x x x x x
H T x x x x H B T x x V B 8 x x
B x x x A 9 x x
T x x x x T
 
Hand (a) is een standaard voorbeeld; u wilt alleen maar 2 spelen.
Met hand (b) bezit u beide hoge kleuren, maar de schoppenkleur is zo zwak dat u beter met 2 een transfer naar harten kunt geven dan dat u Stayman biedt en daarna in een waarschijnlijk slechter 2 bod eindigt.
Hand (c) is misschien wel een lichte manchepoging waard. Wanneer u afgesproken hebt dat partner met een sterke hand en hartens mee iets anders biedt dan 2 dan zult u als partner zo biedt, 4 bieden.
 
Openaar is blij met de harten kleur:
Dat de openaar niet automatisch 2 biedt na een 2 transfer is niet nieuw in de bridgewereld. Wij vinden echter dat de 1SA openaar dat vaker zou moeten doen. In het systeem zoals hier besproken, beschouwen we de 2 transfer als een lichte manchepoging. Met een maximale hand bieden we ook met een 3-kaart hartensteun wat anders dan 2. Met slechts een 2-kaart hartensteun wordt wel altijd 2 geboden.
Het idee achter deze manier van bieden is dat het voor partner die een lichte manche poging wil doen het bieden makkelijker wordt gemaakt; partner van de 1SA openaar kan dus met een gerust hart passen wanneer de 1SA openaar 2 biedt na zijn 2 transfer (met een lichte mancheforcing hand hoeft hiji dus niet meer te bieden).
Wanneer de partner van de 1SA openaar heel zwak is met een 5-kaart harten (met bijvoorbeeld xx-xxxxx-xxx-xxx) en de 1SA openaar geeft een sterke hand aan, dan zult u ook in 3 komen en zeer waarschijnlijk down gaan. In dat geval zal het niet zo erg zijn dat u down gaat, want dan zal er voor de tegenpartij wel een contract in zitten en zult u in de meeste gevallen nog wel goed scoren.
 
Herbiedingen van de openaar na 1SA-2:
 
2 minimum met een 2-kaart harten
2 maximum met een 3-kaart harten
2SA maximum met een 4+kaart harten
 
Hoe komt u nu met een zwakke hand toch nog in 3 wanneer de 1SA openaar sterk biedt? Dat is heel eenvoudig: u biedt gewoon 3, een herhaalde transfer.
Wanneer de openaar een maximum hand met een harten fit toont, zou partner ook zonder dat hij in eerste instantie in de manche geïnteresseerd was een poging kunnen doen door middel van het 3 bod. Dit 3 bod heeft de betekenis van een lichte manchepoging met tenminste een 5-kaart harten.
 
Hand (a)Hand (b)Hand (c)
V x x T x x
A B x x x A T 9 x x x V 8 x x x x
x B T x B x
T x x x x x x T x x
De bieding begint met 1SA-2-2/SA
Met hand (a) zou u gepast hebben wanneer partner 2 had geboden, maar nu partner een maximum belooft is de manche wel een stuk dichter bij gekomen en u biedt dan ook 3 en past daarna op ieder harten bod van partner.
Met hand (b) biedt u zeker 3 na een 2 bod van partner maar u past op een eventueel 3 bod. Na een 2SA bod van partner biedt u natuurlijk ook 3, maar op een eventueel 3 antwoord van partner biedt u nog 4.
Met hand (c) wilt u op zo laag mogelijk niveau een hartencontract spelen; u biedt dan ook 3 na partners 2/SA bod, waarmee u partner verplicht 3 te bieden (herhaalde transfer).
 
C:  1SA-2
 
Het 2 antwoord is ook een transfer. In tegenstelling met het 2 bod belooft het 2 bod nooit een ongebalanceerde inviterende hand met een 5-kaart in de geboden kleur. De 1SA openaar zal dus ook bijna altijd 2 antwoorden.
De 1SA openaar biedt alleen maar met een super maximale hand en een 4+kaart schoppen iets anders dan 2.
Wanneer de antwoordende hand met inviterende waarden 2 biedt, dan biedt hij na partners 2 antwoord nog een keer iets. Bijvoorbeeld met handen waarin een 4- of 6-kaart schoppen of een 5-3-3-2 verdeling.
Met een ongebalanceerde inviterende hand met een 5-kaart schoppen had de partner van de 1SA openaar eerst 2 geboden en geen 2!
Alle zwakke handen met een 5+kaart schoppen worden geboden via de 2 transfer.
 
Openaars herbieding na 1SA-2
 
2 normaal
2SA maximum met een 4+kaart schoppen steun
 
Met een zwakke hand moet je passen wanneer de 1SA openaar 2 herbiedt.
Wanneer de openaar 2SA herbiedt terwijl je toch in 3 wilt eindigen, dan bied je 3, een retransfer naar de schoppen kleur.
Wanneer je een lichte manchepoging wilt doen, dan bied je net als bij de transfer naar harten 3.
 
SA of een hoge kleur?
Met een 5-3-3-2 verdeling met 5-kaart hoge kleur zonder inviterende waarden hebt u de keus om te passen of om te proberen een contract in een hoge kleur te spelen.
Normaal gesproken heeft het de voorkeur om in een hoge kleur te eindigen. Maar wanneer u zo sterk bent om een SA contract te spelen zonder dat u uw hoge kleur nodig hebt dan kan SA ook de voorkeur worden!
 
Hand (a)Hand (b)
T x x x x 9 x x x x
9 x H x
V x x V 9 x
T x x V T x
Zelfs wanneer je in een 5-2 fit kont te spelen is het met hand (a) goed om met 2 een transfer te geven en zodoende in 2 te eindigen. Waarschijnlijk zul je 2 niet maken, maar het zal waarschijnlijk minder down gaan wanneer je een SA contract moet spelen.
Met hand (b) is het waarschijnlijk beter om op 1SA te passen. Met 7 punten en zo'n zwakke schoppen kaart is het te verwachten dat 1SA wel gemaakt gaat worden. Ook kan 2 misschien wel gemaakt worden, maar wanneer je hier in een 5-2 fit eindigt en de troeven zitten een beetje tegen, ga je zo maar down terwijl 1SA er dan nog steeds in zit.
 
D:  1SA-2
 
Wanneer de antwoordende hand beide lage kleuren bezit en een deelscore in één van deze lage kleuren wil spelen, dan begint hij met 2, een bod waarmee ook een 6-kaart ruiten aangegeven kan worden met een zwakke of inviterende hand. Vanwege dit laatste type hand, wordt openaar gevraagd een minimum of maximum hand aan te geven.
Met alle minimale handen biedt de 1SA openaar 2SA en met een maximum biedt hij zijn langste lage kleur op 3-niveau en met gelijke lengte 3.
Wanneer de antwoordende hand zwak is met beide lage kleuren biedt hij 3 na het 2SA bod van partner en laat partner daarna beslissen welke lage kleur het moet worden.
 
Hand (a)Hand (b)
V x
9 x x V x
V x x x H 9 x x x
B T 9 x x 9 x x x x
Met hand (a) is het waarschijnlijk beter om te passen op 1SA (omdat schoppen vrouw nog wat gewicht in de schaal legt), maar op de lange duur zal een lage kleur beter scoren. We bieden dan ook 2 waarna we passen op een geboden lage kleur van de 1SA openaar, of we corrigeren een 2SA antwoord naar 3 waarna we weer passen op 3 wanneer partner daartoe besluit.
Met hand (b) zullen we altijd een lage kleur willen spelen en met die hand bieden dan ook 2 waarna we passen op een geboden lage kleur van de 1SA openaar, of corrigeren een 2SA antwoord naar 3 waarna we weer passen op 3 wanneer partner daartoe besluit, net zoals we ook met hand (a) deden.