Bridge logo

Sandbagger , Sandbagging

 

In andere kaartspellen, zoals blackjack en poker, is Sandbagging helemaal legaal. Het betekent dat iemand een sterke hand zeer passief of met wisselende snelheid speelt. In bridge is dat anders. In bridge kan Sandbagging helemaal legaal zijn (1. de kracht van een hand niet direct aangeven), maar ook helemaal illegaal (2. opzettelijk aarzelen tijdens de bieding of het bijspelen).

 1. Een vorm van Sandbagging is, wanneer een speler met een sterke hand in eerste instantie past, waardoor de tegenpartij gaat denken dat zij het spel domineren. Later, voor de laatste pas, gaat de Sandbagger bieden: in de hoop dat de tegenpartij een maakbaar contract gaan doubleren, of gaat de Sandbagger zelf doubleren omdat hij weet dat de tegenpartij hun handen hebben overboden.
 
 2. Een andere manier van Sandbagging is het opzettelijk wisselen van tempo gedurende de bieding of het spelen (normaal gesproken een aarzeling), hetgeen in de bridgesport absoluut verboden is!
De Sandbagger probeert in dat geval de tegenpartij er van te overtuigen dat hij wel of juist niet de belangrijke kaart voor tegenpartij bezit.