Bridge logo

Rusinow uitkomsten

 
Het principe van Rusinow uitkomsten is eenvoudigweg het starten met de op een na hoogste kaart van aanliggende honneurs. Rusinow wordt alleen in de eerste slag gespeeld, in een kleurcontract, en in een kleur welke partner niet geboden heeft. Het is ongebruikelijk om Rusinow te gebruiken tegen een SA contract.

Het schema ziet er als volgt uit:
1: Uitkomst met een AAS: ontkent de HEER, behalve wanneer van een dubbelton wordt gestart.
2: Uitkomst met een HEER: Er wordt gestart met de heer van AH(xxx). Wanneer partner de VROUW of een dubbelton bezit moet hij de aanmoedigend signaleren.
3: Uitkomst met een VROUW: Er wordt gestart met de vrouw van HV(xxx). Wanneer partner de AAS of de BOER bezit moet hij de aanmoedigend signaleren. Partner moet met een dubbelton niet aanmoedigend signaleren wanneer er vier kleintjes van die kleur in de dummy liggen (wanneer de leider ABx in die kleur heeft zou dat een slag kunnen kosten).
4: Uitkomst met een BOER: Er wordt gestart met de vrouw van VB(xxx).
5: Uitkomst met een TIEN: Er wordt gestart met de vrouw van BT(xxx).
6: Uitkomst met een NEGEN: Er wordt gestart met de vrouw van T9(xxx).
7: Wanneer er meer dan twee aanliggende honneurs in een kleur zitten wordt nog steeds met de op een na hoogste kaart gestart. Van HVB wordt met de Vrouw gestart, en de tweede kaart die eventueel wordt gespeeld is dan de Boer. Partner weet dan dat ook de Heer nog bij partner zit.

Na deze uitkomsten speelt partner wanneer hij niet aanmoedigend kan signaleren MUD. Dat wil zeggen: van een driekaart speelt hij eerst de middelste (Middle) kaart bij en daarna de hoogste (Up) kaart van die kleur en da de laagste (Down).

Een korte samenvatting van de Rusinow uitkomsten:
Uitkomst Kaart combinatie
Aas Ontkent de koning, behalve met AH dubbelton
Heer van AH, partner moet deblokkeren met de vrouw
Vrouw belooft HVx(xxx)
Boer belooft VBx(xxx)
Tien belooft BTx(xxx)
Negen belooft T9x(xxx)


NB: Het is belangrijk dat na de eerste slag de HOOGSTE kaart van een aanliggende serie gespeeld moet worden (indien u een honneur wilt spelen!); ook indien die kleur door een van beide tegenspelers wordt aangespeeld.