Bridge logo

Romeins Lavinthal

 
Zoals uit de titel is af te leiden een combinatie van Romeinse Signalen & Uitkomsten en het Lavinthal Signaal.

1. Romeinse signalen: Een oneven kaart [3,5,7,9) is aanmoedigend in de voorgespeelde kleur en een even bijgespeelde kaart (2,4,6,8,10) ontkent kracht (honneur) in de gespeelde kleur.
2. Lavinthal: Een hoog bijgespeelde kaart vraagt om de hoogst overgebleven kleur door te spelen en een laag bijgespeelde kaart vraagt om de laagst overgebleven kleur door te spelen.

Een combinatie van beide methodes is Romeins-Lavinthal:
1. Een oneven bijgespeelde kaart is aanmoedigend in de voorgespeelde kleur, (Romeins), en
2. Een laag even bijgespeelde even kaart belooft enige kracht in de laagst overgebleven kleur en vraagt om die kleur na te spelen, en
3. Een hoog even bijgespeelde even kaart belooft enige kracht in de hoogst overgebleven kleur en vraagt om die kleur na te spelen.

Eenvoudig weg vraagt een even kaart dus om een andere kleur door te spelen en een oneven kaart belooft (enige) kracht in de voorgespeelde kleur en/of ontkent kracht in de overgebleven kleuren.

SPECIALE UITKOMSTEN

1. De uitkomst met een aas vraagt om een aan/af signaal.
2. De uitkomst met een heer vraagt om distributie.
3. De uitkomst met een vrouw (tegen SA) vraagt partner om de boer bij te spelen.
4. Een hoge kaart gevolgd door een lagere kaart belooft een even aantal kaarten in die kleur.
5. De uitkomst met een oneven kaart vraagt partner die kleur door te spelen of na te komen
6. Een lage even kaart vraagt partner om een lagere kleur na te spelen en/of belooft een oneven aantal kaarten in die kleur.
7. Een hoog voorgespeelde even kaart vraagt partner om een hogere kleur na te spelen en/of belooft een even aantal kaarten in die kleur.

Uitkomst  Mogelijke kaart combinatie
Aas  AH(xxx)
Heer  AHV(xx), AHB(xx)
Vrouw  HVB(xx), VB9(xx), HVT(xx)
Boer  HBT(xx), VBT,BT9(xx)
Tien  AT98(xx), VT9(xx), enz
NB: Tegen SA is het nuttig om te weten of je van de combinatie van HVTxx de kleur kunt door spelen of niet. Wanneer de tegenpartij AB9x(x) in een kleur bezit en jij start met de heer zal de tegenpartij deze slag waarschijnlijk niet nemen. Indien je niet weet wie de Boer bezit kun je de kleur niet doorspelen zonder het risico dat je de tegenpartij nu een slag cadeau geeft. Je start dus met een Vrouw wanneer je de boer zelf bezit, of wanneer je wilt dat partner deze direct bijspeelt wanneer je met de vrouw start en je zelf de boer niet bezit.

Wanneer je een contract tegen speelt en je kunt een kleur niet bekennen moet je dus een kaart van een andere kleur bijspelen. Het is vaak goed om met deze kleur partner enige informatie te geven over het bezit/vorm van je hand. Het is niet goed om een kaart bij te spelen van een kleur waar je slagen in kunt ontwikkelen, maar een kaart in een andere kleur. Er zijn twee overblijvende kleuren wanneer je een kleur niet kunt bekennen en door een hoge of lage even kaart bij te spelen in de kleur welke je niet wilt kun je aangeven welke kleur je graag teruggespeeld ziet door partner.

Er wordt bijvoorbeeld een -kaart voorgespeeld en je wilt graag dat partner terug speelt. Wanneer je deze -kleur nu niet kunt bekennen speel je een hoge even -kaart bij of een lage even -kaart.
Met de hoge even -kaart vraag je om de hoogste van de twee overgebleven kleuren (van en is dat dus ) en met een lage even -kaart vraag je om de laagste van de overgebleven kleuren (van en is dat dus ).

 

Overzicht Lavinthal bij niet bekennen:
Gespeelde kleur  Kleur die je wilt  Bij te spelen kaart
    een hoge even of een hoge even
    een hoge even of een lage even
    een lage even of een lage even
 
    een hoge even of een hoge even
    een hoge even of een lage even
    een lage even of een lage even
 
    een hoge even of een hoge even
    een hoge even of een lage even
    een lage even of een lage even
 
    een hoge even of een hoge even
    een hoge even of een lage even
    een lage even of een lage even
In al deze gevallen kunt u natuurlijk ook een oneven kaart in de kleur die u teruggespeeld wilt hebben bijspelen (indien dit geen slag kost).

Signaleren bij bekennen:
Bijvoorbeeld wanneer schoppen troef is:
Partner komt met -aas:
1: Jij speelt een lage even en vraagt daarmee om klaveren en/of toont een oneven aantal hartens.
2: Jij speelt een hoge even en vraagt daarmee om ruiten en/of toont een even aantal hartens.
3: Jij speelt een oneven kaart en vraagt daarmee om de hartenkleur door te spelen.VOORBEELDEN

Voorbeeld 1: Tegenpartij speelt een kleur contract

 Noord    Stel dat u verdedigt tegen een contract en u, oost, komt uit met -aas en u vervolgt met -heer. Partner geeft een hoog-laag signaal en belooft daarmee een even aantal schoppens. U verwacht dat partner is begonnen met een 2-kaart en u hoopt hem een introever te kunnen geven door een derde schoppen na te spelen.
Indien partner inderdaad uw derde schoppen kan introeven zou het leuk zijn dat hij met ruiten terug komt zodat u hem mogelijkerwijs een tweede introever zou kunnen geven!
Speel daarom -T terug zodat partner een aanwijzing heeft welke kleur hij terug moet spelen (de hoogste van de twee overgebleven kleuren. (van / dus de -kleur.)
  Bxx 
  Vxxx 
West  Hxx U
xx  HTx  AHTx
?   Tx
? Zuid  Axx
?  ?  xxxx
  ? 
  ? 
  ? 

Voorbeeld 2: Tegenpartij speelt een SA contract

 Noord    Zuid speelt 3SA en uw partner start met 2.
In de dummie wordt klein gelegd, u speelt T en de leider neemt de slag met het aas. De leider vervolgt met een klaveren naar de heer en speelt vervolgens klaveren vrouw en boer.
Welke kaart speelt u bij op klaveren Boer?
U wilt graag schoppen teruggespeeld zien: dus u gooit onder klaveren boer de 8!! Een hoge even kaart!!
Wanneer partner eventueel aan slag komt met klaveren aas, zal hij schoppen terugspelen en zodoende het 3SA contract down spelen.
NB: Wanneer u schoppen T of een andere schoppen als aanmoedigend zou spelen ziet u dat de leider zijn contract gaat maken. (hij mist dan alleen 3 schoppen en 1 klaveren slag).
  H9 
  V43 
West  963 U
432  HVBT9  AVBT
B96   8752
VB52 Zuid  T87
A87  8765  64
  AHT 
  AH4 
  532 

Voorbeeld 3: Tegenpartij speelt een SA contract

 Noord    Zuid speelt 3SA en u,west, start met V.
In de dummie wordt klein gelegd, uw partner speelt de 4 bij (of de 2, maar de 4 is ook laag voor een klaveren signaal en geeft later door het bijspelen van de 2 een hoog laag signaal voor een even aantal schoppens).

Wat speelt u terug?

Partner is gevraagd de Boer onder te gooien en dat deed hij niet! Dus Zuid heeft waarschijnlijk nog AB.

Speel dus klaveren terug (gezien partners 4) en nadat partner aan slag komt met klaveren Vrouw of Aas zal deze schoppen terug spelen en zal de leider één down gaan in 3SA.
  87 
  V43 
West  V63 U
HVT9  HBT9x  5432
B96   8752
B52 Zuid  T87
876  AB6  AV
  AHT 
  AH94 
  532 


Het kan natuurlijk zo zijn dat u niet goed KUNT signaleren. U bezit bijvoorbeeld geen oneven kaarten om de kaart aan te signaleren, of u bezit geen even kaarten om te vragen naar een andere hogere of lagere kleur:

Voorbeeld 4: Tegenpartij speelt een SA contract

 Noord    Zuid speelt 3SA en uw partner start met 2.
In de dummie wordt klein gelegd, u speelt T en de leider neemt de slag met het aas. De leider vervolgt met een klaveren naar de heer en speelt vervolgens klaveren vrouw en boer.

Welke kaart speelt u bij op klaveren Boer?

U wilt graag schoppen teruggespeeld zien, maar u bezit geen hoge even kaarten in de andere kleuren!!: dus u gooit onder klaveren boer de 7!! Een hoge oneven kaart!!
Partner ziet dat dit een hoge oneven kaart is. Ook kan hij zien dat dit niet voor de ruitens bedoeld is omdat u in eerste instantie de tien bijspeelde.
  H9 
  V42 
West  963 U
432  HVBT9  AVBT
B96   9753
VB82 Zuid  T75
A87  8765  64
  AH8 
  AH4 
  532 
  U zou natuurlijk ook 9 kunnen spelen! (Gezien het groot aantal ontbrekende oneven lage harten kaarten moet dit de boodschap ook wel over brengen).
In dit geval moet partner deze oneven kaart dus lezen als een aansignaal voor de hoogst overgebleven kleur!!
Wanneer partner eventueel aan slag komt met klaveren aas, zal hij hopelijk de juiste conclusie trekken en schoppen terugspelen om zodoende het 3SA contract down spelen.
NB: Vergelijk met voorbeeld 2


 

RESUMÉ

UITKOMSTEN

De uitkomst met het aas vraagt in principe om een aan-af signaal
De uitkomst met de heer vraagt in principe om een distributie signaal

Tegen SA :- Regel van 11 (vierde van boven), partner maar ook de leider !! kan dan uittellen hoeveel hogere kaarten de leider in die kleur heeft.

De regel van elf wil zeggen dat wanneer partner met de 4e van boven uitkomt je van 11 de waarde van de uitkomst kaart moet aftrekken om het aantal hogere kaarten te berekenen die nog in het spel zitten.
Dus wanneer partner met een 7 uitkomt zijn er nog 4 kaarten bij de andere drie spelers die hoger zijn dan de 7. Je ziet de kaarten van de dummie en die van jezelf en zodoende kun je ook berekenen hoeveel hogere kaarten de leider bezit.

Voorbeeld regel van 11:
Partner komt uit met 7, op tafel ligt V932 en u bezit HTx .
U kunt nu uittellen hoeveel kaarten de leider in de ruitenkleur bezit die hoger zijn dan de uitgekomen 7.
1: Partner startte met een 7, en die moet u aftrekken van 11 = 4
2: Er blijven dus vier kaarten over die hoger zijn dan de 7.
3: Op tafel ligt V932, dat zijn dus 2 hoger kaarten dan de 7.
4: Er blijven dus nog twee kaarten over die hoger zijn dan 7.
5: U bezit zelf de heer en de tien: dus de leider heeft in dit geval geen kaarten die hoger zijn dan de 7!!
- De hoogste van een serie.
- HBTxx de T
- AHxx 4e van boven
- VBxx en HVTxx de Vrouw , dit vraagt aan partner de boer onder te gooien.
 
Tegen troef :- De hoogste van een serie
- Hoog laag is even aantal kaarten
- Laag even vraagt om lagere kleur
- Hoog even vraagt om hogere kleur
- Oneven laag vraagt om terugkomst in die kleur.


SIGNALEN

Signalen bij niet bekennen : Romeins-Lavinthal

Signalen bij bekennen:
 Oneven-laag=in principe aanmoedigend in de kleur zelf.
 Oneven-hoog=in principe niet aanmoedigend.
 Even-laag=in principe afwijzend en vraagt om lagere kleur.
 Even-hoog=in principe afwijzend en vraagt om hogere kleur.
 
 Laag-Hoog=zeer waarschijnlijk een oneven aantal kaarten.
 Hoog-Laag=zeer waarschijnlijk een even aantal kaarten.

TEGEN SA WORDT IN PRINCIPE DISTRIBUTIE GESIGNALEERD