Bridge logo

Robber Bridge


Robber Bridge is de basis voor Contract Bridge, en wordt door vier spelers gespeeld. Informele sociale bridge spelletjes worden op deze manier vaak gespeeld. Ook wordt deze speelwijze vaak toegepast wanneer er om geld wordt gespeeld.

Spelers en kaarten
Er wordt door vier spelers in twee vaste samenstellingen (paren) gespeeld, waarbij de leden van ieder partnership tegenover elkaar zitten. De spelers worden afhankelijk van hun plek aan tafel respectievelijk Noord, Oost Zuid en West genoemd, waarbij Noord en Zuid een paar en Oost en West ook een paar vormen. Het spel en de bieding verloopt volgend de wijzers van een klok.
Er wordt een standaard pakje van 52 kaarten gebruikt. De kaarten van iedere kleur zijn gerangschikt van hoog naar laag: A H V B 10 9 8 7 6 5 4 3 2.

Het delen
De kaarten worden geschud door de speler die links van de gever zit (en eventueel gecoupeerd door de speler rechts van de deler). De deler deelt de kaarten een voor een, te beginnen bij zijn linker buurman en kloksgewijze totdat iedere speler dertien kaarten heeft.
Het is gebruikelijk om met twee pakjes kaarten te spelen. Tijdens het delen schud de delers partner het andere pakje kaarten en legt dat aan zijn rechter hand. De deler van het volgende spel geeft dan eenvoudig de kaarten aan zijn rechter tegenstander welke deze dan coupeert waarna direct het volgende spel kan beginnen.

Het bieden
Er volgt dan een reeks van biedingen om te bepalen wie er mag spelen. Een bod specificeert het aantal slagen en de troefkleur (of een aantal slagen zonder troef, het zogenaamde sans atout - SA). Het paar dat het hoogste bod doet mag spelen en de troefkleur wordt de laatst geboden kleur (of SA), waarbij gepoogd wordt tenminste het aantal geboden slagen te halen.

Tijdens het bieden, komt het getal wat genoemd wordt voor het bod overeen met het aantal slagen plus zes dat het paar moet maken. Wordt bijvoorbeeld 2 geboden dan komt dat overeen met een contract waarbij harten troef is en waarbij men 8 slagen (8=6+2) moet maken.

Bij het bieden mag er geen bod gedaan worden dat lager is dan dat van zijn voorganger. De volgorde van laag naar hoog tijdens de bieding is:
, klaveren - , ruiten - , harten - , schoppen en SA.
Het laagste bod is 1 (7 slagen met klaveren als troef) en het hoogste bod is 7SA (alle 13 slagen zonder troef) .

Het is ook mogelijk, om tijdens de bieding, een bod van de tegenpartij te doubleren (dubbelen) en voor de eigen partij is het dan weer mogelijk dat doublet te redoubleren. In principe verhogen het doublet en redoublet de score voor het bod indien het gemaakt wordt en ook de negatieve score wanneer het contract niet wordt gemaakt.
Wanneer iemand na een (re)doublet nog een kleur of SA biedt, vervallen alle voorgaande (re)doubletten.

De gever begint de bieding waarna de bieding kloksgewijs voortgaat totdat drie spelers achtereenvolgens hebben gepast.
Op zijn beurt mag iedere speler:
 - een bod doen, mits dat hoger is dan het voorgaande bod;
 - redoubleren, wanneer het laatste bod van partner door de tegenpartij gedoubleerd (maar nog nier geredoubleerd) werd.
 - redoubleren, wanneer het laatste bod van partner door de tegenpartij gedoubleerd (maar nog nier geredoubleerd) werd.
 - passen, door pas te bieden. Dit betekent dat de speler deze ronde niet een bod wenst te doen, te passen of te (re)doubleren.

Wanneer er nadat er een bod is gedaan drie spelers achter elkaar passen, dan is de bieding afgelopen en mag de vierde speler niet meer bieden. Wanneer alle vier spelers in hun eerste biedronde passen, heet dat dat het spel is rondgepast. Dat spel is dan afgelopen en het volgende spel kan dan gespeeld worden.

Wanneer er een bod is gedaan en de bieding is afgelopen dan wordt de speler die het eerst de laatst afgesproken kleur (SA) heeft geboden de leider en zijn partner wordt de dummy genoemd.

Voorbeeld van een bieding (Noord = deler):
 Noord Oost Zuid West
 pas 1 Doublet 3
 3 pas 4 pas
 pas pas  

 

Noord-Zuid willen proberen tenminste 10 slagen te maken met schoppen als troef. Noord, die als eerste schoppens bood, wordt leider. Zuid's doublet werd door het 3 bod van west opgeheven.

Het Spel
De speler links van de leider legt de eerste kaart op tafel (de uitkomst). Direct na deze uitkomst worden de kaarten van de dummy met de beeldzijde naar boven op tafel gelegd. De dummy legt zijn kaarten netjes op kleur gesorteerd en met de troeven (indien die er zijn) aan zijn rechter kant.
Het spel gaat kloksgewijs verder . Iedere speler moet indien hij die heeft een kaart van de voorgespeelde kleur bijspelen. Een speler die die kleur niet meer heeft mag iedere gewenste kaart bijspelen. Een slag bestaat uit 4 kaarten en wordt gewonnen door de hoogste troef of indien er geen troefkaart is gespeeld door de hoogste kaart van de gespeelde kleur. Degeen die de slag gewonnen heeft komt vervolgens uit met een door hem gewenste kaart.

De dummy neemt niet deel aan het spel. Wanneer het zijn beurt is om bij te spelen moet hij wachten totdat de leider (zijn partner) heeft gezegd welke kaart hij moet bijspelen. De dummy mag geen aanwijzingen geven! Wanneer een slag voor de dummy is moet de leider weer zeggen welke kaart vanuit de dummy gespeeld moet worden. Wanneer de leider slechts een kleur noemt die vanuit de dummy gespeeld moet worden dan wordt geacht dat de laagste kaart van die kleur gespeeld wordt.

Score
Zoals de naam al suggereert wordt robber bridge gespeeld in robbers. Een robber wordt gespeeld door de beste van drie manches. Een manche wordt gewonnen door het paar dat als eerste een score behaald van 100 of meer punten behaald voor succesvol gespeelde spellen, en dit mogelijkerwijs behaald door meerdere spellen te spelen.
Een paar dat reeds een manche heeft gewonnen in de robber wordt kwetsbaar genoemd. Het paar dat tijdens deze robber nog geen manche heeft behaald wordt niet kwetsbaar genoemd. Een paar dat kwetsbaar is kan hogere bonussen maar ook hogere strafpunten behalen dan het paar dat niet kwetsbaar is.
De score wordt bijgehouden op een stuk papier dat verdeeld is in twee kolommen, WIJ en ZIJ, voor de twee paren en met een horizontale lijn ongeveer halverwege het papier. (zie voorbeeld). Scores voor succesvolle contracten worden opgeschreven onder de lijn, en worden meegeteld voor de manche. Andere scores, zoals bonussen voor te veel gemaakte slagen (overslagen), of strafpunten behaald doordat je te weinig slagen hebt behaald (downslagen) worden boven de lijn genoteerd, en tellen niet mee voor het behalen van een manche.

Punten (scores) voor het maken van een contract
Voor het maken van een contract is de score onder de lijn voor iedere slag boven het aantal van zes slagen als volgt:

 • Indien Klaver of Ruiten, troef is 20 per slag.
 • Indien Harten of Schoppen, troef is 30 per slag.
 • Indien er Geen troef (SA), is 40 voor de eerste slag, en 30 voor iedere volgende slag.
Wanneer het contract gedubbeld was worden bovenstaande scores verdubbeld en indien het contract geredoubleerd was worden deze met vier vermenigvuldigd.

Bovendien krijgt het paar dat een gedoubleerd contract maakt nog eens 50 punten boven de lijn. Dit staat bekend als "50 voor de belediging". Wanneer een geredoubleerd contract wordt gemaakt krijgt men 100 punten boven de lijn.

Omdat ze verschillend gewaardeerd worden tijdens de score worden de klaveren en ruiten de lage kleuren (minors) en harten en schoppen de hoge kleuren (majors) genoemd.

Slem bonus
Wanneer in een contract 12 slagen gemaakt moeten worden staat dat bekend als klein slem. Een contract waarbij alle 13 slagen gemaakt moeten worden heet een groot slem. Wanneer een paar een slem biedt en maakt, krijgt het een extra bonus boven de lijn. Afhankelijk van de kwetsbaarheid zijn die:

Slem bonus     klein slem    groot slem
niet kwetsbaar    500       1000
kwetsbaar      750       1500

Scores voor overslagen
Wanneer de leider meer slagen behaalt dan hij geboden heeft en niet gedoubleerd is, dan krijgt hij bovenop de score onder de lijn voor het maken van het contract ook nog punten onder de lijn en wel 20 punten voor iedere overslag gemaakt in een lage kleur en 30 punten
Wanneer een contract gedoubleerd dan wel geredoubleerd is maakt het voor de overslagen niet uit welke kleur dat was, maar wel of de leider kwetsbaar was of niet.
Score per overslag  gedoubleerd  geredoubleerd
niet kwetsbaar      100       200
kwetsbaar        200       400

 

Strafpunten voor downslagen
Indien de leider minder slagen maakt dan dat hij geboden heeft scoort niemand onder de lijn, maar de tegenstanders scoren boven de lijn. Deze score hangt af van de kwetsbaarheid van de leider, en of het contract ge(re)doubleerd was of niet.
Strafpunten voor downslagen:      niet kwetsbaar  kwetsbaar
Niet gedoubleerd - iedere downslag:     50        100
Gedoubleerd - eerste downslag:       100        200
Gedoubleerd - 2e en 3e downslag:      200 ieder     300 ieder
Gedoubleerd - vierde etc...:        300 ieder     300 ieder
Geredoubleerde downslagen kosten twee keer zo veel als gedoubleerde downslagen.

Honeurs (plaatjes)
De top vijf kaarten (A H V B 10) worden honeurs genoemd. Wanneer een speler al deze vijf kaarten in de hand heeft wanneer deze kleur troef is, dan krijgt hij een bonus van 150 punten boven de lijn. Vier honeurs in een hand scoort 100. Wanneer er geen troef is en een speler heeft alle vier azen in de hand dan krijgt hij 150 honeur punten boven de lijn.

Scores behaalt met honeurs worden aan het einde van het spel pas bekend gemaakt. (Er wordt verondersteld dat de spelers dan nog weten welke kaarten ze bezaten).

Omdat er geen kunde voor nodig is om te scoren met honeurpunten, spreken spelers soms af om te spelen zonder de bonuspunten voor honeurs.

Manche en Robber
Wanneer een paar opgeteld 100 punten of meer onder de lijn heeft behaald dan heeft dat paar de manche gewonnen. Er wordt een nieuwe lijn onder de scores getrokken. Alles wat de tegenpartij onder de lijn had telt niet meer mee voor de volgende manche - met andere woorden beide paren beginnen weer op nul.

Het is belangrijk te weten dat, beginnend bij nul en wanneer er niet ge(re)doubleerd wordt, je om een manche te maken tenminste 3SA, 4, 4, 5 of 5 moet bieden en maken.

Het paar dat als eerste twee manches maakt wint de robber. Hiervoor krijgt het een bonus van 700 punten wanneer de tegenpartij geen manche heeft gemaakt, en een bonus van 500 punten wanneer de tegenpartij ook een manche heeft gemaakt. De scores van beide paren worden dan opgeteld en het paar met de meeste punten wint met het verschil in punten.

Wanneer het spel eindigt zonder dat de robber beeindigd is krijgt het paar dat reeds een manche heeft gespeeld een bonus van 300 punten, en het paar dat een deel score heeft (m.a.w. een score onder de lijn maar nog niet de manche ) krijgt een bonus van 100 punten.

Voorbeeld van Robber Bridge score
Het score briefje voor een uitgespeelde robber kan er als onder uitzien (de letters tussen haakjes refereren naar de opmerkingen):

   WIJ   |   ZIJ
        |
   500 (f)  |
   50 (f)  |
   100 (f)  | 
   200 (e)  |  500 (i)
   300 (b)  |   30 (g)
   60 (a)  |   30 (c)     boven
 =============|==============  <-- de lijn
   60 (a)  |  100 (c)     onder
 -------------|--------------
   360 (f)  |   90 (d)
 -------------|--------------
   60 (h)  |   40 (g)
        |   90 (i)
 =============|==============  
  1690    |  880      <-- Totaal nadat een der partijen 2 manches heeft behaald
			  
(a) wij boden 2 en maakten 10 slagen: 60 onder de lijn voor het gemaakte contract en 60 punten boven de lijn voor de overslagen
(b) zij boden 4, wij doubleerden, zij maakten slechts 8 slagen: wij scoorden 100 voor de eerste downslag en 200 voor de volgende
(c) zij boden 3SA en maakten 10 slagen. Dit is voor hun de manche (100 onder de lijn). Een tweede lijn is getrokken om dit aan te geven.
(d) zij boden en maakten 3: zij scoorden 90 punten onder de lijn.
(e) zij boden 2 en maakten 6 slagen - ze zijn nu kwetsbaar, dus wij scoren 100 voor iedere downslag.
(f) wij bieden 6; zij doubleerden ons, maar wij maakten alle 13 slagen. Wij scoren 360 (180 x 2) onder de lijn voor ons gedoubleerde contract, de manche; 100 boven de lijn voor onze gedoubleerde niet-kwetsbare overslag; 50 boven de lijn omdat we een gedoubleerd contract maakten; en 500 bonus voor een gemaakt klein slem bod. Er wordt weer nieuwe lijn getrokken waardoor hun eerder gescoorde 90 (d) niet meer meetelt voor het behalen van de volgende manche.
(g) zij bieden 1SA en maakten 8 slagen; zie ook dat de 90 punten eerder behaald bij een vorige manche en dus deze 40 niet genoeg is voor de manche.
(h) wij bieden 3 en maken precies 9 slagen.
(i) zij bieden 3 en maakten precies 9 slagen zodat ze hun tweede manche scoren en daarmee de robber, voor een bonus van 500 (twee manches tegen een).

Wanneer we de scores optellen hebben wij 1690 punten en zij 880. Daarom hebben wij gewonnen met 810 punten verschil (en niet zij ondanks dat ze de robber wonnen)

Partners afspraken en conventies
Zoals voor de meeste kaartspellen geldt is het verboden elkaar informaties over de kaarten te geven door middel van praten, gezichtsuitdrukkingen, gebaren etc. Er zijn echter heel wat mogelijkheden bij bridge om op een legale manier informatie uit te wisselen door de wijze van bieden en ook door het bijspelen van bepaalde kaarten in het tegenspel.

Het biedmechanisme is zodanig dat wanneer een speler een bod doet of (re)doubleert zijn partner altijd weer een hoger bod mag doen. Dit maakt het voor partners mogelijk om een bod te doen met een eigen betekenis (welke ook aan te tegenpartij bekend moet worden gemaakt) zodat ze een betere omschrijving van hun kaart kunnen geven. Biedingen welke aangeven dat men de geboden kleur (en SA) wil spelen noemen we natuurlijke biedingen. Biedingen welke een afgesproken betekenis hebben noemen we kunstmatige of conventioneel.

Bijvoorbeeld wanneer wij partners zijn, kunnen we afspreken dat een bod van 1 een sterke hand toont, maar niets zegt over de klaveren. Wanneer we dit beiden goed hebben afgesproken zul je mij niet op dat 1 bod laten zitten maar zul je nog een bod doen, natuurlijk of conventioneel.

De belangrijkste beperking voor partners afspraken is dat de betekenis altijd ook bij de tegenpartij bekend moet zijn. Een bied systeem is een veelomvattend geheel van afspraken tussen partners over de betekenis van de verschillende biedingen.

Spelers moeten hun systeemkaart voor het begin van een wedstrijd aan de tegenpartij geven en zonodig daarbij uitleg verschaffen. Bovendien mag iedere speler wanneer hij aan de beurt is te bieden uitleg vragen omtrent de betekenis van een bepaalde bieding. De uitleg moet hij vragen aan de partner van degeen die het bod deed.

Het zelfde geldt voor het afspelen van een spel. Partners kunnen afspraken maken over de betekenis van een gespeelde kaart. Wij kunnen bijvoorbeeld afspreken dat we uitkomen met de hoogste van een serie (dus met de heer van HVBxx), of met de vierde van boven (dus met de 4 van HB942). Ook nu zijn de tegenspelers gerechtigd te weten welke afspraken we hierover hebben gemaakt.