Bridge logo

Regel van 2,3 & 4

     
  Preëmptieve openingen: de regel van twee, drie en vier  
 
  Culbertson's regel van twee en drie (vier) is een houvast tot welk niveau je preëmptief kunt openen. Je gaat er van uit dat de tegenpartij een manche kan maken en dat jij gedoubleerd down gaat.  
 
 
  De Regel van Twee  
 
HVBTxxx Wanneer wij kwetsbaar zijn en de tegenpartij niet, dan geldt de regel van twee. De preëmptieve openaar mag op zijn kaart twee slagen te kort komen wanneer partner een slag kan maken. [Dat partner 1 slag kan maken is onderdeel van deze regel]. Jij opent bijvoorbeeld 3 en wordt gedoubleerd. Uw hand heeft 7 vaste slagen en voldoet dus aan de regel van twee. Wat is het (vermoedelijke) resultaat: Er van uit gaande dat partner 1 slag maakt gaat u 1 down, -200 (gedoubleerd en kwetsbaar). Dit is een goed resultaat vergeleken met 4 niet kwetsbaar gemaakt (420).
x
Axx
xx
 
 
 
 
 
  De Regel van Drie  
 
VBTxxxx Deze regel geldt bij gelijke kwetsbaarheid; beide partijen niet of wel kwetsbaar.
Deze hand is onder deze omstandigheden een 3 opening waard: u kunt 6 slagen maken plus 1 slag die u van partner verwacht komt u 2 slagen te kort. Dus u kunt gedoubleerd twee down gaan voor -300 of -500, maar dit levert u wel punten op wanneer de tegenpartij 4 kan maken voor 420 of 620 punten.
x
Axx
xx
 
 
 
 
  De Regel van Vier  
 
VBTxxxx Deze regel gaat op voor een gunstige kwetsbaarheid. Dat wil zeggen: zij wel kwetsbaar en wij niet!
Alles mag nu zo'n beetje. Wij kunnen het ons veroorloven gedoubleerd drie down te gaan. Met de hand hiernaast kunt u rustig met 3 openen. Wanneer de tegenpartij doubleert en u gaat -3 voor -500 punten heeft u een goede score. Wanneer partner niet een slag maakt en u gaat -4 voor -800, dan heeft de tegenpartij zeer waarschijnlijk een slem gemist!
x
xxx
xx