Bridge logo

Regel van 12
Derde van Boven

 
De regel van 12 houdt in dat wanneer er gestart wordt met "3e van boven" partner [maar ook de leider] de hoogte van een voorgespeelde kaart aftrekt van het getal 12; het resultaat daarvan is dan het aantal resterende kaarten van die kleur welke hoger zijn dan de voorgespeelde kaart. Dus wanneer partner uitkomt met klaveren 9, zijn er nog 3 (12-9) resterende kaarten die hoger zijn dan de klaveren 9.
Deze regel geldt natuurlijk alleen voor de uitgekomen kaart en niet voor een daarna gespeelde kaart!

Deze informatie kan natuurlijk heel nuttig zijn bij de beslissing welke kaart bijgespeeld moet worden, voor partner en ook voor de leider natuurlijk.

Voorbeeld 1:
Leider: Zuid
Contract: 3SA
Uitkomst: 7
Dummy
AH98
987
VB53
B4
West
B532
H54
HT76
T7
Oost
T4
BT2
82
A96532
Zuid
V76
AV63
A94
HV8
Volgens de regel van 12 trekt partner 7 af van 12, hetgeen resulteert in 5. Er zijn samen in de handen van de dummy, de leider en partner dus nog 5 kaarten die hoger zijn dan 7.
Evenzo trekt de leider 7 af van het getal 12 hetgeen ook resulteert in het feit dat er samen in de handen van de dummy, de leider en partner van degeen die is uitgekomen 5 kaarten hoger zijn dan 7.
De partner van west ziet de dummy en zijn eigen hand en telt 3 kaarten die hoger zijn dan 7 (VB in de dummy en zijn eigen 10), en weet dus dat de leider nog twee kaarten heeft die hoger zijn dan 7; hij is niet blij met deze uitkomst.
De leider ziet de dummy en zijn eigen hand en telt 4 kaarten die hoger zijn dan 7 (VB in de dummy en zijn eigen A9), en weet dus dat oost slechts 1 kaart heeft die hoger is dan 7; hij is niet ongelukkig met deze uitkomst.

 

Voorbeeld 2:
Leider: Zuid
Contract: 3SA
Uitkomst: 8
Dummy
H52
987
HVB53
B4
West
VB87
H543
T76
T7
Oost
AT93
B2
42
A9653
Zuid
64
AVT6
A98
HV82
De tegenpartij speelt 3e van boven en west start met 8. De leider trekt 8 af van 12 en weet dat er nog 4 hogere kaarten de resterende handen aanwezig zijn. Hijzelf heeft er geen en de dummy heeft slechts één kaart die hoger is dan schoppen 8. Hij ziet in slag één al dat het een moeilijke opgaaf gaat worden om het contract te maken.
Ook de partner van de uitkomer trekt 8 af van 12 en weet ook dat er nog 4 kaarten hoger zijn dan schoppen 8. Oost ziet al die 4 kaarten; één in de dummy en 3 in zijn eigen hand. Indien de leider H bijspeelt neemt hij het aas en speelt schoppen terug. De tegenpartij maakt dus in ieder geval 4 schoppen slagen en klaveren aas voor één down.
Wanneer de leider klein bijspeelt in de dummy speelt, speelt oost ook een kleine schoppen omdat hij weet dat de leider geen hogere kaart heeft dan de 8. West speelt schoppen door en zo wordt schoppen heer er uitgesneden.
Met behulp van de Regel van 12 wordt het contract altijd down gespeeld.


Als je 1e 3e 5 speelt gebruik je de bieding plus je uitkomsttabel.
Stel noord opent 1 en zuid biedt 3SA, partner start schoppenzeven en je ziet dit:

H 2
7 ? A B 3
?
Als de 7 de 5e van boven was, had partner V T 9 8 7 en daarmee zou hij met de tien zijn gestart. Dus is het zeer waarschijnlijk de 3e van boven 12 - 7 = 5.
West zou dan kunnen hebben V 8 7 6 of waarschijnlijker T 8 7 6.
Maar niet exact een driekaart. In dat geval zou de leider namelijk vijf schoppens bezitten en zou hij toch wel schoppen hebben geboden.