Bridge logo

PEKO

 
Volgbiedingen na een opening van één in een kleur van de tegenpartij.
I. Twee-kleurenspellen
Volgbiedingen van 2 t/m 2 tonen een twee-kleurenspel waarbij i) de laagst mogelijke bieding () de laagst overgebleven kleuren toont, ii) het daaropvolgende bod () de hoogst overgebleven kleuren en het daaropvolgende bod () de uiterste twee kleuren.
Dus 2 = de laagste kleuren
  2 = de hoogste kleuren
  2 = de uiterste twee kleuren.

De kracht van de twee-kleuren spellen moet zo’n 8/9-12 hcp zijn. Indien sterker wordt eerst gedoubleerd.

Reacties van partner op de biedingen:
- Het bieden van een van de getoonde kleuren is om te spelen.
- Een bod zo goedkoop mogelijk bod in een nieuwe kleur is OK met de laagste kleur en is een relay die vraagt:
a. om met 11-12 of andere onbekende kracht (5530, 6521 of zoiets) een kleur te bieden die anders is dan het opvolgende bod.
b. met een minimum (9-10) de afgesproken kleur te bieden.
- Een bod in de andere nieuwe kleur is OK met de hoogste kleur en is een relay die vraagt
a. om met 11-12 of andere onbekende kracht (5530, 6521 of zoiets) een kleur te bieden die anders is dan het opvolgende bod.
b. met een minimum (9-10) de afgesproken kleur te bieden.
II. Een-kleurenspellen
Volgbiedingen van 2 t/m 3() zijn transfers voor respectievelijk i) de laagst overgebleven kleur, ii) de daaropvolgende kleur en iii) de daar weer opvolgende kleur.
Omdat tegenwoordig al met 1 geopend wordt op een twee-kaart spreken we bij de 1 opening niet van overgebleven kleur maar geven we ook een transfer naar een eventuele -lengte.

Reacties van partner op de transfers:
- Het bieden van de getransfereerde kleur is om te spelen.
- Een relay vraagt naar de kracht van het volgbod.
Reacties van de volgbieder op de relays:
- Het bieden van de getransfereerde kleur is het zwakst mogelijke bod (0-9 hcp)
- Is er ruimte voor nog een bod onder de getransfereerde kleur dan geeft een bod in die kleur 6-9 hcp aan en een bod in de getransfereerde kleur 0-5.
- Een bod in een kleur boven de getransfereerde kleur geeft 10+ aan.
Op deze antwoorden kan partner met het goedkoopst mogelijke bod (niet de getransfereerde kleur) weer een relay bod doen waarmee hij vraagt naar een max./min. in de reeds getoonde kracht. 

Biedingen na een opening van de tegenpartij

Opening Wij bieden Betekenis Partner TP biedt niet
1 doublet a) ca 13 hcp met verdeling of  
    b) 16+ met lange kleur of  
    c) 18+ met SA verdeling  
  1 t/m 1 5-kaart met 6-15 hcp a) 2 vraagt naar kracht; het opvolgende bod
           geeft hierbij een zwak volgbod aan
      b) partners kleur verhoging gaat uit van ca
           7-10hcp en
      c) een bod zonder sprong in nieuwe kleur is
           om te spelen
  1SA 15-17 hcp De normale conventies
  2 5-5 2/ = zwak, ander bod is sterk!!
      2 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
      3 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
  2 5-5 2/ = zwak, ander bod is sterk!!
      3 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
      3 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
  2 5-5 2/3 = zwak, ander bod is sterk!!
      3 = OK -->3 = zwak, ander bod is sterk
      3 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
  2 transfer voor de 3 = zwak
      2SA = relay, op deze relay is 3 = 0-9 en hierop
               is 3 relay waarop 4 = 0-5 *)
      3 t/m 3SA = 10+ ****)
  2SA transfer voor de 3 = zwak
      3 = relay, op deze relay is 3 = 0-9 en hierop
                is 3 relay waarop 4 = 0-5 *)
  3 transfer voor de 3 = zwak
      3 = relay, op deze relay is 3 = 0-9 en hierop
               is 3 relay waarop 4 = 0-5 *)
      3 t/m 3SA = 10+ ****)
  3 transfer voor de 3 = zwak
      3 = relay, op deze relay is 3 = 0-9 en hierop
               is 4 relay waarop 4 = 0-5 *)
      3SA = 10+ ****)
Opening Wij bieden Betekenis Partner TP biedt niet
1 doublet a) ca 13 hcp met verdeling of  
    b) ca 13 hcp met 4-3 hoog of  
    c) 16+ met lange kleur of  
    d) 18+ met SA verdeling  
  1 t/m 1 5-kaart met 6-15 hcp a) 2 vraagt naar kracht; het opvolgende bod
                geeft hierbij een zwak volgbod aan
      b) partners kleur verhoging gaat uit van ca
                7-10hcp en
      c) een bod zonder sprong in nieuwe kleur is
                om te spelen
  1SA 15-17 hcp De normale conventies
  2 5-5 pas/2/3 = zwak, ander bod is sterk!!
      2 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
      2 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
  2 5-5 2/ = zwak, ander bod is sterk!!
      3 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
      3 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
  2 5-5 3/2 = zwak, ander bod is sterk!!
      3 = OK --> 4 = zwak, ander bod is sterk
  2 transfer voor de 3 = zwak
      2SA = relay, op deze relay is 3 = 0-9 en hierop
               is 3 relay waarop 4 = 0-5 *)
      3 t/m 3SA = 10+ *)
  2SA transfer voor de 3 = zwak
      3 = relay, op deze relay is 3 = 0-9 en hierop
                is 3 relay waarop 4 = 0-5 *)
      3 t/m 3SA = 10+ ****)
  3 transfer voor de 3 = zwak
      3 = relay, op deze relay is 3 = 0-9 en hierop
                is 3 relay waarop 4 = 0-5 *)
      3 t/m 3SA = 10+ ****)
  3 transfer voor de 3 = zwak
      3 = relay, op deze relay is 3 = 0-9 en hierop
                is 4 relay waarop 4 = 0-5 *)
      3SA = 10+ ****)
Opening Wij bieden Betekenis Partner TP biedt niet
1 doublet a) ca 13 hcp met 4-kaart  
    b) 16+ met lange kleur of  
    c) 18+ met SA verdeling  
  1 5-kaart met 6-15 hcp a) 2 vraagt naar kracht; het opvolgende bod
                geeft hierbij een zwak volgbod aan
      b) partners kleur verhoging gaat uit van ca
                7-10hcp en
      c) een bod zonder sprong in nieuwe kleur is
                om te spelen
  1SA 15-17 hcp De normale conventies
  2 5-5 pas/2/3 = zwak, ander bod is sterk!!
      2 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
      2 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
  2 5-5 pas/2 /3 = zwak, ander bod is sterk!!
      3 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
      3 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
  2 5-5 3/2 = zwak, ander bod is sterk!!
      3 = OK --> 4 = zwak, ander bod is sterk
      3 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
  2 transfer voor de 3 = zwak
      2SA = relay, op deze relay is 3 = 0-9 en hierop
                is 3 relay waarop 4 = 0-5 *)
      3 t/m 3SA = 10+ ****)
  2SA transfer voor de 3 = zwak
      3 = relay, op deze relay is 3 = 0-9 en hierop
                is 3 relay waarop 4 = 0-5 *)
      3 t/m 3SA = 10+ ****)
  3 transfer voor de 3 = zwak
      3 = relay, op deze relay is 3 = 0-9 en hierop
                is 3 relay waarop 4 = 0-5 *)
      3 t/m 3SA = 10+ ****)
  3 transfer voor de 3 = zwak
      3 = relay, op deze relay is 3 = 0-9 en hierop
                is 4 relay waarop 4 = 0-5 *)
      3SA = 10+ ****)
Opening Wij bieden Betekenis Partner TP biedt niet
1 doublet a) ca 13 hcp met 4-kaart  
    b) 16+ met lange kleur of  
    c) 18+ met SA verdeling  
  1SA 15-17 hcp De normale conventies
  2 5-5 pas/2/3 = zwak, ander bod is sterk!!
      2 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
      2 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
  2 5-5 2/ = zwak, ander bod is sterk!!
      3 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
      3 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
  2 5-5 pas/3/3 = zwak, ander bod is sterk!!
      2 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
      3 = OK --> 3 = zwak, ander bod is sterk
  2 transfer voor de 3 = zwak
      2SA = relay, op deze relay is 3 = 0-9 en hierop
                is 3 relay waarop 4 = 0-5 *)
      3 t/m 3SA = 10+ ****)
  2SA transfer voor de 3 = zwak
      3 = relay, op deze relay is 3 = 0-9 en hierop
                is 3 relay waarop 4 = 0-5 *)
      3 t/m 3SA = 10+ ****)
  3 transfer voor de 3 = zwak
      3 = relay, op deze relay is 3 = 0-9 en hierop
                is 3 relay waarop 4 = 0-5 *)
      3 t/m 3SA = 10+ ****)
  3 transfer voor de 3 = zwak
      3 = relay, op deze relay is 3 = 0-9 en hierop
                is 4 relay waarop 4 = 0-5 *)
      3SA = 10+ ****)
!! Een SA bod is om te spelen
!! Een ander bod toon een eigen kleur
*) = andere biedingen geven een kracht aan van 6-9 hcp.
**) = andere biedingen geven een kracht aan van 8-9 hcp.
***) = andere biedingen geven een kracht aan van 4-5 hcp.
****) = het bieden van een kleur in deze situatie toont een korte kleur; SA ontkent een korte kleur