OPENINGEN, ANTWOORDEN ETC..
 
  1♣/♦ Openingen en Antwoorden     Verder Bieden
  1♥/♠ Openingen en Antwoorden     Preëmptief
  1SA Openingen & Partners Antwoorden     Volg Biedingen
  SA Openingen Verdediging tegen Volgbod     Signalen & Uitkomsten
  2♣ Openingen en Antwoorden     Slem Biedingen
  Andere 2-Openingen en Antwoorden  


VERDEDIGING
  Tegen Forcing 1♣
  Tegen SA Opening Tegenpartij
  Tegen 2♣/♦/♥/♠ Opening/e.a. Volgbod
  Verdediging Tegen Preëmptieve Opening
  De Tegenpartij Volgt
  Doubletten
 
ALGEMEEN
  Bied Systemen
  Bridge Termen
  Bridge Regels
  Bridge Coups
  Spelen
       
 
Lage Kleuren Openingen op 1-Niveau en Antwoorden
 
Beter van Peter   Deze conventie wordt gebruikt na de zwakke variant van de Inverted Minors conventie.
 
Inverted Minors   Een enkele verhoging van een opening in een lage kleur is forcing en belooft een sterke hand (11+), en een verhoging met sprong is een zwakke verhoging.
 
  Losserse Openingen   Een 1 opening belooft 12+punten en tenminste één 4-kaart hoge kleur, terwijl een 1 opening 12+punten belooft zonder een 4-kaart hoog.
 
Meckwell 2SA   Jeff MECKstroth en Eric RodWELL hebben het volgende 2SA antwoord bedacht. Het 2SA antwoord toont na een opening van 1 in een lage kleur manche forcing waarden. Het kan een 4-kaart in één of beide hoge kleuren tonen.
 
Montreal (relay)   Een conventionele 1 opening met als antwoorden daarop ook weer biedingen met een conventionele, meestal transfer, betekenis. Een rebid, zonder sprong, is daarop ronde forcing en partner kan zijn hand daarop weer nauwkeurig omschrijven.
 
Transfer in Competition   Transfers nadat de tegenpartij heeft tussengeboden na onze 1/ opening.
Na 1 van Noord en 1 van Oost belooft bijvoorbeeld een bod van 2 door Zuid een 6-kaart schoppen met 4+ punten.
 
T-Walsh   Een verfijning van de Walsh conventie. Bij deze conventie wordt veel gebruik gemaakt na transfers. Vandaar T-Walsh, de T staat voor transfer.
 
Walsh   Wat houdt de Walsh-conventie nu precies in? Partner opent met 1 . Met Walsh biedt de antwoordende hand met zwakke handen (minder dan 11-12 punten)de laagste hoge 4-kaart en niet eerst een 4- of 5-kaart (zelfs geen 6-kaart) ruiten, en met handen die sterk genoeg zijn om reverse te bieden, bied je als in gewoon ACOL (dus eerst de ruiten).
 
Walsh - Transfer   Een verfijning van de Walsh conventie. Bij deze conventie wordt veel gebruik gemaakt van transfers. Vandaar T-Walsh, de T staat voor transfer.
 
Westers Cue Bod  
 
HBxx U heeft deze hand en partner opent met 1. U wilt natuurlijk 1 antwoorden, maar uw rechter regenstander volgt met 1. Dat is geen probleem, u kunt nu gewoon negatief doubleren en zo de 4-kaart schoppen aanbieden. Hierop biedt partner 2, wat nu?
Een slem zal het waarschijnlijk niet moeten worden, maar een manche zeer waarschijnlijk wel. Indien partner een harten stop heeft is SA waarschijnlijk het beste bod en indien hij geen harten stop heeft zal 5 wel een goede kans maken. Dus om te pogen een SA contract te bereiken biedt u 2 waarmee u partner vraagt of hij een hele harten stop heeft.
xx
Hxx
AVBx
 
 
 
 
 
Zwak Sprong Antwoord   Partner opent met 1 of 1 en u hebt xx HBxxxx xxx en xx. Met het Zwakke Sprong Antwoord in een Nieuwe KLeur kunt u met deze hand 2 bieden, 2-5 punten met een 6+kaart.
 
Hoge Kleuren Openingen op 1-Niveau en Antwoorden
 
BROMAD   Antwoorden, ontwikkeld door Marty Bergen, voor die situaties waar partners 1/ opening wordt gedoubleerd.
 
Drury   Een conventie waar het 2 bod (3-kaart troefsteun) na een 1/opening van partner gebruikt wordt om steun in de geopende kleur aan te geven wanneer nadat hij in eerste instantie reeds heeft gepast.
 
Drury - Bergen   Een conventie waar en het 2 bod (3-kaart troefsteun) en het 2 bod (4-kaart troefsteun) na een 1/opening van partner gebruikt wordt om steun in de geopende kleur aan te geven wanneer nadat hij in eerste instantie reeds heeft gepast.
 
Drury Reverse   Een verbeterde versie van bovenstaande conventie. Het 'reverse' bod betekent dat openaar met een zwakke hand op 2-niveau zijn eigen kleur biedt en dat ieder ander bod een echte opening toont. Dit is waarschijnlijk een betere versie dan de gewone Drury.
 
Fit tonend Sprong Bod   Een 'Fit tonend Sprong Bod' kan in verschillende situaties geboden worden. Meestal echter nadat partner met 1 of 1 heeft geopend en de tegenpartij doubleert of in een kleur volgt.
 
Flex 2 antwoord   Na een opening van 1/ herbiedt de openaar conventioneel 2. Hiermee belooft hij ofwel klaveren als tweede kleur ofwel een sterke mancheforcing hand (een 1-kleurenspel of een 2-kleurenspel met o.a. de ge-opende hoge kleur). De antwoordende hand vraagt met 2 naar de echte betekenis. Na een tussenbod vervalt deze conventie evenwel.
 
Garozzo splinters   Antwoorden na een opening in een hoge kleur.
Het antwoord van 2 na een 1 opening en het antwoord van 2SA na een 1 opening kunnen de volgende betekenissen hebben:
- Een SA hand met 12-15 hcp en een 3-kaart in de X kleur.
- Tenminste een 4-kaart steun met een nog onbekende single- of renonce, en 8-11hcp.
- Tenminste een 4-kaart steun met een nog onbekende single- of renonce, en 15+hcp.
De splinter type handen tonen een kracht van 8-11 of 15+.
De intermediate splinters met 12-14hcp worden via de "normale" splinters geboden.
 
Granville   Een conventie waarbij de betekenis van 1 en de forcing 1SA worden omgedraaid nadat partner met 1 geopend heeft.
Zie: Kaplan Inversie
 
Jacoby Game Raise   Een sprong antwoord van 2SA/3 op een 1/ openings bod (of 2SA na partners 1/ antwoord) belooft troefsteun en is (semi-)manche forcing, waar openaar 18-19 hcp of partner 11+hcp bezit.
 
Jacoby 2SA   Een conventioneel 2SA antwoord na een 1/ opening van partner toont een mooie hand met een 4+kaart troefsteun zonder nul- of singleton (met nul- of singleton bied je de hand via een normale Splinter of Garozzo Splinter)
 
Jordan 2SA   Het 2SA antwoord nadat de tegenpartij partners opening in een hoge kleur bod doubleerde belooft 10-11 met steun in partners kleur. Een verhoging naar het 3-niveau van partners kleur is preëmptief. De conventie wordt ook wel Truscott 2SA genoemd
 
  Kaplan Inversie   De normale kaplan inversie is vrij eenvoudig: Na een 1 opening belooft het 1 antwoord van partner een 0-4 kaart schoppen zonder dat een andere mogelijke kleur te bieden is, en het 1SA antwoord belooft een 5-kaart schoppen.
Na 1-1 belooft een 1SA herbieding van de openaar een 4-kaart schoppen met 11-15 punten en zonder 4-kaart schoppen wordt de beste lage kleur geboden. Het verdere bieden gaat na 1-1/1SA vrijwel hetzelfde als na 1-1SA.
Na een 1 opening wordt met alle zwakke handen eerst 1SA geboden.
 
  Maas Complex   Het 2SA Maas complex houdt in dat het 2SA antwoord na een 1/ opening inviterend is of een lichte mancheforcing hand toont met een 3+kaart steun in de geopende kleur.
 
MAF 1-2   Een directe verhoging van partners 1 () naar 2 () wordt normaal gesproken gedaan met 6-9 punten en een 3- of 4-kaart troefsteun. Wanneer openaars kracht te goed is om 2/ te spelen hebben we het volgende afgesproken:
- wanneer we een goede 7-4, 6-5 of 6-4 bezitten is het niet vaak goed de tegenstanders hieromtrent te informeren en bieden we direct de manche.
- wanneer we een 5-5 bezitten met waarden in de lange kleuren is een manche forcing bod waarschijnlijk al goed met 12-14 punten.
- met een 5-4-3-1 of 6-3-3-1 is een goede 14 punter nodig voor een manchepoging.
- met een 5-3-3-2 is tenminste 17 punten nodig voor een manche poging.
 
Mini Splinter   Veelal in het 2/1 system wordt na een 1/ opening als antwoord een sprongbod (3) in een lage kleur gedaan wanneer er troefsteun is en de geboden kleur zeer kort is.
Alhoewel de lage kleur bieder nog zeer sterk kan zijn, wordt zo'n Mini Splinter wordt als inviterend gespeeld.
Omdat deze Mini Splinter niet gebaseerd is op een echte kleur, moet deze gealerteerd worden!
 
Sambal   Bieden met een 5-4 fit hoge kleur(ook na een info-doublet!!)
De naam Sambal is een afkorting van Splinter Relay, [a], Mancheforcing, Bergen, [a] en Limiet verhogingen.
Bij het verder bieden worden renonces en singletons aangegeven mbv het KRM(M) principe, waarbij K staat voor klaveren, R voor ruitens en M voor de andere hoge kleur (+klaveren dekking) en M voor de andere hoge kleur zonder klaveren dekking. Het maken van onderscheidt tussen wel of geen klaveren dekking wordt alleen gebruikt wanneer er ruimte is voor deze biedingen t/m het manche niveau.
Deze conventie is afkomstig van de systeemkaart van Joost Herweijer.
 
Steunen van Partners 1/ Opening - Overzicht   Er zijn een viertal conventies die naadloos op elkaar aansluiten en waarmee u uw steun in de geopende kleur met allerlei verdelingen zeer goed aan partner kunt overbrengen:
1. Bergen Raises - met 4 kaart steun en 0-11 punten, geen singleton bij 6-11pnt.
2. Garozzo Splinter - met 4 kaart steun en 8-11 of 15+ punten, met wel singleton.
3. Normale Splinter - met 4-kaart steun en 12-14 punten , met singleton.
4. Jacoby Game Raise - met 4-kaart steun en 12+ punten, wel of geen singleton mogelijk.
NB: De normale 1-2 en 1-2 beloven nog steeds 3-kaart steun met 6-9 punten, en 1-3SA en 1-3SA beloven 13-15 punten met een 3-kaart steun.
 
Swiss Keycard - SKC   Zwitserse Keycard wordt gedefinieerd als een sprong naar 4 of 4 na partners 1/ opening. Het belooft 12-15 punten met een 4+kaart troefsteun. Met een hand met 16+punten wordt daarnaast de Jacoby 2SA gespeeld.
 
Truscott 2SA   Het 2SA antwoord nadat de tegenpartij partners opening in een hoge kleur bod doubleerde belooft 10-11 met steun in partners kleur. Een verhoging naar het 3-niveau van partners kleur is preëmptief.
De conventie wordt ook wel Jordan 2SA genoemd.
 
Uitgestelde verhoging naar Manche-Niveau   Wanneer partner met 1/ opent, dan is een directe verhoging naar 4/ normaal gesproken een preëmptief bod. Wanneer u een mooie hand hebt waarmee u tot 4/ kunt verhogen is het gebruikelijk dat u eerst een andere kleur biedt en daarna tot 4-niveau in partners hoge kleur verhoogt. Een biedverloop zoals 1- 2-2- 4 belooft dus een goede verhoging naar 4. Deze methode wordt vaak gebruikt met een 3-kaart steun; met een 4-kaart steun worden er vaak conventies gebruikt zoals Jacoby 2SA
 
Zwitsers   Ook wel "SKC" of "Zwitserse Key Cards" en "Zwitserse Fruit Machine" genoemd.
Een conventie waarbij de antwoorden van 4 en 4 na een 1/ opening worden gebruikt als goede verhoging naar 't 4-niveau in de geopende hoge kleur.
4 belooft een gezonde verhoging met twee azen en nog wat extra's terwijl 4 ook een goede verhoging naar 't 4-niveau belooft, maar dan zonder de vereisten van 4.
 
1SA Openingen & Partners Antwoorden
 
  2 MF Stayman   Wanneer u het 2 Forcing Stayman Bod gebruikt om een mancheforcing situatie aan te geven, dan gaan we er van uit dat er geen vijkaart hoge kleur in de SA hand aanwezig is. De openaar krijgt alleen de kans om een vijfkaart aan te geven, wanneer zijn partner gaat vragen naar de kaartverdeling gaat opvragen.
 
  4x Transfer   Na partners 1SA opening zijn 2 en 2 antwoorden Jacoby Transfers voor respectievelijk en . Bij 4x transfer wordt het 2 antwoord gebruikt voor een transfer en 2SA voor de -transfer.
 
  Anti Lemming Bod   Deze conventie is bedacht door Alan Truscott.
De bedoeling van deze conventie is om te voorkomen dat u na een 1SA opening, 3SA gaat bieden zonder stoppers in de hoge kleuren.
 
  ASID   "Advanced Stayman in Doubt". Zie: Verbeterde Twijfel Stayman
Na een positief antwoord na de Stayman conventitie (na 1SA-2-2/) wordt het 3 bod gebruikt als SID (Stayman In Doubt, Twijfel Stayman). Dit om een 4-3-3-3/3-4-3-3 verdeling aan te geven en partner met dezelfde verdeling de mogelijkheid te geven om if een SA contract te eindigen. Deze curieuse conventie kan zelden gebruikt worden, maar deze verbeterde ASID conventie is een krachtig wapen na een positief antwoord op de Stayman conventie.
 
  Autstralische Stayman   2 is een vraagbod na een 1SA opening.
Herbiedingen op 3-niveau van de 1SA openaar tonen hierop een maximum.
 
  Baron 2   Wanneer partner met 1SA opent spelen de meeste mensen transfers; het 2-bod blijft dan over. Deze Baron conventie is redelijk populair in de UK en maakt deel uit van het Standaard Engelse Biedsysteem. Het belooft een gebalanceerde verhoging naar 2SA zonder 4-kaart hoog ofwel een mancheforcing hand met slem-interesse (gewoonlijk zonder 5-kaart hoog)
 
  Baron 3   Wanneer partner met 2SA opent (of 2-2-2SA) dan zijn we op zoek naar een methode om een 4-4 of 5-3 fit in een hoge kleur te vinden. Na een 1SA opening is er voldoende biedruimte beschikbaar, maar na een 2SA opening wordt dat al wat minder. Wat bied je bijvoorbeeld met een zwakke hand met daarin een 5-kaart schoppen en een 4-kaart harten? Een biedschema dat veel in de UK wordt gebruikt is dat volgens Baron.
 
  BST   Broken Suit Transfers. Een conventie waarbij het direct antwoord van 3 en 3 na een 1SA opening van partner een transfer is naar de bovenliggende kleur en sleminteresse toont.
 
  Dynamische 1SA   Deze SA opening is onderdeel van het Romex biedsysteem.
De bedoeling van deze opening is om een relatief sterke ongebalanceerde hand te tonen waar iedere verdeling mogelijk is; behalve een 4-3-3-3, 4-4-3-2 of 5-3-3-2 verdeling. De kracht van de hand is 18-21 punten met tenminste vijf controles en met maximaal vier of vijf verliezers.
 
  Flint 3   Na een 2SA-opening toont 3 een zwakke hand en vraagt aan openaar om 3 te bieden. Het is bedoeling om onder mancheniveau in een lange kleur te kunnen eindigen. Partner past op 3 of biedt zijn kleur indien die anders is dan harten. De 2SA-openaar kan forcing de hartenkleur accepteren door 3 te antwoorden i.p.v. 3.
 
  Gambling 3SA   Een opening van 3SA belooft een solide lange lage kleur zonder dekking in een van de andere kleuren.
 
  Garbage Stayman   Waarschijnlijk de meest gebruikte variant van de Stayman conventie waarbij het 2 antwoord na een 1SA opening niet een bepaald aantal punten belooft.
 
  Heeman   Heeman, beschreven door Wim Heemskerk, is ontstaan met behulp van ideeën van Lindkvist, Nilsland, Wirgren ("Notrump bidding -the Scanian way") en de Italiaan Leandro Burgay.
Het onhandige van de combinatie "Stayman en transfers" is dat het een lastige knoop veroorzaakt tussen "vragen" en "vertellen". Technisch is het veel beter als de antwoordende hand zijn hand beschrijft en de 1SA openaar, de evenwichtige hand (!), kan inschatten of de plaatjes fitten.
Heeman geeft geen onnodige informatie over de hand van de openaar aan de tegenpartij
Heeman plaatst onevenwichtige 'zwakke' handen altijd in de beste deelscore
Een vierkaart hoge kleur met lange lage kleur of een lange hoge kleur met vierkaart lage kleur: inviterend mancheforcing Heeman geeft de hand perfect aan
Heeman kan nauwkeuriger handen met Slem mogelijkheden omschrijven
RKC6: Wanneer de antwoordende hand een twee kleurenspel aangeeft worden beide heren uit de beloofde kleuren als aas gerekend bij het azen vragen!!
Ten opzichte van Stayman heeft Heeman (vrijwel) geen nadelen
 
  Inverted Puppet Stayman   Inverted Puppet Stayman, ontwikkeld door de Zwitserse bridge expert Jean Besse, is een verbetering van de gewone Puppet Stayman conventie. Het voordeel ligt daarin dat openaar altijd de leider wordt.
 
  Jacoby Transfers   Na een 1(2)SA opening belooft een antwoord van 2(3) een 5+kaart en een antwoord van 2(3) een 5+kaart .
 
  Kamikaze 1SA   De Kamikaze SA is een openingsbod ontwikkeld en aangepast door John Kierein. De bedoeling is om met 10-13 punten in de 1e of 2e hand te openen. De conventie is o.a. gepubliceerd in het tijdschrift Popular Bridge, Volume 11, Nr 2, waar nog sprake was van een opening met 9-12 punten.
 
  KERI na 1SA   Dit is een conventioneel antwoord op SA openingen. 2 = een ruitenkaart OF inviterend met een 4-5 kaart hoog of 6-kaart laag OF mancheforcing Stayman.
 
  Masters Relay   Deze conventie, uitgediept door Tom Drijver, houdt in dat een 3 bod, na ieder Stayman antwoord, een vraag aan partner om 3 te bieden. Hierna geeft de Masters Relay bieder aan welke hoge kleur kort is.
 
  Minor-Suit Stayman   Wanneer je Jacoby transfers speelt, heb je het natuurlijke antwoord van 2 op een 1SA-opening niet meer nodig. Een populaire methode is om het 2 antwoord te gebruiken als vraagbod naar een 4-kaart laag. Het 3 bod na een 2SA opening vraagt ook naar een 4-kaart laag en toont sleminteresse. Een beter systeem om de lage kleuren op te vragen wordt behandeld in de SARS conventie.
 
  Minor-Suit Vraagbod   Er zijn meerdere mogelijkheden om deze conventie te gebruiken. Een er van is dat de 3 en 3 herbieding van de Stayman bieder gebruikt wordt om sleminteresse in een van de lage kleuren te tonen.
3 VRAAGT naar het lage kleuren bezit van de SA-openaar en wordt gebruikt wanneer de partner van de 1SA-openaar een 4-kaart laag bezit ; en 3 BELOOFT een 5+kaart laag.
 
  Moldau   Na een 1SA-opening is er meer biedruimte, moeten keuzes worden gemaakt bij de invulling van Moldau’s 4-5 Stayman. We beginnen met dit schema:
Na 1SA -2; 2 of 1SA -2; 2 moet de antwoordende hand kunnen aangeven of hij al dan niet is geïnteresseerd in een vierkaart schoppen bij de openaar. Dat kan op verschillende manieren. De biedmethode die Moldau gebruikt, maakt het mogelijk om op eenvoudige wijze, op laag niveau, ook een vijfkaart hoog aan te geven.
 
  Multi-Minor 2   Het 2 antwoord na een 1SA opening kan twee betekenissen hebben.
Dus na 1SA - 2 :
1: een zwakke hand met 6-kaart of langer.
2: een hand met beide lage kleuren. (elke kracht).
 
  Niemeijer   Een compleet schema, met o.a. 3 als Puppet Stayman, voor antwoorden op een 2SA opening.
Spellen waarna Niemijer van toepassing is:
- Het 18-19 SA bod via de 1 opening
- De SA spellen geboden via het 2 openings bod
- De SA spellen geboden via het 2 openings bod
- De normale sterke 2SA opening (20-22).
 
  Puppet Stayman   Na een 1SA opening vraagt 2 aan openaar om een 4- of 5-kaart hoog te bieden. Ook wordt na een 1SA opening soms 2 als Stayman en het 3 antwoord als Puppet Stayman gespeeld. Het antwoord belooft tenminste inviterende waarden. De belangrijkste toepassing is echter na een 2SA opening van partner.
 
  Puppet 3   Na een 1SA-opening vraagt het sprongbod van 3 naar een 4- of 5-kaart hoog.
zie ook: Niemeijer.
 
  Quest Transfers   Wanneer partner met 1SA opent en je hebt een sterke hand met een 4-kaart / en een 5- of 6-kaart dan biedt je eerst 2, Stayman, en na partners antwoord bied je dan 3. Deze biedmethode is niet echt bevredigend en een betere methode is om op deze manier met een sterke hand een 5-4 hoog te bieden. Dus na Stayman geef je een transfer naar de 5-kaart hoge kleur.
De 'Quest Transfers'.
 
  SARS   'Shape Asking Relays after Stayman'. Na een antwoord op de Stayman conventie, negatief of positief wordt met 3 de verdeling van de 1SA openaar opgevraagd.
 
  Scandinavische 1SA   Deze conventionele biedingen veronderstellen dat er met SA geopend wordt zonder dat daar een 5-kaart hoge kleur bij aanwezig is. Zie ook bijvoorbeeld de Zweedse 1SA en antwoorden, waar u met twee 4-kaarten hoog altijd met 2 op een 2 'Stayman' bod en nooit met 2 of 2SA.
 
  SID   'Stayman in Doubt' of te wel 'Twijfel Stayman'.
Dit is een conventioneel bod na SA openingen waarbij Stayman is gebruikt en een fit in een hoge kleur is ontdekt. Het 3-bod belooft een 4-kaart in de door de 1SA bieder geboden hoge kleur, maar sluit een SA contract nog niet uit. Het 3 bod vraagt aan de 1SA openaar zijn hand verder te omschrijven.
 
  Smolen   Veel paren spelen en de Stayman conventie en Jacoby transfers nadat partner met 1SA geopend heeft. Wanneer de antwoordende hand zich realiseert dat hij genoeg punten heeft om de manche te spelen en wanneer hij een 5-4 verdeling heeft in de hoge kleuren dan zal hij de Stayman conventie gebruiken. Maar, wanneer de 1SA openaar nu 2 biedt, dan zal de antwoordende hand een sprongbod doen in zijn 4-kaart hoge kleur, hetgeen mancheforcing is. Hierdoor wordt de 1SA openaar vaak degeen die speelt. Deze manier van bieden wordt de Smolen transfer genoemd en is ontwikkeld door Michael Smolen.
Het bieden via Smolen consumeert nogal wat biedruimte en een beter systeem is dan ook Quest Transfers welke zowel de inviterende als ook de manchforcing situaties goed behandeld.
 
  Splinters na Stayman en Transfers   Een Splinter is een onnodige dubbele sprong in een nieuwe kleur, of vier in een lage kleur van de openaar, belooft steun in de laatst geboden kleur en een nul- of singleton in de geboden kleur. Wanneer partner met 1SA opent en je hebt met Stayman of een Transfer een fit gevonden en wanneer naast de hoge kleur ergens een korte kleur hebt zou je die met een splinter kunnen aangeven.
 
  Stayman   Een conventie genoemd naar Samuel Stayman. De conventie gebruikt het 2 antwoord na partners 1SA opening als een vraagbod naar partners hoge kleuren bezit (of 3 na 2SA). Er zijn verschillende variante beschreven in dzez link.
 
  Stayman, de Looier variant   Uw partner opent de bieding met 1SA. Als uw rechter tegenstander past, kunt u, omdat u 1SA openingen met 16 t/m 19 punten speelt en er bovendien is afgesproken dat handen die met 1SA geopend worden slechts één lange kleur bevatten, de 'Looier Stayman Variant' toepassen. Dit is een uitermate precies instrument om het puntenbezit en kaartverdeling van uw partner te weten te komen.
 
  Stayman met 5-kaart hoog   Dit is een conventioneel antwoord op SA openingen. Deze conventie gebruikt het goedkoopste klaveren bod om de SA-openaar te vragen naar een 4- en 5-kaart hoog.
 
  Stayman-relay   Dit is een variant van de Stayman conventie waar het 2 antwoord op een 1SA-opening niet expleciet een 4-kaart hoog belooft. Deze versie maakt het mogelijk dat men een directe verhoging naar 2SA kan gebruiken als (bv een ruiten) transfer, en een 2SA-bod nadat eerst 2-klaveren is geboden de betekenis geeft van het originele 2SA antwoord.
 
  Submarine Splinter   Na uw 1SA opening is partner's antwoord op drieniveau forcing tot tenminste het 3SA niveau. Hij belooft tenminste nog een driekaart (vaak een vierkaart) in een nog onbekende lage kleur en het belooft een singleton of renonce in de kleur boven de geboden kleur. De bieding ontkent echter niet een vierkaart in een hoge kleur. Beide bieders moeten hierna hun vierkaart hoge kleur van onder af aan bieden, totdat een fit is ontdekt, of juist niet is ontdekt. Deze manier van bieden voorkomt het gissen bij vele 4-4-4-1 verdelingen met mancheforcing handen.
 
  Texas Transfers   Na een 1SA- of 2SA-opening is 4 een transfer naar 4 en 4 is een transfer naar 4.
 
  Truscott 2   Dit is een variant van de forcing Stayman en tegenwoordig niet meer gebruikt omdat (Garbage) Stayman en Jacoby Transfers de voorkeur hebben gekregen.
 
  Transfer naar een lage kleur   Er zijn vele varianten mogelijk. De meest populaire na een 1SA opening is dat 2 een transfer is naar klaveren en 2SA naar ruiten.
 
  Truppet Stayman   Een conventie die in de praktijk niet veel oplevert! Het 2 en 3 antwoord na een 1SA opening van partner worden hierbij gebruikt als Transfer en Puppet.
 
  Twijfel Stayman   "Stayman in Doubt". Bij deze conventie wordt het 3 bod gebruikt om de hand van de 1SA openaar op te vragen wanneer er na de Stayman conventie een fit is ontdekt. Een voorwaarde voor het gebruik van deze conventie is dat de 1SA openaar een 4-3-3-3 of 3-4-3-3 verdeling bezit.
Dus na 1SA-2-2- en na 1SA-2-2- belooft het 3 bod een 4-kaart troef mee en belooft het genoeg punten om een manche te spelen.
 
  Twijfel Stayman, Verbeterde   "Advanced Stayman in Doubt".
Na een positief antwoord na de Stayman conventitie (na 1SA-2-2/) wordt het 3 bod gebruikt als SID (Stayman In Doubt, Twijfel Stayman). Dit om een 4-3-3-3/3-4-3-3 verdeling aan te geven en partner met dezelfde verdeling de mogelijkheid te geven om if een SA contract te eindigen. Deze curieuse conventie kan zelden gebruikt worden, maar deze verbeterde ASID conventie is een krachtig wapen na een positief antwoord op de Stayman conventie.
 
  Vier keer Transfer   De besproken conventie beschrijft transfers die, na een 1SA-opening, naar alle kleuren gedaan kunnen worden.
 
  Weissberger   Een conventie waarmee een inviterende (forcing) 5-5 of 5-4 on de hoge kleuren wordt belooft na partners 1SA opening. De Weissberger methode is een conventionele variant van de Stayman conventie. Het idee achter deze variant van de Stayman conventie is ontwikkeld door Alan Truscott, John Pressburger en Maurice Weissberger, waarnaar deze conventionele variantion is genoemd. De bedoeling van deze conventie is om te ontdekken of een SA bieder een 3-kaart hoge kleur bezit.
 
  Zuidafrikaanse Texas   Na een 1SA- of 2SA-opening is 4 een transfer naar 4 en 4 is een transfer naar 4.
 
  Zwakke SA   Een SA opening met 12-14 punten. Alhoewel tegenwoordig de meeste spelers een range van 15-17 punten beloven met een 1SA opening is de zwakke SA nog redelijk populair in Engeland waar de zwakke SA onderdeel is van het ACOL biedsysteem.
 
  Zweedse 1SA   Het betreft hier een antwoord systeem op partners 1SA opening welke veel wordt gespeeld door Zweedse topspelers. In het verhaal hieronder wordt niet gesproken over de kracht van de biedingen, maar slechts over kaart verdelingen. Wanneer u met 1SA opent en u bezit daarin twee 4-kaarten hoog dan antwoordt u in deze originele versie altijd met 2 op een 2 'Stayman' bod en nooit met 2 of 2SA.
 
1SA Openingen & Verdediging tegen Volgbod tegenpartij
 
    Wat te doen wanneer de tegenpartij volgt na onze SA opening, of deze doubleert?
 
  Helvic   Helvic is een verdediging wanneer je 1SA opening wordt gedoubleerd.
 
  Lebensohl   Een verdediging wanneer de tegenpartij gaat tussenbieden op onze 1 of 2SA opening.
 
  Nilsland verdediging   De Nilsland Verdediging is een verdediging tegen een doublet na een 1SA opening van partner. Deze conventie is ontwikkeld door Mats Nilsland. De conventie kan gebruikt worden na een 1SA opening en/of ook na een 1SA volgbod van partner. Het enige nadeel van deze conventie is dat er geen gedoubleerde 1SA gespeeld kan worden.
 
  Rubensohl   Een conventie waarbij vanaf 2SA transfer wordt geboden nadat de tegenpartij tussenbiedt na onze 1SA opening. Een transfer 'naar' de kleur die de tegenpartij heeft geboden is Stayman en vraagt naar een nog niet geboden 4-kaart hoge kleur. 3 is mancheforcing maar ontkent een 4-kaart in de ongeboden hoge kleur en 3SA belooft een stop in de door de tegenpartij geboden kleur.
 
  Swine   De term Swine is een afkorting van Sebesfi-Woods-1-Notrump-Escape. Deze verdediging tegen een doublet op een 1SA opening is ontwikkeld in Australie, en wordt vooral gebruikt in het ACOL biedsysteem.
 
  Tegen Capelletti   Wanneer de tegenpartij natuurlijk in een kleur volgt is het normaal gesproken goed om voor straf te doubleren en alle andere biedingen als natuurlijk te gebruiken (Lebensohl).
Wanneer de tegenpartij conventioneel volgt, dan wordt de situatie totaal anders. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin een conventioneel bod voor straf te doubleren of een conventioneel 2 bod te doubleren met een Stayman betekenis wanneer het 2 bod van de tegenpartij met hun 2 bod beide hoge kleuren belooft
 
  Tegen MultiLandy   Wanneer de tegenpartij natuurlijk in een kleur volgt is het normaal gesproken goed om voor straf te doubleren en alle andere biedingen als natuurlijk te gebruiken (Lebensohl).
Wanneer de tegenpartij conventioneel volgt, dan wordt de situatie totaal anders. Het heeft bijvoorbeeld weinig zin een conventioneel bod voor straf te doubleren of een conventioneel 2 bod te doubleren met een Stayman betekenis wanneer het 2 bod van de tegenpartij met hun 2 bod beide hoge kleuren belooft
 
2 KLAVEREN Openingen en Antwoorden
 
  Aas tonend   Aas tonende antwoorden na een sterke 2 opening
Dit zijn antwoorden na een sterke conventionele 2 opening welke gebaseerd zijn op de theorie dat openaar met een sterke ongebalanceerde of semi-gebalanceerde hand meer geinteresseerd is in eerste partners eerste controles dan in zijn lange kleur of zijn algemene kracht
 
  Acol 2   2 is conventioneel en forcing. Het belooft een hand die sterk genoeg is om in een manche maximaal 1 down te gaan, maar meestal een sterkere hand. Deze 2 opening wordt meestal gecombineerd met de Zwakke 2 openingen de andere kleuren of met de Multi 2 of met Muiderberg.
Mogelijke conventionele antwoorden: Negatieve 2, Positieve 2 of de Negatieve 2 en neutrale 2
 
  Acol 2 (2)   De Sterke 2 Klaveren Opening is een conventioneel bod en het is heel goed mogelijk dat de openaar geen enkele klaveren kaart in zijn bezit heeft. Het is belangrijk te onthouden dat de hand van openaar practisch zo sterk is dat hij waarschijnlijk zonder steun van partner een manche kan spelen. Er zijn echter omstandigheden dat zo'n manche niet helemaal dicht hoeft te zijn. Dit is de reden dat de 2 klaveren opening niet absoluut mancheforcing is.
 
  Albaran   Deze conventie wordt alleen door de antwoordende hand gebruikt na partners 2 opening. Albarran is een aas-tonende conventie, welke informatie verschaft over het bezit van partners tophonneurs voordat de 2 openaar zijn hand heeft kunnen omschrijven.
 
  Albert 2 opening
en antwoorden
  Het is onbekend wie deze conventie heeft ontwikkeld. De Albert 2 opening en antwoorden gaat niet meer op na tussenbiedingen van de tegenpartij, maar een doublet door de tegenpartij wordt niet als storend gezien.
 
  Alternatieve 2   - De betreffende opening wordt toegepast met 3 t/m 10 punten.
- In beginsel bevat de hand minimaal 2 vierkaarten in de beide hoge kleuren.
- Alle overige handen die je normaal in de 2 klaver opening hebt zitten, zoals de bekende sterke
- Acolvarianten kunnen gewoon gehandhaafd blijven.
- Bijkomend voordeel: de opening is bijzonder lastig te bestrijden en geeft in geval van tegenspelen van contracten partner vaak nuttige informatie.
- Bijkomend nadeel: ook de tegenpartij beschikt over die informatie.
 
  Antwoorden op een sterke 2 opening   In de loop der jaren zijn er veel conventies ontwikkeld om je kaart te omschrijven na een sterke 2 opening. Het is natuurlijk niet alleen van belang het eerste antwoord als omschrijvend te beschouwen, maar de verdere biedingen zijn ook zeer belangrijk.
De Kaplan, Gamma, Natuurlijke, Kokish en Martelsby antwoorden na een sterke 2 opening worden uitgebreid besproken en lijken mij in de genoemde volgorde ook de meest duidelijke en/of effectieve methodes.
 
  Automatisch 2   antwoord na een sterke 2 opening
Dit conventionele antwoord wordt nog veel gebruikt. Het 2 antwoord op de sterke conventionele 2 opening geeft geen enkele info aan de openaar en vraagt alleen naar de kracht en verdeling van de openaar.
 
  Brabants Bont   Met de invulling van allerlei zwakke twee openingen, komen de sterke handen steeds meer in het gedrang. Met name onevenwichtige handen leveren vaak problemen op. In Teckel worden de sterke handen, met slechts één biedbare kleur via 2 aangeboden. In de 2-opening worden de twee- en driekleurenspellen ondergebracht. Ook deze opening kent haar zwakke variant: een zwak -spel.
 
  CAB   C.A.B. antwoorden na een sterke, conventionele 2 opening is onderdeel van het C.A.B. Biedsysteem. Deze antwoorden zijn ook onderdeel van het Acol Biedsystem dat met wat kleine wijzigingen in Engeland en Australie gebruikt wordt(werd).
 
  Controle   tonende Antwoorden na een sterke 2 opening
Dit systeem is ontwikkeld uit verschillende Italiaanse biedsystemen. De bedoeling is om met het eerste antwoord het aantal azen en heren aan te geven. Ook wel Stap antwoorden genoemd.
 
  Deense Controle   tonende antwoorden na een sterke 2 opening
Het originele concept is afkomstig van de Controle Tonende antwoorden (ook: Stap antwoorden) na een sterke, conventionele 2 opening. Bekijk eerst de originele antwoorden en pas daarna de versie zoals voorgesteld door Lars Blakset en Soren Christiansen uit Denemarken.
 
  Gamma   Antwoorden na een sterke 2 opening
Deze antwoorden na een sterke, conventionele 2 opening zijn ontwikkeld door Édouard Lachand. Hij ontwikkelde ook het Gamma System, waar de 2 opening twee verschillende betekenissen heeft.
 
  Goedkoopste   lage kleur als tweede negatief antwoord na een sterke 2 opening
Een manier om ook met een zeer slechte hand verder te bieden.
 
  Herbert tweede negatief   De "Herbert Second Negative" zoals deze conventie oorspronkelijk heet focust zich met name op deze sterke openingen, waar partner kan aangeven of zijn puntenaantal dicht bij 0-punten of dichter bij zo'n 7 punten ligt.
 
  Huddle   De 2 opening belooft een tweekleurenspel zoals een:
-Tweekleuren spel en met minimaal 5 kaart
-Tweekleuren spel en met minimaal 5 kaart
-Tweekleuren spel en / met minimaal 5 kaart
-Tweekleuren spel en / met minimaal 5 kaart
 
  Humbug   Zie de Alternatieve 2, de Tilburgse Twee, of eventueel de Ekren 2.
 
  Jacoby Stap   antwoorden na een sterke 2 opening
Het originele concept is afkomstig van de Controle Tonende antwoorden (ook: Stap antwoorden) na een sterke, conventionele 2 opening. Bekijk eerst de originele antwoorden en pas daarna de versie zoals voorgesteld door Oswald Jacoby.
 
  Kaplan Controle   Tonende antwoorden na een sterke 2 opening
Het originele concept is afkomstig van de Controle Tonende antwoorden (ook: Stap antwoorden) na een sterke, conventionele 2 opening. Bekijk eerst de originele antwoorden en pas daarna de versie zoals voorgesteld door Edgar Kaplan.
 
  Kokish Relay   In Standard American en vele andere biedsystemen is 2 de enige sterke opening en in het biedverloop 2 - 2 - 2SA belooft het 2SA bod een gebalanceerde 22-24 hand. Met een gebalanceerde 25+hand moet er dus met 3SA of via 2 - 2 - 3SA geboden worden.
Dit is niet erg bevredigend; vandaar de Kokish Relays.
 
  Martelsby   Antwoorden na een sterke 2 opening
De basis voor dit systeem zijn de Controle Tonende antwoorden (ook Stap voor Stap antwoorden) na een sterke, conventionele 2 opening. Deze variant combineert niet alleen de mogelijkheid om het aantal controles van partner te tonen, mar ook de plaats waar deze controles aanwezig zijn.
 
  Monaco   Antwoorden na een sterke 2 opening
Deze antwoorden zijn onderdeel van het Monaco Biedsysteem. Over het algemeen tonen de eerste antwoorden het aantal azen en heren plus de kracht van de hand. Daarna is het conventioneel mogelijk om informatie over de vrouwen uit te wisselen.
 
  Monaco (gemodificeerde)   Antwoorden na een sterke 2 opening
Deze antwoorden zijn onderdeel van het Monaco Biedsysteem. Alleen het eerste 2 ruiten antwoord is conventioneel.
 
  Multi 2   De 2 opening is ofwel standaard (sterk, semi- of mancheforcing in een kleur of een gebalanceerde hand met 23 of meer punten) of zwak met een lange ruitenkleur. Dus de 2 belooft :
1: acht speelslagen in iedere willekeurige kleur, of
2: een gebalanceerde had met 23+punten, of
3: een zwakke hand (5-9 punten) met een 6+kaart ruiten
 
  Natuurlijke   antwoorden na een sterke 2 opening
Deze antwoorden worden gebruikt na een conventionele 2 opening van partner, en is compleet natuurlijk behalve het eerste 2 antwoord dat conventioneel en negatief is. Alle andere antwoorden zijn natuurlijk en positief.
 
  Negatief   2 antwoord na een sterke 2 opening
Een antwoord dat minimale kracht belooft na een forcing 2 opening.
 
  Negatief   2 antwoord en 2 als neutraal antwoord na een sterke 2 opening
Met twee verschillende antwoorden na een sterke conventionele 2 opening.
 
  Nieuw Zuid   Wales antwoorden na een sterke 2 opening
Het originele concept is afkomstig van de Controle Tonende antwoorden (ook: Stap antwoorden) na een sterke, conventionele 2 opening. Bekijk eerst de originele antwoorden en pas daarna deze versie welke een variant is van het Weense systeem.
 
  Positief 2   antwoord na een sterke 2 opening
Een afspraak waar het enige positieve antwoord na een sterke conventionele 2 opening, 2 is.
 
  Rosenkranz   Controle Tonende antwoorden na een sterke 2 opening
Het originele concept is afkomstig van de Controle Tonende antwoorden (ook: Stap antwoorden) na een sterke, conventionele 2 opening. Bekijk eerst de originele antwoorden en pas daarna de versie zoals voorgesteld door George Rosenkranz, waar niet alleen het aantal controles wordt aangegeven maar ook eventuele stoppers voor een eventueel SA contract.
 
  STAP   Dit systeem is ontwikkeld uit verschillende Italiaanse biedsystemen. De bedoeling is om met het eerste antwoord het aantal azen en heren aan te geven. Ook wel Controle Tonende Antwoorden na een sterke 2 opening genoemd.
 
  Tilburgse Twee   Dit is een conventionele 2 opening welke 5-11 punten en een 5-4, 5-5 of 6-4 in de hoge kleuren belooft. Er bestaan hierover vele varianten.
Het 2SA antwoord vraagt om verdere informatie.
 
  Twee harten als   negatief antwoord na een sterke 2 opening
Onder de vele antwoorden na een sterke conventionele 2 opening tonen de volgende eerste antwoorden distributie en eventueel het aantal waardes dat de antwoordende hand bezit.
 
Andere Openingen op 2-Niveau en Antwoorden
 
  2SA Opening Hoog of Laag Preëmpt   Een 2SA hoog-laag opening belooft 7-10 punten met een 5-5 verdeling in de lage kleuren of 7-10 punten met een 5-5 verdeling in de hoge kleuren.
 
  D&A   Multi openingen op twee niveau met zwakke en sterke varianten.
 
  Acol sterke 2 openingen   2, 2 en 2 openingen zijn sterk en beloven 8 of 9 slagen. mancheforcing handen en sterke gebalanceerde handen met tenminste 23 punten worden met 2 geopend.
 
  Alternatieve
2/
  - De betreffende opening wordt toegepast met 3 t/m 10 punten.
- De hand bevat minimaal een 5-kaart in de geopende hoge kleur en een 4+kaart in de andere hoge kleur.
 
  Bailey Zwakke Twee   Na een opening op 2-niveau is het voor de tegenpartij moeilijker in de beperktere biedruimte het voor hun beste contract te bereiken. Het doel van de zwakke openingen is om voor u het beste contract te bereiken en ten tweede om het voor de tegenpartij moeilijker te maken het hunne te bereiken.
 
  Ekren 2   Dit is een conventionele 2 opening welke 5-11 punten en een 5-4, 5-5 of 6-4 in de hoge kleuren belooft. Er bestaan hierover vele varianten.
Het 2SA antwoord vraagt om verdere informatie.
NB: op de 4e hand belooft de Ekren 2 exact 5-5 in de hoge kleuren en 10-12 punten.
 
  Flannery 2   Een conventie waar een 4-5-2-2, 4-5-3-1 of 4-5-1-3 hand met 11-15 punten geopend wordt met 2. Het geeft een goed omschreven beeld van de geopende hand, maar het is nogal weinig om alleen voor deze handen de 2 opening te gebruiken.
 
  Gerto 2-openingen   Gerto 2-openingen zijn zwakke openingen op 2-niveau. Sterke openingen worden geopend met 1 waarna 2 wordt herboden met de betekenis van een sterke 2 opening.
 
  Henri   De Henri-conventie is een conventie die erg lijkt op de Poolse twee openingen. De conventie is tweeledig, nl:
1: een sterke hand, of
2: een zwakke hand met een tweede lagere kleur.
De sterke variant is de ouderwetse sterke twee opening, en de zwakke variant lijkt op de Muiderberg conventie.
 
  Kameleon Twee Openingen   Deze conventie is gebaseerd op openingen op twee-niveau en deze openingen, uitgezonderd de 2 opening, beloven één- en/of meerkleurenspellen.
 
  Keen's Twee Openingen   Het systeem beschrijft een compleet biedsysteem voor openingen op 2-niveau. De openingen bevatten zwakke en sterke varianten.
Een opening op 2-niveau belooft algemeen een sterke twee in de geboden kleur óf een zwak twee kleuren spel in de hoger overgebleven kleuren. Een opening van 2 is hierop een uitzondering en wordt gespeeld volgens het Tartan Systeem. De 2 en 2 opening kunnen ook een sterke gebalanceerde hand aangeven.
 
  Lorenzo zwakke twee   De Lorenzo Twee is het ultieme Zwakke Twee bod. Het wordt alleen toegepast in niet-kwetsbare situaties. Met een zwakke hand is men verplicht op 2-niveau te openen. Het systeem is ontwikkeld en wordt(werd?) gespeeld door Sjoert Brink en Erik Oltmans.
Omdat de Lorenzo Twee Biedingen verplicht zijn moet er zelfs op handen
als xxxx - xxx - xxx - xxx geopend worden.
(Altijd en alleen niet kwetsbaar dus).
 
  Lucas Twee biedingen   Dit is een zwakke 2/ opening met een 5-kaart in de geboden hoge kleur en een 4-kaart in een lage kleur. Zie: Muiderberg.
 
  Mini-Roman   De 4-4-4-1 handen zijn nogal moeilijk te bieden in een natuurlijk biedsysteem. De Romeinse 2 opening biedt voor deze handen een goede oplossing voor deze 4-4-4-1, 0-4-4-5, 0-4-5-4, 4-0-4-5 en 4-0-5-4 handen.
 
  Mookerhei   Deze conventie gebruikt het 2 en 2 bod om te transfereren naar de opvolgende kleur. De kracht van de hand kan zowel heel zwak zijn of ook sterk.
 
  Muiderberg   Een typisch Nederlandse conventie waarin een 2 of 2 opening precies een 5-kaart belooft in de geboden kleur en tenminste een 4-kaart in een lage kleur met 5-11 punten.
 
  Multi 2   Een van de varianten van de Multi 2 opening is dat de 2 opening een gebalanceerde hand met 22-23, 26-27 punten, of een zwakke hand met een lange hoge kleur (6-11 punten), of een sterke 4-4-4-1 (20+ punten) belooft
 
  Multi 2 wordt verstoord   Wat te doen wanneer uw 2 wordt verstoord?
 
  Multifunctionele 2-openingen   Een opening op 2-niveau kan verschillende betekenissen hebben, o.a. de volgende:
1- Een zwak spel in de opvolgende kleur (2 is dan zwakke )
2- Een mancheforcing 2-kleuren spel
3- Een sterke SA hand.
 
  Myxomatose 2-openingen   Myxomatose is een systeem van openingen op 2-niveau en hoger. Het is beschreven door Bob Sebesfi (ook bekend van de SWINE conventie). Alhoewel de naam wat luguber over komt is deze te verdedigen vanwege de specifieke aard en opties, vandaar de naam "Ziek Konijn".
 
  Noorse 2   Je opent twee harten met een 4+/ en 5+/.
Afhankelijk van de kwetsbaarheid ligt de ondergrens voor die opening ongeveer bij 5 punten. Het maximum bepaal je aan de regel van 20. Dus 10 punten. (Op de 3e en 4e hand mag het ook met twee vierkaarten en ligt de bovengrens derhalve bij 11 punten)
Voor de tegenstanders kaap je het gehele tweeniveau weg. Zij mogen op drie hoogte uitzoeken of er voor hen wellicht een klaveren of ruiten contract in zit. Het grote voordeel van de Noorse twee tegenover 2 (Ekren) of 2 (Tilburgse twee) is dat de tegenstanders direct moeten reageren, immers zij weten niet of ze nog een keer aan bod komen om te bieden. De verdediging tegen de 2 opening is daarmee een stuk lastiger geworden.
Zelfs een 6-kaart harten of schoppen behoort tot de mogelijkheden. In dat geval kan de openaar zijn 6-kaart nog een keer bieden, als partner of de tegenstanders hem daarvoor nog de gelegenheid biedt.
 
  Ogust   Dit is een conventioneel 2SA bod nadat partner geopend heeft met een zwakke twee. Het 2SA antwoord vraagt naar de kracht van de zwakke twee opening. Ook kan Ogust gebruikt worden nadat partner een zwak sprongvolgbod heeft gedaan.
 
  Pender 2-Openingen   Bij de Pender 2-Openingen wordt de 2 opening niet gebruikt. De 2 opening heeft (uitgeklede) multi betekenis en de 2/ opening lijkt enigszins op de Muiderberg openingen met dat verschil dat de lage kleur ook een 5-kaart moet zijn.
 
  Polish Scissors   Deze 2 opening belooft tenminste een 5-5 verdeling in twee willekeurige kleuren. De kracht van dit bod belooft ofwel 5-10 punten of een hele sterke hand (10 slagen) met tenminste een 5-5 verdeling in de lage kleuren (/) indien het een sterk spel betreft.
 
  Poolse 2   De Poolse 2 opening belooft: 5-10 punten met een 5+/5+ met tenminste één hoge kleur.
De juiste benaming van deze conventie is eigenlijk de "Wilkosz" 2.
 
  Romeinse 2   De 4-4-4-1 handen zijn nogal moeilijk te bieden in een natuurlijk biedsysteem. De Romeinse 2 biedt een goede oplossing voor deze 4-4-4-1, 0-4-4-5, 0-4-5-4, 4-0-4-5 en 4-0-5-4 handen. Wanneer u de Romeinse 2 speelt geldt daarvoor een punten kracht welke afhankelijk is van de kracht van uw 1SA opening.
 
  Sterke Twee   Een fundumenteel onderdeel van het classieke Acol biedsysteem.
Openingen van 2// zijn sterk met acht tot negen speelslagen. Deze openingen zijn forcing met tenminste 8 speelslagen en vaak 15+punten.

  Ax Met deze hand zou je met een sterke 2 kunnen openen. De hand bevat zo'n 8½ - 9 slagen.
  AHBxxx
  AHx
  xx

In plaats van de Sterke Twee wordt tegenwoordig vaak de Zwakke Twee, Muiderberg en/of Multi gespeeld.
 
  Tartan Twee   Tartan biedingen zijn openingen in een hoge kleur op 2-niveau, 2 en 2, en hebben een multi-betekenis; ze zijn of zwak (7-11) of heel sterk. De beste verdediging tegen deze conventie is te wachten tot ze op 3-niveau geboden hebben en dan pas te doubleren!!
 
  Wilcosz 2   De 2 "Wilkosz" opening belooft: 5-10 punten met een 5+/5+ met tenminste één hoge kleur.
Deze conventie wordt ook wel eens de Poolse 2 genoemd.
 
  Zwakke Twee Openingen   De Zwakke Twee is een zeer effectieve opening. De Zwakke Twee opening is in principe een preëmptief bod waarvan de bedoeling is dat de tegenpartij moeilijker of liever helemaal niet in de bieding komt. Wanneer u afgesproken hebt dat 2 een sterke conventionele opening is welke verschillende sterke handen kan bevatten, blijven slecht 2, 2 en 2 over als Zwakke Twee opening.
 
Verder bieden
 
  2SA herbieding met sprong   Wanneer u een hand bezit die te sterk is voor een 1SA- en te zwak voor een 2SA opening zult u vaak op 1-niveau in een lage kleur openen, om daarna, na partners antwoord op 1-niveau, naar 2SA te springen.
 
  4e Kleur Forcing   In een biedverloop zoals 1-1-2-2 wordt vaak de 4e kleur gespeeld (dus hier 2) hetgeen conventioneel en forcing is. Er zijn echter nogal wat afspraken die u onderling moet maken. Is in het biedverloop 1-1-1-1 , 1 4e kleur?
 
  Baron 2SA   Wanneer partner met 1 in een kleur opent en jij hebt 15-17+ punten zonder 5-kaart hoog, dan bied je 2SA. Wanneer je wel een 5-kaart hoog bezit bied je natuurlijk, of doe je een sprongbod wanneer het een heel mooie kleur betreft. De herbiedingen van de openaar tonen 4-kaarten, van onder af aan geboden (Baron is manche forcing en slempoging). Een ‘reverse' bod belooft geen extra waarden zoals dat het in normale omstandigheden wel zou doen
 
  Californisch Cuebod   zie: Westers Cuebod, Cue biedingen in de kleur van de tegenpartij.
 
  CBS   Check Back Stayman. Een bod van 2 nadat een van de partners 1SA heeft herboden. Het vertelt partner dat eerder geboden kleur langer is dan het eerste bod beloofde en volgens veler afspraak is het manche forcing.
Een alternatieve manier om zo te bieden is NLF (Nieuwe Lage kleur Forcing).
Zie ook: Gazzilli
 
  Checkback Stayman   Zie CBS.
 
  Checkback Stayman, Two Way   Two Way Checkback, dat door Kit Woolsey werd geintroduceerd in een artikel in "Bridge Today", gebruikt partners herbiedingen van twee in een lage kleur na een 1SA herbieding als conventioneel en forcing. Op de Woolsey-manier, 2 transfereert naar 2 en is bedoeld om 2 of 3 te kunnen spelen, of het is een manche-invitatie met uiteenlopende waarden. 2 over 1SA is conventioneel en forcing.
 
  Chinese Stayman?   Na partners opening op 1 niveau in een lage kleur zijn er verschillende mogelijkheden om toch je kaart nauwkeurig te omschrijven na een 1SA volgbod van de tegenpartij (TP). Zelf geef ik in dit geval het strafdoublet op en gebruik ik dat om met een zwakke hand in een lage kleur te kunnen eindigen en wordt 2 gebruikt als een soort Stayman en de 2 en 2 zijn dan transfers voor harten en schoppen (Jacoby).
 
  Crowhearts   Wanneer u met 1 opent en 1SA herbiedt na partners 1 antwoord dan kunnen de volgende mogelijkheden zich voordoen:
a. U bezit een gebalanceerde hand met 15-16 punten.
b. U bezit een 2-5-3-3, 3-5-2-3 of 3-5-3-2 verdeling met 12-14 punten.
Partner zou kunnen passen, maar er zijn ook diverse mogelijkheden, te beginnen met het Crowhearts 2 bod. Dit 2 bod vraagt naar openaars puntenkracht en verdeling.
 
  Crowhurst   Een 2 bod door de antwoordende hand nadat de openaar 1SA heeft herboden. Crowhurst wordt gespeeld in die gevallen waar het 1SA bod een wijde range aan punten (12-16) belooft. Het 2 bod informeert dan ook in de eerste plaats naar die range. Ik prefereer dan ook CBS boven deze conventie (alhoewel de term Crowhurst ook vaak wordt gebruikt wanneer men CBS (Check Back Stayman) speelt).
 
  Cue Bod   Vaak een bod in een kleur waarin het partnership absoluut niet in wil spelen. Vaak wordt er een Cue Bod gedaan nadat de troefkleur is vastgesteld, en toont het een controle in die geboden kleur.
 
  Fit bid   Een sprongbod in een nieuwe kleur na partners opening belooft een goede kleur en steun in partners geboden kleur. Dit is ronde forcing.
 
  Forcing Bod   In bridge is ieder bod waarmee partner verplicht wordt nog te bieden een forcing bod genoemd. Een bieding dus waarop de partner volgens afspraak zodanig moet reageren dat de eerste partner een volgende kans krijgt om te bieden. Dit betekent dat de partner een bod moet doen, tenzij er intussen door de tegenpartij een doublet of ander bod is gedaan.
 
  Fragment Bod   Het Fragment bod is een conventie ontwikkeld door Monroe Ingberman. Het is normaal gesproken een sprong bod, vaak ook met dubbele sprong, door de openaar of door de partner van de openaar, waarmee een fit wordt getoond in partners kleur met een singleton of renonce in de 4e kleur.
 
  Fulwiler vraagbod   De conventie kan, zodra er een fit is gevonden, op een zeer laag niveau worden toegepast. Het is de bedoeling dat wanneer er een fit is gevonden om informatie over uw controles uit te wisselen. De controles bestaan uit singletons, renonces welke u kunt doorgeven zelfs voordat het mancheniveau bereikt is
 
  Gazzilli   Gazzilli is een conventioneel bod van 2 van de openaar nadat hij met 1/ geopend heeft en partner met 1 of 1SA heeft geantwoord. Gazzilli is een conventioneel bod van 2 van de openaar nadat hij met 1/ geopend heeft en partner met 1 of 1SA heeft geantwoord. Het 2 is forcing, maar het partnership zal, behalve wanneer het echt niet anders kan, normaal gesproken niet in een lage kleur spelen.
Gazzilli is niet een conventie die speciaal voor 2/1 ontworpen, Het is een conventie die heel goed is in te passen in eenvoudige biedsystemen. Gazzilli zorgt er o.a. voor dat er goed onderscheid gemaakt kan worden tussen 5-4 en 5-5 handen.
 
  Gericht vraagbod   "Directional Asking Bid" (DAB)
Dit is een cue bod in de kleur van de tegenpartij, vragend om SA te bieden, wanneer partner een ½-stop heeft in die kleur. Een ½ stop is zoiets als Vx, Bxx, singleton H of iets beters. Het is bijna vergelijkbaar met het Westers cue bod, waar het Westers Cue bod vraagt om een hele stopper.
 
  Good-Bad 2SA   Een conventie waar het 2SA bod wordt gebruikt om verschil te kunnen laten zien tussen goede en slechte handen. Zoals ook in de Lebensohl-conventie, zijn biedingen op 3-niveau sterker dan biedingen op 3-niveau nadat eerst 2SA is geboden.
 
  Help Suit Trial   Wanneer partners op 2-niveau een fit hebben gevonden, is een bod in een nieuwe kleur help-suit en vraagt partner met steun in deze kleur de manche te bieden.
 
  Hoge Reverse   Een biedverloop waar de openaar op 3-niveau een nieuwe kleur herbiedt. Bijvoorbeeld 1-1-3. Deze 3 maakt de bieding manche forcing.
 
  Ingberman   Monroe Ingberman, een matimaticus uit New York, ontwikkelde, evenals Splinter en Fragment biedingen en het forcing 3SA antwoord op een 1/ opening, deze conventie.
Deze conventie kan worden toegepast, wanneer uw partner reverse biedt, terwijl u slecht een minimale hand met zo'n zes of zeven punten bezit. Uw puntenkracht lijkt onvoldoende om een manche te kunnen spelen. Wanneer uw partner slechts zestien of zeventien punten bezit voor zijn reverse bod, is het wel van belang dat hij weet dat u zwak bent. Zie deze bieding:
 
  Jan de Ruiter   Met de Jan Ruiter conventie wordt het biedprobleem opgelost, dat optreedt, wanneer er een hoge kleur wordt gesteund en we niet weten of dit met een drie- of vierkaart is gedaan.
 
  Jump Shift   Een Jump Shift is een bod in een nieuwe kleur op een niveau dat één hoger is dan nodig. U moet afspreken of u nu een sterke of zwakke sprong speelt.
 
  Last Train   Het 'Last Train' Cuebod is een bod direct onder de afgesproken troefkleur. Bijvoorbeeld in onderstaand biedverloop
 Openaar Partner
 1 3
 4 4
gebruikt de openaar het 4 bod om als laatste mogelijkheid onder het manche-niveau partner te vertellen dat hij sleminteresse heeft, maar niet sterk genoeg is boven het manche-niveau te bieden. Het 4 bod belooft niet iets in ruiten.
Dit 4 bod wordt ook wel Squeeze Cuebid genoemd.
 
  Long Suit Trial   De bedoeling van deze conventie is om te ontdekken of er een redelijke manche te behalen is door middel van het onderzoek naar hulp in een tweede kleur. Normaal gesproken wordt de Long Suit Trial alleen maar gebruikt indien er een hoge kleur contract gespeeld gaat worden.
 
  LST
Long Suit Trial
  De bedoeling van deze conventie is om te ontdekken of er een redelijke manche te behalen is door middel van het onderzoek naar hulp in een tweede kleur. Normaal gesproken wordt de Long Suit Trial alleen maar gebruikt indien er een hoge kleur contract gespeeld gaat worden.
 
  Magister Check Back   Magister (soms PRO genoemd) is een conventioneel 2 bod waarmee de antwoordende hand informatie vraagt over de in de eerste ronde geboden hoge kleur van de openaar.
 
  Nieuwe Lage kleur Forcing   NLF. Dit is een variant op Checkback Stayman waarbij na een 1 opening en een antwoord van 1SA de openaar 2 herbiedt (waarmee hij een mooie hand belooft en partner vraagt naar een 3-kaart hoog). De herbieding van 2 blijft zodoende bewaart als een zwak en natuurlijk antwoord.
Zie ook: Checkback Stayman, Ping-Pong en Roudi.
 
  NLF   Nieuwe Lage kleur Forcing.
Dit is een variant op Checkback Stayman waarbij na een 1 opening en een antwoord van 1SA de openaar 2 herbiedt (waarmee hij een mooie hand belooft en partner vraagt naar een 3-kaart hoog). De herbieding van 2 blijft zodoende bewaart als een zwak en natuurlijk antwoord.
Zie ook: Checkback Stayman, Ping-Pong en Roudi.
 
  Parrot   Puppet and Relay Responses Over Two no-trump herbiedingen
Dit is een conventie welke het gebruik van de Wolff Sign-off en de Nieuwe Lage Kleur Forcing conventie combineert in situaties waar partner met 1 in een lage kleur opent en jij 1 in een hoge kleur antwoordt en partner daarna 2SA(18-19) herbiedt.
 
  Ping-Pong   Nadat de openaar 1SA herbiedt is 2 conventioneel en vraagt aan openaar 2 te bieden. De antwoordende hand kan nu zijn hoge kleur bieden (ronde forcing met tenminste inviterende waarden) om zodoende een 3-kaart steun bij partner te vinden.
 
  Puppet   Een conventioneel bod dat partner vraagt een specifiek bod te doen (meestal een bod in de opvolgende kleur). Lebensohl is hiervan een goed voorbeeld. Puppet wordt soms ook gebruikt om een transfer sessie op te zetten.
 
  Reverse   Een reverse bod wordt gedefinieerd als een ongedwongen bod op 2-niveau in een kleur die hoger is dan uw eerst geboden kleur, of een een bod op 3-niveau in een lagere dan de eerst geboden kleur. Omdat partner zijn voorkeur nu slechts op 3-niveau kan aangeven moet u wel een sterke (16+) hand hebben. Een 'Reverse' bod belooft ook meer lengte in de eerst geboden kleur dan in de tweede.
 
  Reverse Drury   Dit is min of meer de standaard versie van de door Drury ontwikkelde conventie. Na een opening in een hoge kleur op 3e of 4e hand, in 't bijzonder schoppen en wat minder vaak harten, toont (gepaste) partner met 2 een sterke verhoging met tenminste een 3-kaart steun en 10-12 punten.
 
  Roudi   Een variant op Checkback Stayman.. Nadat de openaar 1SA herbiedt, is 2 conventioneel en vraagt om info. De 2 bieder heeft tenminste een inviterende hand en zoekt normaal gesproken naar een 3-kaart steun in zijn geboden hoge kleur.
 
  Short Suit Trial   De bedoeling van deze conventie is om te ontdekken of er een redelijke manche te behalen is door middel van het onderzoek naar hulp in een tweede kleur; dit kan zijn lengte of juist het ontbreken van lengte in die kleur.
 
  Splinters   Een Splinter is een onnodige dubbele sprong in een nieuwe kleur, of vier in een lage kleur van de openaar, belooft steun in de laatst geboden kleur en een nul- of singleton in de geboden kleur. Wanneer je een 'reverse'-bod forcing speelt (zoals bijna iedereen tegenwoordig), kun je een enkele reverse sprong bieden met een singleton en een dubbele reverse sprong met een renonce.
 
  SST
Short Suit Trial
  De bedoeling van deze conventie is om te ontdekken of er een redelijke manche te behalen is door middel van het onderzoek naar hulp in een tweede kleur; dit kan zijn lengte of juist het ontbreken van lengte in die kleur.
 
  Switch   Marty Bergen heeft naast het ontwikkelen van een aantal (Bergen) conventies ook nog enkele andere bridge ideeen naar voren gebracht; waaronder het Switch principe.
Het idee is dat wanneer de tegenpartij tussenbiedt wij de overgebleven kleuren omgekeerd bieden.
 
  Trial Bod   Wanneer partners op 2-niveau een fit hebben gevonden, is een bod in een nieuwe kleur help-suit en vraagt partner met steun in deze kleur de manche te bieden. Gebruikelijker is het om deze biedingen Help-Suit-Trial te noemen.
 
  Two Way Checkback Stayman   Two Way Checkback, dat door Kit Woolsey werd geintroduceerd in een artikel in "Bridge Today", gebruikt partners herbiedingen van twee in een lage kleur na een 1SA herbieding als conventioneel en forcing. Op de Woolsey-manier, 2 transfereert naar 2 en is bedoeld om 2 of 3 te kunnen spelen, of het is een manche-invitatie met uiteenlopende waarden. 2 over 1SA is conventioneel en forcing.
 
  Valse Preferentie   Indien uw partner, meestal de openaar, twee kleuren heeft geboden en u een langere kaart bezit in zijn tweede kleur, gaat u ondanks dat toch zijn eerste kleur steunen.
De meest voorkomende situatie is, wanneer uw partner met een kleur opent en na uw antwoord in een kleur of SA, een tweede kleur biedt.
 
  Vierde Kleur   Je kunt de 4e kleur op verschillende manieren bieden.
1: Gewoon bod in de 4e kleur - Dit bod zegt niets over de kleur. Het is min of meer een vraagbod.
2: Sprongbod in de 4e kleur - Dit bod is echt (minimaal 4-kaart) en mancheforcing
3: Herhaling van de 4e kleur - Sterk en slem/mancheforcing , het behoeft niet te betekenen dat er steun is
 
  Void-RKC   Void RKC wordt gebruikt nadat een fit is ontdekt in een van de hoge kleuren en waarna een van de partners een korte kleur belooft, een singleton of renonce. Een bod in de opvolgende kleur(SA) is daarna een vraagbod. Wanneer na dit vraagbod de weer daarop volgende kleur wordt geboden, dan wordt daarmee een renonce in de korte kleur aangegeven; een bod in een hogere kleur(SA) geeft het aantal azen aan (RKC).
 
  Wolff Sign-off   Verder bieden nadat partner sterk 2SA (18-19) herbiedt.
 
  XYZ   XYZ is een conventie waarbij de eerste drie biedingen van het partnership op 1-niveau plaats vinden. Het is een conventie welke structuur geeft aan het ongestoord bieden op laag niveau. U kunt hiermee op laag niveau aangeven of u een zwakke, inveterende of sterke mancheforcing hand bezit.
 
Preëmptief
 
  Preemptieve openingen   We maken het de tegenstanders het liefst zo moeilijk mogelijk om hun kaart te kunnen vertellen tijdens de biedperiode. Preemptieve biedingen kunnen daarbij goed van pas komen.
 
  Alder Transfer Preempts   Het Alder preëmptieve Transfer systeem houdt in dat er op 3- of 4-niveau geopend wordt. Het is de bedoeling dat:
1. de juiste hand het contract gaat spelen indien de opening op een gambling SA is gebaseerd.
2. er een opening wordt gelaten om in een 3SA contract te eindigen wanneer er normaal gesproken met 4/ geopend zou kunnen zijn.
 
  Gambling 3SA   Een opening van 3SA belooft een solide lange lage kleur zonder dekking in een van de andere kleuren.
 
  Namyats   Een conventie waarbij de 4 opening een sterke 4 opening belooft en de 4 opening belooft een sterke 4 opening.
De 4/ opening wordt geboden volgens de regel van 2 en 3.
 
  Transfer Preëmpts   Een opening van 3SA met een solide 7- of 8-kaart lage kleur zonder stop in de zijkleuren - Gambling 3SA - heeft als nadeel dat de verkeerde partner vaak de leider wordt. Evenzo, wanneer u met een echte lage kleur met 4 of 4 opent zult u dus het 3SA eindcontract niet kunnen spelen.
Vandaar deze conventie.
 
  Verdi Transfers   Verdi openingen zijn transfer openingen op 3-niveau. De bedoeling van deze zwakke bieding is om een preemptieve opening te doen en partner die hopelijk een wat sterkere hand heeft te laten spelen. De transfer opening kan ook two-way gespeeld worden door er bijvoorbeeld als tweede betekenis een sterke SA hand mee aan te geven. Er zijn paren die hier aan de 3 klaveren opening, naast de ruiten transfer, een SA hand met 28-29 punten betekenis geven, enz.
 
Volgbiedingen
 
  Gesthem   Een conventie waarbij een twee-kleurenspel wordt aangegeven na een opening van de tegenpartij.
Een bod op 2-niveau in de kleur van de tegenpartij belooft de uiterst overgebleven kleuren;
Een 2SA bod belooft de laagst overgebleven kleuren;
Een bod van 3 belooft de hoogst overgebleven kleuren.
 
  Gesthem, gemodificeerd   Evenzo als Ghestem, maar met de uitzondering: Na 1, is het Ghestem volgbod om de hoge kleuren te tonen niet 3 maar 3. Hierdoor kan 3 nog steeds gebruikt worden om een intermediate sprongvolgbod of een zwak sprongvolgbod te geven.
 
  Intermediate sprongvolgbod   Eén manier om aan de bieding deel te nemen nadat de tegenpartij heeft geopend is met een volgbod. Wanneer we een kleur zo goedkoop mogelijk bieden is dat een eenvoudig volgbod. We zijn echter niet gebonden om een kleur zo goedkoop mogelijk te bieden. We kunnen ook op 2-niveau of hoger volgen.
 
  Kleurrijk Cuebod   Het kleurrijke cuebod is een verdedigende methode om handen te tonen met een 5-5 verdeling, nadat de tegenpartij opende met een kleur.
 
  Leaping Michaels   Dit is een methode waarbij een tegenspeler, na een zwakke twee opening in een hoge kleur, een sprongbod doet van vier in een lage kleur.
Het bod toont een twee kleurenspel: de geboden kleur + de niet geboden hoge kleur, normaal gesproken met een 5-5 verdeling.
Dit vervangt het standaard Michaels Cue Bid, waardoor het cue-bod gebruikt kan worden als een vraagbod naar een stop in de kleur van de tegenpartij met de bedoeling om in 3SA te eindigen (waarschijnlijk heeft de cuebieder een lange lage kleur).
 
  Michaels Cue Bod   Een bod in de geopende kleur van de tegenpartij toont een twee-kleuren spel. Een cue in een geopende lage kleur belooft de hoge kleuren. Een cue in een geopende hoge kleur belooft de andere hoge kleur en een nog onbekende lage kleur.
 
  OBAR   Wanneer de tegenpartij onder het 2 niveau een fit heeft gevonden, zou u moeten overwegen om, zelfs zonder een voldoende sterk spel en direct achter het tweede bod van de tegenpartij, te gaan bieden.
 
  PEKO   Deze conventie behandeld volgbiedingen na een opening van één in een kleur van de tegenpartij.
Volgbiedingen van 2 t/m 2 tonen een twee-kleurenspel waarbij i) de laagst mogelijke bieding () de laagst overgebleven kleuren toont, ii) het daaropvolgende bod () de hoogst overgebleven kleuren en het daaropvolgende bod () de uiterste twee kleuren.
Volgbiedingen van 2 t/m 3() zijn transfers voor respectievelijk i) de laagst overgebleven kleur, ii) de daaropvolgende kleur en iii) de daar weer opvolgende kleur.
 
  Questem   Een conventie om 2-kleurenspellen aan te geven na een opening van de tegenpartij. Een verbetering ten opzichte van Gesthem is dat een cue van 2/ na een 1/ opening beide hoge kleuren belooft (zoals ook bij het Michaels cue bod). Maar beter dan bij Michaels worden alle 2-kleurenspellen beschreven.
 
  RAPTOR 1SA   Het idee om een 1SA volgbod te doen om een 5-4 twee kleurenspel aan te geven stamt al uit de jaren 80.
De conventie stond toen al bekend als het "Poolse 1SA volgbod" en ook in Zweden werd een dergelijke conventie al gebruikt door Magnus Lindkvist. De naam RAPTOR is echter geintroduceerd door Ron Sutherland die deze conventie publiceerde met als titel "wRAP around TORonto". De bedoeling van het 1SA volgbod is om een distributioneel spel aan te geven met precies een 4-kaart hoog en een 5+kaart laag.
 
  Romeins Sprongvolgbod   Na een opening van de tegenpartij belooft een spronvolgbod een twee-kleurenspel in de geboden kleur plus de kleur daar direct boven, niet de door de tegenparij geboden kleur.
 
  Sprong Cue   Een sprong volgbod in de kleur van de tegenpartij waarmee partner wordt gevraagd 3SA te bieden met een dekking in die kleur. De cue bieder heeft vaak een lange lage kleur met alle andere kleuren gedekt.
 
  Suction   Een volgbod in een willekeurige kleur belooft de naast hogere kleur, of twee andere kleuren. Dit staat bekend als een transfer omdat partner gevraagd wordt de opvolgende kleur te bieden.
Schematisch:
- 2: Belooft ruiten of schoppen en harten.
- 2: Belooft harten of schoppen en klaveren, beide zwarte kleuren.
- 2: Belooft schoppen of klaveren en ruiten, beide lage kleuren.
- 2: Belooft klaveren of ruiten en harten, beide rode kleuren.
- 2SA: Belooft ruiten en schoppen of klaveren en harten.
 
  Super Michaels   Deze conventie, of beter gezegd modificatie op de Michaels cuebod conventie is gebaseerd op dezelfde principes als het Michaels cuebod zelf, behalve dat een sprong cuebod in Michaels Cuebod beide hoge kleuren belooft en mancheforcing is.
 
  Truscott   Deze methode is ontwikkeld door Alan Fraser truscott. Met deze verdedigende conventie kan een 1- en 2-kleurenspel getoond worden. In de conventie worden ook Sprongbiedingen gebruikt welke een lang 1-kleurenspel beloven in de geboden kleur plus de kleur direct boven de geboden kleur.
 
  Unassuming Cue Bod   Dit is een Cue Bod nadat partner heeft gevolgd.
De tegenpartij opent en partner volgt met 1/ of 1 dan belooft een cue bod in de kleur van de tegenpartij een gezonde verhoging naar partners kleur op 3-niveau en een directe verhoging naar partners kleur op 3-niveau is dan preëmptief.
 
  Unusual SA   De Unusual SA is een conventie ontwikkeld om in een competitief biedverloop 2-kleurenspellen te kunnen bieden. Het idee achter de conventie is om biedruimte bij de tegenpartij weg te halen en uw hand zo duidelijk en snel mogelijk te omschrijven. Dit kan gedaan worden met een bieding: 2SA. Op deze pagina wordt de Unusual SA vergeleken met Michaels Cuebid, een bod in de kleur van de openaar, waarmee ook een 2-kleurenspel wordt aangegeven. De Unusual SA wordt vaak gebruikt na een opening in een hoge kleur van de tegenpartij.
 
  Zwak sprongvolgbod   Dit is een sprongbod in een nieuwe kleur met zo'n 5-9 punten. Er zijn paren die de puntenrange nog zwakker spelen. Het is een obstructief bod.
 
Signalen & Uitkomsten
 
  Download   Met behulp van deze link wordt een pdf file geopend met de signalen en uitkomsten hieronder beschreven.
 
  Signaleren   Signalen zijn een manier van de verdediging om informatie aan partner door te geven omtrent het bezit van of lengte in een of meerder kleuren.
Er zijn vele manieren om met behulp van de uitkomstkaart of door het bijspelen van een bepaalde kaart aan partner te tonen, te beloven en/of te informeren of een bepaalde kleur bevalt of niet. Deze verdedigende signalen zijn van groot belang en horen in ieder paar's afspraken thuis. De bedoeling van deze pagina is om een overzicht te geven van de mogelijkheden die er zijn om bepaalde signalen te geven.
 
  Attitude Signaal   Dit signaal toont hoe positief/negatief de signaleerder is met betrekking van deze uitkomst. De meest voorkomende methode die hiervoor gebruikt wordt is het Hoog-Laag Signaal.
 
  Count Signaal   Ook wel Lengte Signalen genoemd.
Het is een methode van een verdediger om zijn partner te vertellen hoeveel kaarten hij in een bepaalde kleur bezit.
 
  Derde van Boven   Wanneer er gestart wordt met "3e van boven" geldt de regel van 12. Wanneer er gestart wordt met "3e van boven" kan partner [maar ook de leider] de hoogte van een voorgespeelde kaart aftrekken van het getal 12; het resultaat daarvan is dan het aantal resterende kaarten van die kleur welke hoger zijn dan de voorgespeelde kaart.
 
  Distributie Signaal   Ook bekend als Count- of Lengte Signaal. Het principe is om eerst een hoge kaart en daarna een lage kaart bij te spelen om een even aantal kaarten aan te geven, en eerst een lage kaart en daarna een hoge kaart bij te spelen om een oneven aantal kaarten aan te geven.
De link verwijst naar her Count Signaal.
 
  Encrypted Signaal   Deze signalen geven heimelijke informatie over de hand van de bieder. Deze signalen zijn bij vele internationale toernooien verboden, zoals ook bij de ACBL (Amerikaanse Bridge Bond).
 
  Even-Oneven Signaal   Een manier van signaleren waarbij het bijspelen van een oneven kaart aangeeft dat je de voorgespeelde kleur wel bevalt en het bijspelen van een even kaart vertelt dat je de voorgespeelde kleur niet zo bevalt (en een Lavinthal betekenis kan hebben).
 
  Foster Echo   Dit signaal wordt gebruikt als deblokkerende aktie wanneer er verdedigd wordt tegen een SA contract. Met een 4-kaart wordt de op een na hoogste kaart bijgespeeld, gevolgd door de op twee na hoogste kaart. Met een 3-kaart wordt de op een na hoogste kaart bijgespeeld, gevolgd door de hoogste kaart.
Dus van VT62 wordt eerst de T bijgespeeld en daarna de 4. en van T62 wordt eerst de 6 bijgespeeld en daarna de T(ien).
 
  Hayden Truscott signaal   Deze conventie heet ook wel "Oddball", "Reese-signaal" en “Peter Smith-signaal". Het is dus een signaal en geen biedconventie. Het is een afspraak tussen de tegenspelers over de kleur waarin is uitgekomen tegen een contract, normaliter alleen tegen een SA-contract. Bij de eerste keer dat de leider of de blinde voorspeelt geeft elk van de tegenspelers informatie over de uitkomstkleur: onnodig hoog bijspelen vraag om de uitkomstkleur door te spelen, zo laag mogelijk bekennen is neutraal of negatief ten opzichte van de uitkomstkleur.
Zie Oddball, waar deze link naar verwijst, voor nadere info.
 
  Held   High Encourage Low Discourage -- Hoog=aanmoedigend en Laag=afwijzend.
Wanner je bijvoorbeeld V92 in een kleur hebt en partner speelt het aas dan wil je graag dat partner die kleur doorspeelt; dus speel je de 9 bij (aanmoedigend). Wanneer je T92 in die kleur hebt ben je niet geinteresseerd in die kleur en speel je de 2 (afwijzend).
Zie: Hoog-Laag Signaal
 
  Hoog-Laag Signaal   Ook simpelweg bekend als Echo, en in Engeland als peter. Het hoog laag bijspelen in een kleur vraagt partner de kleur door te spelen.
 
  Journalist Uitkomsten   De term Journalist komt waarschijnlijk door een aantal artikelen dat zo ongeveer in 1965 verschenen is in het Amerikaanse tijdschrift "Bridge Journal". Een voordeel van Journalist is dat er minder onduidelijkheid bestaat wanneer er van een serie als HBT9xx wordt gestart en een uitkomst met de 10 belooft in ieder geval een honneur zoals Aas, Heer of vrouw.
 
  Kleur preferentie Signaal   Dit is een methode van signaleren waarbij een verdediger aan partner vraagt een specifieke kleur terug te spelen. Deze methode, ontwikkeld door Hy Lavinthal, heeft een grote invloed gehad op het verdedigende aspect in bridge.
Het signaal heeft nooit betrekking op de voorgespeelde kleur en ook niet op de troefkleur. De essentie van het Kleur Preferentie signaal is het volgende: Wanneer een speler een kleur voorspeelt en het lijkt er op dat er een andere kleur doorgespeeld moet worden dan speelt partner een hoge kaart bij wanneer hij een hogere kleur terug gespeeld wil hebben en een lagere kaart wanneer hij een lagere kleur terug gespeeld wil zien.
 
  Lavinthal   Ook wel McKenny genoemd.
Wanneer een tegenspeler bij niet bekennen voorkeur wil aangeven voor een bepaalde kleur dan speelt hij een lage kaart met als voorkeur de laagst overgebleven kleur, en een hoge kaart voor de hoogst overgebleven kleur.
 
  Lengte Signalen   Ook wel Count Signalen genoemd.
Het is een methode van een verdediger om zijn partner te vertellen hoeveel kaarten hij in een bepaalde kleur bezit.
 
  McKenny   Ook wel Lavinthal genoemd.
Wanneer een tegenspeler bij niet bekennen voorkeur wil aangeven voor een bepaalde kleur dan speelt hij een lage kaart met als voorkeur de laagst overgebleven kleur, en een hoge kaart voor de hoogst overgebleven kleur.
 
  MUD Uitkomst   Middle Up Down.
Een signaleringssysteem waar van een 3-kaart eerst met de middelste kaart wordt uitgekomen en daarna de hoogste kaart wordt bijgespeeld om partner te laten zijn dat je een 3-kaart in die kleur bezit.
 
  Oddball   Deze conventie heet ook wel "Hayden Truscott signaal", "Reese-signaal" en “Peter Smith-signaal". Het is dus een signaal en geen biedconventie. Het is een afspraak tussen de tegenspelers over de kleur waarin is uitgekomen tegen een contract, normaliter alleen tegen een SA-contract. Bij de eerste keer dat de leider of de blinde voorspeelt geeft elk van de tegenspelers informatie over de uitkomstkleur: onnodig hoog bijspelen vraag om de uitkomstkleur door te spelen, zo laag mogelijk bekennen is neutraal of negatief ten opzichte van de uitkomstkleur.
 
  Peter Smith Signaal   Deze conventie heet ook wel "Oddball", "Hayden Truscott signaal" en “Reese-signaal". Het is dus een signaal en geen biedconventie. Het is een afspraak tussen de tegenspelers over de kleur waarin is uitgekomen tegen een contract, normaliter alleen tegen een SA-contract. Bij de eerste keer dat de leider of de blinde voorspeelt geeft elk van de tegenspelers informatie over de uitkomstkleur: onnodig hoog bijspelen vraag om de uitkomstkleur door te spelen, zo laag mogelijk bekennen is neutraal of negatief ten opzichte van de uitkomstkleur.
Zie Oddball, waar deze link naar verwijst, voor nadere info.
 
  Reese Signaal   Deze conventie heet ook wel "Oddball", "Hayden Truscott signaal" en “Peter Smith-signaal". Het is dus een signaal en geen biedconventie. Het is een afspraak tussen de tegenspelers over de kleur waarin is uitgekomen tegen een contract, normaliter alleen tegen een SA-contract. Bij de eerste keer dat de leider of de blinde voorspeelt geeft elk van de tegenspelers informatie over de uitkomstkleur: onnodig hoog bijspelen vraag om de uitkomstkleur door te spelen, zo laag mogelijk bekennen is neutraal of negatief ten opzichte van de uitkomstkleur.
Zie Oddball, waar deze link naar verwijst, voor nadere info.
 
  Reverse Distributie Signalen   Dit is een Zweedse variant op het Hoog-Laag Signaal. Wanneer partner een lage kaart bijspeelt op de uitkomst kleur toont dat een even aantal kaarten in die kleur en een hoge kaart dus een oneven aantal. Hiermee wordt vermeden dat van een dubbelton een ongewenste hoge kaart bijgespeeld zou moeten worden.
 
  Revolving Discards   Revolving Discards is een manier van bijspelen waarbij een kleur preferentie wordt aangegeven door het bijspelen van een kaart wanneer niet bekend kan worden. Er zijn twee methodes waarbij het effect hetzelfde is, maar de uitvoering licht verschilt:
1. Een lage kaart vraagt om de kleur onder de kleur waarmee het signaal wordt gegeven en een hoge kaart om de kleur erboven.
De kleuren worden verondersteld in een cirkel te liggen met schoppen onder de klaveren. Dus bij het aanspelen van harten zou een l
2. Een lage kaart vraagt om de laagst van de overgebleven kleuren terug te spelen en een hoge kaart om de hoogste van de overgebleven kleuren (Lavinthal).
 
  Romeinse Signalen   Wanneer partner een oneven kaart bijspeelt op de uitkomst is dat een aanmoedigend signaal in die kleur en vraagt partner die kleur door te spelen. Wanneer partner een even kaart bijspeelt op de uitkomst is dat NIET een aanmoedigend signaal in die kleur en vraagt partner een andere kleur terug te spelen.
-Een lage even kaart vraagt om de laagste van de twee overgebleven kleuren terug te spelen (geen troef, niet de voorgespeelde kleur).
-Een hoge even kaart vraagt om de hoogste van de twee overgebleven kleuren terug te spelen (geen troef, niet de voorgespeelde kleur).
 
  Romeinse-Lavinthal   Wanneer partner een oneven kaart bijspeelt op de uitkomst is dat een aanmoedigend signaal in die kleur en vraagt partner die kleur door te spelen. Wanneer partner een even kaart bijspeelt op de uitkomst is dat NIET een aanmoedigend signaal in die kleur en vraagt partner een andere kleur terug te spelen.
-Een lage even kaart vraagt om de laagste van de twee overgebleven kleuren terug te spelen (geen troef, niet de voorgespeelde kleur).
-Een hoge even kaart vraagt om de hoogste van de twee overgebleven kleuren terug te spelen (geen troef, niet de voorgespeelde kleur).
 
  Rusinow   Een uitkomst waarbij van een serie met de een na hoogste wordt gestart.
 
  Scandinavische Signalen   Dit is een combinatie van de standaard signalen en de Upside-Down Signalen.
Er wordt normaal gesignaleerd, echter wanneer er in de dummy een kleur ligt waar doorheden gesneden kan worden of wanneer er bekend is dat de leider kort is in de kleur of wanneer er bekend is dat degene die moet/kan signaleren lang is in de kleur dan worden de Upside-Down Signalen gebruikt.
 
  Smith Signalen   Dit signaal wordt gebruikt bij de eerste slag wanneer er tegen een SA contract wordt verdedigd. Wanneer partner een lage kaart bijspeelt op de uitkomst vraagt dat om bij de eerst mogelijke gelegenheid een andere kleur terug te spelen; een hoge kaart vraagt om de uitgekomen kleur door te spelen.
 
  Troef Echo   Een manier van signaleren die informatie geeft over het troefbezitvan de verdediging. Indien er troef wordt gespeeld belooft het bijspelen van een hogere kaart gevolgd door een lagere kaart dat er nog een derde troefkaart in die hand aanwezig is en geeft aan dat er waarschijnlijk een aftroefmogelijkheid is.
 
  Uitkomen   De belangrijkste kaart welke in bridge wordt gespeeld is de uitkomstkaart. Er worden meer contracten gehaald of down gespeeld, dan door welke andere speelwijze dan ook, als zijnde het resultaat van de uitkomstkaart. Er zijn twee verschillende en belangrijke aspecten welke de uitkomst beïnvloeden: ten eerste met welke kleur er moet worden uitgekomen en ten tweede dat wanneer die keuze gemaakt is met welke kaart van die kleur gestart moet worden. De keuze om met de juiste kleur uit te komen is een van de moeilijkste en belangrijkste die er is bij bridge. Het is een gebied waar zelfs de experts vaak miskleunen. De uitkomst wordt in de blind gedaan; dat wil zeggen dat dit de enige kaart is die u speelt zonder dat u de dummy reeds hebt gezien.
 
  Upside-Down Signalen   Dit signaal geeft reverse signalen ten opzichte van het Basic Signaal: Een opvallende lage kaart vraagt om de uitgekomen kleur door te spelen, en een opvallende hoge kaart is afwijzend en vraagt in principe om een andere kleur door te spelen.
 
  Vierde van Boven   Wanneer er gestart wordt met "4e van boven" geldt de regel van 11.
Wanneer er gestart wordt met "4e van boven" kan partner [maar ook de leider] de hoogte van een voorgespeelde kaart aftrekken van het getal 11; het resultaat daarvan is dan het aantal resterende kaarten van die kleur welke hoger zijn dan de voorgespeelde kaart.
 
  Vinje Signalen   Helge Vinje heeft in zijn boek 'The Norwegian Distribution signal' een combinatie van signalen en situaties beschreven welke in het standaard signaleringssysteem wat vaag blijven.  
 
Slem Biedingen
 
  Download   Met behulp van deze link wordt een pdf file geopend met de slembiedingen/azenvragen hieronder beschreven.
 
  Appel Conventie   Een door de partner van de openaar geboden 2 bod, belooft een hand met tenminste openingskracht en heeft de betekenis van azenvragen
 
  Azen Vraag   Er zijn verschillende methodes om partners azen en heren op te vragen. De meest populaire zijn Gerber waarmee met 4 het aantal azen/heren wordt gevraagd in een SA contract, en met 4SA RKC en Blackwood in een kleur contract.
Wanneer u zich wat verder wilt verdiepen in het slem bieden lees dan ook eens Kickback of nog iets verder de RKC volgens Kantar.
 
  Australisch Troefvragen   De biedingen worden door het partnership toegepast in een poging om een slem te bereiken, maar kunnen echter ook nuttig zijn om een twijfelachtig manchecontract te bereiken.
Het enige vereiste is dat er een hogekleuren, harten of schoppen, fit gevonden moet zijn. Zodra de fit gevonden is heeft een SA bod op een zo laag mogelijk niveau de betekenis van het "Australische Troefvraagbod".
 
  Avarelli Blackwood   Avarelli Blackwood is een variant van de bekende Blackwood, het eerst toepast door Walter Avarelli.
 
  Baby Blackwood   Een conventie waarbij het 3SA bod gebruikt wordt als (azen) vraagbod.
 
  Blackwood en Gerber   Met behulp van Blackwood vraagt u met 4SA naar partners azen. Er zijn verschillende variaties van de Blackwood. De populairste is Roman Keycard
 
  Boland slem conventie   De herkomst van deze conventie is niet met zekerheid te achterhalen, maar het lijkt logisch hem toe te schrijven aan de heren Vincent F. Boland en John H. Law, twee bridge experts in de jaren 1930-50. Zij publiceerden een en ander in 1931!
Het betreft hier een slem conventie die speciaal bedoeld is nadat met 1SA of 2SA is geopend. Indien partner hier op 4SA biedt heeft dat een puur kwantitatieve betekenis.
 
  Bowers conventie   Deze methode van slembieden werd ontwikkeld door Steward W. Bowers. Er is ook een Blackwood variant van deze Bowers conventie, welke ook wordt geschreven. In 1956 schreef Bowers ook nog een aantal artikelen over het onderwerp de Gepaste Hand, in het tijdschrift "The Bridge World".
De Bowers conventie is een variant op de Blackwood azenvraag methode en wordt gestart met het 4SA bod van een van beide partners.
 
  Brits Roman Blackwood   De succesvol door het "Blue Team" uit Italië ontwikkelde Roman Blackwood conventie heeft bewezen een zeer nuttige conventie te zijn. Bijna alle antwoorden bij deze conventie zijn zeer duidelijk. Het 5 antwoord kan echter nog wel eens een misverstand opleveren.
Wanneer bijvoorbeeld op het 4SA azenvraagbod een antwoord van 5 gegeven wordt, dan verwacht de vrager klaverenaas plus nog een aas in een onbekende kleur.
 
  Clarac Slempoging   Deze conventie is onderdeel van het "Pro Systeem" en gebaseerd op het 4 azenvraagbod. De naam Clarac is een afkorting voor: Club Asking, Respond Aces and Controls. De antwoorden op dit 4 bod kunnen, afhankelijk van de getoonde kracht in de biedserie, variëren.
 
  DEPO   Doublet=Even en Pas=Oneven aantal azen. Een conventie Die gebruikt wordt nadat de tegenpartij zich met de bieding bemoeit wanneer een partner azenvraagbod doet. Deze conventie is minder populair dan DOPI, maar heeft het voordeel dat de tegenpartij altijd voor straf gedoubleerd kan worden.
 
  DOPI   Doublet=0 en Pas=1 aantal aas. Een conventie Die gebruikt wordt nadat de tegenpartij zich met de bieding bemoeit wanneer een partner azenvraagbod doet. Deze conventie is populairder dan DEPO.
 
  D-RKC   Dubbele RKC. Een azenvraag methode nadat er met 1SA is geopend en partner een 2-kleurenspel in de lage kleuren belooft. De vrouwen in die lage kleuren spelen daarbij een belangrijke rol.
 
  ED-RKC   Extended Dubbele RKC. Een azenvraag methode nadat er met 1SA is geopend en partner een 2-kleurenspel in de lage kleuren belooft.
 
  Exclusion Blackwood   Zie: Exclusion RKC
 
  Exclusion RKC   In een situatie waar 4SA azenvraag is, is het ook mogelijk met een bod op 5-niveau naar de azen te vragen. Het bod vraagt naar de azen(heren) met uitzondering van die in de geboden azenvraag kleur. Het moet duidelijk zijn dat de vrager een renoncein die vraag kleur bezit.
 
  Extended Baby Blackwood   Indien één van de partners met 1/ opent heeft het 2SA antwoord de betekenis van 'Baby Blackwood'. De gewone betekenis van het 2SA antwoord vervalt hierdoor natuurlijk.
De herkomst van deze conventie is onbekend.
Het 2SA antwoord belooft de kracht van ten minste een hele goede opening. Wanneer het de bedoeling is om slechts een manche te spelen moet derhalve een ander forcing bod verzonnen worden.
 
  Gerber   De Gerber conventie wordt ook wel eens Vier Klaveren Blackwood genoemd.
De Gerber conventie wordt gebruikt om met het 4 bod partner te vragen hoeveel azen deze bezit; en daarna eventueel het aantal heren.
Indien er een fit is gevonden, het liefst een SA contract, vraagt een van de partners met 4 naar het aantal azen. Omdat het puntenaantal, na een SA opening, goed gelimiteerd is, vraagt de partner in dat geval bijna altijd naar het aantal azen en heren.
Het voordeel van de Gerber conventie is dat op een lager niveau naar het aantal azen en heren gevraagd wordt zodat er eventueel op een laag niveau gestopt kan worden indien er geen slem mogelijk is.
 
  Gerber en Blackwood   Een azenvraag conventie waarbij het 4 bod gebruikt wordt als azenvraag. Deze manier van azenvragen wordt vaak gebruikt wanneer er geen afgesproken kleur fit is. Dus vaak na een 1- of 2SA opening.
 
  Gerber Zwart-Rood   Deze variant op de Gerberconventie is ontwikkeld door Irving Cowan.
Zoals bij vele azenvraag conventies blijft het moeilijk het goede uiteindelijke slemcontract te bieden wanneer dat contract een lage kleur betreft; in het bijzonder wanneer dat een klaverencontract is.
Met Gerber Zwart-Rood wordt gepoogd de voordelen van de conventies, Gerber en Blackwood, samen te vatten in één conventie. Met deze modificatie van de Gerber conventie wordt het bieden wat flexibeler. Indien de troefkleur een rode kleur is, ruiten of harten, is de azenvraagmethode anders dan wanneer de afgesproken troefkleur een zwarte kleur, klaveren of schoppen, is.
 
  GSF   Grand Slam Force, ook wel Josephine genoemd.
Deze conventie geeft een methode om troefhonneurs op te sporen wanneer groot slem in zicht is. Indien niet met 4SA naar de azen is gevraagd, is het 5SA bod Josephine en vraagt naar de top-honneurs
 
  Josephine   Ook wel GSF, Grand Slam Force genoemd.
Deze conventie geeft een methode om troefhonneurs op te sporen wanneer groot slem in zicht is. Indien niet met 4SA naar de azen is gevraagd, is het 5SA bod Josephine en vraagt naar de top-honneurs
 
  Kickback   Dit is een conventie waarbij een bod op 4-niveau boven de vastgestelde troefkleur gebruikt wordt als azenvraag. De conventie wordt (nog) niet veel gebruikt maar is naar mijn mening wel een zeer nuttige conventie.
 
  Lightner Doublet   Het Lightner Doublet, een uitkomst doublet in een slem contract, is bedacht door Theodore A. Lightner. Hij vond dat een strafdoublet op en vrijwillig geboden slem niet zo zinvol is, en gaf het doublet een nieuwe betekenis. Een doublet gegeven door de hand die niet mag uitkomen is conventioneel! Aan partner die mag uitkomen wordt gevraagd een onwaarschijnlijke uitkomst te vinden en zodoende het contract down te spelen.
 
  Looier Slam   De Looier Slam Convention, of kortweg Looier Slam genoemd, is een vraagbod.
Deze conventie vraagt met 4 naar het aantal twééverliezers (rotkleuren) dat er in een hand zit.
 
  Miller Slem conventie   Deze methode werd in februari 1960 gepubliceerd in 'The Bridge World' (Volume 31, Number 5) door de heer M. M. Miller.
De oorspronkelijke naam van deze conventie was: 'A variation of the Grand Slam Force'. Het is de bedoeling dat deze conventie alleen wordt toegepast wanneer de gezamenlijke kracht van beide handen dusdanig sterk is dat een klein slem vrijwel zeker is, en de mogelijkheden voor een groot slem zeker onderzocht moeten worden.
Het idee achter deze conventionele methode is dat er zo snel mogelijk na partners sterke 1SA of 2SA opening een slem poging gedaan moet worden indien er een fit is gevonden.
Deze conventie is niet een op zich zelf staande conventie, maar meer bedoeld als toevoeging aan een reeds bestaande Boland conventie.
 
  REPO   ReDoublet=Even en Pas=Oneven aantal azen. Een conventie Die gebruikt wordt nadat de tegenpartij zich met de bieding bemoeit wanneer een partner azenvraagbod doet. Deze conventie is minder populair dan DOPI, maar heeft het voordeel dat de tegenpartij altijd voor straf gedoubleerd kan worden.
 
  RKB   Roman Key Card Blackwood. De afkorting RKC wordt vaker gebruikt voor deze conventie.
 
  RKC   Bij deze Blackwood variant wordt troef heer als aas meegeteld. Er zijn dus vijf 'key-kaarten', en ook kan troef vrouw of extra troeflengte getoond worden.
 
  RKC volgens Kantar   Ook bij deze Blackwood variant wordt troef heer als aas meegeteld. Verder heeft Kantar regels opgesteld voor slembiedingen met lage kleuren en combinaties met E-RKC, SKA en SSA.
 
  Romeinse Antwoorden   Worden vaak geassocieerd met Roman Key Card Blackwood. Er zijn echter ook Romeinse Gerber en Romeinse Blackwood (geen RKC) varianten. De Romeinse antwoorden (op 3SA) zijn: 4 = 0 of 3, 4 = 1 of 4 en 4 = 2 azen.
 
  ROPI   ReDoublet = Nul en Pas = 1 aas. Een conventie die gebruikt wordt nadat de tegenpartij zich met de bieding bemoeit wanneer een partner azenvraagbod doet.
 
  SKA   Specific King Ask
5SA na RKC = SKA. 5SA wordt alleen maar geboden wanneer alle 5 azen + troef vrouw in bezit zijn. Het vraagt de laagste kleur met daarin een heer te bieden. Heeft partner de resterende 3 heren dan biedt deze 6SA of 7 in de overeengekomen kleur met samen een 9+kaart fit.
 
  SSA   Specific Suit Ask.
Het laatste deel van RKC is een onderdeel waar het laatste stukje informatie dat de leider (de sterke hand) nodig kan hebben om het juiste contract te bepalen. Hij weet misschien nog steeds niet of er een belangrijke heer ontbreekt (hij zou AVBxx in een zij-kleur kunnen hebben), of misschien is hij geinteresseerd in een vrouw of dat partner misschien in de derde ronde kan troeven.
Ieder bod van de leider in een zij-kleur vraagt aan de antwoordende hand zijn bezit in die kleur in verschillende stappen aan te geven.
 
  Void-RKC   Void RKC wordt gebruikt nadat een fit is ontdekt in een van de hoge kleuren en waarna een van de partners een korte kleur belooft, een singleton of renonce. Een bod in de opvolgende kleur(SA) is daarna een vraagbod. Wanneer na dit vraagbod de weer daarop volgende kleur wordt geboden, dan wordt daarmee een renonce in de korte kleur aangegeven; een bod in een hogere kleur(SA) geeft het aantal azen aan (RKC).
 
Bied Systemen
 
  Het begin   Een klassiek biedsysteem kan gedefinieerd worden als het originele systeem dat de inspiratie is voor nieuwe ideeën waar nog niet eerder aan gedacht is. Tot dit gerenommeerde gebied behoren de volgende systemen: Het Vanderbilt Systeem, Het Culbertson Systeem, Het Goren Systeem, De Zwakke Opening/Forcing Pas en Het 'Orient Bied Systeem'.
 
  Acol   Een natuurlijk biedsysteem gebaseerd op openingen met een 4-kaart en een 1SA opening met 12-14 punten. Wanneer u dus in het buitenland speelt en u speelt de 1SA opening met 15-17 punten moet u dat alerteren; of u moet uw systeem geen ACOL noemen!!
 
  Azen systeem
[SYSTEEM]
  Het Azen openingsysteem werd gespeeld door Bob Hamman en Bobby Wolff in het Amerikaanse Aces Team. De overeenkomst met het biedsysteem van het Blue Club Team is groot, en de verschillen slechts zeer klein.
Alleen de openingen!
 
  Benjamin   De Benjamin twee openingen zijn populaire verbeteringen aan het Acol systeem. De traditionele 2 opening is vervangen door 2 en de 2 opening heeft de betekenis gekregen van een sterke 2//, of sterke SA gekregen.
 
  Benji   Kort voor Benjamin.
 
  Bernier Grote Klaveren Opening
[SYSTEEM]
  Deze conventie werd in ca 1960 geintroduceerd Jerry Bernier en Mike Schmenk en is gebaseerd op de Kaplan-Sheinwold en Schenken Klaveren.
Alleen de openingen!
 
  Biedermeijer,   Acol en Dutch Doubleton vergeleken met SAYC
Biedermeijer, Acol en Dutch Doubleton vergeleken met SAYC. Oranje klaveren, Crazy Diamond, Lorenzo en Looier biedsysteem.
 
  Biedermeijer Blauw
[SYSTEEM]
  Biedermeijer Blauw is een biedsysteem voor de wat gevorderde bridger. Het is nog steeds een natuurlijk systeem, gebaseerd op ACOL. Biedermeijer Blauw is nog steeds niet een ingewikkeld of afbrekend biedsysteem. Conventies bedoeld om de tegenpartij het leven zuur te maken zoals de Multi 2 opening, de Muiderbergse twee-openingen of Ghestem worden hier niet gebruikt. Wel geeft Biedermeijer Blauw wat meer mogelijkheden om de tegenpartij onder druk te zetten.
 
  Biedermeijer Goen
[SYSTEEM]
  Biedermeijer Groen is voor de beginnende spelers of voor diegenen die het spel graag eenvoudig willen houden. Spelers die de eerste twee delen van Van Start tot Finish of Leer Bridge met Berry Westra onder de knie hebben, kunnen het Biedermeijer Groen biedsysteem gebruiken. De basis van het systeem is ACOL (Dutch: dus met sterke SA, 15-17, en een 1 opening belooft een 5-kaart.)
 
  Biedermeijer Rood
[SYSTEEM]
  Biedermeijer Rood is bedoeld voor wedstrijdspelers. Er zijn wat extra mogelijkheden ingebouwd (boven de eenvoudiger standaardsystemen groen en blauw) die helpen om:
- beter uit te zoeken wat het juiste contract is.
- het de tegenpartij lastiger te maken.
- u te wapenen tegen allerlei tussenbiedingen.
 
  Blue Club
[SYSTEEM]
  Het boek de Blue Club werd in 1969 geschreven door Benito Garozzo met als co-auteur Leon Yallouze. Weest u zich er wel van bewust dat de biedingen verschillende betekenissen kunnen hebben tot op het moment dat de betekenis duidelijk wordt door opvolgende herbiedingen. Het Blue Club systeem vertoont veel overeenkomsten met het Symmetric Relay systeem van Hugh Grosvenor en Ian Robinson.
 
  Blue Team Biedsysteem
[SYSTEEM]
  Met Blue Team Bied Systeem is gebaseerd op een forcing 1 opening. De stijl van bieden wordt Canapé genoemd. Canapé, een biedmethode waar openaar eerst zijn kortste kleur en daarna zijn langste kleur biedt, is ontwikkeld door de Fransman Pierre Albarran.
 
  Blue Team Klaveren opening
[SYSTEEM]
  Zoals de titel al aangeeft is de opening 1. De betekenis van deze 1 opening wordt gedefinieerd als 1: forcing, 2: een hand met 17+ punten, 3: met een hand met een mooie distributie zou de puntenkracht wel eens iets lager kunnen zijn.
Alleen de openingen!
 
  Breakthrough Openingen
[SYSTEEM]
  Dit biedsysteem is ontwikkeld door Robert D. Sundby. Alhoewel een bod op 1-niveau een canapé betekenis kan hebben worden over het algemeen de eerste antwoorden gezien als natuurlijke biedingen. Na een opening in een hoge kleur, kan 4-kaart zijn, kan het 1SA antwoord als forcing gespeeld worden.
Alleen de openingen!
 
  COBRA Openingen
[SYSTEEM]
  Dit biedsysteem is ontwikkeld door E. Torbjörn Lindelof . Computer Oriented Bridge Analysis is het resultaat van een computeranalyse van een groot aantal distributionele factoren en kaartcombinaties. Het biedsysteem is gebaseerd op een forcing 1 opening.
Alleen de openingen!
 
  Cable Car systeem
[SYSTEEM]
  Dit systeem werd ontwikkeld door Steve Altus. De naam "Cable Car" komt waarschijnlijk door de beroemde manier waarop de cable cars in San Francisco bekend zijn. Het biedsysteem is gebaseerd op een forcing 1 opening.
Alleen de openingen!
 
  Cranberry
[SYSTEEM]
  Deze openingen zijn een eenvoudige versie van het Tangerine Klaveren systeem en is ontwikkeld door Jan Eric Larsson (Zweden), die ook het Tangerine Klaveren systeem ontwikkelde.
Alleen de openingen!
 
  Crazy   Deze openingen zijn ontwikkeld door het ep. van Heusden, Jaap Kokkes, Kees Kaiser en co-spelers en is gepubliceerd in het boek "Bieden voor Gevorderden" door G.J.R. Forch.
Alleen de openingen!
 
  Curriefied Precisie
[SYSTEEM]
  Deze openingen zijn ontwikkeld door Neill Currie en Tony Melucci en zijn voor het eerst op the Internet gedocumenteerd door Tony Melucci.
 
  DESY Poolse opening
[SYSTEEM]
  De 1 opening heeft meerdere betekenissen. De 1/ opening beloven een 5-kaart en de 1SA opening is sterk.
Alleen de openingen!
 
  Dutch Acol   Een naam voor een systeem dat in Nederland en Australie veel gespeeld wordt. Het is een biedsysteem gebaseerd op een sterke 1SA opening (15-17) en openingen van een 4-kaart hoog welke van onder naar boven geboden worden.
 
  Dutch Dubbelton
- PEKO

[SYSTEEM]
  De 1 opening toont een hand van 11-19 hcp (honneur punten). Uitzonderingen echter zijn handen die:
a) een SA verdeling hebben met 15-17 hcp ( = 1SA) of
b) tenminste een 5-kaart of bevatten, of
c) tenminste een goede 4-kaart zonder dat daar een langere of even lange kaart bij zit.
 
  EKAS
[SYSTEEM]
  Het Edgar Kaplan en Alfred Sheinwold biedsysteem is gebaseerd op een 5-kaart hoog opening en een zwakke SA. De bedoeling van dit systeem is om gedurende de bieding de kracht van een hand precies weer te geven. Hierbij wordt ook een gedifferentieerde puntentelling gebruikt.
 
  GNATS   God, Niet een Ander Transfer Systeem.
1 toont 15+, klaveren of ruitens of een gebalanceerde hand. 1 toont 5-kaart . 1 toont 5-kaart . 1 belooft 11-14 met klaveren of ruiten kaart en 1SA belooft een gebalanceerde hand met 11-14 punten.
Aangezien er getransfereerd wordt naar de waarschijnlijk zwakke hand lijkt me dit niet zo'n zinvolle conventie.
 
  Goren
[SYSTEEM]
  Het Goren Biedsysteem houdt in dat er met de langste kleur geopend wordt. Andere eigenschappen zijn dat wanneer er een 4-4 kaart in de lage kleuren aanwezig is er met de laagste 4-kaart geopend wordt, de 1SA opening 16-18 punten bevat en alle 2// openingen sterk zijn.
Charles Goren ontwikkelde het punten telling system dat gebruikt wordt voor de opening, het antwoord en de herbieding.
 
  Kaplan-Sheinwold
[SYSTEEM]
  Minimum gebalanceerde handen worden met 1SA geopend. Openingen in een lage kleur (1m) beloven ofwel ongebalanceerde ofwel sterke gebalanceerde handen. Openingen in een hoge kleur (1M) beloven een 5+kaart in die geopende hoge kleur. 1m Openingen zijn altijd gezond wat betreft puntenkracht wanneer het een gebalanceerde hand betreft en /of een sterke kleur. 1M openingen kunnen wat minder puntenkracht bevatten. Sterke hoge kleuren en heel sterke lage kleuren worden geboden via een 2 opening (22+) geboden.
 
  Leghorn ruiten biedsysteem   Het biedsysteem, met veel gelijkenis met het Romeinse en Livorno systeem, is ontwikkeld door Benito Bianchi en Giuseppe Messina. De gelijkenis met Livorno zal niet zo vreemd zijn, omdat beide namen zijn van dezelfde soort kip. Waarom het biedsysteem zo genoemd is, blijft waarschijnlijk onbekend.
 
  Looier Biedsysteem
[SYSTEEM]
  Naast 'Acol' -5-kaart hoog wordt, bij Bridgeclub de Looier aan de Lijnbaansgracht in Amsterdam, 'Het Looier Biedsysteem' onderwezen.
De filosofie achter dit systeem is dat het onnodig is dat partners beiden hun kaart omschrijven. Als openaar zijn kaart adequaat vertelt, is zijn partner capabel genoeg om het eindcontract te bepalen. Gevolg is dat men met relays werkt om de kaart op te vragen en stopbiedingen gebruikt om zonder zicht op een manche niet te hoog te bieden.
 
  Mamic   Het Marmic systeem is in 1990 ontwikkeld door Richard Lighton. Het systeem is gebaseerd op het Major-Minor-Canapé biedsysteem. Dit betekent dat bij een opening een 4-kaart hoog voor gaat boven een 5-kaart laag, en dat een 4-kaart laag ge-opend wordt i.p.v. een 5-kaart hoog.
 
  Marmic   Het heeft wel trekjes van de Poolse pas: Met een gebalanceerde hand en 16-19 punten wordt er op de eerste hand gepast en partner zal dan ook met minder dan 6 punten de bieding moeten openen!!!
 
  Oranje Klaveren
[SYSTEEM]
  Omdat net als bij Dutch Dubbelton het 1-antwoord op de 1-opening een relay is kan geen T-Walsh gespeeld worden met de Oranje Klaveren. Toch wordt er geprobeerd de voordelen van T-Walsh in dit systeem te brengen door middel van conversies. Het 1-antwoord op de 1 opening belooft tenminste een 4-kaart schoppen en het 1 antwoord tenminste een 4-kaart harten.
 
  Poolse Pas
[SYSTEEM]
  De Poolse Pas is en een uitbreiding maar ook een vereenvoudiging van het Poolse biedsysteem Regress (Slawinski en Ruminski). Het belangrijkste kenmerk van de Poolse Pas is de opening PAS waarmee alle handen met 13 punten of meer geboden wordt. Dit betekent dat alle andere openingen dus zwak zijn.
 
  Precisie
[SYSTEEM]
  Een biedsysteem gebaseerd op een sterke 1 opening.
 
  SAYC
[SYSTEEM]
  'Standard American Yellow Card' Een specifieke versie van het Standaard Amerikaanse biedsysteem. Het werd rond 1980 ontwikkeld om meer spelers te motiveren om contract bridge te spelen. Onderdelen daarvan zijn:
In alle situaties wordt met een 5-kaart hoog geopend.
Open van kleuren van gelijke lengte en kleur de hoogste: 5-5 of 6-6.
Open met 4-4 laag met 1.
Open met 3-3 laag met 1.
SA openingen tonen een gebalanceerde hand en kunnen een 5-kaart (hoog of laag) bevatten. enz.
 
  Schenken
[SYSTEEM]
  Het Schenken Klaveren of Schenken Systeem is ontworpen door Howard Schenken, en is gebaseerd op een conventionele 1 opening. Hij introduceerde zijn "Big Club" systeem in 1963. Het systeem is waarschijnlijk gebaseerd op ideen van Harold S. Vanderbilt die voor eerst de 1 lopening gebruikte voor sterke handen.
 
  Standard American   Dit is een biedsysteem o.a. gebaseerd op een 5-kaart hoog opening en een sterke (15-17) SA. Zie: SAYC vergeleken met andere biedsystemen.
 
  Standard American Yellow Card
[SYSTEEM]
  In alle situaties wordt met een 5-kaart hoog ge-opend.
Open van kleuren vangelijke lengte en kleur de hoogste: 5-5 of 6-6 .
Open met 4-4 laag met 1.
Open met 3-3 laag met 1.
SA openingen tonen een gebalanceerde hand en kunnen een 5-kaart (hoog of laag) bevatten. enz..
 
  Transfer Systeem
[SYSTEEM]
  Ik geloof dat het in de negentiger jaren was, dat Remco Bruggeman en Henk Willemsens hun Bruwil systeem publiceerden.
In principe is het een niet zo moeilijk te onthouden systeem: Na partners 1 opening en een pas of doublet van de tegenpartij zijn alle biedingen tot en met 2 (behalve 2) transfers. In het beschreven schema zijn de biedingen van 1SA en hoger echter aangepast. Oorspronkelijk toonde het 2 antwoord een transfer naar harten met de kracht van een opening; in onderstaandschema belooft het 2 bod een 4-kaart harten plus een 4-kaart schoppen en worden alle handen met openingskracht of beter geboden via een 2 bod.
Dit 2 bod is de zogenaamde "Appel conventie", ontwikkeld en geïntroduceerd door Wil Appel.
 
  Twéé over Eén
[SYSTEEM]
  2/1, een conventie (of misschien beter een biedsysteem) waar een bod zonder sprong naar 2-niveau in een nieuwe kleur na een opening in een hoge kleur op 1-niveaumancheforcing is. Dit systeem kan het best samen gespeeld worden met 5-kaart hoog openingen en het forcing 1SA antwoord.
 
  Vanderbild Klaveren
[SYSTEEM]
  Het is zeer waarschijnlijk dat Harold Stirling Vanderbilt de eerste was die het nut inzag van een conventionele sterke 1 opening. De heer Vanderbilt gebruikte deze 1 in zijn biedsysteem, en werd voor eerst gepubliceerd in 1934. Daarna is dit idee jarenlang niet meer in gebruik geweest, maar de populariteit van de Italiaanse bridgespelers die dit idee weer herintroduceerden rond 1960 met het biedsysteem de "Napolitaanse Klaveren".
 
  WF Acol   Gebalanceerde handen worden met 1SA geopend. Openingen in een lage kleur (1m) beloven ofwel ongebalanceerde ofwel sterke gebalanceerde handen. Openingen in een hoge kleur (1M) beloven een 5+kaart in die geopende hoge kleur. 1m Openingen zijn altijd gezond wat betreft puntenkracht wanneer het een gebalanceerde hand betreft en /of een sterke kleur. 1M openingen kunnen wat minder puntenkracht bevatten. Sterke hoge kleuren en heel sterke lage kleuren worden geboden via een 2 opening (22+) geboden..
 
Bridge Termen
  1430   Een variant van RKCB waar het goedkoopste bod 1 of 4 sleutelkaarten belooft.
  3014   Standaard RKCB waar het goedkoopste bod 0 of 3 sleutelkaarten belooft.
 
  2/   Met 2/ wordt een bod van 2 of 2 bedoeld.
 
  4-Kaart Hoog   Een opening met 5-kaart hoog wordt tegenwoordig veel gebruikt, maar er zijn nog systemen (zoals Acol) waar met een 4-kaart hoog wordt geopend.
Welke biedingen geven de grootste problemen bij de tegenpartij? De snelle openingen! Wanneer de tegenpartij een biedverloop van 1-3-4 op tafel legt hebt u geen idee (behalve troefstart) waarmee u moet uitkomen of hoe u verder moet verdedigen. Dit soort biedingen komen in de openingen met een 4-kaart hoog veel vaker voor dan bij het 5-kaart hoog systeem.
 
  5-Kaart Hoog   Bridge is een spel waar het gaat om het maken van zo weinig mogelijk fouten. Een effectief biedsysteem verkleint de kansen op het maken van fouten. Het openen met een 5-kaart hoog laat weinig ruimte voor flexibiliteit voor een opening, terwijl het openen met een 4-kaart hoog je meer keuzemogelijkheden open laat. In mijn geval: als er een keuze is -- neem ik meestal de verkeerde voortzetting.
In competitieve situaties, zoals heel vaak in een paren wedstrijd, is het gebruik van een 5-kaart hoog opening vaak veel effectiever.
 
  Canapé   Canapé is een biedmethode waarbij normaal gesproken de langste kleur pas in de tweede biedronde wordt geboden.
 
  Acht Altijd - Negen Nooit   ‘Eight ever- nine never'. Dit is een gezegde waarmee bedoeld wordt dat je moet snijden wanneer je de Vrouw mist en je samen 8 kaarten van die kleur hebt en dat je niet moet snijden maar het aas en de heer slaan wanneer je er samen 9 bezit.
Volgend de kansberekening is het slaan met 9 kaarten in een kleur iets beter, maar wanneer de tegenpartij heeft meegeboden kan het slaan met 9 kaarten slagen weleens vaker fout zijn; ook hangt het er van af wat er bijvoorbeeld de eerste keer wordt bijgespeeld wanneer het aas of de heer wordt voorgespeeld. Valt in de eerste slag bijvoorbeeld al een honneur, dan wordt 'restricted choice' weer belangrijk en zal ook met 9 kaarten samen een mogelijke snit weer kansrijker zijn.
 
  Alerteren   Alerteren is een handeling om de tegenstanders attent te maken (alert te doen zijn) op bijzondere biedafspraken.
 
  Arrow Switching   Dit is een methode die gebruikt wordt om in een "Mitchell" één winnaar aan te wijzen. De 'eerlijkheid' van Arrow Switching is omstreden. In het Engelstalige tijdschrift Bridge is de vraag besproken of arrow-switching een goede manier is om één winnaar aan te kunnen wijzen tijdens een Mitchell (paren zitten de hele wedstrijd NZ of OW) loopschema.
 
  Balanceren   Een openingsbod in de 3e(4e) hand waarvoor minder punten nodig zijn wanneer er in de 1e of 2e hand geopend zou zijn.
 
  Basis Signaal   Dit is het meest algemene signaal en gebruikt een opvallend hoge kaart om partner te vragen om met de kleur terug te komen en een zo laag mogelijke kaart om te vertellen dat de uitgekomen kleur niet zo bevalt.
 
  Bergen raises - origineel   Sinds de eerste ontwikkelingen heeft deze conventie nog al wat wijzigingen ondergaan. In sommige gevallen zijn de antwoorden helemaal natuurlijk maar er zijn ook een groot aantal compleet conventionele antwoorden bij.
 
  Bergen raises   Marty Bergen. Auteur en internationaal bridge expert. Zijn bekendste conventie ie de "Bergen Raises' maar veel mooiere en onderschatte conventie is eigenlijk de Kickback conventie; een Blackwood variant.
 
  Bescherming   'Protection' is een Amerikaanse uitdrukking voor balanceren. Wanneer jij op de 4e hand de bieding opent zou je dat kunnen doen met minder punten dan wanneer je in de 1e of 2e positie gezeten zou hebben. Dit om partners hand, die een redelijke kaart zou kunnen hebben zonder biedbare kleur, te beschermen.
 
  Beste Lage Kleur   Better Minor. Dit is een term die gebruikt wordt om aan te geven dat u als opening een 5-kaart hoog speelt en niet met een dubbelton klaveren wilt openen.
 
  Bied Boxen   Biedboxen zijn al vrijwel standaard bij de meeste Bridgeclubs. Ze zijn zeer eenvoudig in gebruik en houden het geluidsniveau op een redelijk pijl tijdens de bridge wedstrijd.
 
  Bierconventie   Bij de Niemeijer conventie belooft het 3SA antwoord op een 2SA opening een 5-kaart schoppen en 4-kaart harten. Deze afspraak wordt zo vaak vergeten dat degene die het vergeet op een biertje moet trakteren.
 
  Butler   Dit is een andere manier om het resultaat in paren toernooien te berekenen. Uw behaalde score wordt vergeleken met het gemiddelde van alle andere scores. Voor het berekenen van het gemiddelde worden vaak de laagste en hoogste score achterwege gelaten.
 
  Captain   In een biedserie biedt een van de spelers vaak een limietbod. Omdat partner dan de gecombineerde kracht van de handen weet is hij het die dan de leiding neemt, de captain.
 
  Casino Punten   Zie: De Regel van 15
 
  Chicago   Een variant op Robber Bridge voor 4 spelers waar in iedere zitting slechts 4 keer gedeeld wordt.
 
  Combi Tafel   Stel je voor dat de club 7 rondes speelt van 4 spellen.
Als er een stilzit is in de A én in de B-lijn zou je zeven keer een stilzit hebben in de A-lijn én in de B-lijn. Om dat probleem op te lossen wordt er een tafel bijgeplaatst: een zogenaamde Combitafel.
 
  Competitieve Limiet Verhoging   Dit betekent dat de verhoging een specifiek aantal punten aangeeft. Het limiteerd je hand.
Een verhoging van partners opening op 1-niveau naar het 3-niveau geeft vaak een hand aan met troefsteun en 10-11 punten, of een verhoging van partners 1SA opening naar 2SA belooft 8-9 punten. (deze voorbeelden gelden alleen wanneer u geen andere conventionele betekenissen aan die biedingen hebt gegeven).
 
  Compressed Transfers   Een dwaze conventie waar naar wordt getransfereerd hetgeen weer wordt ontkend door daarna te bieden.
 
  Constructieve verhoging   Wanneer u 2/1 speelt en partner met 1 of 1 opent kunt u op 2 manieren naar 2-niveau verhogen. Ofwel direct ofwel via het forcing 1SA antwoord. Veelal is het directe bod op 2-niveau constructief (ca 8-9 punten met een 4-kaart steun) en dat het bieden op 2-niveau na een eerder forcing 1SA bod zwakker is.
 
  Crawling Stayman   Vertraagde Stayman. Een variant van de Garbage Stayman (Rommel Stayman) een conventie die het eenvoudiger maakt met zwakke (rommel) handen toch een fit in een hoge kleur te vinden na partners 1SA opening.
 
  Dealmaster Pro   Een Software programma dat spelverdelingen genereert.
 
  Diepe snit   U mist bijvoorbeeld HBxxxx en u neemt een speelt naar AVTx en wanneer de tegenpartij een kleintje bijspeelt, legt u de Tien.
 
  Distributie   Wanneer er een distributie wordt aangegeven van 2-5-3-3 dan wordt er bedoeld:
2-kaart - 5-kaart - 3-kaart en 3-kaart ,
 
  Dubbel Renonce   Wanneer beide spelers van een paar een kleur niet meer bezitten spreekt men van een Dubbel Renonce. Wanneer je in een troef contract zit en de tegenpartij speelt die kleur aan levert dat vaak een slag op doordat je aan de ene kant vaak kunt troeven en aan de andere kant een vuiltje bij kunt spelen.
 
  Dummy Reversal   Dit is een techniek waar de leider zijn troeven aan de lange kant gebruikt om in te troeven, en die van de korte kant om de resterende troeven te trekken:
 
Voorbeeld:
 
Deler: AVBxx     West Noord Oost Zuid
Noord Bxx     - 1 - 2
NZ Axxx     pas 2 pas 4
    x     pas Allen passen
xx xxx      
AHTx
Vxx  
Bxxx Tx  
xxx HVBxx  
  HTx  
  xxx  
  HVx  
  ATxx  
 
 
Uitkomst H.
Hoe speelt u dit: Een mogelijkheid is om 2x troef te trekken en dan de drie hoogste ruitens te spelen. Oost zou de 3e ruiten troeven en u zou down gaan.

Maar bekijk dit spel eens goed; wat zijn de verliezers in de Zuid hand: 3 hartens en 3 klaveren. Wanneer u drie klaverslagen kunt troeven in de Noord hand maakt u het contract.

U neemt H met het aas en troeft direct een klaveren. U speelt A en T, waarbij u ziet dat de troeven 3-2 verdeeld zijn. U troeft een 2e klaveren en speelt een ruiten naar de H en troeft de laatste klaveren. U gaat met ruiten weer naar de V in de dummy en trekt de laatste troef met de H.
Tien slagen gemaakt!
 
  Duplicate Bridge   Duplicate bridge is een vorm van bridge waar dezelfde handen aan meerdere tafels gespeeld worden. De behaalde scores worden vergeleken met die aan de andere tafels in dezelfde richting gespeelde handen.
 
  Dwang   Dwangposities maken een belangrijk onderdeel uit van het bridgespel en zouden wel onder een eigen categorie mogen vallen.
De basis, logica en de redenatie die u gebruikt om een dwang toe te kunnen passen, is gebaseerd op de bieding, het tellen van de kaarten en het te weten komen waar en wie er van de tegenpartij de belangrijke kaarten bezit.
 
  Eindspel   Een speelwijze, ook wel bekend als Eind-Spel, waarbij een tegenstander een slag mag maken maar daardoor naar een vork of in een dubbelrenonce moet spelen.
 
  Even/Oneven   Een manier van signaleren waarbij het bijspelen van een oneven kaart aangeeft dat je de voorgespeelde kleur wel bevalt en het bijspelen van een even kaart vertelt dat je de voorgespeelde kleur niet zo bevalt (en een Lavinthal betekenis kan hebben).
 
  Fast Arrival   In een mancheforcing situatie belooft een sprong naar de manche een zwakkere hand dan wanneer er een niveau lager geboden zou zijn. Een uitzondering hierop is wanneer je een solide dichte kleur bezit.
 
  FIT:
5-3 versus 4-4
  Feit: Een 4-4 fit is gewoonlijk beter!
Reden: Met gelijk verdeelde troeven kan ieder van beide handen de korte hand worden om extra slagen te kunnen maken door in te troeven.
 
  Forcing 1SA   Deze wordt gebruikt samen met de 5-kaart hoog opening, waarbij het 1SA antwoord na een 1/ opening aan partner vraagt opnieuw te bieden indien de tegenpartij niet gaat meebieden. De Forcing 1SA is een standaard onderdeel van het 2/1 systeem.
 
  Gunstige Kwetsbaarheid   Wanneer de tegenpartij kwetsbaar is en wij niet. Bij gunstige kwetsbaarheid kan het goed zijn je hand te overbieden en een goede score te behalen, zelfs wanneer je gedoubleerd down gaat.
 
  HCP   High Card Points. Punten benaming voor de honneurs: 4 voor het Aas, 3 voor de Heer, 2 voor de Vrouw en 1 voor de Boer. Ontwikkeld door Milton Work.
 
  Howell Loopschema   De bedoeling hiervan is dat alle paren alle spellen spelen en tegen (alle) zoveel mogelijk paren spelen.
 
  IMP   Internationale Matchpoints.
Een manier van scoren waar een aflopende schaal wordt gebruikt voor het berekenen van de behaalde scores bij viertalwedstrijden.
 
  Ingooi   Een speelwijze, ook wel bekend als Eind-Spel, waarbij een tegenstander een slag mag maken maar daardoor naar een vork of in een dubbelrenonce moet spelen.
 
  Kansberekening   Wanneer u leider bent is het goed te weten wat de theoretische kansen zijn op de kaartverdeling bij de tegenpartij. Deze kennis maakt het mogelijk te beslissen hoe u een bepaalde kaart moet spelen. Slaan? , snijden?.
Wanneer u de kansberekening goed toepast kunt u daaruit afleiden dat het spelen op een 3-3 zitsel bij de tegenpartij (35%) minder succesvol is dan het snijden op een honneur (50%). Ook kunt u berekenen wat de kansen zijn, wanneer u bepaalde speelwijzes combineert.
 
  Korte   Wordt vaak gebruikt in systemen waar met 5-kaart hoog wordt geopend. Een voordeel van de korte klaveren t.o.v. Better Minor is dat de 1 opening tenminste een 4-kaart is. Wanneer er met een 2-kaart geopend wordt dan is de kaartverdeling altijd 4-4-3-2 zonder de kracht van een 1SA opening.
 
  Kwantitatieve 4SA   Na partners 1SA opening toont een direct 4SA bod sleminteresse.
 
  Kwetsbaarheid   De situatie (waarin u kwetsbaar bent of niet) die bepaalt dat u meer strafpunten krijgt of grotere manche/slem bonussen wanneer u kwetsbaar bent dan wanneer u niet kwetsbaar bent. (In Robber bridge wordt u kwetsbaar wanneer u 100 of meer punten 'onder de lijn' hebt gescoord; bij parenbridge is dat per board gedefinieerd)
 
  Limiet Verhoging   Dit betekent dat de verhoging een specifiek aantal punten aangeeft. Het limiteert je hand.
Een verhoging van partners opening op 1-niveau naar het 3-niveau geeft vaak een hand aan met troefsteun en 10-11 punten, of een verhoging van partners 1SA opening naar 2SA belooft 8-9 punten. (deze voorbeelden gelden alleen wanneer u geen andere conventionele betekenissen aan die biedingen hebt gegeven).
 
  LT   Afkorting voor: Linker Tegenstander
 
  Matchpoints   Dit is een methode om de scores te berekenen in paren competities. Het verschilt van IMP scores doordat overslagen belangrijk zijn en zelfs de 10 extra punten die je krijgt in 3SA+1 vergeleken met 4/ contract precies gemaakt zeer belangrijk zijn.
 
  Milton Work   Volgens velen de ontwerper van de punten kaartwaardering (aas=4, heer=3, vrouw=2, boer=1).
 
  Mitchell Loopschema   Een loopschema dat gebruikt wordt bij paren wedstrijden waar met 7 of meer tafels wordt gespeeld. Noord-Zuid blijven zitten en Oost-West gaan steeds naar een andere tafel. Er zijn normaal gesproken twee winnaars bij dit systeem; één in de NZ lijn en één in de OW lijn. Het is echter ook mogelijk om, door een kleine aanpassing in het loopschema, één winnaar aan te wijzen (posities NZ en OW wisselen).
 
  Moysian Fit   Wanneer er in een 4-3 fit hoge kleur gespeeld wordt. Dit kan soms voordelig zijn, zeker wanneer er met de 3-kaart een of twee keer getroefd kan worden.
 
  Onechte Voorkeur   Indien partner opent, jij een kleur(SA) biedt en partner daarna een nieuwe kleur biedt; dan toont jou volgende bod in partners originele kleur voorkeur en belooft geen extra waardes. Jij hebt bijvoorbeeld:
xx, VBxx, xxx en AVx en partner opent met 1. Je eerste bod hierop is natuurlijk 1SA en wanneer partner hierop 2 biedt, biedt jij met "Valse Voorkeur" 2. Hiervoor zijn twee redenen: (a) Het spelen in een 5-2 fit is zeer wel te doen en (b) partner kan nog een zeer sterke hand bezitten (15-18 punten) waarmee nog zeer goed een manche te spelen is (met jouw hand mee waarschijnlijk 3SA).
 
  Ongunstige Kwetsbaarheid   Dit is wanneer u kwetsbaar bent en de tegenpartij niet. Wanneer u kwetsbaar bent en de tegenpartij niet is het vaak gunstig om de manche te bieden in plaats van de tegenpartij te doubleren.
 
  Pearson Points   Zie: Regel van 15: De regel van 15 geeft de speler op de vierde hand de mogelijkheid om te beslissen of hij de bieding moet openen of niet.
 
  Peter   Een die gebruikt wordt (voornamelijk in Engeland) voor een hoog-laag signaal.
 
  Pinnen   Het spelen van een hoge kaart (meestal de vrouw) wanneer je de kaart er boven en er onder mist (meestal de heer en de boer) in de hoop dat de hoge kaart (heer) te snijden is en de lagere kaart (boer) valt. Een typische hand hiervoor is VT8x tegenover A9xxx. Wanneer je de vrouw voor speelt en je linker tegenstander bezit de heer en je rechter tegenstander bezit de boer singleton, dan maak je 5 slagen in die kleur.
 
  Pointed Suits   Een Amerikaanse uitdrukking om de en kleur aan te geven. Dit in tegenstelling met de 'Rounded Suits', en .
 
  Pottage   Een Engelse naam voor de Cappelletti/Hamilton conventie.
 
  Preferentie   Nadat partner in een kleur opent en jij hebt bijgeboden en waarna partner een nieuwe kleur biedt geeft jou bod in partners eerste kleur preferentie aan en belooft niets extra's.
 
  Psyche   Een term die gebruikt wordt voor "bluffen". Er wordt in die situatie vaak een kleur geboden waarin de bieder zeer kort is. Het bod probeert alleen maar zand in de ogen van de tegenpartij te strooien en verbergt meestal ook de kracht van de hand, welke vaak zeer zwak is. Psyches zijn wel toegestaan, echter alleen wanneer daarover met partner geen afspraken zijn gemaakt.
 
  Quacks   Een Engelse naam Vrouwen (Queens) en Boeren (Jacks)
 
  Relay   Een conventioneel bod waarmee informatie over partners hand wordt ingewonnen. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld Stayman en (D-)RKC.
 
  Restricted Choice   ‘Eight ever- nine never'. Dit is een gezegde waarmee bedoeld wordt dat je moet snijden wanneer je de Vrouw mist en je samen 8 kaarten van die kleur hebt en dat je niet moet snijden maar het aas en de heer slaan wanneer je er samen 9 bezit.
Volgend de kansberekening is het slaan met 9 kaarten in een kleur iets beter, maar wanneer de tegenpartij heeft meegeboden kan het slaan met 9 kaarten slagen weleens vaker fout zijn; ook hangt het er van af wat er bijvoorbeeld de eerste keer wordt bijgespeeld wanneer het aas of de heer wordt voorgespeeld. Valt in de eerste slag bijvoorbeeld al een honneur, dan wordt 'restricted choice' weer belangrijk en zal ook met 9 kaarten samen een mogelijke snit weer kansrijker zijn.
 
  RONF   Raise Only Non-Forcing. Een Amerikaanse afkorting waarmee bedoeld wordt dat een verhoging van partners zwakke twee opening naar 't 3-niveau het enige zwakke/preëmptieve niet forcing bod is. Ieder ander bod na partners zwakke twee is forcing.
 
  Robber Bridge   Robber Bridge is de basis voor Contract Bridge, en wordt door vier spelers gespeeld. Informele sociale bridge spelletjes worden op deze manier vaak gespeeld. Ook wordt deze speelwijze vaak toegepast wanneer er om geld wordt gespeeld.
 
  Rouded Suits   Een Amerikaanse uitdrukking om de en kleur aan te geven. Dit in tegenstelling met de 'Pointed Suits', en .
 
  RT   Afkorting voor: Rechter Tegenstander
 
  Ruff   Een Amerikaanse uitdrukking voor troef. In werkelijkheid is een goede vertaling natuurlijk: Kemphaan.
 
  Sandbagging   In andere kaartspellen, zoals blackjack en poker, is Sandbagging helemaal legaal. Het betekent dat iemand een sterke hand zeer passief of met wisselende snelheid speelt. In bridge is dat anders.
 
  Sandwich   Indien men in de sandwich biedt wil dat zeggen dan beide tegenstanders al geboden hebben en daarna ben jij pas aan de beurt, bijvoorbeeld jij bent noord:
De bieding Oost: 1 - Zuid: pas - West: 1 en nu bent u Noord: wanneer u nu 1SA biedt gelooft u een 5-5 in de overgebleven kleuren.
 
  Sandwich Positie   Wanneer uw linker tegenstander opent en wanneer uw rechter tegenstander bijbiedt dan zit u in de 'Sandwich' positie. Bieden in deze positie kan gevaarlijk zijn omdat beide tegenstanders geboden hebben en u misschien voor straf kunnen doubleren.
 
  Sharples 4/   Een verouderde versie van Minor Suit Stayman.
 
  Slem   Het bieden en maken van 12 slagen (klein slem) of 13 slagen (groot slem).
 
  Slem Bonus   Bonus punten die u ontvangt voor het bieden en maken van een slem. 500 en 1000 punten voor respectievelijk een geboden en gemaakt klein slem wanneer u niet kwetsbaar bent; en 750 en 1500 punten voor respectievelijk een geboden en gemaakt klein slem wanneer u wel kwetsbaar bent.
 
  Sleutel Kaarten   "Key Cards". Deze worden gedefinieerd als de vier azen en troef heer.
 
  SNAP   Strong NoTrump After Passing. Hiermee wordt een systeem aangeduid waarmee ontstane problemen geprobeerd wordt op te lossen wanneer partner op de derde hand licht geopend zou kunnen hebben. Het 1SA antwoord van partner belooft in zo'n situatie een redelijke 11-12 punten. Een betere conventie is wellicht de een of andere Drury conventie.
 
  Speelslagen   Een methode om je hand te waarderen, en wordt meestal gebruikt om te beoordelen of je preëmptief kunt openen of niet of om bijvoorbeeld te beoordelen of je hand goed genoeg is om sterk te openen.
 
  Sterke SA   Een opening met een verdeelde hand, meestal 4-3-3-3, met 15-17 punten. Vroeger werd deze 1SA opening met 16-18 punten gedaan.
 
  Systeem Kaart   Iedere bridgespeler moet in het bezit zijn van een systeemkaart waarop alle biedingen, conventies en uitkomsten/wijze van bijspelen op vermeld staan.
 
  Transfer   Dit is een conventioneel bod dat lengte belooft in een specifieke kleur. Een goed voorbeeld hiervan is de Jacoby Transfer.
 
  Tussen kaarten   10'en, 9's en zelfs 8'en. Deze hebben geen HCP waarde maar kunnen wel belangrijke lage kaarten zijn.
 
  Variabele SA   Een niet gebruikelijke afspraak tegenwoordig. Niet kwetsbaar is de kracht van een 1SA opening 12-14 punten en kwetsbaar 15-17.
 
  Viertallen   Viertallen is een wedstrijd vorm waar een paar van het team NZ zit en het andere OW aan een andere tafel. Het bepalen van de uitslag is totaal verschillend van die in een parenwedstrijd, waarbij opvalt dat een overslag en het verschil van 10 punten tussen een 4/ en 3SA+1 score vrijwel onbelangrijk is.
 
  Vork   Een vork is een kaartcombinatie zoals AV, AHB etc. Wanneer je er dus voor zorgt dat je linker tegenstander aan slag komt en hij alleen die kleur terug kan spelen, speelt hij dus naar de VORK toe en moet daardoor een slag cadeau geven.
 
  Vraag Biedingen   Dit zijn biedingen die een tegengestelde betekenis hebben van de Cue-biedingen. Ze geven geen informatie over de geboden kleur maar vragen informatie over de geboden kleur.
 
  Vuiltje   Een (vaak kleine) kaart die verloren zal gaan aan de tegenpartij.
 
  x   Vaak gebruikt om een kleine kaart weer te geven. Bijvoorbeeld in plaats van AVT8542 wordt dan AVTxxxx weergegeven.
 
  Yarborough   Een hand waar geen enkele kaart hoger is dan de 9.
Bijvoorbeeld 98542 753 95 432.
 
Bridge Regels
 
    Er bestaan zekere mathematische regels, welke betrekking hebben op het bieden, het spel en het tegenspel. Deze regels zijn belangrijk en kunnen u helpen te beslissen welke kaart te spelen, hoe tegen te spelen, hoe het best te verdedigen en hoe de communicatie, in het bijzonder tussen de tegenspelers, te verbeteren. De regels kunnen het verschil maken tussen een contract maken en down gaan.
 
  Kansberekening   Wanneer je leider bent is het goed te weten wat de theorethische kansen zijn op de kaartverdeling bij de tegenpartij. Deze kennis maakt het je mogelijk te beslissen hoe je een bepaalde kaart moet spelen. Slaan? , snijden?. Wanneer je de kansberekening goed toepast kun je daaruit aflijden dat het spelen op een 3-3 zitsel bij de tegenpartij (35%) minder succesvol is dan het snijden op een honeur (50%). Ook kun je berekenen wat de kansen zijn wanneer je bepaalde speelwijzes kunt combineren.
 
  Law of Total Tricks   Ook wel ‘The Law' genoemd.
Deze 'Law' bepaalt dat het aantal te behalen slagen gelijk is aan het totaal aantal troefkaarten die in beide handen samen aanwezig zijn. In zijn eenvoudigste vorm zou je dus kunnen zeggen dat je kunt meebieden tot een niveau dat gelijk is aan het gezamelijke aantal troeven die je in handen hebt. Heb je dus samen 9 troeven, dan zou je tot 3-niveau competetief mee kunnen bieden.
 
  LTC   'Losing Trick Count'.
LTC is een hulpmiddel om te bepalen hoe verder te bieden nadat partner met 1/ opent en je samen een 8+kaart fit hebt gevonden.
 
  Psychologie bij bridge   Hoe je je gedraagt aan tafel is vaak van groot belang. Tegenstanders die zich niet netjes gedragen kunnen veel punten scoren alleen maar omdat jij hem/haar/hen niet mag. Er zijn maar weinig mensen die niet hun concentratie verliezen tegen dit soort spelers. De manier waarop je met dit soort spelers praat en de manier waarop je je kaarten op tafel legt maakt hen kwaad. En boze tegenstanders zijn goede tegenstanders voor jouw! Maar ga niet te ver, wees niet onethisch!!
 
  Regel van
2,3 en 4
  Culbertson's regel van twee en drie (vier) is een houvast tot welk niveau je preëmptief kunt openen. Je gaat er van uit dat de tegenpartij een manche kan maken en dat jij gedoubleerd down gaat.
 
  Regel van 11   De regel van 11 houdt in dat wanneer er gestart wordt met "4e van boven" partner [maar ook de leider] de hoogte van een voorgespeelde kaart aftrekt van het getal 11; het resultaat daarvan is dan het aantal resterende kaarten van die kleur welke hoger zijn dan de voorgespeelde kaart.
 
  Regel van 12   De regel van 12 houdt in dat wanneer er gestart wordt met "3e van boven" partner [maar ook de leider] de hoogte van een voorgespeelde kaart aftrekt van het getal 12; het resultaat daarvan is dan het aantal resterende kaarten van die kleur welke hoger zijn dan de voorgespeelde kaart.
 
  Regel van 14   Deze methode is ontwikkeld door Malcolm MacDonald en gepubliceerd in "The Bridge Bulletin, January and February 1998". De bedoeling is om te kunnen bepalen of een dwangpositie nuttig is of niet. Ook indien bijvoorbeeld een snit een van de mogelijkheden is zou de mogelijkheid van een dwangpositie eerst moeten worden onderzocht wanneer er ergens 1 slag gevonden moet worden.
 
  Regel van 15   De Regel van 15 is geen rekenkundige methode, maar slechts een vuistregel.
De regel van 15 geeft de speler op de vierde hand de mogelijkheid om te beslissen of hij de bieding moet openen of niet. Hiervoor zijn het aantal punten én het aantal schoppen kaarten van belang. Is dit opgeteld 15 of meer, dan kan geopend worden.
 
  Regel van 17   Deze conventie is nuttig wanneer beslist moet worden of je verder door moet bieden om de manche (of slem) te gaan spelen in partners geopende kleur wanneer deze geopend heeft met een zwakke twee in schoppens of hartens.
 
  Regel van 20   Deze regel wordt gebruikt om te bepalen of een hand met minder dan 12 honneurpunten de moeite waard is om mee te openen. Deze methode gebruikt het aantal honneurpunten plus de lengte van de twee langste kleuren om te bepalen of er geopend wordt, ja dan nee. Wanneer het totaal van deze som 20 of meer is mag er met de hand geopend worden.
 
Bridge Coups
 
  Alcatraz Coup   Een coup in het bridgespel wordt meestal omschreven als een zeer succesvolle manier van spelen of tegenspelen.
De "Alcatraz Coup" is, alhoewel zeer succesvol, geen manier van spelen die u zou willen navolgen.
Zoals de naam al aangeeft is het een methode die zeer zwaar gestraft wordt wanneer de tegenpartij ontdekt waarmee u bezig bet. De coup wordt hier dan ook niet beschreven zodat u hem zou kunnen toepassen, maar alleen om hem te herkennen zodat u direct de wedstrijdleiding hiervan op de hoogte kunt stellen zodat degeen die deze coup toepast hopelijk van verdere deelname aan de wedstrijd kan worden uitgesloten.
 
  Barricade Coup   Het gebruikte voorbeeld van de Barricade Coup is gekopieerd uit een publicatie van Bertrand Romanet, getiteld: Bridge totaal, Comment bien jouer au bridge sans trop se fatiguer. Editeur/Publisher: Fayard impr. Firmin-Didot, Paris, France.
Vertaald: Hoe bridge te spelen zonder moe te worden.
De term barricade wordt gedefinieerd als iets dat dient als een obstakel.
 
  Bath Coup   De Bath Coup houdt in dat u het aas ophoudt wanneer u ook de boer van die kleur bezit.
Eenieder van u zal zonder het te weten dat deze speelwijze zo heet, de Bath coup wel eens hebben toegepast.
 
  Coup en Passant   Onder Coup en Passant wordt verstaan: het spelen van een kaart uit een zijkleur zodat met een kleine troefkaart achter de hoge troeven van de tegenpartij een slag gemaakt kan worden.
 
  Deschapelles Coup   De Coup "Deschapelles" houdt in dat de tegenspelers een niet gedekte honneur voorspelen om een entree bij partner te genereren. Een niet gedekte honneur wil zeggen dat u bijvoorbeeld met de heer uitkomt van uw kaartcombinatie H7543.
De "Coup Deschapelles" is vernoemd naar de in de negentiende eeuw levende schaak/whist legende Alexandre Louis Honoré Lebreton Deschapelles.
 
  Duivels Coup   Deze coup heeft te maken met het verdwijnen van een vaste troefslag.
Er zijn verschillende artikelen over dit onderwerp verschenen, o.a. in een column van C.E. Dickel in de "Glasgow Harold" en R. Trezel in "L'Officiel de Bridge"
 
  Emperor's Coup   De Emperor's Coup is een opzichtige en zeldzaam voorkomende verdediging waar de verdediging een hoge kaart opoffert om een entrée in partners hand te creëren.
Een beroemd voorbeeld van de Emperor's coup kwam voor in 1982 tijdens de wereldkampioenschappen in Biarritz. Jean Besse kreeg voor zijn tegenspel de Bols Brilliancy prijs dat jaar.
 
  Grosvenor Gambit   De Grosvenor Coup is een komische en psychologische manier van spelen welke reeds in 1973 door de heer Turner werd beschreven in "The Bridge World Magazine".
Een van de verdedigers speelt opzettelijk een zeer duidelijke verkeerde kaart bij maar de leider gelooft dat niet en gaat uit van een degelijk tegenspel.
De Grosvenor Coup is het opzettelijk bijspelen van een verkeerde kaart om de tegenpartij psychologisch in de war te brengen.
 
  Idioten Coup   De Idioten Coup is een verdedigende manier van bijspelen die de leider laat denken dat hij tegen een paar idioten zit te spelen.
 
  Krokodillen Coup   De krokodillen coup is een speelwijze waarmee u een hogere kaart speelt dan noodzakelijk om te voorkomen dat uw partner wordt ingegooid.
 
  Merrimac Coup   Met de "Merrimac Coup" geprobeerd wordt een entree van de tegenpartij te verwijderen terwijl met de "Deschapelles Coup" juist geprobeerd wordt een entree bij partner te creëren.
De coup houdt in dat er een niet gedekte honneur voorgespeeld wordt om een entree bij de tegenpartij te verwijderen. Ook nu wordt met een niet gedekte honneur bedoeld dat er met een heer wordt uitgekomen van een kaartcombinatie zoals H7543.
 
  Troef Coup   Hierbij wordt in de troefkleur gesneden terwijl er geen troef op tafel ligt.
 
  Troef Promotie   Troefpromotie is een zodanige speelwijze door de verdediging dat ze een verliezende troefkaart laten promoveren tot een winnende.
Dit wordt gewoonlijk gedaan door zo te spelen dat de leider een slag hoog, met een honneur, moet troeven.
 
  Uppercut   Een speciale vorm van troefpromotie is de uppercut.
U troeft in een poging om een hoge troef van de leider er uit te werken zodat er een troefslag voor uw partner promoveert.
 
Spelen
 
  Afspelen   Wanneer een contract dicht lijkt te zitten: Zoek dan naar mogelijke addertjes onder het gras.
Wanneer een contract down lijkt te gaan: Zoek dan naar eventuele mogelijkheden, hoe onwaarschijnlijk ook, om het contract te maken. Zie bijvoorbeeld de "Duivels Coup".
Met o.a.: Veilig afspelen, Goed tellen, De veilige hand en Het combineren van kansen.
 
  Alternatieve dwang   De Alternatieve Dwang, ook wel of-of dwang genoemd, is een simpele dubbele dwang.
 
  Automatische dwang   De Automatische dwang is een simpele dwang, die tegen beide tegenspelers werkt.
Voorbeeld maakt duidelijk hoe effectief deze dwang is.
 
  Barco Dwang   Het onderstaande voorbeeld werd gepubliceerd in "The Bridge World" door Edward T. Barco. Volgens Barco betreft het een op beide tegenstanders uitgeoefende drievoudige dwang.
 
  Ingooi   Een speelwijze, ook wel bekend als Eind-Spel, waarbij een tegenstander een slag mag maken maar daardoor naar een vork of in een dubbelrenonce moet spelen.
 
  Misleidend spelen   Bij bridge is het zelf spelen (leider zijn) het leukst. Je hoeft je geen zorgen te maken over je partner (normaal gesproken is hij niet zo goed als jezelf). Je kunt de kaarten spelen in een volgorde die je zelf wilt zonder je zorgen te hoeven maken wat partner er van vindt. Zijn werk bestaat er uit de doen wat jij zegt en zich te vergapen aan jou meesterlijke speelwijze. Je tegenstanders kennen je kaart niet, en door op een speciale manier af te spelen kun je ze nog voor de gek houden ook.
 
  Slipstream Dwang   Deze dwang is een troefdwang, waar twee dreigingen in dezelfde hand achter de leider zitten. Deze speler wordt in de slipstream in dwang gebracht.
Deze specifieke situatie werd voor het eerst beschreven door Geza Ottlik in "The Bridge World van februari 1974".
 
  Spelen van troefcontract   In een troefcontract is het belangrijk dat u de troeven bij de tegenpartij gaat weghalen, zodat deze geen introevers kunnen maken. Goed afspel begint met het maken van een speelplan. Speel na de uitkomst van de tegenpartij niet automatisch een kaart bij, maar bekijk uw handen eerst goed en maak een plan.
 
  Uitleg over het bridgespel   Contract Bridge is ontwikkeld in de 20er jaren en werd in de volgende decennia populair onder aanvoering van de Amerikaan Ely Culbertson. Bridge is tegenwoordig een prestigeus spel en wordt wereldwijd meer gespeeld dan ieder ander kaartspel. Er worden over de gehele wereld toernooien en kampioenschappen gespeeld. Het wordt over het algemeen verondersteld dat bridge het meest populaire kaartspel is dat er is en waar de regels wereldwijd dezelfde zijn. Het wordt met vier spelers gespeeld die daarvoor een pakje kaarten met 52 kaarten nodig hebben. Je speelt met een partner (maat) die tegenover je aan tafel zit. Voor 't gemak duiden we de plaatsen waar de vier spelers aan tafel zitten aan met windrichtingen Noord , Oost , Zuid en West. Een paar zit dus Noord-Zuid en het andere paar zit dan Oost-West.
 
  Voor de eerste slag   Denk goed na voordat u de eerste kaart bijspeelt. Er gaan veel contracten down, doordat u niet eerst goed hebt nagedacht voordat u de eerste kaart bijspeelde.
 
De Tegenpartij Volgt
 
  Hoe verder na 1SA TP   Hoe verder te bieden na een 1SA volgbod van de TegenPartij.
Na partners opening op 1 niveau in een lage kleur zijn er verschillende mogelijkheden om toch je kaart nauwkeurig te omschrijven na een 1SA volgbod van de tegenpartij (TP). Zelf geef ik in dit geval het strafdoublet op en gebruik ik dat om met een zwakke hand in een lage kleur te kunnen eindigen en wordt 2 gebruikt als een soort Stayman en de 2 en 2 zijn dan transfers voor harten en schoppen (Jacoby).
 
  Negatief Free Bid   Een Freebid is het bod dat je doet nadat partner heeft geopend en de tegenpartij een volgbod heeft gedaan.
Dus bijvoorbeeld: Partner: 1, en de tegenpartij: 1 , dan is het bod dat jij nu geeft een freebid. Normaal gesproken is een Freebid forcing. Negatief in Negatief Freebid wil zeggen dat bod niet forcing is. Een Negatieve Freebid toont 5-11 punten en een lange kleur (6+kaart, of een mooie 5-kaart).
Met een mooiere hand begin je eerst met een (negatief) doublet.
 
  Splimits   Deze conventie is een variant op de door Alan Truscott ontwikkelde methode "Het 2SA antwoord" na een Iformatie Doublett van de tegenpartij. De naam van deze conventie, Splimits, is een combinatie van twee andere conventies SPLInter en liMIT (limiet) verhogingen.
Een sprongbod na een info doublet op partners opening op 1-niveau in een hoge kleur belooft steun en een nul- of singleton in de geboden kleur.
 
Doubletten
 
  Actief Doublet   Partner opent en u biedt wat waarna uw linker tegenstander op niet te hoog niveau volgt. Iedereen past vervolgens en u bent weer aan de beurt: u hebt 9+ punten maar niets te bieden - dus doubleert u met de bedoeling te vertellen dat uw kant de meeste punten in bezit heeft maar u geen goed bod kunt doen.
Het is belangrijk dat u het Actieve doublet speelt wanner u ook het Support Doublet speelt omdat in dat geval partner niet kan doubleren zonder dat hij een 3-kaart steun in uw kleur bezit.
 
  Balanceren: Doublet   Met balanceren wordt een doublet bedoeld, dat gegeven wordt, nadat uw linker tegenstander opende en zijn en uw partner hebben gepast.
 
  Competitief doublet   Een doublet dat niet voor straf is, maar dat een hand belooft die te sterk is om te passen maar ook niet de mogelijkheid biedt een ander bod te doen.
 
  Controle Doublet   Van een doublet op ons controlebod nemen we aan dat ‘t een uitkomstdoublet is. De tegenpartij heeft een (goede) uitkomst aangegeven. Met het beschreven systeem kunnen we uitzoeken of die uitkomst ons kwaad doet of niet.
 
  Doublet op SA bijbod   Wanneer een SA-contract gedoubleerd wordt is dat meestal een strafdoublet. Een uitzondering hierop is, wanneer het SA bod min of meer geboden wordt, omdat de bieder niets anders weet te verzinnen.
 
  Echo Doublet   Een echo doublet toont in principe lengte in de twee ongeboden kleuren wanneer partner (zonder sprong) na een opening van de tegenpartij volgde, en waar de partner van de tegenpartij de geopende kleur steunde.
 
  ELCD   Rodwell/Meckstroth stelden voor om, in gevallen dat u een 4-kaart hoge kleur bezit plus een lange lage kleur, na een eventueel klaverenantwoord van uw partner met een zwakke hand ruiten te bieden. Wanneer u nu de ruitenkleur op hetzelfde niveau biedt als uw partners klaveren bod, dan ontkent u daarmee een hand met overwaarde.
 
  Fisher Uitkomstdoublet   Met dit conventionele doublet wordt gevraagd, om tegen een SA-contract, wanneer er geen 2 Stayman (of Niemeijer) is geboden met klaveren te starten. Indien er wel Stayman is geboden, en deze niet is gedoubleerd, vraagt het doublet om een ruitenstart.
Het Fisher uitkomstdoublet heeft nooit veel aandacht gekregen. Toch wordt de conventie zo hier en daar gebruikt. Vandaar dat de conventie hier wordt vermeld.
 
  Heropeningsdoublet   Een heropenings doublet is een doublet door de openaar zelf. De partner van de openaar heeft gepast en de tegenpartij heeft gevolgd. Zoals gewoonlijk belooft het doublet steun in de nog niet geboden kleuren.
 
  Lightner Doublet   Het Lightner Doublet, een uitkomst doublet in een slem contract, is bedacht door Theodore A. Lightner. Hij vond dat een strafdoublet op en vrijwillig geboden slem niet zo zinvol is, en gaf het doublet een nieuwe betekenis. Een doublet gegeven door de hand die niet mag uitkomen is conventioneel! Aan partner die mag uitkomen wordt gevraagd een onwaarschijnlijke uitkomst te vinden en zodoende het contract down te spelen.
 
  Logjes Doublet   Bij bridgeclub de Looier wordt de 'Het Logjes (Re)Doublet' conventie gebruikt. Het wordt gebruikt als er op een openingsbod van 1, 1 of 1 door partner, een volgbod in een kleur wordt tussengeboden. Vereiste is dat er, na een pas van de andere tegenstander, nog steeds twee in de geopende kleur geboden kan worden.
 
  Maximaal Doublet   Met een maximaal doublet wordt een manchepoging aangegeven. Het wordt toegepast in situaties zoals:
U heeft een fit gevonden.
De tegenpartij heeft tot direct onder uw drieniveau zitten meebieden.
Uw partner heeft geen inviterende hand aangegeven.
 
  Negatief Doublet   Ook wel Sputnik Doublet genoemd.
Er zijn verschillende manieren om een negatief doublet te spelen, maar de eenvoudigste is dat u eenvoudigweg de ongeboden hoge kleur en voldoende puntenkracht belooft om competitief mee te kunnen bieden.
Het belooft:
- tenminste een 4-kaart in een nog niet geboden kleur
- beide lage kleuren wanneer beide hoge kleuren al geboden zijn
- beide hoge kleuren wanneer 1 is tussengeboden
- precies een 4-kaart schoppen wanneer 1 is tussengeboden.
 
  Openingsdoublet   Een openingsdoublet, een conventioneel doublet na een opening op laag niveau van de tegenpartij, vraagt partner zijn beste van de nog niet geboden kleur(en) te bieden.
Het meest algemene openingsdoublet wordt gedaan, nadat de tegenpartij opent met één in een kleur.
Normaal gesproken, biedt partner hierop zijn beste kleur, maar hij kan ook passen wanneer (i) de partner van de openaar biedt of (ii) wanneer hij een kaart heeft om van het openingsdoublet straf te maken.
 
  Optioneel doublet   Het Optionele doublet, niet te verwarren met een Competitief Doublet , wordt gebruikt om een gebalanceerde hand te tonen met voldoende kracht om de preempt zeer waarschijnlijk down te spelen, en belooft partner steun voor alle niet geboden kleuren.
 
  Redoublet   Er zijn drie mogelijkheden om te redoubleren.
1. Om, na een doublet van de tegenpartij algemene kracht te tonen.
2. SOS Redoublet: HELP, ik heb geen enkele steun in uw kleur, maar wel tenminste een driekaart in alle andere kleuren.
3. U bent er zeker van dat u uw contract gaat maken.
 
  Rosenkranz (Re-)Doublet   De Rosenkranz doublet- en redoublet conventie wordt gebruikt na partners volgbod wanneer de rechter tegenstander een forcing antwoord heeft gegeven na zijn partners openings bod (een bod in een nieuwe kleur ofwel door het geven van een [negatief] doublet).
Het Rosenkranz (Re-)Doublet belooft een tophonneur in partners kleur met tenminste een 3-kaart steun.
 
  RT doubleert   Wanneer uw partner op 1 niveau in een kleur opent en uw rechter tegenstander doubleert dan zijn uw antwoorden anders dan wanneer er niet gedoubleerd zou zijn.
 
  Sputnik Doublet   Ook wel Negatief Doublet genoemd.
Er zijn verschillende manieren om een negatief doublet te spelen, maar de eenvoudigste is dat u eenvoudigweg de ongeboden hoge kleur en voldoende puntenkracht belooft om competitief mee te kunnen bieden.
Het belooft:
- tenminste een 4-kaart in een nog niet geboden kleur
- beide lage kleuren wanneer beide hoge kleuren al geboden zijn
- beide hoge kleuren wanneer 1 is tussengeboden
- precies een 4-kaart schoppen wanneer 1 is tussengeboden.
 
  Stolen bid doublet   Wanneer uw partner met 1SA opent en de tegenpartij op tweeniveau tussen bidet, kunt u het 'Stolen Bid Doublet' toepassen. Met het doublet vertelt u uw partner, de 1SA openaar, dat de tegenpartij uw bod heeft gestolen.
Het is de bedoeling dat u met behulp van het 'Stolen Bid Doublet' biedingen kunt blijven doen met de betekenis van Stayman of Jacoby Transfer. Vaak wordt er na een tussenbod van de tegenpartij geen gebruik meer gemaakt van Stayman en Jacoby Transfers. Dus na een biedverloop als
 
  Strafdoublet   Het strafdoublet is exact wat het zegt, met tevens hetzelfde doel: een beter score. Bij een discussie over strafdoubletten zijn er verschillende facetten waar u rekening mee moet houden.
 
  Strip Dwang   Een Strip Dwang wordt omschreven als een speeltechniek van de leider, wanneer die leider twee of meer verliesslagen bezit en het contract eigenlijk down zou moeten gaan. Door eerst alle te maken slagen op te halen dwingt de leider de tegenpartij om kaarten, waarmee ze een slag kunnen maken, of de kaarten waarmee ze van slag zouden kunnen gaan, af te gooien. Nadat de leider deze slagen heeft gemaakt, speelt hij zodanig, dat de tegenspeler, die aan slag komt, alleen nog maar één of meerdere slagen aan de leider kan geven.
 
  Striped tail doublet   Dit is een doublet op een manchebod van de tegenpartij, niet om partner informatie te geven en niet om de tegenpartij down te spelen, maar … om te voorkomen dat de tegenpartij een onverliesbaar slem gaat bieden.
Het doublet is zo genoemd, omdat er verwacht wordt dat de dubbelaar na een redoublet van de tegenpartij, met staart tussen de benen, wegvlucht naar zijn eigen kleur.
 
  Support (Re)doublet   Dit is een doublet door de openaar dat een 3-kaart steun in partners kleur belooft, misschien met extra kracht, wanneer de tegenpartij een volgbod geeft of doubleert.
- Een support doublet belooft een 3-kaart steun in partners hoge kleur.
- Een support doublet kan alleen door de openaar gegeven worden.
- Een support doublet wordt niet gegeven wanneer openaar op 3-niveau moet bieden om de hoge kleur te steunen.
 
  Takeout Doublet   Zie: Uitneem Doublet
 
  Teruggekaatst doublet   1: Partner geeft een volgbod/doublet en partner tegenpartij verhoogt die kleur of past.
Een teruggekaatst doublet is in principe een doublet dat lengte toont in de twee ongeboden kleuren wanneer partner (zonder sprong) heeft gevolgd en de tegenpartij de openingskleur heeft gesteund. Na partners infodoublet/tussenbod is jouw doublet na elke verhoging onder manche-niveau teruggekaatst.
2: Partner geeft een volgbod/doublet en partner tegenpartij biedt een nieuwe kleur.
Een (geen teruggekaatst) doublet toont enige steun in partners kleur met een goed bezit in de 4e-kleur (5-kaart AVTxxx).
 
  Uitneem Doublet   Een uitneem doublet, een conventioneel doublet na een opening op laag niveau van de tegenpartij, vraagt partner zijn beste van de nog niet geboden kleur(en) te bieden. Het meest algemene uitneem doublet wordt gedaan nadat de tegenpartij opent met één in een kleur. Het belooft openingskracht en tenminste een 3-kaart in de niet geboden kleuren en een korte kaart in de geopende kleur van de tegenpartij.
 
  Uitkomstdoublet   Het uitkomstdoublet wordt gebruikt om uw partner te vertellen met welke kleur hij het best kan uitkomen. Het doublet belooft, over het algemeen, kracht in de gedoubleerde kleur. In speciale gevallen, zou het echter ook een andere kleur kunnen aangeven.
 
  Wriggle tegen een gedoubleerde SA   Dit is een van de beste methodes, wanneer u met weinig punten toch wilt deelnemen aan de bieding.
Wanneer de tegenpartij uw partners 1SA doubleert, dan vraagt uw redoublet aan partner om 2 te bieden. Indien u nu een vijfkaart klaveren bezit, dan past u. Indien uw kleur geen klaveren is, dan biedt u die kleur en partner zal daar op passen.
 
Verdediging Tegen Een Forcing Klaveren Opening
 
  Hudson   1SA volgbod tegen een conventionele 1
Deze conventie wordt toegeschreven aan Robert R. Hudson.
Het is een verdedigende methode ontwikkeld nadat de tegenpartij dan wel conventioneel of natuurlijk op 1-niveau de bieding opent.
 
  IDAK, IDAC en Wonder   Biedingen tegen een conventionele 1
Dit is een verdedigende methode tegen een convetionele sterke 1 opening. IDAK is een afkorting van Instant Destroyer And Killer, en IDAC staat voor Instant Destruction Against a Club.
Indien niet kwetsbaar wordt IDAK of IDAC gebruikt. Indien wel kwetsbaar worden de Wonder Biedingen gebruikt.
 
  Mathe   Verdediging tegen een conventionele 1
Deze verdedigende conventionele methode is bedacht door Lewis L. Mathe. Ook heeft hij de Mathe Vraagbiedingen bedacht.
De Mathe conventionele biedingen worden meestal geboden direct na de sterke conventionele 1 opening, maar kunnen ook gebruikt worden na een negatief 1 antwoord van de partner van de 1 openaar.
 
  RAINBOW   RAINBOW is een verdediging tegen allerlei 1-openingen (Dutch Dubbelton, Precisie en ook tegen de 'Voorbereidende 1' opening). De conventie is een combinatie van iets dat lijkt op Ghestem en transfers.
 
  Super CRASH tegen een conventionele
1
  De eerste publicatie over de Super Crash conventie verscheen in augustus 1986 in het Bridge World magazine (W. D. Bennion).
De conventie werd ontwikkeld door Charles Galloway. Net deze variant op de originele Crash conventie kan na een forcing 1 opening een 1-kleuren, 2-kleuren en een 3-kleuren spel getoond worden.
 
  Truscott
tegen een
conventionele
1 opening
  Deze methode is ontwikkeld door Alan Fraser truscott. Met deze verdedigende conventie kan een 1- en 2-kleurenspel getoond worden. In de conventie worden ook Sprongbiedingen gebruikt welke een lang 1-kleurenspel beloven in de geboden kleur plus de kleur direct boven de geboden kleur.
 
  Whirlwind   Een conventionele verdediging tegen een sterke 1 opening, ontwikkeld door GS Jade Barrett.
 
Tegenpartij opent met SA
 
  ASPRO   Een verdediging tegen een 1SA opening.
1SA-2 belooft een 2-kleurenspel met 5-kaart hartens + een andere kleur (ook wellicht schoppens)
1SA-2 belooft schoppens + een lage kleur.
 
  ASTPRO   Een verdediging tegen een 1SA opening.
1SA-2 belooft een 2-kleurenspel met 5-kaart hartens + een andere kleur (ook wellicht schoppens)
1SA-2 belooft een 2-kleurenspel met 5-kaart schoppens + een andere kleur.
 
  ASTRO   Een verdediging tegen een 1SA opening.
1SA-2 belooft hartens + een lage kleur
1SA-2 belooft schoppens + een andere kleur.
 
  ASTRO (gemodificeerd)   Een verdediging tegen een 1SA opening.
Deze variant, of modificatie, van de ASTRO conventie wordt gebruikt om na een sterke SA-opening de bechrijving van 2-kleurenspellen in de hoge kleuren te onderzoeken. Om deze conventie te onderscheiden van andere variaties van de ASTRO-conventie, wordt deze Gemodificeerde ASTRO genoemd.
 
  ASTRO Cue   Allinger, Stern, en Rosler hebben de Astro conventie onwikkeld, m.b.v. deze conventie kun je 2-kleurenspellen bieden door middel van een bod in een lage kleur nadat de tegenpartij met 1SA heeft ge-opend. Ook het Stro-cuebod is een conventie van bovenstaande bridgers, en hiermee kun je een 2-kleurenspel bieden nadat de tegenpartij op 1-niveau een kleur heeft ge-opend.
 
  Bergen na 1SA   Na een 1SA opening door de tegenpartij betekent:
- Doublet = Een 1-kleurenspel, over het algemeen geen schoppen
- 2 = Klaveren met nog een kleur
- 2 = Toont ruiten met een hoge kleur
- 2 = Toont beide hoge kleuren
- 2 = Een natuurlijk bod
 
  Blooman   Met behulp van Blooman kunt u gebruik maken van de natuurlijke biedingen 2, 2, 2 en 2, na een 1SA opening van de tegenpartij, om een echte kleur te bieden, maar ook heeft u de mogelijkheid om tweekleurenspellen aan te geven. De biedingen ijn er op gebaseerd dat lange éénkleurenspellen wel vier keer zo vaak voorkomen dan de tweekleurenspellen met een 5-5 verdeling.
 
  Brozel   Na een 1SA opening van de tegenpartij belooft:
- doublet belooft een nog onbekend 1-kleurenspel
- 2 belooft een 2-kleurenspel (tenminste 5-4) met harten en klaveren
- 2 belooft een 2-kleurenspel (tenminste 5-4) met harten en ruiten
- 2 belooft een 2-kleurenspel (tenminste 5-4) met harten en schoppen
- 2 belooft een 2-kleurenspel (tenminste 5-4) met schoppen en een lage kleur
- 2SA belooft een 2-kleurenspel (tenminste 5-4) met beide lage kleuren.
 
  Cappelletti   Een verdediging tegen de tegenstanders 1NT opening. Een vergelijkbare maar betere conventie is Multi Landy.
 
  Comfy Canapé   De bedoeling van deze verdediging tegen een 1SA opening is dat alle ongebalanceerde handen met een hoge kleur geboden kunnen worden en de verdediging vaker aan de bieding deel kan nemen.
De Comfy Canapé conventie stelt in tegenstelling tot vele andere conventies tenminste één hoge kleur als anker kleur vast.
 
  CRASH   Verdediging tegen de 1SA opening
CRASH is een goede en simpele conventie tegen een sterke 1SA opening van de tegenpartij. We prefereren deze conventie omdat deze niet alleen gebruikt kan worden tegen sterke SA openingen, maar ook tegen paren die a) hun openingsbod enkel en alleen baseren op punten en b) met een sterke 1 openen (Precisie), zonder dat de biedprincipes veranderen.

Crash toont twee kleurenspellen met ca 10 punten in die kleuren:
- 2 = een twee kleurenspel van dezelfde kleur
- 2 = een twee kleurenspel van dezelfde hoogte
- 2SA = een twee kleurenspel van dezelfde vorm
- 2/ = natuurlijk, om te spelen
- Doublet = tenminste 15hcp, optioneel
- 3// = natuurlijk, met openingskracht.
 
  CRASH - Scaramuzzie   Deze variant van de Crash conventie, ook wel Altered Crash genoemd, wordt toegeschreven aan Roberto Scaramuzzi. Deze versie van de Crash conventie is aangepast als verdediging tegen een conventionele sterke opening.
De naam van deze conventie is een afkorting voor: Color, RAnk, SHape, en dit is tevens de basis voor deze verie.
 
  CRASH -   tegen een conventionele 1 opening - gemodificeerd
De oorsprong van deze conventie is onbekend. Deze versie van de Crash conventie wordt(werd) in Engeland gebruikt en is(was) daar erg populair en werd pas veel later in Amerika gepubliceerd. De conventie wordt veel gebruikt in combinatie met de TWERB (Two-Way Exclusion Relay Bidding) conventie.
 
  CRASH -   transfer tegen een conventionele 1 opening
De bedoeling van deze transfer versie van de Crash conventie is om de sterkere hand leider te maken.
 
  DONT   Double Opponent's No Trump.
Een verdediging tegen een 1SA opening van de tegenpartij.
 
  FeatherSton   Featherston is een verdediging tegen een SA opening van de tegenpartij. De conventie is in eerste instantie bedacht door Norm Featherston, die het idee kreeg vanwege een James Cansino verdediging tegen een sterke klaveren opening en verder ontwikkeld door Geoffrey S Jade Barrett.
 
  Hamilton   Nadat de tegenpartij met 1SA heeft geopend is kun je met de Hamilton conventie een verdedigend bod doen, en wel direct na de 1SA openaar als ook in de uitpas situatie. De conventie lijkt erg op de Cappelletti en ook de Bergen na 1SA conventie maar, er zijn andere betekenissen voor de afzonderlijke biedingen.
 
  Hello   Een verdediging tegen een 1SA opening van de tegenpartij.
Hello, is genoemd naar de makers van deze conventie, Jerry Helms en Bill Lohmann. De conventie maakt het mogelijk alle 1- en 2-kleurenspellne aan te geven nadat de tegenpartij met 1SA heeft geopend. Een van de bijkomende voordelen van de conventie is dat de sterke hand (de 1SA openaar) vaak moet starten tegen een eventueel door ons geboden contract.
 
  Landy   Dit is een conventionele verdediging tegen 1SA openingen van de tegenpartij, toepasbaar direct achter de SA openaar maar ook in de 4e hand:
- 2 = belooft een 2-kleurenspel (tenminste 5-4) met beide hoge kleuren
(o.a. Multi Landy is een betere conventie)
 
  Lionel   Het idee achter de biedingen is dat je, als tegenspelers, na een 1SA opening van de tegenpartij eigenlijk alleen moet proberen een deelscore te bereiken (zoals ook DONT propageert). Alhoewel de punten die je hebt niet het allerbelangrijkst is, is het wel belangrijk dat de punten die je hebt in de werkkleuren zitten. De verdeling tussen beide handen is veel belangrijker. Het nadeel van deze conventie zou kunnen zijn dat je met een sterke hand en minder dan vier schoppens, 1SA niet (voor straf) kunt doubleren.
 
  Multi Defense   Multi-Defense is een verdediging tegen sterke en zwakke SA openingen en tegen conventionele 1 openingen. Aangezien Multi-Defense een "rode" conventie is (er is geen ankerkleur bekend) mag het niet tegen niet-conventionele openingen gebruikt worden!!
Multi-Defense is gebaseerd op een simpel principe: een bod belooft een éénkleurenspel in de kleur erboven, of een tweekleurenspel in de twee kleuren dáárboven. Alle één- en tweekleurenspellen zijn op laag niveau aan te geven.
 
  Multi Landy   Dit is een conventionele verdediging tegen 1SA openingen van de tegenpartij, toepasbaar direct achter de SA openaar maar ook in de 4e hand:
- 2 = belooft een 2-kleurenspel (tenminste 5-4) met beide hoge kleuren
- 2 = belooft een 1-kleurenspel met een van de hoge kleuren
- 2 = belooft een 2-kleurenspel met een 5-kaart harten en een 4+kaart laag
- 2 = belooft een 2-kleurenspel met een 5-kaart schoppen en een 4+kaart laag.
Het 2 volgbod komt overeen met de Multi 2 opening, en het volgbod van 2 en 2 komen overeen met de Muiderberg openingen.
 
  Multi-Landy-doublet   Dit is een conventionele verdediging tegen 1SA openingen van de tegenpartij, toepasbaar direct achter de SA openaar maar ook in de 4e hand:
Dit is Multi-Landy waarbij een doublet nog onbekende 4-kaart hoog en een langere lage kleur belooft.
Ook wel 'Woolsey' genoemd naar de uitvinder ervan.
 
  PinPoint Astro   Deze variant op de Astro conventie wordt gebruikt om, na een sterke 1SA-opening van de tegenpartij, een 2-kleurenspel aan te kunnen geven.
Omdat er veel overeenkomsten in zitten, wordt deze variant vaak aangezien als de Brozel conventie.
 
  Ripstra   Nadat de tegenpartij met 1SA heeft geopend belooft een volgbod in een lage kleur een 3-kleurenspel waarbij de andere lage niet geboden kleur kort is.
 
  TWERB   Two-Way Exclusion Relay Bids.
De conventie wordt toegepast nadat een tegenstander 1SA opent, en kan ook worden toegepast nadat er twee handen gepast hebben. Ook kan de conventie gespeeld worden na een sterke 1 of 2 opening van de tegenpartij.
Alle één- en twéé kleurenspellen kunnen met deze conventie geboden worden.
 
  Woolsey Defense   Verdediging tegen een 1SA-opening van de tegenpartij
 
Verdediging Tegen Opening/Volgbod op Twéé Niveau
 
  Anti Gesthem   Verdediging tegen 2-kleuren spel tussenbieders (Bijvoorbeeld tegen Ghestem)
 
  DAC   Verdediging tegen conventionele Alternatieve 2-.
DAC staat voor Defend Alternative Club.
 
  Hacket verdediging   Deze verdedigende methode is ontwikkeld door de Engelsman Paul Hackett.
Het is een verdediging tegen preëmptieve openingen op 2-niveau.
 
  Liberty verdediging tegen Multi   De herkomst van deze verdediging is onbekend, maar het gebruik er van zou voordelig kunnen zijn voor de wat gevorderde bridger. De Liberty verdediging tegen de Multi openingen wordt gebruikt, wanneer de opening van de tegenpartij meerdere zwakke betekenissen kan hebben, zonder dat een bekende kleur aanwezig is.
 
  Meckwell defense   De Meckwell verdediging tegen de multi 2 is te vinden in het boek "Preempts from A to Z." door Ron Andersen, gepubliceerd in 1996. Zoals de titel al zegt, behandelt dit boek preemptieve biedingen vanaf de traditionele zwakke twee openingen tot en met de openingen van 5.
 
  SF   Verdediging tegen een multi 2-opening, maar ook alle andere twee openingen
Het is belangrijk de bieding onder controle te houden als de vijand op 2-niveau opent. Het systeem is gebaseerd op transferbiedingen en heeft in de praktijk zijn waarde bewezen.
Bieden na een 2-niveau-opening moet constructief zijn; meldt u zich dus alleen met een gezonde kaart in de bieding.
 
  Zwakke Twee Verdediging
2 met zwakke
2 met zwakke /
2 Multi
2/ Muiderberg
  De verdediging tegen preëmptieve openingen op 2-niveau heeft er toe geleid dat er vele conventies zijn ontwikkeld tegen deze preëmpts. Dit met de bedoeling zoveel mogelijk informatie uit te wisselen met de daartoe nog beperkte biedruimte. Enkele van deze conventies staan hieronder weergegeven; sommige zijn eenvoudig te onthouden en sommige zijn wat ingewikkelder van structuur.
Tegen openingen die alleen maar een sterke betekenis hebben zijn de biedingen die u doet vrijwel altijd preëmptief. Dit geeft meteen een goede reden om openingen niet alleen een sterke betekenis te geven (u wordt eruit gepreëmpt) maar ook een zwakke variant daaraan toe te voegen. voor de zwakke openingen geldt natuurlijk hetzelfde; het verstandig om daar ook een sterke variant daaraan toe te voegen.
 
  Worst   Verdediging tegen ALLE openingen op 2-niveau.
WORST staat niet voor de slechtst mogelijke verdediging maar het staat voor Weak OR Strong (zwak of sterk) verdediging
 
Verdediging Preëmptieve Tegen Openingen
 
  Verdediging tegen preempts   De verdediging tegen preemptieve biedingen op 3-niveau heeft er toe geleid dat er vele conventies zijn ontwikkeld tegen deze preempts. Dit met de bedoeling zoveel mogelijk informatie uit te wisselen met de daartoe nog beperkte biedruimte. Enkele van deze conventies zijn onder deze link weergegeven; sommige zijn eenvoudig te onthouden en sommige zijn wat ingewikkelder van structuur.
 
  Fishbein   Een conventie waarbij na een preëmptieve opening het opvolgende bod de betekenis van een informatie doublet heeft en doublet is voor straf.
 
  Lower Minor   Dit is een verdediging tegen een preëmptieve opening van de tegenpartij.
Een bod in de goedkoopst mogelijke lage kleur heeft de betekenis van een informatie doublet, en het doublet zelf is straf. Het wordt niet vaak meer gespeeld omdat het bod in de goedkoopst mogelijke bod in een lage kleur het 3SA bod al passeert.
 
  Meckwell defense   De Meckwell verdediging tegen de multi 2 is te vinden in het boek "Preempts from A to Z." door Ron Andersen, gepubliseerd in 1996. Zoals de titel al zegt, behandelt dit boek preemptieve biedingen vanaf de traditionele zwakke twee openingen tot en met de openingen van 5.
 
  Wereld conventie   Dit is een veredediging tegen preemptieve openingen op 3-niveau.