Bridge logo

DE ORANJE

 
Een sterk punt van de Oranje Klaveren is dat in veel standaardbiedverlopen de hand van de openaar onbekend blijft. Neem dit biedverloop in een gewoon systeem:
Noord Zuid
-1
11
212SA
3SApas
1 vierde kleur

Nu weet je dat de leider ongeveer een 4-2-4-3 heeft. Het uitkomen en het tegenspel is dan lekker makkelijk. Met de Oranje Klaveren worden die handen als onder geboden:
NoordZuid
-11
121SA
3SApas
1 meestal evenwichtig met 12-14
2 harten kleur (inversie)

De tegenpartij heeft nu geen idee of de leider een vierkaart schoppen heeft of een vierkaart ruiten of misschien wel een vijfkaart klaveren. Het systeem is een variant van de Poolse klaveren (BRIDGE juni 2004). Als partner 1 opent, heeft hij meestal een evenwichtige hand met 12-14 punten maar hij kan ook een paar sterke varianten hebben: minstens zestien punten met klaveren, minstens achttien punten met harten of schoppen, 18-19 punten, evenwichtig - de 2SA-opening belooft 20-21 punten - of een mancheforcing hand. De 1-opening moet dus forcing zijn, net als in Dutch Doubleton (BRIDGE februari 1999). Het verschil is dat met de Oranje Klaver, handen tot en met vijftien punten met vijf klaveren en een vierkaart hoog of zes klaveren met 2 geopend wordt.
De 1-opening belooft minimaal vier ruitens. De hand is meestal onevenwichtig. Dat betekent f een vijfkaart ruiten f elke 4-4-4-1 met een vierkaart ruiten f 4-5 in ruiten-klaveren. Met die laatste verdeling wordt 1SA herboden. Een 2-herbieding toont minstens vijf ruitens en vier klaveren. De 1SA-herbieding na 1-1/ kan dus best een singleton hoge kleur bevatten.
De 1 en 1 openingen beloven een vijfkaart of langer en 11-19 punten. Met achttien punten of meer en een onevenwichtige hand wordt echter met 1 geopend. Een 5/-3-3-2 met 18-19 punten wordt wel weer met 1/ geopend. De 1SA-opening is gewoon 15-17.

De openingen schematisch:
1a12-14 pnt, evenwichtig
b16+ punten, 5+kaart (als 2-opening)
c18+ punten, 5+kaart /(geen 5-3-3-2 met 18-19)
d18-19 pnt, evenwichtig
e22+pnt, evenwichtig
felke mancheforcing hand
111+pnt, 5+-kaart of 4-4-4-1 met 4-kaart , of 4-kaart met 5-kaart
1/11+ punten, 5+-kaart / (niet 18+ onevenwichtig)
1SA15-17 punten
211-15, 6+-kaart of 5+ + 4-kaart / (niet 5-4-2-2)
2Kwetsbaar: zwak 5-10
Niet kwetsbaar: zwak in of 4-10
2Kwetsbaar: 's zwak 4-10
Niet kwetsbaar: zwak in + 4-10
2Kwetsbaar: 's zwak 4-10, Niet kwetsbaar: zwak in + 4-10
Niet kwetsbaar tegen niet: 5+kaart + 4-kaart 4-10
Niet kwetsbaar tegen wel: 4+kaart 0-8
2SAa 20-22 punten, gebalanceerd: 4-kaart hoog + 5-kaart laag of 6-kaart laag mogelijk
b Niet kwetsbaar tegen wel: 0-10 met 5-5 laag
3X preemptief 6+kaart, Niet tegen Wel: agressief
3SALange solide lage kleur
46+kaart , natuurlijk
46+kaart , natuurlijk
46+kaart , natuurlijk
46+kaart , natuurlijk
4SAVraag naar specifiek aas


Omdat net als bij Dutch Dubbelton het 1-antwoord op de 1-opening een relay is kan geen T-Walsh gespeeld worden met de Oranje Klaveren. Toch wordt er geprobeerd de voordelen van T-Walsh in dit systeem te brengen door middel van conversies. Het 1-antwoord op de 1 opening belooft tenminste een 4-kaart schoppen en het 1 antwoord tenminste een 4-kaart harten.

NB: -Wanneer je perse harten wilt spelen bied je na 1-1-1SA , 4 (een harten transfer)
-Met een zwakke hand en een 4-4 hoog kun je in de problemen komen met deze biedwijze. Daarom wordt met een 4-4 hoog en een zwakke hand na de 1-opening eerst 1 geantwoord, en na het te verwachten 1 rebid van partner wordt dan 1SA geboden, hetgeen hier dus een 4-4 hoog belooft.


Antwoorden op de 1-opening
1relay
18+punten, 4+kaart schoppen
18+punten, 4+kaart harten
1SA 8-10 punten (wil zelf sans atout spelen)
212+ punten, 5+kaart , mancheforcing
2 al2+ punten, 5+kaart , mancheforcing
b4-8 punten, zeskaart of
2/ 9-11 punten, redelijke zeskaart /
2SA11-12 punten (wil zelf sansatout spelen)
3Xpremptief
3SA13-15 punten (vaak 4-3-3-3)

Met 15 punten en een 4-3-3-3 wordt er bijvoorbeeld als volgt geboden:
Noord Zuid
-1
1112
111SA
3SApas
1 relay
2 12-14 evenwichtig, of sterk met harten

Herbieding na 1-1 (relay)
1 12-14 evenwichtig, 18+ met harten of 25+ evenwichtig (1 vraagt verder, 1SA over 1 toont 4-4 hoog)
118+ met schoppen, rondeforcing (1SA relay)
1SA18-19 evenwichtig (Stayman en transfers)
25+-kaart , 16-21 punten
2mancheforcing (2 is relay)
2mancheforcing met harten, niet 5-5
2mancheforcing met schoppen, niet 5-5
2SA22-24, evenwichtig
Antwoorden op de 1-opening
2-invite
24-8 met 6-kaart / of sterk met 's
2Flannery met 7-10 punten
2Invite
3/preemptief
3Invite
 
 
 
 
 
 
 
 
Antwoorden op de 1SA-opening
2Relay Stayman
2Jacoby
2Jacoby
2Zwak met 's of sterk met +
2SANatuurlijk
3-Transfer
3-Transfer
35+kaart , Manche forcing
35+kaart , Manche forcing
 
 
 
Antwoorden op de 2-opening
Kwetsbaar
2SARelay
3/Forcing
3Inviterend
Niet Kwetsbaar
2SARelay
3Manche forcing, relay
 
Antwoorden op de 1-opening
1SARonde forcing
2Relay
2Manche forcing
28-10, natuurlijk
26-kaart 4-8 punten
2SA Invite
3Natuurlijk, invite
3Natuurlijk, invite
3Zwak
3Natuurlijk, invite
3SA-Splinter
4-Splinter
4-Splinter
 
Antwoorden op de 2-opening
2Relay
2SARelay
2Niet forcing
2Niet forcing
3Forcing
3Forcing
3Forcing
 
 
 
 
 
Antwoorden op de 2-opening
Kwetsbaar
2SARelay
3/Forcing
3Inviterend
Niet Kwetsbaar tegen NIET
2SAZwak met of of Manche forcing
3Invite met beide lage kleuren
3Invite voor 4-
Niet Kwetsbaar tegen WEL
xAlles natuurlijk en NIET forcing
 
Antwoorden op de 1-opening
1SARonde forcing
2Relay
2Manche forcing
2Manche forcing
2Natuurlijk 8-10 punten
2SA Invite
3Natuurlijk, invite
3Natuurlijk, invite
3Natuurlijk, invite
3Zwak
3SA-Splinter
4-Splinter
4-Splinter
 
Antwoorden op de 2-opening
Kwetsbaar
2SARelay
2/Niet forcing
3Forcing
3/Inviterend
Niet Kwetsbaar
2SARelay
2/Pas of corrigeer
3/Forcing
3/Pas of corrigeer
4/Transfer
 
Antwoorden op de 2SA-opening
3Puppet Stayman
3Jacoby Transfer
3Jacoby Transfer
3Transfer naar 3SA (of lange -kleur)
4Lange kleur
4Lange kleur
4Lange kleur
4Azenvraag
4SAKwantitatief
 
 
 


Data ex Bridge, Mei 2007 en Systeemkaart Jansma-Verhees 2004