Bridge logo

Openingsdoublet

 
Zie ook: Takeout Double, Uitneemdoublet

Een openingsdoublet, een conventioneel doublet na een opening op laag niveau van de tegenpartij, vraagt partner zijn beste van de nog niet geboden kleur(en) te bieden.

Het meest algemene openingsdoublet wordt gedaan, nadat de tegenpartij opent met één in een kleur.

Normaal gesproken, biedt partner hierop zijn beste kleur, maar hij kan ook passen wanneer (i) de partner van de openaar biedt of (ii) wanneer hij een kaart heeft om van het openingsdoublet straf te maken.

Vereisten

Een doublet wordt gezien als een openingsdoublet, wanneer aan één van de onderstaande regels wordt voldaan:
(zie echter ook gebalanceerd doublet hieronder)
De tegenpartij heeft slechts één kleur geboden en de doubleerder heeft niet de mogelijkheid gehad, die kleur eerder te doubleren.
De tegenpartij heeft twéé kleuren geboden en partner heeft gepast.
De tegenpartij heeft een fit gevonden.


De meest algemene vereisten voor een openingsdoublet zijn:
Een korte kaart in de geopende kleur van de tegenpartij (tweekaart, maximaal een driekaart)
Lengte in de niet geboden kleuren, tenminste een driekaart maar liever een 4+kaart.
Een puntenaantal dat voldoet aan een opening, maar tenminste 11 punten.

Hoe minder punten de bieder van het openingsdoublet bezit, des te extremer moet de distributie van zijn hand zijn (i.e. singleton of renonce in de kleur van de openaar).
De meeste paren doubleren ook sowieso wanneer ze 17-18 punten bezitten, ongeacht de verdeling (behalve wanneer met 1SA gevolgd kan worden). Ook is er een grotere puntenkracht vereist, wanneer de tegenpartij op een hoger niveau biedt.
De meeste paren spelen dat een doublet t/m 4 een uitneem betekenis heeft, terwijl doubletten op hoger niveau straf of coöperatief (partner moet passen, behalve wanneer zijn verdeling aangeeft dat het zelf spelen waarschijnlijk een beter resultaat geeft) zijn.
Indien de tegenpartij met 1 opent, zou u de volgende handen kunnen bezitten:
V T x  H V x x  V B T x x  x
H V x x  H V x x  V B x  x x

Oost
V x x x
x
A B x x
H B x x
Deze hand bevat wel het minimum dat benodigd is, om een openingsdoublet te geven, wanneer de tegenpartij met 1 opent. Wanneer de tegenpartij met een andere kleur opent, zult u met deze hand moeten passen. Ook na een 3 opening is de hand niet sterk genoeg om te doubleren.

Oost
H V x x
A x x
x
A B x x x
Wanneer de tegenpartij heeft geopend met 1 en zijn partner 1 heeft bij geboden, dan belooft een doublet de beide niet geboden kleuren (schoppen en klaveren).

Oost
H B x x
A V x
A x x
V x x
Met 16 punten en een gebalanceerde hand zult u ongeacht de opening volgen met 1SA en niet doubleren.

Oost
H V B x x
A H x x
A x x
x
Met 17 punten en een prachtige schoppenkleur doubleert u eerst en biedt u, wat uw partner ook biedt, uw schoppenkleur. Deze biedwijze belooft een sterkere hand, dan wanneer u eenvoudigweg volgt met 1.

Oost
x
A V T x x
H B T x
A x x
Nadat de tegenpartij met 1 opent, kunt u, afhankelijk van uw biedafspraken, met deze hand doubleren of 2 bieden. Na een 1 opening zou u echter moeten passen om later een harten of SA-contract van de tegenpartij voor straf te doubleren.

Er gelden natuurlijk altijd uitzonderingen.

Bijvoorbeeld voor het vereiste dat u tenminste een driekaart in de nog niet geboden kleuren moet bezitten. Indien u een sterke hand bezit met veel punten, 17+, zou u best kunnen doubleren. Bijvoorbeeld met
A V B T x x H V A H B x x
kunt u eerst doubleren en na partners antwoord de schoppenkleur gaan bieden.
Nadat de tegenpartij 1SA opende zijn er nog geen kleuren bekend en kunt u geen uitneemdoublet gebruiken. Het doublet op 1SA Heeft een conventionele betekenis zoals in Multi Defense, of het heeft de betekenis van een strafdoublet.


Antwoorden

Ervan uitgaand, dat de partner van de openaar past, moet uw partner zijn hand na uw openingsdoublet nauwkeurig omschrijven:
Met 0-9 punten
Biedt uw langste kleur zo goedkoop mogelijk, bijvoorbeeld
1 - dbl - pas - 1/2/ of biedt met een gebalanceerde hand, stoppers in de kleur van de tegenpartij en 6-9 punten 1SA.
Met 10-12 punten
Biedt uw langste kleur met sprong, bijvoorbeeld
1 - dbl - pas - 2/3/ of biedt met een gebalanceerde hand zonder vijfkaart hoge kleur en stoppers in de kleur van de tegenpartij 2SA. Een sprongbod in een kleur belooft tenminste een vierkaart en vraagt partner door te bieden indien het openingsdoublet niet gebaseerd is geweest op minimale waarden.
Het belooft meestal zo'n 9-11 punten.
Een 1SA bod belooft 8-10 punten, 2SA 11-12 en 3SA 13+punten met een gebalanceerde hand en tenminste 1 stopper in de geboden kleur(en) van de tegenpartij.
Met een hand met openingskracht of sterker biedt u eerst de kleur van de tegenpartij, waarna uw partner zijn hand, na zijn openingsdoublet, gaat omschrijven.
In uitzonderlijke gevallen kan er ook gepast worden op het openingsdoublet! Bijvoorbeeld wanneer u vijf of zes mooie troeven tegen hebt. Deze pas belooft, dat u tenminste drie troefslagen kunt maken. (partner zal in zo'n geval met troef starten)
Bied met een tweekleurenspel van gelijke lengte eerst de hoge kleur.
Met een tweekleurenspel van dezelfde hoogte biedt u de kleur met de meeste kracht.
Met een driekleurenspel biedt u uw mooiste hoge kleur.


Antwoorden op partners openingsdoublet

Wanneer uw partner het openingsbod van de tegenpartij doubleert, moet u daar op reageren, behalve:

wanneer de partner van de openaar bied of redoubleert (u kunt nu straffeloos passen).
wanneer u een heel sterke hand bezit met lengte in de kleur van de tegenpartij en van partners openingsdoublet een strafdoublet wilt maken.

Indien de partner van de openaar biedt, bent u niet meer verplicht te bieden. Doet u dat wel, dan geeft dat tenminste zes punten of meer aan.

Wanneer u uw kracht wilt tonen voor een kleurencontract:

0-5 punten:   pas
6-8 punten:   bied uw kleur op een zo laag mogelijk niveau
9-11 punten:   bied met sprong, of ga mee op drieniveau
12+ punten:   bied de manche of bied de kleur van de tegenpartij (cue)

Wanneer u uw kracht wilt tonen voor een SA-contract:
0-5 punten:   pas
6-10 punten:   1SA
11-12 punten:   2SA
13+ punten:   3SA


Herbiedingen van de partner die begon met het openingsdoublet.

12-16 punten:
Wanneer uw partner zijn kleur zo goedkoop mogelijk bood:
U doet het goedkoopst mogelijke bod. U kunt zelfs passen wanneer de tegenpartij weer in de bieding komt.
Wanneer partner met sprong antwoordde:
Biedt de manche of inviteer partner om dat te doen.
 
17-18 punten:
Wanneer uw partner zijn kleur zo goedkoop mogelijk bood:
Verhoog partners bod één niveau. Er is nog steeds een manche mogelijk.
Wanneer partner met sprong antwoordde:
Biedt de manche.
 
19-21 punten:
Wanneer uw partner zijn kleur zo goedkoop mogelijk bood:
Biedt met sprong.
Wanneer partner met sprong antwoordde:
Biedt de manche.


Voorbeelden

A V x x
A H x x
x
A V x x
Zuid  West  Noord  Oost
pas pas 1doublet
Oost vraagt aan zijn partner west, om zijn beste kleur te bieden uit de kleuren: schoppen, harten of klaveren.

A x
A H x x
x x
A V x x x
Zuid  West  Noord  Oost
1 pas 1doublet
Oost vraagt aan zijn partner west, om zijn beste kleur te bieden uit de kleuren: harten of klaveren.

A x x x
A H x x
x
A V x x
Zuid  West  Noord  Oost
1 pas 1SAdoublet
Ook nu vraagt oost aan zijn partner west, om zijn beste kleur te bieden uit de kleuren: schoppen, harten of klaveren. De bedoeling van dit doublet is niet om 1SA gedoubleerd tegen te spelen.

A x
A H V x x
x x
H V x x
Zuid  West  Noord  Oost
1 pas 1SAdoublet
pas 1 pas2
Ook nu vraagt oost aan zijn partner west, om zijn beste kleur te bieden uit de kleuren: schoppen, harten of klaveren. Met de herbieding van 2 belooft oost een sterk éénkleurenspel.

Openingsdoublet in een later stadium

Ook in een later stadium kan er nog een openingsdoublet worden gedaan. Zoals ook hierboven, belooft het lengte in de niet geboden kleuren en in dit geval ook extra waarden. Over het algemeen is ieder doublet op laag niveau, wanneer de tegenpartij een kleur biedt en speciaal wanneer ze een fit hebben gevonden en uw partner heeft gepast, een openingsdoublet:
De openaar zelf kan doubleren wanneer de tegenpartij zich met de bieding heeft bemoeid en partner paste.
Ook kan een volgbieder in een tweede biedronde doubleren om extra waardes en lengte in de nog niet geboden kleur(en) tonen.
Met een sterke hand, 16+, kan iemand die in eerste instantie doubleerde (openingsdoublet), nogmaals doubleren.


1:
West  Noord  Oost  Zuid
1 1 paspas
doublet
Dit doublet wordt gezien als een heropeningsdoublet. Het belooft een korte schoppenkleur en lengte in de niet geboden kleuren.


2:
West  Noord  Oost  Zuid
1 1 doublet
Dit doublet van oost belooft een 4+kaart in de niet geboden hoge kleur. (zie: Negatief doublet)


3:
West  Noord  Oost  Zuid
1 doublet pas1
doublet
West belooft met zijn doublet een korte schoppenkleur en steun in alle drie de niet geboden kleuren.


4:
West  Noord  Oost  Zuid
1 1 pas2
doublet
En ook nu belooft de openaar een korte harten kleur en steun in alle drie de niet geboden kleuren. Omdat partner na dit doublet op twee- of drieniveau moet gaan bieden, belooft west met zijn doublet ook nog extra kracht.


5:
West  Noord  Oost  Zuid
1 1 doublet
Oost belooft een korte ruitenkleur en tenminste een driekaart harten en klaveren en daarbij ook een iets sterkere hand dan benodigd voor een volgbod.


6:
West  Noord  Oost  Zuid
1 doublet 2pas
pas doublet
Doubleerder toont extra waardes plus een extreem korte harten kaart