Bridge logo

Ogust

Deze conventie geeft een aantal betekenissen weer nadat partner 2SA antwoord op een zwakke twee opening. Deze conventie is ontwikkeld door Harold A. Ogust en is in Groot Brittanie ook wel bekend als de Blue Club Antwoorden.
Hieronder een voorbeeld van de originele Ogust:
Zuid heeft:
74
VBT876
H9
B43
en Zuid biedt: 2
Noord heeft:
H98
A53
AV86
765
Noord heeft 13 punten.
Hij weet dat ze samen 9 troeven hebben en wil meer weten over de kracht van de zuid hand. Noord biedt: 2SA


In de Ogust conventie wordt het 2SA antwoord als forcing gespeeld en het vraagt de openaar met behulp van relays zijn hand te omschrijven:
3 - Toont een zwakke hand met een zwakke kleur
3 - Toont een goede hand met een zwakke kleur
3 - Toont een zwakke hand met een goede kleur
3 - Toont een goede hand met een goede kleur
3SA - Toont een solide kleur
Zodra partner de kracht van de zwakke twee bieder te weten is gekomen biedt hij het uiteindelijke contract.

Er zijn nogal wat variaties op deze conventie bedacht.

Een daarvan maakt gebruik van de Losing Trick Count Methode:
3 - Toont 9 of meer verliezers
3 - Toont 8 verliezers en een slechte hand
3 - Toont 8 verliezers en een redelijke hand
3 - Toont 7 verliezers of minder
Deze versie kan nog weer uitgebreid worden wanneer er bijvoorbeeld een slechte hand wordt belooft met 9+ verliezers. Na 3 wordt dan met een 3-relay verder gevraagd:
Openaar Antwoordende hand Betekenis
2 - 2SA : Vraagt
3 : Toont 9 of meer verliezers
3 : Forcing Relay: vraagt verder:
3 : toont een zwakke harten kleur
3 : toont een goede harten kleur


Nog een variant op deze conventie:
2/ - 2SA
3 Belooft 1 van de 3 tophoneurs
3 Belooft 2 van de 3 tophoneurs
Of na een zwakke 2:
2 - 2SA
3 Belooft 1 van de 3 tophoneurs
3 Belooft 2 van de 3 tophoneurs
3SA Belooft 3 tophoneurs

 

Nog een variant op deze conventie, maar nu wordt het aantal honneurs gevraagd:
2/ - 2SA
3 Toont een slechte hand met 1 van de 3 tophoneurs in de geboden kleur
3 Toont een slechte hand met 2 van de 3 tophoneurs in de geboden kleur
3 Toont een goede hand met 1 van de 3 tophoneurs in de geboden kleur
3 Toont een goede hand met 2 van de 3 tophoneurs in de geboden kleur
3SA Toont een goede hand met 3 tophoneurs in de geboden kleur


Nog een variant op deze conventie, maar nu wordt het aantal punten gevraagd:
2/ - 2SA
3 Toont een slechte kleur met 6-8 punten
3 Toont een goede kleur met 6-8 punten
3 Toont een slechte kleur met 9-10 punten
3 Toont een goede kleur met 9-10 punten


Voorbeelden (originele Ogust):

U opent met een zwakke twee in / en partner biedt 2SA.
Wat is uw herbieding met onderstaande vijf handen?
 
                   
Hand A Hand B Hand C Hand D Hand E
ABxxxx xxx ABxxxx Bx Txx
xx HVBxxx Ax AHBxxx AHVxxx
xx xx xxx xx xx
xxx Bx Bx Bxx xx
 
3 3 3 3 3SA
slechte kleur goede kleur slechte kleur goede kleur solide kleur
minimum minimum maximum maximum AHVxxx

Nadat de antwoordende hand Ogust heeft gebruikt heeft hij genoeg informatie om af te zwaaien in een deelscore, om 3SA of om 4 in een hoge kleur te bieden.