Bridge logo

Nieuwe Lage Kleur Forcing
(NLF)

     
  Nieuwe Lage Kleur Forcing - onderzoek naar een fit in een hoge kleur  
 
 
Nieuwe Lage kleur Forcing (NLF) is een conventie die gebruikt wordt na een opening op 1-niveau en partner heeft geantwoord met 1/ waarna openaar 1SA herbiedt (of naar 2SA springt). Er zijn dan meerdere mogelijkheden mogelijk:
 
1. Er wordt geopend met 1/ en de antwoordende hand biedt 1.
   
 
1 - 1 - 1SA - 2 In beide gevallen is het tweede bod van de antwoordende hand NLF en vraagt aan partner om zijn hand te omschrijven en aan te geven wat zijn bezit in de harten kleur is. (met 12-13[slechte] punten geeft hij een zwakke hand aan, en met 13-14 is sterk)
1 - 1 - 1SA - 2
 
Antwoorden:
   
 
2 = 3-kaart , zwak  
3 = 3-kaart , sterk  
2 = 2-kaart , zwak ontkent een stop (de onmogelijke )
3 = 2-kaart , sterk ontkent een stop (de onmogelijke )
2SA = 2-kaart , zwak belooft een stop
3SA = 2-kaart , sterk belooft een stop
   
  Een andere mogelijkheid:
   
  1 - 1 - 1SA - 2 - 2 belooft een zwakke hand met een 5-kaart met een 2-kaart .
   
   
2. Er wordt geopend met 1/ en de antwoordende hand biedt 1.
   
  Hier ligt de situatie iets anders omdat de antwoordende hand ook nog een 4-kaart zou kunnen hebben. De antwoordende hand moet in deze situatie dus een 3-kaart , als ook een 4-kaart en ook nog de kracht van zijn hand kunnen aangeven. Indien openaar zowel een 3-kaart en ook een 4-kaart bezit heeft het de voorkeur om eerst zijn 4-kaart te bieden omdat een 4-4 over het algemeen beter is dan een 5-3 fit.
   
 
1 - 1 - 1SA - 2 In beide gevallen is het tweede bod van partner NLF en vraagt partner zijn hand te omschrijven.
1 - 1 - 1SA - 2
   
 
2 = 4-kaart , zwak 3-kaart is mogelijk
3 = 4-kaart , sterk 3-kaart is mogelijk
2 = 3-kaart , zwak ontkent 4-kaart
3 = 3-kaart , sterk ontkent 4-kaart
2SA = zwak Ontkent 4-kaart en 3-kaart .
3SA = sterk ontkent 4-kaart en 3-kaart .
   
  Ook hier is er nog een andere mogelijkheid:
   
 

1 - 1 - 1SA - 2 - 2 belooft een minimum met een 5-kaart en ontkent een 3-kaart en ontkent ook een 4-kaart .

   
   
3. Het is ook mogelijk NLF te spelen na een 1 en de antwoordende hand biedt 1.
   
  Na 1 - 1 - 1SA - wordt 2/ ook wel als NLF gespeeld, waar de geboden lage kleur de betere van de twee lage kleuren is.
   
   
4. NLF na een 2SA sprong antwoord.
   
  Na een biedverloop van 1/ - 1/ - 2SA is een bod op 3-niveau in de nog ongeboden lage kleur NLF en manche forcing en vraagt partner zijn hand nader te omschrijven.
Omdat partner zijn kracht al heeft verteld (18-19) wordt er alleen naar de verdeling gevraagd, hij zou zelfs nog een 4-kaart kunnen bezitten.
   
  Voorbeelden:
   
 
1 - 1 - 2SA - 3 - 3 belooft 3-kaart en ontkent niet het bezit van een 4-kaart .
1 - 1 - 2SA - 3 - 3 belooft een 4-kaart en ontkent een 3-kaart 's.
1 - 1 - 2SA - 3 - 3SA ontkent en een 3-kaart en een 4-kaart
1 - 1 - 2SA - 3 - 3 belooft een 4-kaart en mogelijk een 3-kaart .
1 - 1 - 2SA - 3 - 3 belooft een 3-kaart en ontkent een 4-kaart .
1 - 1 - 2SA - 3 - 3SA ontkent en een 4-kaart en een 3-kaart .
  en
 
1 - 1 - 2SA - 3 - 3 belooft 5-kaart en ontkent een 3-kaart en 4-kaart .
1 - 1 - 2SA - 3 - 3 belooft 3-kaart en ontkent niet het bezit van een 4-kaart .
1 - 1 - 2SA - 3 - 3 belooft een 4-kaart en ontkent een 3-kaart 's.
1 - 1 - 2SA - 3 - 3SA ontkent en een 3-kaart en een 4-kaart
1 - 1 - 2SA - 3 - 3 belooft 5-kaart en ontkent een 3-kaart en 4-kaart .
1 - 1 - 2SA - 3 - 3 belooft een 4-kaart en mogelijk een 3-kaart .
1 - 1 - 2SA - 3 - 3 belooft een 3-kaart en ontkent een 4-kaart .
1 - 1 - 2SA - 3 - 3SA ontkent en een 4-kaart en een 3-kaart .
 

Voorbeeld:

   
 
VTxx Partner opent 1.
xx U biedt 1.
x Partner herbiedt 1SA:
HVxxxx U wilt graag klaveren spelen, maar 2 kunt u niet bieden omdat dat NLF is. U moet dus 3 bieden.
3 is een zwak bod wanneer u NLF speelt: Het belooft een 6+kaart in de geboden lage kleur en vraagt aan partner om te passen.
Deze zwakke sprong moet wel gealerteerd worden!