Bridge logo

NEGATIEF FREEBID

 


Een Freebid is het bod dat je doet nadat partner heeft geopend en de tegenpartij een volgbod heeft gedaan.
Dus bijvoorbeeld: Partner: 1, en de tegenpartij: 1 , dan is het bod dat jij nu geeft een freebid. Normaal gesproken is een Freebid forcing. Negatief in Negatief Freebid wil zeggen dat bod niet forcing is.
Een Negatieve Freebid toont 5-11 punten en een lange kleur (6+kaart, of een mooie 5-kaart).

Het Negatieve Freebid is niet echt een conventie (alle biedingen zijn natuurlijk) maar kan het best omschreven worden als een biedafspraak. Wanneer je besluit het Negatieve freebid te gebruiken spreken jij en je partner af om het benodigde puntenaantal voor sommige biedingen na een volgbod te verlagen. Dit vergroot de mogelijkheden voor de antwoordende hand om een lange kleur te bieden wanneer de tegenpartij zit tussen te bieden, en vergroot de kans op het vinden van een fit.

Het "probleem" bij standaard freebids

Bekijk de volgende situatie. Partner opent 1, je rechter tegenstander volgt 1, en jij bezit:
 53   HB8743   82   H82of
 643   842   V7   HVBT3

Bij standaard biedmethodes belooft een nieuwe kleur op 2-niveau tenminste 11 punten (misschien een mooie 10). Geen van deze handen is mooi genoeg om je kleur vrijwillig te kunnen bieden, dus wat doe je?
Met de eerste hand kun zou je een negatief doublet kunnen geven. Omdat partner zelden zo aardig is om harten te bieden ben je van plan om na zijn verwachtte bod van 1SA, 2 of 2, 2 te bieden.

Maar wat wanneer je linker tegenstander zijn partners kleur verhoogt? Wanneer jij weer aan de beurt bent om te bieden zit je weer met een probleem - passen en een mogelijke deelscore missen of 3 bieden dat mogelijkerwijs veel down gaat.

Met de tweede hand is zelfs een negatief doublet geen optie. Je zit min of meer vast op een pas, er op hopend dat je later je kleur kunt bieden. En wanneer je linker tegenstander zijn partners kleur weer verhoogt naar 2 zit je helemaal vast.

Zelfs wanneer de linker tegenstander past en partner geeft een heropeningsdoublet, is het moeilijk om je hand te omschrijven. Met een sprong naar 3 toon je wel enige waarden maar beloof je eigenlijk een 6-kaart. En met 2 onderbied je je kaart omdat je een heel wat mooiere kleur hebt dan partner zou mogen verwachten.

De oplossing met het Negatieve-Freebid
Het Negatieve Freebid maakt het mogelijk een natuurlijk antwoord te geven met de handen zoals boven beschreven zonder dat je inviteert naar de manche of de bieding onnodig hoog opschroeft.

Een Negatief Freebid wordt gebruikt wanneer de tegenpartij volgt nadat partner geopend heeft en jij als antwoordende hand een lange kleur bezit die niet op 1-hoogte geboden kan worden. In bovenstaande voorbeelden zou je met het Negatieve Freebid met de eerste hand 2 bieden en met de tweede hand 2.

Het Negatieve-Freebid van de antwoordende hand
Het Negatieve Freebid van de antwoordende hand is altijd een bod zonder sprong in een nieuwe kleur in de range van 2 t/m 3. Het is een bod dat gealerteerd moet worden en toont:
Een goede 6+kaart of een sterke 5-kaart.
5-11 punten.
Indien partner geopend heeft met 1 of 1 is er geen 3-kaart steun in partner's kleur.


Sommige partnerships geven er de voorkeur aan om het Negatieve Freebid tot en met 3 te spelen. Dit kan echter zeer nadelige effecten hebben wanneer openaar een sterke hand heeft. Het is belangrijker om 3 en 3 te gebruiken om forcing handen aan te geven.

Zoals boven reeds gemeld is worden deze freebids negatief genoemd omdat ze niet forcing zijn. Ze zijn echter wel bedoeld als constructieve biedingen met een goede kleur en redelijke kracht.

      Een bod in een nieuwe kleur van de antwoordende hand is GEEN Negatief Freebid:
1: Op een niveau van 3 of hoger. Wanneer partner 1 opent en je rechter tegenstander volgt met 3 is er geen Negatief Freebid beschikbaar; wanneer je nu een nieuwe kleur 3 of 4 biedt is dat forcing.
2: Op 1-niveau. Een bod op 1-niveau van de antwoordende hand behoudt de standaard betekenis. Wanneer partner met 1 opent en je rechter tegenstander biedt 1 is het Freebid van 1 ongelimiteerd en toont 6+punten met een 5-kaart (met slechts 4 schoppens had u een negatief doublet gegeven).


Veel van het succes met dit systeem hangt af van uw kaartwaardering. Onthoudt dat het Negatieve Freebid uw partner vertelt dat u een 1-kleurenspel hebt zonder waarden die een ander contract aantrekkelijk maken. Uw keuze om wel of niet gebruik te maken van het Negatieve Freebid hangt niet alleen af van het aantal punten en de kwaliteit van de kleur die u biedt, maar ook van uw kaarten in de zij-kleuren. De kwetsbaarheid en spelvorm (paren of viertallen) hebben ook een effect op uw besluit om het Negatieve Freebid te gebruiken (Bij viertallen bent u natuurlijk wat voorzichtiger met bieden?).

Probeer de volgende handen eens:
  Partner  Tegenpartij  U
  1  1  ?

1) 8654 VT8643 A7 3
Biedt 2. U hebt weliswaar een minimum aantal punten, maar uw lengte in schoppen (partner zal kort zijn) maakt het waarschijnlijk dat partner hartensteun heeft. Uw 2 bod heeft ook enige preemptieve waarde omdat uw linker tegenstander nu niet "goedkoop" 2 kan bieden.

2) B74 H9632 T54 A7
Doublet. Dit is niet een hand om het Negatieve Freebid, in welke wedstrijdvorm dan ook, te gebruiken. Uw kleur is te zwak en uw hand zou een goede dummy kunnen zijn in een 1SA of 2 contract. Houdt dus alle opties open en geef een negatief doublet. Wanneer partner 2 herbiedt, corrigeer dan naar 2.

3) 9 AHB97 T8732 64
Biedt 2. Een Negatief Freebid is vaak het enige bod dat u in het biedverloop zult doen. U kunt echter nogmaals bieden met handen die extra speelkracht hebben. Wanneer de tegenpartij bieden na uw Negatieve Freebid kunt u competitief bieden door uw kleur nogmaals te noemen (wanneer u een goede 6-kaart hebt kan dat zelfs op 3-niveau) of door partners lage kleur te steunen, hetgeen u met deze hand zou doen. Wanneer partner uw harten niet verhoogt, is uw kaart sterk genoeg om tot 4 mee te bieden.

  Partner  Tegenpartij  U
  1   2  ?

4) 43 B54 AVB985 72
Biedt 2. Ook al hebt u een sterke kleur, laat u niet verleiden om 2 te bieden hetgeen een 3-kaart harten ontkent. Het verhogen van partners kleur is veel belangrijker dan het tonen van een nieuwe kleur, zeker wanneer u een minimum hebt. Wanneer uw linker tegenstander mee gaat bieden is het voor partner moeilijk te beslissen om door te bieden tot 3- of zelfs 4.

5) B92 42 HBT97 AV6
Biedt 2SA. Uw kleur is goed genoeg voor een Negatief Freebid van 2, maar belangrijker aan uw hand is waarschijnlijk de dubbele stop in . Het 2SA bod geeft partner een beter beeld van uw hand.


Andere aanpassingen aan uw bieden

Omdat veel van de antwoorden in een nieuwe kleur niet forcing zijn moeten er enige aanpassingen worden gemaakt zodat sterkere handen goed omschreven kunnen worden. De twee belangrijkste veranderingen hebben betrekking op het negatieve doublet en sprongbiedingen.

Het negatieve doublet
Omdat de biedingen van de antwoordende hand na een tussenbod van de tegenpartij t/m 3 niet forcing zijn moet er een andere manier zijn om forcing handen met een lange kleur te tonen. Dit wordt gedaan door gebruik te maken van het negatieve doublet. Alle sterke handen met een lange kleur worden voorafgegaan door een negatief doublet. Nadat openaar antwoord op het negatieve doublet is ieder bod in een nieuwe kleur mancheforcing en belooft een 5+kaart.

Wanneer je Negatieve Freebids speelt verandert dat niet de wijze waarop je het "normale" negatieve doublet speelt. De betekenis van het negatieve doublet verandert alleen wanneer je later een nieuwe kleur biedt.

Na partners 1 opening en het volgbod van 1 door je rechter tegenstander geef je een negatief doublet met elk van onderstaande handen:
 1-    AB9   HT74   53   AB86
 2-    4   AV   HT2   AHBT974
 3-    AV   VT832   A83   V93
 4-    2   AHBT97   H932   87

In eerste instantie gaat openaar er van uit dat het negatieve doublet standaard is en hij zal hierop "normaal" antwoorden. Je gaat je hand verder vertellen in de volgende biedronde.

Met de eerste hand geef je een normaal negatief doublet en je gaat deze hand op de gewone wijze bieden. Wanneer partner een minimum hand toont (hij herbiedt 1SA, 2, 2 of 2), dan bied je 3SA. Dit bod garandeert een 4-kaart harten en wanneer partner een 4-kaart steun heeft, zal hij corrigeren naar 4.

Met de tweede hand geef je een negatief doublet en ben je van plan je klaveren zo goedkoop mogelijk te bieden. Het is niet nodig een cue-bid te geven of anderszins je kaart sterk te bieden - een bod in een nieuwe kleur zelfs 2 na een 1SA antwoord van partner is al mancheforcing. Afhankelijk van partners bod nadat je je klaveren hebt getoond kun je gaan cue'en om te proberen 6, 6 of zelfs 6SA te bereiken.

Met de derde hand bied je 2 wanneer partner 1SA, 2 of 2 herbiedt. Je bod in een nieuwe kleur toont niet een minimum maar belooft een manche-forcing hand met 5 of meer hartens. Wanneer partner de hartenkleur niet steunt, bied je 3SA.

Met de vierde hand bied je ook 2 na je negatieve doublet, maar hier zul je echt een harten manche willen spelen. Merk op dat je puntenaantal binnen de range voor het Negatieve Freebid (5-11) valt, de speelkracht van je hand heeft echter openingswaarden. Een ruiten- of hartenslem bestaat hier tot de mogelijkheden. Toon dus je kracht door eerst een negatief doublet te geven en riskeer niet dat partner past op een Negatief Freebid van 2 (of zelfs een 3-bod zoals hierna besproken).


Het sprongbod in een nieuwe kleur

Tot zover hebben we de mogelijkheden besproken hoe de antwoordende hand a) een relatief zwakke hand met een lange kleur en b) een forcing hand kan tonen. Met het Negatieve Freebid kun je ook nog een derde type hand tonen en wel die handen die in puntenaantal aan het maximum van het Negatieve Freebid voldoen en tevens een zeer sterke kleur bevatten.

Om deze handen te kunnen weergeven geeft de antwoordende hand, nadat de linker tegenstander een volgbod heeft gegeven, een sprongbod in een nieuwe kleur. De sprong in de nieuwe kleur toont:
  Een sterke 6+kaart.
  Manche-inviterende waarden (10-11 punten.)

Nadat partner met 1 heeft geopend en je rechter tegenstander volgt met 1, spring je naar 3 met:
     B3 HVB986 92 HB8    of
     94 AV85432 H62 8.

Met een 3 bod zou je een hand omschrijven als:
     43 V85 V6 AVBT73.
De openaar kan nu goed de kansen op een manche beoordelen. Omdat hij weet dat je geen extra kracht hebt buiten je geboden kleur kan hij passen met een slechte 13-punter. Met een mooi spel of een fit kan hij zelfs met een matige hand de manche bieden.


Cue-biedingen van de antwoordende hand

Met het negatieve doublet begin je de beschrijving van je hand met lengte in een nog niet geboden kleur. Wanneer je een goede hand met steun in partners kleur wilt tonen is het niet nodig om een negatief doublet te geven. In dat geval begin je direct met een cue-bod.
   Wanneer partner een hoge kleur opent en de tegenpartij geeft een volgbod dan kun je een cue-bieding doen ongeacht je distributie, zolang je maar steun hebt in partners kleur.
   Wanneer partner een lage kleur opent en de tegenpartij geeft een volgbod, dan ontkent je cuebod een 4+kaart in de niet geboden hoge kleur. Wanneer je een 4-kaart hoog hebt, geef dan eerst een negatief doublet zodat je een eventuele 4-4 fit kunt ontdekken. Daarna kun je een cuebod geven om de fit in partners kleur vast te stellen.

Afhankelijk van je voorkeur hoeft een direct cuebod niet direct een mancheforcing betekenis te hebben. Het meest effectief is dat een direct cuebod een limit verhoging of beter belooft. In dat geval toont uw verhoging met sprong een preempt (1 van partner - 1 door uw rechter tegenstander - dan is 3 van u een preemptief bod).
Na een cuebod van de antwoordende hand moet de openaar met zijn herbieding zijn kracht tonen. Openaar herbiedt zijn eigen kleur op 3-niveau indien hij een limiet-verhoging ook zou weigeren; ieder ander bod toont manche-interesse.

Wat doet de openingsbieder met al deze informatie?

De herbieding van de openaar


Het Negatieve Freebid is een goede methode om in competitieve situaties een lange kleur te bieden. Het helpt je een fit te vinden die in andere "standaard" methoden gemist zou kunnen worden, maar het vereist ook een goede kaartwaardering wanneer er verder geboden gaat worden.

Wanneer je dus Negatieve Freebids speelt, zijn alle antwoorden van 2 t/m 3, na een volgbod van de tegenpartij, niet forcing. Deze biedingen moeten gealerteerd worden(!).

Nadat je geopend hebt en je partner heeft een Negatief Freebid gegeven, heb je vaak genoeg informatie om het eindcontract te bepalen. Zo niet, moet je een rebid doen dat de kracht van je hand en de fit voor partners kleurgoed weergeeft.

Als je rechter tegenstander past na partner's Negatieve Freebid, dan betekenen je herbiedingen:
 Pas
  een minimum zonder interesse in hogere contracten. De Pas belooft niet een fit. Wanneer je een minimum hebt met een slechte steun in partners kleur biedt dan geen 2SA.
 Een herbieding van je eerste kleur (1-1-2-Pas-3)
 is niet forcing. Het toont een minimum met een lange, sterke kleur zonder een fit in partner's kleur.
 2SA (1-1-2-Pas-2SA)
  is inviterend met 16-18 punten en een stop in de kleur van de tegenpartij. Het ontkent meestal een goede fit voor partners kleur.
 Een verhoging van partners kleur (1-1-2-Pas-3)
  is mancheforcing, en toont een fit met ongeveer 15-18 punten. Omdat partner een goede kleur belooft heeft kan de fit gebaseerd zijn op een goede dubbelton of beter.
 Een sprong in partners kleur (1-1-2-Pas-4)
  toont een minimum hand met een zeer goede fit en extra speelsterkte. Wanneer hand veel punten bevat, begin dan indien mogelijk met een cue-bod.
 Cue-bod (1-2-2-Pas-3)
  een cuebod toont een mancheforcing hand. Het cue-bod toont normaal gesproken een fit, maar is ook het begin om andere sterke handen te omschrijven (De openaar ontkent de fit wanneer hij later in het biedverloop SA of zijn eigen kleur biedt). Je kunt het cue-bod gebruiken om naar een stop te vragen, slemonderzoek te starten of alleen om aan te geven dat je extra kracht en defensieve waarden hebt. Deze informatie kan belangrijk voor je partner zijn indien de tegenpartij besluit uit te nemen.
 Sprong cue-bod (1-1-2-Pas-3) is een splinter,
  en een toont een singleton, het belooft goede troefsteun (4+kaart) en slem-interesse.


Je rechter tegenstander biedt mee
(doordat hij ofwel partners kleur verhoogt ofwel de 4e-kleur biedt); het is goed de betekenis van enkele van openaars herbiedingen aan te passen:
 Een competitieve verhoging van partners kleur (1-1-2-23)
  toont een minimum met steun in partners kleur en is niet inviterend voor de manche.
 Doublet (1-1-2-2 Doublet)
  Je kunt dit doublet al straf spelen, maar beter is om het te gebruiken om extra waarden te tonen. Het beschrijft dan een hand met defensieve waarden zonder lengte in partners kleur.


Wat te doen na een Negatief Doublet van de antwoordende hand
Wanneer partner een negatief doublet geeft i.p.v. een Negatief Freebid moet je dat doublet alerteren omdat het een tweevoudige betekenis kan hebben - een normaal negatief doublet of een forcing hand met een lang 1-kleurenspel.
Ga er voor je herbieding van uit dat partner een "normaal" negatief doublet heeft gegeven. Houdt er echter wel rekening mee dat partner misschien geen 4-kaart heeft die het negatief doublet belooft. Wanneer je een sterke hand hebt met een 4-kaart steun in de kleur die partners negatieve doublet belooft, biedt dan niet in een keer de manche in die kleur, maar geef een zo goedkoop mogelijk cue-bod zodat partner zijn hand verder kan omschrijven.
Ook zul je goede redenen moeten hebben om partners doublet in te laten voor een strafdoublet - Partner kan een geweldig mooi 1-kleurenspel hebben.

Wat te doen na een sprong in een nieuwe kleur van de antwoordende hand
Een sprong in een nieuwe kleur van de antwoordende hand (1-1-3) is inviterend. Het toont een 6+kaart en ongeveer 10-11 punten. Vaak zal er nog wel een plaatje zitten in een van de zijkleuren, maar zijn sprong is gebaseerd op een mooie lange kleur, niet op punten. Als openaar moet je nu beoordelen of er kansen zijn op de manche. Het aantal punten dat je hebt is niet zo belangrijk, maar wel: een fit, snelle slagen en aftroef mogelijkheden.

Wat moet je hier herbieden na partners Negatieve Freebid:
  Jij  Linker Tegenstander  Partner  Linker Tegenstander
  1   1  2   Pas
  ?      

1) HB7 8 AB9743 AT4
Pas. Partners hartenkleur is minstens even goed als uw ruitens. Dus probeer niet te redden met 3 of 2SA.

2) 7 H8 AHT54 AV974
3. Alhoewel je hartensteun niet geweldig is heb je voldoende voor een invitatie naar de hartenmanche. NB: een 3 bod zou hier niet forcing zijn - het ontkent een hartenfit en vraagt partner te kiezen uit jouw twee geboden kleuren.

3) 4 V982 AVT84 A76
4. Dit toont een minimale hand met een zeer goede fit met kans op de manche, zelfs tegenover een minimaal Negatief Freebid. Partner moet nu niet denken dat je sleminteresse toont. Indien je sleminteresse gehad zou hebben had je eerst een cue-bod van 2 gedaan, of zelfs 3 om een eventuele singleton te tonen.

  Jij  Linker Tegenstander  Partner  Linker Tegenstander
  1   1   2   2
  ?      

4) T3 HVB74 AV5 976
3. Wanneer je rechter tegenstander biedt, is jouw verhoging van partners kleur niet inviterend, dus biedt competitief mee met iedere hand met een fit, zelfs met een minimum. Opdat partner niet onder druk komt te staan, is het belangrijk je steun in partners kleur te tonen.

5) B86 AHB52 AVB 73
Doublet. Je hebt erg zwakke klaversteun en je hand is niet sterk genoeg om een mancheforcing bod te geven. In dit geval kun je een "positief" doublet geven. Dit toont niet alleen een goede hand met defensieve waarden, maar ook twijfel over wat het uiteindelijke contract moet worden. Afhankelijk van de kwetsbaarheid en de kracht van zijn kaart moet partner nu beslissen of hij past, of dat hij SA of zijn klaveren kaart herbiedt.


Artikel ex K.Walker vertaald (1997)