Bridge logo

MULTILANDY

 

Deze conventie is ontwikkeld als een verdediging tegen een 1SA-opening van de tegenpartij. Het idee is ontwikkeld door Alvin Landy. Zie ook Reverse pottage.
Hieronder volgt het schema behorend bij de Multi-Landy conventie:

2: Belooft 5-4, 4-5 of 5-5 in beide hoge kleuren.
2: belooft een zwakke 6-kaart hoog. 2 is hierop een relay.
2: belooft een 5-kaart harten en een nog onbekende lage kleur. 2SA vraagt naar de lage kleur.
2: belooft een 5-kaart schoppen en een nog onbekende lage kleur. 2SA vraagt naar de lage kleur
2SA: belooft beide lage kleuren (5-4, 4-5 of 5-5).


NB: de manier waarop Multi Landy geboden wordt is afhankelijk van het biedsysteem dat u hanteert en kan aangepast worden zodat de conventie past in uw biedsysteem.

NB: Er zijn ook spelers die, vooral bij niet kwetsbaar, een 4-4 verdeling hanteren.

Er zijn meerdere varianten mogelijk bij deze conventie.

De eerste variant ziet er als volgt uit:
Doublet: belooft een 4-kaart in een hoge kleur en een nog onbekende 5-kaart lage kleur, of
belooft, na 12-14 SA-opening, een (semi-)gebalanceerde hand met 14+punten.
2: belooft een 5-4, 4-5 of 5-5 in beide hoge kleuren
2: belooft een zwakke 6-kaart hoog. 2 is hier een relay antwoord.
2: belooft een 5-kaart harten en een 4-kaart nog onbekende lage kleur. 2SA vraagt hierop naar de lage kleur.
2: belooft een 5-kaart schoppen en een 4-kaart nog onbekende lage kleur. 2SA vraagt hierop naar de lage kleur.
2SA: belooft beide lage kleuren, ofwel 5-4, 4-5 of 5-5.

Een tweede variant vertoont veel overeenkomsten met de Crowhurst tegen SA Openingen en is ook wel bekend als de Reverse Pottage:
Doublet: een doublet is Straf. Het belooft zo'n 15+ punten. Partner moet passen.
2: Belooft 5-4 of 4-5 in beide hoge kleuren
2: Belooft ofwel harten ofwel schoppen, meestal een 5+kaart
2: Belooft een 5+kaart harten en een nog onbekende 4-kaart lage kleur.
2: Belooft een 5+kaart schoppen en een nog onbekende 4-kaart lage kleur.
2SA: Belooft beide lage kleuren, ofwel 5-4, 4-5 of 5-5.
3:   natuurlijk, belooft 6+kaart klaveren. 1-Kleurenspel mogelijk.
3: natuurlijk, belooft 6+kaart ruiten. 1-Kleurenspel mogelijk.

 

Een derde variant gebruikt het doublet, afhankelijk van de kracht van de 1SA opening, op verschillende manieren. Schematisch als volgt:
Doublet: Tegen een zwakke SA van 12 of minder punten is het doublet straf en belooft 15+ punten. Er wordt forcing pass en strafdoublet gespeeld wanneer de tegenpartij nog kan vluchten.
Doublet: Tegen een sterke SA, 14+ punten meteen 5+kaart laag en een 4-kaart hoog. Na een eventueel 2 bod kun je passen of corrigeren naar 2. Een 2 vervolg vraagt naar de hoge kleur; 2 of 2 tonen een eigen kleur.
2: Belooft een 5-4 of 4-5 in beide hoge kleuren. 2 vraagt naar de langste hoge kleur.
2: Belooft een 1-kleurenspel in een hoge kleur, daarna wordt op 2 of 2 gepast of gecorrigeerd, 2SA vraagt naar een maximum.
2: Belooft een 5+kaart harten met een nog onbekende 4-kaart laag (vaak 5-5); 2SA vraagt naar de lage kleur.
2: Belooft een 5+kaart schoppen met een nog onbekende 4-kaart laag (vaak 5-5); 2SA vraagt naar de lage kleur.
2SA: Belooft beide lage kleuren, ofwel 5-4, 4-5 of 5-5.
3:   natuurlijk, met een 6+kaart klaveren. En met 10-15 punten.
3: natuurlijk, met een 6+kaart ruiten. En met 10-15 punten.
3: Preemptief.
3: Preemptief.

met dit multi-doublet, heb je mogelijkerwijs een betere verdediging tegen SA handen van verschillende kracht.

De 4e variant wordt vaak in Nederland gespeeld. Het doublet is dan geen onderdeel van de conventie.
In 't kort:
2: Belooft een 5-4 of 4-5 in beide hoge kleuren.
Pas: belooft een lange klaveren kaart en is om te spelen.
2: belooft een 3-kaart in harten of schoppen plus een lange ruiten kleur.
2: belooft een 3+kaart harten.
2: belooft een 3+kaart schoppen.

2:

belooft een 1-kleurenspel in een hoge kleur, daarop is een 2 of 2 vervolg om te spelen of te corrigeren naar schoppen en 2SA vraagt naar een maximum.
2: belooft een 5+kaart harten en een nog onbekende 4-kaart lage kleur; 2SA vraagt naar de lage kleur.
2: belooft een 5+kaart schoppen en een nog onbekende 4-kaart lage kleur; 2SA vraagt naar de lage kleur.
3 of 3: Inviterend.
4 of 4: Om te spelen.


Het gebruik van het 2SA-bod is optioneel en kan door het partnership zelf worden ingevuld


 

Hieronder een meer uitgebreide variant van de Multi-Landy zoals veel toegepast in Nederland:
Bod Belooft Betekenis Antwoord
2 2-kleurenspel in de hoge kleuren minstens twee 4-kaarten, maar beter een 4-5
pas zwak spel met lange (6+kaart )
2 geen / voorkeur; vraagt naar beste kleur
2 voorkeur voor de geboden kleur
2 voorkeur voor de geboden kleur
2SA> verdeelde, sterke hand (zelden)
3 limiet
2 limiet
2 hetzelfde als multi-2-opening zeskaart- of
2 relay; openaar corrigeert zonodig naar 2
2 manche-interesse; openaar zal passen of 3- of 4 bieden
2SA forcing; openaar biedt 3/ met resp. minimale / of 3/3 als hij maximaal is in resp. /
3 limiet
2 limiet
2 als de Muiderberg 2-opening 5-kaart met een 4+kaart in een lage kleur (zie de Muiderberg conventie)
2 als de Muiderberg 2-opening 5-kaart met een 4+kaart in een lage kleur (zie de Muiderberg conventie)


Multi Landy Variant nadat de partner van de 1SA-openaar bijbiedt
Steve Robinson heeft onderstaande voorgesteld. Bron: The Bridge World, July 2004.

West

Noord Oost Zuid
1/ Pas 1SA ?

Alhoewel de tegenpartij waarschijnlijk al de helft van het totaal aantal punten heeft laten horen, is het basis principe van deze biedingen dat het gunstig zou kunnen zijn met een hand met een mooi kaartverdeling toch nog in de bieding te komen. In het eerste voorbeeld zou een Uitneemdoublet op zijn plaats zijn, waar bij het tweede voorbeeld een cuebod in de lage kleur van de tegenpartij je kaart goed omschrijft:

Voorbeeld 1 Voorbeeld 2
A976
AV54
A754
9
HBT84
ABT87
82
7
Doublet 2/

Zoals in onderstaande voorbeelden te zien is wordt het met andere distributies en met de standaard biedmethodes moeilijk om je verdeling aan te geven:
Voorbeeld 1 Voorbeeld 2 Voorbeeld 3 Voorbeeld 4
A976
A4
AH754
96
A976
87
H98652
7
A9764
87
AV82
H7
A9764
8
A9852
87

 

Wanneer je MultiLandy speelt wordt een bod geacht competitief te zijn en de volgende bieder moet alleen met een goede fit doorbieden of met een zeer goede fit proberen de manche te bereiken.

De biedingen die behoren bij Multi Landy wanneer er op 1-niveau in een kleur ge-opend wordt en de partner van die openaar biedt 1SA, zijn:
 Doublet belooft een van de volgende verdelingen:
 -Een nog onbekende 4-kaart hoge kleur plus een langere lage kleur, normaal gesproken niet de reeds eerder geboden lage kleur.
 -Een 1-kleurenspel in een lage kleur, ongeacht de lage kleur vd tegenpartij.
 -Een sterke hand.
 2 belooft beide hoge kleuren.
 Volgens Steve Robinson, is het dit bod de het gebruik maken van de term Landy in de Multi Landy conventie rechtvaardigt. De aanbevolen verdeling is 5-5, 4-5, of 5-4, en kan afhankelijk van de kwetsbaarheid misschien zelfs 4-4 zijn.
 Na een competitief 2 bod heeft partner de volgende opties:
 a.partner kan met gelijke lengte in de hoge kleuren 2 bieden, waarna de Multi Landy bieder zijn langste kleur kan noemen. Het 2-bod ontkent echter ook een 4-kaart hoog, anders had hij die geboden. Vanwege het ontbreken van een 4-kaart hoog, mag de ML bieder met een 4-4-4-1 verdeling ook passen op het 2 bod.
 b.wanneer partner manche ambities heeft moet hij eerst 2SA bieden - dit is een ronde forcing bod.
 Een competitief bod van 2 belooft een 1-kleurenspel in een hoge kleur.
 Na het competitieve 2-bod heeft partner verschillende opties:
 a.Partner biedt normaal gesproken de laagste hoge kleur. Wanneer het 1-kleurenspel schoppen betreft corrigeert de ML bieder naar 2, wanneer het hartens betreft wordt gepast.
 b.Partner kan met 1 schoppen en 4 harten kaarten 2 bieden De ML bieder kan dan passen of corrigeren naar 3. Dit antwoord is (enigszins) inviterend.
 c.Met mancheinteresse kan partner 2SA bieden.
 Een competitief bod van 2 of 2 belooft een 5-kaart hoog in de geboden kleur en een onbekende 4-kaart laag.
 2SA is hierop een vraagbod naar de lage kleur.
 Een competitief bod van 2SA belooft beide hoge kleuren met een 5-5 verdeling.
 Een slechtere verdeling wordt sterk afgeraden omdat partner op 3-niveau zijn voorkeur moet aangeven.
 Alle biedingen op 3-niveau zijn natuurlijk.


Na het Multi-Doublet op 1SA kan partner:
   naar een lange lage kleur vragen door 2 te bieden. Hierop kan de doubleerder passen met klaveren of 2 bieden met en lange ruiten kaart.
   een hoge kleur op 2-niveau bieden met een 6+kaart hoog. Dit bod is natuurlijk en niet forcing.
   2SA bieden om aan te geven dat hij manche interesse heeft.
   passen, wanneer hij van het doublet een strafdoublet wil maken (alleen wanneer hij een uitkomst in de verwachtte lage kleur kan verdragen).