Bridge logo

Mookerhei

 
Deze conventie gebruikt het 2 en 2 bod om te transfereren naar de opvolgende kleur. De kracht van de hand kan zowel ' heel zwak zijn of ook sterk. De conventie is bedacht door Ep de Jonge en Erik Zuiderweg.

2    Sterk met 7-8 slagen met de hartenkleur, of zwak met hartens.
2    Sterk met 7-8 slagen met de schoppenkleur, of zwak met schoppens.

Indien partner geen interesse heeft tegenover een zwakke hand, dan biedt hij de bedoelde kleur. Indien hij ook tegenover een zwakke hand verder wil bieden, dan biedt hij wat anders dan de getransfereerde kleur.
Als openaar sterk is en alleen de zwakke transfer terug krijgt, dan toont het nogmaals bieden van de openaar een sterke hand.

2 kan gebruikt worden om een zwakke hand met of te tonen. Met als relayantwoord 3. De conventie maakt de multi 2 overbodig. 2 zou dan gebruikt kunnen worden als een Roman 4441.