Bridge logo

M I S L E I D E N D     S P E L E N

  Bij bridge is het zelf spelen (leider zijn) het leukst. Je hoeft je geen zorgen te maken over je partner (normaal gesproken is hij niet zo goed als jezelf). Je kunt de kaarten spelen in een volgorde die je zelf wilt zonder je zorgen te hoeven maken wat partner er van vindt. Zijn werk bestaat er uit de doen wat jij zegt en zich te vergapen aan jou meesterlijke speelwijze. Je tegenstanders kennen je kaart niet, en door op een speciale manier af te spelen kun je ze nog voor de gek houden ook.
Top spelers hebben niet alleen een goede afspeeltechniek maar ook de gave de tegenpartij keer op keer een probleem voor te schotelen. En meer problemen bij de tegenpartij betekent meer mogelijkheden op fouten bij hun. We bekijken eens enkele voorbeelden hoe je de tegenpartij op een eerlijke manier kunt misleiden. Dus niet door middel van gebaren of andere oneerlijke speelwijzes maar door een geoorloofde manier van voor de gek houden.

- Het misleiden met kleine kaarten
Vaak hoef je er niet veel voor te doen om de tegenpartij voor de gek te houden. Een klein iets zoals de volgorde waarin je je kleine kaarten speelt kan je al voordeel opleveren.
Voorbeeld:
 954 
AHBT V86
 732 
Er wordt met het aas gestart en oost volgt met de 6. Je tegenstanders signaleren met een kleine kaart aan, dus als je niet wilt dat west met die kleur doorgaat kun je dat proberen te verhinderen door de 7 te spelen. West zou kunnen geloven dat zijn partner 632 heeft en de 6 zou dan een afsignaal zijn. Let dus goed op hoe je tegenstanders signaleren.

- Het misleiden met honeurs
Misleiding met kleine kaarten is leuk, maar je krijgt een beter effect wanneer je het met honeurs doet. Zelfs een slaperige tegenstander wordt dan wakker. Wanneer je een honeur onder een honeur van de tegenpartij bijspeelt geef je de indruk dat je die kleur niet meer hebt, of dat je geen kleintjes meer in die kleur bezit.
 VTx              
 HVxx 
  Bxx  
  Vxx  
Hxx       Axx
xx       xx
AHxx       xxxx
BTxx             xxxx
 Bxxx  
 ABxxx  
 Vx  
 AH  
West komt tegen 4 uit met het aas van ruiten en zuid kan zien dat het contract niet te maken is. Wanneer zuid een kleine ruiten speelt heeft west geen reden niet met ruiten te vervolgen. Wanneer zuid nu de vrouw speelt heeft west een keuze indien NZ geen distributie signaleren op dat aas. West weet dan niet of het goed is de ruitenkleur door te zetten. West kan bang worden dat hij NZ een slag cadeau geeft in de ruitens. Meestal zal hij zijn tactiek wijzigen en klaveren boer spelen., waarna zuid zijn ruiten verliezer op de klaveren kwijt kan.

Nog een voorbeeld:
 Bxx 
T        AV9xxx
 Hx 

NZ spelen een troef contract en west komt uit met schoppen 10 waarna oost de slag maakt met het aas. Zuid weet dat oost zes schoppens heeft. Indien zuid een kleine schoppen speelt zal oost geen probleem hebben om met schoppen te vervolgen omdat hij weet dat zuid de koning moet hebben. Zuid moet zijn heer onder het aas bijspelen wanneer hij wil dat oost met een andere kleur terugkomt. Oost heeft dan een onmogelijke keuze. Denkt hij dat zuid toch Hx van de schoppens heeft? Wanneer zuid de heer singleton heeft geeft oost een slag cadeau door schoppen te vervolgen.
Laten we eens een paar voorbeelden bekijken waar we de indruk willen wekken dat onze kleur zwakker lijkt dan die in werkelijkheid is: .........

Dit voorbeeld lijkt veel op het vorige voorbeeld. We nemen een slag met een hogere kaart dan nodig is. We geven de indruk dat we de honeur missen waarmee de slag eigenlijk hadden moeten maken.
 Bxx               Na 1SA-3SA komt west uit met een harten en oost speelt de boer. We realiseren ons dat het contract safe is wanneer oost ruiten heer heeft. Wanneer we de eerste slag bijvoorbeeld met de vrouw nemen en een kleine klaveren naar het aas spelen en dan de ruitensnit nemen heeft west geen reden om harten door te spelen wanneer de snit mis zit. Wanneer hij dan met de heer aan slag komt zal hij zeker schoppen vervolgen! Twee down dus. Maar kijk wat er gebeurt wanneer je de eerste slag met het aas! neemt, een klaver naar het aas speelt en de ruiten snit neemt. West heeft dan een moeilijke keuze. Het lijkt er op dat zuid niet harten vrouw heeft en west zal waarschijnlijk met een kleine harten vervolgen zodat je eenvoudig 10 slagen maakt. Merk op dat dat zuid met ATx het aas wel moet spelen omdat hij over oost moet snijden. Door de eerste slag te nemen heeft hij nog kans dat de hartens blokkeren (oost VB).
 xx 
 VBTxx 
ABx  
Hxx       AVxxx
Hxxxx       Bxx
Hx       xx
xxx             xxx
 Tx  
 AVT  
 Axxx  
 HVxx  

Nog een (zelfde soort) voorbeeld :
Jij hebt:        Ax        HVx
Je speelt SA en de tegenpartij komt uit in deze kleur. Wanneer je niet wilt dat de tegenpartij een kleur gaat naspelen die je niet stopt neem dan het aas in de dummy en speel de vrouw uit je hand bij! Je tegenstanders zullen geloven dat je HV kaal hebt en jouw een grotere kans geven dat ze deze kleur en niet een andere zullen doorspelen. Deze manier van spelen is uiteraard niet goed wanneer je drie slagen in deze kleur nodig hebt voor 't behalen van je contract.

Nog een voorbeeld:
NZ spelen 4 na een 2 tussenbod door west:
 9xxx               West komt uit met een kleine harten. Zuid weet dat oost een singleton harten heeft en wanneer hij de 9 of de boer van harten speelt weet west dat ook. Zuid moet de heer van harten spelen. Wanneer hij dan schoppen vrouw speelt bestaat er een kans dat west niet direct zijn aas zet (en als hij dat wel doet) zijn partner niet een introever probeert te geven. Sommigen zullen zeggen dat oost niet laag bij zou spelen van B9x, maar na uitkomst weet oost dat de leider AV of AH heeft. Door laag bij te spelen kan oost zijn partner vertellen dat hij drie hartens heeft. Maar ja, je hebt zo wie zo de tegenpartij een probleem voorgeschoteld.
 xxx 
 Bx 
HVBx  
Ax       xx
VTxxx       x
xxxx       ATxxx
Ax             xxxxx
 HVBTx  
 AHB9  
 HV  
 T9  


Verraderlijk bijspelen is een andere manier waarop je je tegenstanders kunt misleiden. Je moet dan een kaart uit een sterke kleur bijspelen, hopend dat de tegenstanders niet naar een ongedekte kleur switschen.
 Vxxx               Oost komt uit met ruiten aas en vervolgt ruiten tegen jou 4 contract. Zuid heeft 4 mogelijke verliezers - twee in schoppen, een ruiten en een troef. Het lijkt normaal om een schoppen te lozen op de tweede harten, maar wanneer west met harten heer aan slag komt zal hij waarschijnlijk schoppen vervolgen. Maar wat doet west wanneer zuid een klaveren loost? Dan zal west denken dat klaveren de zwakke kleur is en waarschijnlijk die kleur vervolgen. Door klaveren bij te spelen kun je misschien wel twee down gaan (als er geen klaveren vervolgd wordt), maar je kansen om 't contract te maken zijn aanzienlijk gestegen.
 VTx 
 HV 
HTxx  
Hxx       Axx
Hx       xx
Axxxx       Bxxxx
xxx             Bxx
 Bxx  
 ABxxxx  
 x  
 AVx  

 

Een andere speelwijze in dezelfde categorie is het ophouden in een kleur waar je graag ziet dat de tegenstanders die kleur na spelen. Dit kan goed zijn om extra tempo te ontwikkelen voor een extra slag.
 Axx               West komt tegen 3SA uit met ruiten boer. Zuid moet tenminste 4 slagen in ruiten behalen. De uitkomst ziet er niet naar uit dat de kleur 3-3 zit, dus moet zuid een keer ophouden. Wanneer hij de eerste slag neemt en later een ruitenslag aan west geeft zal deze geen moeite hebben om schoppen te switchen om zuids stopper er uit te jagen terwijl OW nog steeds klaveren aas hebben. Door de uitkomst een keer op te houden zal west waarschijnlijk geloven dat hij die kleur kan doorspelen - NZ krijgen dan 4 ruiten slagen en hebben nog steeds het tempo om de klaveren te spelen.
 VBx 
 xx 
VBxxx  
Vxx       HBxxx
Hxx       Axxx
BT9x       xx
xxx             Ax
 xx  
 Txx  
 AHVxx  
 HTx  


Wanneer je een extra slag in een kleur wilt kun je soms ook beter de eerste slag ophouden.
 xx 
VBxx xxx
 AHTx 
Wanneer zuid de vrouw een keer ophoudt kan hij drie slagen in die kleur maken indien west met de kleur vervolgt.
In bovenstaand voorbeeld simuleerden we zwakte in een kleur. We kunnen ook het tegenovergestelde doen, en kracht simuleren:
 BTx               Tegen 3SA komt west uit met klaveren boer. Zuid heeft 7 zekere slagen met een kans op twee verdere slagen in harten. Het probleem is dat de tegenstanders 4 slagen in schoppen en harten aas kunnen maken. Zuid kan zijn kansen vergroten door met klaveren aas te nemen en vervolgens direct schoppen boer uit de dummy voor te spelen! West zal de slag wel met de vrouw nemen, en de kans dat hij daarna met harten vervolgt is niet onaanzienlijk. West zou kunnen geloven dat zuid twee schoppen, drie klaveren en vier ruiten slagen kan maken - dit maakt het voor hem noodzakelijk direct harten te spelen. Dit geeft zuid de kans twee harten slagen te maken voordat OW hun schoppens op rapen.
 Hxx 
 BTxx 
Axx  
AVx       Hxxx
Bxx       A9xx
xxx       xx
BTxx             xxx
 9xx  
 VTx  
 AHVx  
 HVx  


We kunnen ook proberen de tegenstanders te laten denken dat we een entree in de dummy willen creeren.
 Bxx                
 Vx 
 VBxxx 
Txx  
ATx       Vxxx
Bxx       Hxxxx
xx       xx
Bxxxx             Hx
 H9x  
 ATx  
 AHxx  
 AVx  
West komt tegen 3SA uit met de heer van klaveren en vervolgt met het aas. Zuid heeft acht vaste slagen, maar heeft geen duidelijkheid hoe de negende te maken. Wanneer zuid eerst ruiten aas en heer speelt en dan schoppen heer, zullen OW waarschijnlijk hun aas ophouden om te voorkomen dat zuid in de dummy kan komen. Ze kunnen niet weten dat zuid met ruitens een entree naar de dummy heeft. Deze bluf werkt vaker dan je denkt!

In troef contracten heb je situaties waar je graag ziet dat de tegenstanders troef gaan trekken. Dit kun je bewerkstelligen door te doen alsof je de troef op tafel wilt gebruiken om een kleur te gaan introeven.
 xxxx                
 V8x 
 xx 
Axxx  
VBTx       xxx
Bxx       Axx
Hxxx       AVBx
xx             xxx
 AH  
 HT9xx  
 xx  
 HVBx  
Tegen vier harten komt west uit met schoppen vrouw. Zuid neemt die slag met het aas. Hij kan zien dat hij het contract maakt indien hij de troef zo kan spelen dat hij slechts een troef verliezer heeft. Maar waarom op zoek gaan naar de harten boer? Speel ruiten, dit kan bij de tegenpartij de illusie wekken dat je een ruiten wilt troeven. Oost zal daarna waarschijnlijk troef inspelen waardoor zuid geen problemen meer heeft met die kleur!

In dit voorbeeld willen we graag dat de tegenpartij niet gaat introeven.
 Axx                
 xx 
 xxx 
Bxxxx  
VT9       Hx
xx       xxxxx
VBxx       Hxxx
Vxxx             Hx
 Bxxxx  
 HVBT  
 AT  
 Ax  
Tegen 4 komt west uit met ruiten vrouw. Zuid neemt met het aas en ziet vier verliezers. Wanneer de harten 4-3 zitten met de drie-kaart harten en de 3-kaart troef in dezelfde hand kan het contract gemaakt worden. Maar zelfs met de hartens 5-2 kan zuid, indien hij de hartens in de juiste volgorde afspeelt, west in moeilijkheden brengen. Hij speelt harten boer en neemt over met het aas, dan een harten naar de heer gevolgd door de tien. West heeft in deze positie een moeilijke keuze. Wanneer zuid ABT(9) heeft is het fout te troeven. Wanneer west een foute beslissing neemt kan zuid een ruiten in de dummy lozen en daarna een op de (getroefde) harten vrouw nog een.

Wanneer je een eliminatie speelwijze wilt gaan volgen moet je de kleur die de tegenpartij kan deblokkeren zo spoedig mogelijk gaan aanspelen.
 H9x                
 xxx 
 HBx 
xxxx  
VBx       Txxx
HBxx       Vxxxx
Vx       xx
HVBx             Tx
 Axx  
 A  
 ATxxxx  
 AB9  
Na een 1 opening van west eindigen NZ in 5. West komt uit met klaveren vrouw, genomen met zuid's aas. Zuid heeft drie verliezers, maar wanneer hij west kan ingooien, kan hij het contract maken. Het probleem is dat west het gevaar kan zien aankomen en de schoppens gaat deblokkeren. Om het west zo moeilijk mogelijk te maken moeten we een ruiten naar de boer spelen direct gevolgd door een schoppen naar de koning. Dit maakt het voor west bijna onmogelijk om te deblokkeren. Wanneer west een kleine schoppen speelt wordt de 5 gemaakt. De ruiten kleur zit goed voor zuid en wanneer de hartens er uit zijn getroefd en schoppen aas is gespeeld kan west met een schoppen worden ingegooid. West kan dan in de dubbele renonce spelen of een klaveren slag cadeau geven!

Soms weten dat een snit niet kan lukken, en wanneer we de kleur niet van top af kunnen afspelen moeten we de tegenpartij laten geloven dat we kort zijn in die kleur. Op die manier kunnen we misschien een extra slag krijgen omdat de tegenpartij kan geloven dat we de kleuren willen gaan vertroeven.
 xxx               Na een 1 opening van oost bieden NZ 6. West komt uit met een schoppen voor de heer en 't aas. Het ziet er voor zuid niet goed uit. Oost is gemarkeerd met ruiten heer welke zeker geen singleton is. Zuid's enige kans is om oost te laten geloven dat hij een singleton ruiten heeft. Zuid moet een klaveren naar de boer spelen - wanneer oost de slag neemt zal hij waarschijnlijk schoppen boer spelen. Zuid neemt en speelt een harten naar het aas en ruiten aas (waarop zuid de boer bijspeelt) en een ruiten naar de hand. Oost moet nu beslissen of zuid AVx, HBxxxx, B, Vxx of AV, HBxxxxx, B, Txx heeft- hetgeen een bezit is waar het spelen van de heer fout is. Indien oost een kleintje speelt neemt zuid met de tien en zijn laatste ruiten verdwijnt op een klaveren.
 AVT 
 AVxx 
HBx  
xxx       HBTxx
xxx       x
xx       H9xx
T9xxx             Axx
 AV  
 HBxxxx  
 BTx  
 Vx