Bridge logo

Minor Suit Stayman

 
De originele versie van deze conventie, een variant van de Jacoby Transfer werd bedacht door Oswald Jacoby. De conventie wordt gebruikt om na een 1SA opening van partner een lange lage kleur met een zeer zwakke of zeer sterke hand aan te geven. Ook kan er nog mee onderzocht worden of een eindcontract in SA nog tot de mogelijkheden behoort. In de originele Jacoby werd het 2 bod niet gebruikt.
In principe wordt de Minor Suit Stayman als volgt toegepast. ook na een tussenbod op 2-niveau blijft de betekenis van het 2 bod hetzelfde, en wanneer de tegenpartij 2 tussenbiedt wordt gedoubleerd om naar de lage kleuren te vragen.

Openaar   Partner   Betekenis
1SA   2   (2 vraagt naar de lage kleuren)
3       Openaar heeft een 4-kaart .
3       Openaar heeft een 4-kaart .
3       Openaar heeft twee 4-kaarten laag + een controle.
3       Openaar heeft twee 4-kaarten laag + een controle.
2SA       Openaar geeft aan dat hij interesse heeft in een mogelijk lage kleuren slem.
3SA       Openaar heeft geen sleminteresse in een lage kleur.
en na een 3/ antwoord:
1SA   2    
3/   3/   Partner heeft singleton /.
    4/   Partner heeft nulton /.
en na een 2SA antwoord:
1SA   2    
2SA   3/   Partner heeft singleton .
    4/   Partner heeft nulton /.

De Minor Suit Stayman wordt gebruikt om de volgende 3 type handen te onderzoeken:
1: Een zwakke hand met een 6+kaart .
2: Een zwakke hand met een 5-5 verdeling in de lage kleuren.
3: Tenminste een 5-4 verdeling in de lage kleuren met sleminteresse.

Voorbeeld 1:
AVx
Openaar   Partner   Betekenis
1SA   2   2 vraagt naar de lage kleuren.
3       3 belooft een 4-kaart in beide lage kleuren + stop.
Bx
HVxx
ABxx


Voorbeeld 2:
Openaar   Partner   Openaar   Partner   Betekenis
AVB  xx  1SA  2  Partner vraagt naar de lage kleuren
AHxx  Vx  2SA    Openaar is geinteresseerd in een mogelijk klein slem lage kleur
Hxx  AVxxxx    3  Partner accepteert de sleminvite en biedt zijn lage kleur
Txx  Axx  3    Openaar biedt zijn controles van onder af aan.
      3SA  Partner biedt de manche en biedt niet zijn klaveren controle
    6   Openaar beseft dat partner wel een 1e controle in klaveren moet hebben omdat hij de sleminvitatie aannam.

Minor Suit Stayman na een 2SA opening
De antwoorden zijn vergelijkbaar met die voor de 1SA opening:
Openaar   Partner   Betekenis
2SA       De kracht van deze 2SA opening zal zo'n 20-22 punten zijn.
    3   Partner vraagt, met zelf tenminste een 5-4 verdeling, naar het lage kleuren bezit van de openaar.
3SA       De 2SA openaar bezit geen 4-kaart laag.
4       De 2SA openaar belooft een 4-kaart .
4       De 2SA openaar belooft een 4-kaart .
4       De 2SA openaar toont sleminteresse in klaveren of SA. Hij belooft een maximum hand met tenminste een 5-kaart .
4       De 2SA openaar toont sleminteresse in ruiten of SA. Hij belooft een maximum hand met tenminste een 5-kaart .
 
 Verder bieden door partner na het antwoord van de 2SA openaar:
  pas   Wanneer partner denkt dat de herbieding van de 2SA openaar het beste contract is, dan past hij.
  3SA   Wanneer partner denkt dat de 3SA het beste contract is, dan biedt hijdat. De 2SA openaar zal daar op passen.
  4   Dit bod is Gerber en vraagt naar het aantal azen/key-kaarten.
  5   Sign-off. Dit bod is om te spelen; partner moet passen.
  5   Sign-off. Dit bod is om te spelen; partner moet passen.
  4SA   RKC voor de afgesproken lage kleur
  6   Om te spelen.
  6   Om te spelen.