Bridge logo

Miller Slem Conventie

 
Deze methode werd in februari 1960 gepubliceerd in 'The Bridge World' (Volume 31, Number 5) door de heer M. M. Miller. De oorspronkelijke naam van deze conventie was: 'A variation of the Grand Slam Force'. Het is de bedoeling dat deze conventie alleen wordt toegepast wanneer de gezamenlijke kracht van beide handen dusdanig sterk is dat een klein slem vrijwel zeker is, en de mogelijkheden voor een groot slem zeker onderzocht moeten worden.

Het idee achter deze conventionele methode is dat er zo snel mogelijk na partners sterke 1SA of 2SA opening een slem poging gedaan moet worden indien er een fit is gevonden.

Deze conventie is niet een op zich zelf staande conventie, maar meer bedoeld als toevoeging aan een reeds bestaande Boland conventie.

Na een 1SA opening:
  Noord  Zuid 
V x x H B T x 
A H x V x x 
H B T A x x 
H B x x A x x 
   
Noord Zuid Betekenis
1SA  1SA belooft 15-17 punten
5 Vraagt partner naar zijn exacte punten kracht
5  Belooft een minimum met 15 punten
5  Belooft 16 punten
5  Belooft een maximum met 17 punten
5SA  Na het 5 antwoord (17 punten) vraagt het 5SA bod om laagst mogelijke kleur met een 4+kaart te bieden indien er tenminste een Vrouw in die 4-kaart aanwezig is.
6  In dit voorbeeld zal de 1SA openaar 6 herbieden: het belooft tenminste een 4-kaart klaveren. De antwoordende hand zal hierop 6 bieden waarna het eindcontract wel 6SA zal worden. Dat contract heeft een redelijke kans van slagen met of de klaveren 3-3 of de ruitenvrouw goed.

NB: Het is belangrijk te onthouden dat de antwoordende hand zou kunnen passen op de mogelijke herbiedingen van de SA bieder.

Na een 2SA opening:
De Miller conventie wordt ook toegepast na een 2SA opening. Het 4SA antwoord wordt nu gebruikt als azenvraag.
  Noord  Zuid 
A V x x H B x x 
A H x V x x 
H B T A x x 
H B x A x x 
   
Noord Zuid Betekenis
2SA  2SA belooft 20-22 punten
5 Vraagt partner naar zijn exacte punten kracht
5  Belooft een minimum met 20 punten
5  Belooft 21 punten
5  Belooft een maximum met 22 punten
5SA  Na het 5 antwoord (22 punten) vraagt het 5SA bod om laagst mogelijke kleur met een 4+kaart te bieden indien er tenminste een Vrouw in die 4-kaart aanwezig is.
6  In dit voorbeeld zal de 2SA openaar 6 herbieden: het belooft tenminste een 4-kaart schoppen. De antwoordende hand zal hier wel op passen omdat hij kan zien dat er onvoldoende waarden zijn om een groot slem te bieden. Indien hij geen 4-kaart schoppen zou hebben gehad, had hij natuurlijk 6SA geboden (hetgeen waarschijnlijk ook nu een beter bod zou zijn geweest dan 6.