Bridge logo

Michaels Cuebod

 
Een bod in de geopende kleur van de tegenpartij toont een twee-kleuren spel.

Ontwikkeld door Mike Michaels.Voorwaarden:
Na een opening in een lage kleur moet bij gunstige kwetsbaarheid de puntenkracht liggen tussen de 6-11 punten. Bij een niet gunstige kwetsbaarheid moet de puntenkracht wat hoger liggen met goede honeurs. Bij gunstige kwetsbaarheid moet de lengte van beide kleuren minimaal 5-4 en bij ongunstige kwetsbaarheid 5-5 zijn. Het is belangrijk dat je je realiseert dat een twee-kleurenspel extra slagen kan opleveren door het goed gebruiken van je troeven.

Een cuebod in een lage kleur toont de twee hoge kleuren:

Voorbeeld 1:
Gever: Oost
Kwetsbaarheid: Niemand
Oost Zuid  
A9
A76
V83
H8765
HT843
HVBT8
6
94
 

1 = opening

2 = Michaels Cuebod
Zuid vertelt Noord, zijn partner, dat hij beide hoge kleuren heeft.

Voorbeeld 2:

Gever: Oost
Kwetsbaarheid: Niemand
Oost Zuid  
A9
A76
V8732
H87
HT843
HBT82
65
9
 

1 = opening

2 = Michaels Cuebod
Zuid vertelt Noord, zijn partner, dat hij beide hoge kleuren bezit

 - Als de speler direct achter de openaar een cue-bod in een geopende lage kleur doet, dan belooft hij bij gunstige kwetsbaarheid tenminste een 5-4 verdeling en bij ongunstige kwetsbaarheid minimaal een 5-5 verdeling in beide hoge kleuren, en tevens in beide gevallen een puntenkracht 5-11 hcp (high card points = plaatjes punten). Biedt geen cue als je hand niet aan deze voorwaarden voldoet.
 
 - Afhankelijk van de distributionele waarden van je hand, wordt de puntenkracht relatief gezien minder belangrijk.
 - Het eventuele contract wordt bereikt vanwege de lengte in de twee kleuren, niet door de kracht (punten) van de hand.
 - De partner van de cue-bieder kent nu wel de kleuren en kan zich een beeld vormen over de distributie van de cue-bieder, maar weet nog niet hoe sterk de cue-bieder is. Deze kan nog wel heel sterk zijn en zal dat in het verdere biedverloop nog wel kenbaar maken.
 - Belangrijk: zelfs wanneer partner helemaal niets te melden heeft, dan nog is er het voordeel dat de bieding van de tegenpartij verstoord is. Aan de andere kant krijgt ook de tegenpartij natuurlijk informatie waarmee ze wellicht hun voordeel kunnen doen.

 

Wat is de betekenis van een cue-bod wanneer je een twee-kleurenspel hebt, maar de kleuren zijn niet Harten en Schoppen ?
Ook hier heeft Michaels Cuebod een oplossing voor. Zie onderstaande voorbeelden en het zal je zeker duidelijk worden.

Voorbeeld 3:
Dealer: Oost
Kwetsbaarheid: Niemand
Oost Zuid  
AHB98
V7
V87
H83
7
ABT62
HBT95
54
 

1 = Opening

2 = Michaels
Zuid vertelt zijn partner dat hij de andere hoge kleur heeft + een nog onbekende lage kleur.

Wanneer noord de onbekende lage kleur te weten wil komen dan gaat de bieding als volgt:
Oost Zuid West Noord
1 2 Pas 2SA , vraagt naar de onbekende lage kleur


Vervang de 1 - 2 door 1 - 2 , en de betekenis van de bieding blijft hetzelfde.

Voorbeeld 4:
Gever: Oost
Kwetsbaarheid: Niemand
Oost Zuid West Noord
VB9 AHT82 74 653
AVB76 9 T532 H84
V87 HT965 B2 A43
V8 54 AHBT3 9762
De bieding gaat als volgt:
1 2 Pas 3
Met het bod van 3 toont noord een hand met 0-9 punten en tenminste een 3-kaart schoppensteun. Op deze manier kan noord zijn kracht aan partner laten zien.

Voorbeeld 5:
Gever: Oost
Kwetsbaarheid: Niemand
Oost Zuid West Noord
AVB98 7 HT532 64
V7 ABT62 93 H854
V87 HBT95 6 A432
H83 54 VBT92 A76
De bieding gaat als volgt:
1 2 Pas 4
Met het bod van 4 toont noord een hand met 10+ punten en tenminste een 3-kaart steun. En weer: Op deze manier kan noord zijn kracht aan partner laten zien.


Michaels Cuebod wordt ook vaak gebruikt in minder duidelijke situaties, maar blijft daardoor wel een zeer bruikbaar biedwapen. Michaels Cuebod, wanneer goed gebruikt, kan ook een zeer effectief en obstructief wapen zijn. Bijvoorbeeld na een zwakke twee opening. Ook wordt beweert dat Michaels gebruikt kan worden tegen openingen op 3-niveau, maar naar mijns inziens zijn daar betere conventies voor zoals de Wereld conventie.

Het Michaels Cuebod kan ook worden toegepast in de uitpassituatie als ook in een balancing situatie. Hierbij gelden dezelfde regels als hierboven beschreven. Michaels Cuebod hoeft niet een bod te zijn direct achter de openaar.

 

Na een Preemptief bod van 4/ of lijkt het niet zo verstandig, behalve wanneer de cuebieder een freak hand bezit en bereid is slem te gaan spelen.

Het is niet gebruikelijk om het Michaels Cuebod te gebruiken na een sterke 2 opening. Wanneer u dat echter wel afspreekt, zijn er geen regels die dat verbieden.


Er zijn verschillende zaken waar rekening mee gehouden moet worden wanneer er afwijkend geboden wordt, bijvoorbeeld na een storend bod.

Een eerste punt waarop gelet moet worden is dat wanneer je partner reeds heeft geboden, dan wordt er geen Michaels Cuebod meer geboden. Zie onderstaand voorbeeld:


Zuid


West


Noord
1 1 2


Is noords 2 bod een Michaels Cuebod dat een 5-kaart harten en een 5-kaart ruiten belooft, de twee nog niet geboden kleuren ? Het antwoord is NEE. Wanneer je partner reeds heeft geboden, dan wordt er geen Michaels Cuebod meer geboden. Iedere andere gelijksoortige situatie wordt op eenzelfde manier behandeld.

Bekijk nog een mogelijkheid van het Michaels Cuebod in onderstaand schema:
T82
T82
T952
654
VB
B964
VB87
AV9
A54
AV
63
HBT832
H9763
H753
AH4
7


Kwetsbaar:   Allen
Gever:   Noord
Noord Oost Zuid West
Pas  1 2  Doublet
Pas  Pas 2  Doublet
Pas Pas .....Alhoewel een van de voorwaarden voor een kwetsbaar Michaels Cuebod een 5-5 verdeling is, dacht zuid dat met deze sterkere hand waarmee hij beide hoge kleuren kon laten zien een cuebod beter zou zijn dan een eenvoudig 1 bod

Er zijn vele modificatie op het Michaels Cuebod mogelijk, twee daarvan zijn :


Leaping Michaels

Super Michaels