Bridge logo

Merrimac Coup

 
Met de "Merrimac Coup" geprobeerd wordt een entree van de tegenpartij te verwijderen terwijl met de "Deschapelles Coup" juist geprobeerd wordt een entree bij partner te creŽren.
De coup houdt in dat er een niet gedekte honneur voorgespeeld wordt om een entree bij de tegenpartij te verwijderen. Ook nu wordt met een niet gedekte honneur bedoeld dat er met een heer wordt uitgekomen van een kaartcombinatie zoals H7543.

Voorbeeld 1:
x x
x x x
A x
H V B T 9 x
 
B T x x x
H T x
T 9 x x
x
A x x
V x x x
H x x
A x x
 
H V x
A B x
V B x x
x x x
 

Zuid speelt 3SA en west komt uit met schoppenboer.
Oost neemt de eerste slag met het aas.

Oost realiseert zich dat de leider naast de lange klaverenkleur nog ruitenaas als entree in de dummy heeft liggen.

Daarom gaat oost de "Merrimac Coup" gebruiken om te voorkomen dat de leider zijn straks vrije klaverenkleur kan maken. Hij speelt ruitenheer na!

Als de leider ruitenaas niet neemt, speelt oost gewoon nog een keer ruiten na en het 3SA contract is niet meer te maken.

Voorbeeld 2:
A H V B 6
V B 5
4 2
A V 6
 
7 5 2
H 8 7 2
A V
8 7 5 2
8 3
T 6 3
B T 8 5
B T 9 4
 
T 9 4
A 9 4
H 9 7 6 3
H 3
 

Alhoewel 4 waarschijnlijk een beter contract geweest zou zijn speelt zuid 3SA. Maar ja, in een parenwedstrijd scoort 3SA+1 toch weer beter dan 4 contract.

West komt uit met hartentwee en de vrouw wint de slag in de dummy. De leider, zuid, probeert een ruitenslag te vinden en speelt de ruitentwee uit de dummy, via de vijf van oost en de negen van zuid voor de vrouw van west. Oost speelde de vijf omdat hij er van uit ging dat zuid ?HV9 zou hebben, en dan zou de vijf de juiste kaart geweest zijn om bij te spelen. West speelt klaverentwee terug welke de leider in de hand neemt met de heer. De leider speelt nu een klaveren naar de vrouw in de dummy. Hij speelt daarna klaverenaas en vier keer een schoppen uit de dummy:

 

Onderstaande kaarten blijven dan over.
6
B 5
4
-
 
-
H 8 7
A
-
-
-
B T 8
4
 
-
A 9
H 7
-
 

De leider speelt nu zijn laatste schoppen uit de dummy. Hierop speelt oost de klaverenvier bij en zuid de ruitenzeven.

Wanneer west hierop hartenzeven bijspeelt, speelt de leider ruitenvier uit de dummy en is west ingegooid met het aas en kan alleen de leider nog twee hartenslagen geven.
Ook zou west ruitenaas bij kunnen spelen, de Merrimac coup, maar dan maakt zuid de ruitenheer plus hartenaas.

Nog een voorbeeld:
x
x x x
A B x
H V B x x x
 
B x
T x x x
V x x x
A x x
H V T x x
V x
H x x
T x x
 
A x x x x
A H B x
T x x
x
 
 
West  Noord  Oost  Zuid
   1   1  Doublet
pas  2  pas  2SA
pas  3SA  allen passen

West start met zijn schoppenboer en mocht de slag maken. De leider moest deze slag wel duiken wanneer de schoppens, zoals nu, 5-2 tegen zouden zitten.

Wanneer west nu schoppen naspeelt kan de 3SA niet meer down. De leider gaat in ieder geval vijf klaverenslagen maken wanneer hij nog met ruiten in de dummy kan komen. Het contract kan niet down zolang het ruitenaas een entree blijft voor die lange klaverenkleur.
In slag twee past west dan ook de Merrimac Coup toe en speelt ruitenvrouw terug!

NB: Een kleine ruiten naspelen is niet goed omdat de leider in dat geval altijd een kleine ruiten in de dummy bijspeelt en zo de controle over die kleur behoudt.


Indien de leider de ruitenvrouw niet neemt speel je een tweede ruiten na. Wanneer de leider weer het aas niet neemt is die slag voor de heer van oost en zal die zijn derde ruiten moeten naspelen om het 3SA contract down te spelen.