Bridge logo

MECKWELL 2SA

 
Jeff MECKstroth en Eric RodWELL hebben het volgende 2SA antwoord bedacht. Het 2SA antwoord toont na een opening van 1 in een lage kleur manche forcing waarden. Het kan een 4-kaart in één of beide hoge kleuren tonen. Hierbij behorende antwoorden:
   3 : vraagt partner naar een 4-kaart hoog.
   3SA : afsignaal op mancheniveau.

Een ander, meer complex systeem:
   3
   - Na een 1 opening, vraagt partner naar een 4-kaart hoog
   - Na een 1 opening, toont 5+-kaart , en een ongebalanceerde hand, met enige slem interesse.
    - Antwoorder kan kiezen voor een klaver manche/slem, hij kan 3SA bieden, of 4/ herbieden met extra waarden.
 
   3
   - Na een 1 opening, vraagt partner naar een 4-kaart hoog.
   - Na een 1 opening, toont het een 5+kaart en een ongebalanceerde hand met enige sleminteresse.
    - Antwoorder kan kiezen voor een ruiten manche/slem, hij kan 3SA bieden, of 4/ herbieden met extra waarden.
 
   3 toont een harten controle en vraagt partner 3SA te bieden met een schoppen controle.
 
   3 toont een schoppen controle en vraagt partner 3SA te bieden met een harten controle.
 
   3SA is om te spelen
 
   4 toont:
   - Na een 1 opening een 6-kaart klaveren met sleminteresse
   - Na een 1 opening een 5-kaart klaveren (afhankelijk van je afspraak over Gerber)
 
   4 toont:
   - Na een 1 opening een 6+kaart ruiten, of
   - Na een 1 opening een 5+kaart ruiten
 
   4 toont 6/5 lage kleur/harten.
 
   4 toont 6/5 lage kleur/schoppen.
>